Zoznam žiadostí v rámci oblastí A, B, C na rok 2022, ktoré neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly.

Žiadatelia, ktorí podali v rámci jednotlivých oblastí žiadosti a nenachádzajú sa v zozname vyradených žiadostí, je to z dôvodu, že v súčasnosti prebieha proces odborného hodnotenia.“

 

Zoznam podporených projektov formou úverov