Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA

Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E8 Centrum sociálnych služieb PARK Rekonštrukcia plynovej kotolne 92 738,00
2 E14 Mesto Spišská Belá Modernizácia plynovej kotolne a vykurovania v budove mestského úradu Spišská Belá 123 500,00
3 E25 Obec Borová KULTÚRNY DOM BOROVÁ – MODERNIZÁCIA VYKUROVACEJ SÚSTAVY S VYUŽITÍM OZE 81 153,00
4 E59 Obec Bretejovce Obecný úrad Bretejovce – rekonštrukcia vykurovania 54 115,00
5 E18 Obec Čierne Pole Zvýšenie energetickej účinnosti vykurovania obecného úradu a kultúrneho domu Čierne Pole SO-01 OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRNY DOM 50 211,00
6 E24 Obec Diakovce Zníženie emisií pri výrobe tepla v kotolni ZŠ s VJM Diakovce 109 306,00
7 E20 Obec Dolná Breznica Rekonštrukcia kotolne obecného úradu v Dolnej Breznici 66 741,00
8 E89 Obec Jablonov nad Turňou Výmena zdroja tepla a TÚV za nízkoemisný zdroj vrátane výmeny vykurovacej sústavy ZŠ Jablonov nad Turňu 101 579,00
9 E37 Obec Kráľ Rekonštrukcia Obecného úradu v obci Kráľ 31 225,00
10 E7 Obec Lastovce Modernizácia,výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov v obci Lastovce 53 862,00
11 E32 Obec Lúky Výmena kotla a úprava vykurovacej sústavy MŠ Lúky 173 008,00
12 E15 Obec Makov Rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému v Dome kultúry Makov 114 111,00
13 E74 Obec Mlynica Znižovanie energetickej náročnosti administratívno-správnej budovy v Mlynici 41 500,00
14 E31 Obec Mojtín Modernizácia vykurovania OÚ Mojtín 94 847,00
15 E57 Obec Moravany nad Váhom Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Moravany nad Váhom 48 348,00
16 E43 Obec Ochodnica Plynofikácia základnej školy 90 888,00
17 E53 Obec Podolie Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí 150 000,00
18 E22 Obec Radzovce Rekonštrukcia obecného úradu 16 898,00
19 E79 Obec Ruskovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ a KD obce Ruskovce 81 160,00
20 E69 Obec Sučany Knižnica a klub dôchodcov Sučany – vykurovanie 39 635,00
21 E88 Obec Šimonovce Zníženie energetickej náročnosti MŠ a ZŠ – Šimonovce 45 384,00
22 E51 Obec Širkovce Podpora výroby tepla prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov v budove Obecného úradu č. 184 44 000,00
23 E33 Obec Tušická Nová Ves Kultúrny dom Tušická Nová Ves, zníženie energetickej náročnosti objektu 37 222,00
24 E49 Obec Veľká Ida Obecný úrad Veľká Ida – Vykurovanie 75 000,00
25 E50 Obec Vyšná Hutka Obecný úrad s kultúrnym domom – Vykurovanie 45 418,00
26 E66 Obec Vyšná Myšľa Obnova vykurovacieho systému materskej školy 48 014,00
27 E55 Obec Zborov nad Bystricou Fotovoltaické zariadenie 81 415,00
28 E71 Obec Zubné Modernizácia vykurovania a nový zdroj tepla pre ZŠ + MŠ Zubné 23 341,00

 

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E56 Banskobystrický samosprávny kraj Príprava a ohrev TPV slnečnými kolektormi 113 327,00
2 E12 Mesto Veľký Šariš Vykurovacia sústava MŠ Veľký Šariš 174 000,00
3 E21 Mestská časť Bratislava – Karlova Ves Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave 177 584,00
4 E41 Obec Bátorove Kosihy Obec Bátorove Kosihy – Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov 155 119,00
5 E10 Obec Belá – Dulice Obnova ekologického vykurovania a zateplenie objektov MŠ v Belej-Duliciach č. 87, zateplenie a vybudovanie teplovodného vykurovania telocvične v Belej-Duliciach č.418 160 062,00
6 E40 Obec Číčov Obec Číčov – Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov, Základná škola v obci Číčov 99 530,00
7 E38 Obec Kamenné Kosihy Kultúrny dom súp.č. 115 v obci Kamenné Kosihy 44 106,00
8 E84 Obec Komjatná Zmena palivovej základne v kotolni objektu Obecného úradu s kultúrnym domom v obci Komjatná 156 267,00
9 E48 Obec Marcelová Obec Marcelová – Podpora výroby elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov 37 724,00
10 E52 Obec Moravské Lieskové Rekonštrukcia, výmena vykurovacích prvkov pre objekt Základnej umeleckej školy Moravské Lieskové 39 716,00
11 E76 Obec Nová Bystrica Zmena palivovej základne v kotolni objektu Z.Š. Nová Bystrica 142 446,00
12 E35 Obec Nová Ves nad Žitavou Šatne TJ – rekonštrukcia vykurovania a zdroja teplej vody 39 097,00
13 E64 Obec Strážne Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Strážne 39 482,00
14 E87 Obec Štiavnické Bane Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Štiavnické Bane 84 189,00
15 E19 Obec Vyšný Slavkov Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vyšný Slavkov 92 266,00
16 E54 Obec Závada Vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy Materskej školy a Obecného úradu Závada 28 511,00

 

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E282 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Posilnenie činnosti Komunálneho podniku mesta Bratislavy v oblasti kvality ovzdušia 185 820,00
2 E242 Mesto Brezno Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Brezno 86 640,00
3 E258 Mesto Bytča Nákup komunálneho vozidla na zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča 133 380,00
4 E224 Mesto Čadca Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Čadca nákupom komunálneho vozidla na umývanie plôch a čistenie / umývanie komunikácií 190 000,00
5 E172 Mesto Čierna nad Tisou Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Čierna nad Tisou 167 454,00
6 E141 Mesto Dolný Kubín Zlepšenie kvality ovzdušia zakúpením komunálneho vozidla na čistenie/umývanie komunikácií 182 400,00
7 E218 Mesto Giraltovce Zakúpenie komunálneho vozidla s nadstavbami pre mesto Giraltovce 158 403,00
8 E171 Mesto Holíč Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Holíč 184 595,00
9 E203 Mesto Hurbanovo Nákup zametacieho stroja na čistenie komunikácií v správe mesta Hurbanovo 197 353,00
10 E247 Mesto Kráľovský Chlmec Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Kráľovský Chlmec 180 311,00
11 E134 Mesto Kremnica Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia 114 000,00
12 E255 Mesto Kysucké Nové Mesto Komunálne vozidlo 190 000,00
13 E223 Mesto Leopoldov Zlepšenie kvality ovzdušia obstaraním komunálneho vozidla na čistenie plôch 122 132,00
14 E155 Mesto Levoča Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky 185 535,00
15 E135 Mesto Liptovský Hrádok Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Liptovský Hrádok 189 924,00
16 E246 Mesto Medzilaborce Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Medzilaborce 183 877,00
17 E164 Mesto Modra Zlepšenie kvality ovzdušia v Modre 167 713,00
18 E152 Mesto Nitra Zametacia a čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Nitra 183 863,00
19 E129 Mesto Nové Mesto nad Váhom Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Nové Mesto nad Váhom 187 720,00
20 E138 Mesto Revúca Zakúpenie komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Revúca 146 273,00
21 E272 Mesto Sabinov Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sabinov 59 650,00
22 E176 Mesto Skalica Zvýšenie kvality ovzdušia v Skalici 17 266,00
23 E278 Mesto Sliač Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sliač 171 855,00
24 E226 Mesto Snina Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Snina 177 707,00
25 E186 Mesto Sobrance Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sobrance 167 454,00
26 E168 Mesto Spišská Nová Ves Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Nová Ves 167 200,00
27 E139 Mesto Spišská Stará Ves Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Stará Ves 139 080,00
28 E230 Mesto Spišské Vlachy Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišské Vlachy 175 294,00
29 E240 Mesto Stará Ľubovňa Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stará Ľubovňa 148 200,00
30 E201 Mesto Stará Turá Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stará Turá 136 143,00
31 E156 Mesto Stupava Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stupava 187 178,00
32 E188 Mesto Svätý Jur Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Svätý Jur 183 877,00
33 E245 Mesto Šaľa Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Šaľa – nákup komunálneho vozidla 200 000,00
34 E166 Mesto Štúrovo Nákup zametacieho vozidla strednej veľkosti s obojstranným zametaním na čistenie komunikácií v správe mesta Štúrovo 188 100,00
35 E179 Mesto Tisovec Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch v meste Tisovec 186 732,00
36 E229 Mesto Topoľčany Obstaranie komunálneho vozidla pre potreby umývania plôch a komunikácii mesta Topoľčany 199 534,00
37 E251 Mesto Trebišov Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v Trebišove 152 000,00
38 E130 Mesto Trnava Nákup komunálneho vozidla na umývanie a čistenie plôch a komunikácií v meste Trnava pre zabezpečenie čistoty ovzdušia 200 000,00
39 E159 Mesto Tvrdošín Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Tvrdošín nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 169 506,00
40 E253 Mesto Vrútky Nákup komunálneho vozidla pre Mesto Vrútky 164 445,00
41 E145 Mestská časť Bratislava – Dúbravka Zlepšenie stavu ovzdušia v mestkej časti Bratislava – Dúbravka 166 896,00
42 E227 Mestská čast Bratislava – Podunajské Biskupice Zlepšenie prostredia prostredníctvom adaptačných opatrení 190 000,00
43 E132 Mestská časť Bratislava – Rača Zlepšenie stavu ovzdušia v mestskej časti Bratislava-Rača 185 289,00
44 E153 Mestská časť Bratislava – Ružinov Zlepšenie stavu ovzdušia v mestkej časti Bratislava – Ružinov 184 954,00
45 E269 Mestská časť Bratislava – Staré Mesto Zeleň v Starom Meste 99 558,00
46 E157 Mestská časť Bratislava – Vrakuňa Zlepšenie stavu ovzdušia v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 199 433,00
47 E178 Mestská časť Bratislava – Petržalka Obstaranie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v mestskej časti Bratislava-Petržalka 200 000,00
48 E231 Mestská časť Košice – Sídlisko KVP Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia na území MČ Košice – Sídlisko KVP 199 500,00
49 E263 Mestská časť Košice – Juh Znížme prašnosť a zvýšme čistotu v Mestskej časti Košice – Juh 61 655,00
50 E276 Mestská časť Košice – Západ Eko autíčko 53 675,00
51 E268 Obec Ábelová Nákup komunálneho vozidla na čistenie verejných priestranstiev a komunikácií v obci Ábelová 86 640,00
52 E225 Obec Badín Nákup komunálneho vozidla na čistenie/umývanie plôch a komunikácií 137 164,00
53 E195 Obec Bohunice Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Bohunice 182 400,00
54 E267 Obec Borinka Kvalitnejšie ovzdušie v Borinke 79 702,00
55 E274 Obec Brehov Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Brehov 158 403,00
56 E238 Obec Brestovec Zakúpenie komunálneho vozidla pre obec Brestovec 187 118,00
57 E161 Obec Brezovica Zlepšenie kvality ovzdušia v obci 138 985,00
58 E180 Obec Budimír Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Budimír 72 486,00
59 E190 Obec Cífer Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Cífer 185 649,00
60 E165 Obec Čaňa Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Čaňa 167 454,00
61 E177 Obec Čičava Nákup plne elektrického samozberného zametacieho stroja pre obec Čičava 189 620,00
62 E182 Obec Danišovce Zlepšenie kvality ovzdušia obce Danišovce 79 686,00
63 E211 Obec Diviacka Nová Ves Zakúpenie komunálneho vozidla pre obec Diviacka Nová Ves 79 568,00
64 E169 Obec Dolné Obdokovce Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Dolné Obdokovce 146 934,00
65 E150 Obec Drietoma Ochrana ovzdušia v obci Drietoma 159 694,00
66 E264 Obec Harichovce Nákup komunálneho vozidla pre obec Harichovce 76 000,00
67 E249 Obec Hiadeľ Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia 43 557,00
68 E270 Obec Hôrka nad Váhom Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Hôrka nad Váhom 96 900,00
69 E213 Obec Chrenovec – Brusno Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Chrenovec-Brusno zakúpením komunálneho vozidla 78 998,00
70 E198 Obec Jedľové Kostoľany Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jedľové Kostoľany 121 980,00
71 E148 Obec Jelenec Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia 141 835,00
72 E262 Obec Jurová Štúdia sadovníckej úpravy verejných priestorov v obci Jurová 45 181,00
73 E158 Obec Kameničná Zlepšenie kvality ovzdušia v našej obci 141 835,00
74 E194 Obec Ladce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ladce 150 024,00
75 E217 Obec Lednické Rovne Zakúpenie komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v obci Lednické Rovne 122 431,00
76 E162 Obec Lehota nad Rimavicou Nákup komunálneho vozidla pre obec Lehota nad Rimavicou 76 000,00
77 E243 Obec Ľubochňa Obstaranie komunálneho vozidla pre obec Ľubochňa 79 568,00
78 E207 Obec Ludanice Nákup komunálneho vozidla 141 835,00
79 E173 Obec Malá Ida Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Malá Ida 169 627,00
80 E143 Obec Močenok Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Močenok 110 998,00
81 E283 Obec Muráň Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Muráň 165 300,00
82 E277 Obec Mútne Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Mútne 200 000,00
83 E209 Obec Nitrianske Sučany Nové čistiace vozidlo v obci Nitrianske Sučany 79 192,00
84 E191 Obec Nižná Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Nižná 169 575,00
85 E221 Obec Nižná Slaná Nákup komunálneho vozidla a samostatných nadstavieb. 198 000,00
86 E133 Obec Nižný Hrabovec Nákup plne elektrického čistiacieho stroja pre obec Nižný Hrabovec 189 620,00
87 E140 Obec Nižný Slavkov Nákup komunálneho vozidla v obci Nižný Slavkov 95 634,00
88 E266 Obec Novoť Zlepšenie ovzdušia v obci Novoť 139 312,00
89 E184 Obec Pečeňady ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA ČISTENÍM PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V SPRÁVE OBCE PEČEŇADY 85 671,00
90 E265 Obec Petrovany Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Petrovany 95 304,00
91 E185 Obec Pobedim ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA ČISTENÍM PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V SPRÁVE OBCE POBEDIM 85 671,00
92 E233 Obec Podhorie Využitie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Podhorie 56 137,00
93 E170 Obec Poproč Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Poproč 167 454,00
94 E142 Obec Radošina Zlepšenie kvality ovzdušia 138 993,00
95 E212 Obec Ráztočno Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ráztočno 78 998,00
96 E163 Obec Rozhanovce Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia 138 993,00
97 E214 Obec Sebedražie Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Sebedražie zakúpením komunálneho vozidla 79 568,00
98 E160 Obec Sečovská Polianka Nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a čistenie/umývanie komunikácií pre Obec Sečovská Polianka 122 432,00
99 E146 Obec Semerovo Zlepšenie kvality ovzdušia v obci nákupom komunálneho vozidla 138 985,00
100 E131 Obec Seňa Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Seňa 167 454,00
101 E237 Obec Skalité Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Skalité 148 200,00
102 E273 Obec Slanec Zlepšenie ovzdušia v lokalite obce Slanec 193 922,00
103 E241 Obec Slaská Nákup komunálneho vozidla pre obec Slaská 76 000,00
104 E284 Obec Slovenské Ďarmoty Nákup komunálneho vozidla na čistenie komunikácií v obci Slovenské Ďarmoty 89 262,00
105 E234 Obec Smolník Zvýšenie kvality ovzdušia čistením/umývaním miestnych komunikácií a verejných priestranstiev obce Smolník 190 121,00
106 E202 Obec Špačince Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Špačince 104 880,00
107 E275 Obec Štrba Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Štrba 183 877,00
108 E252 Obec Trávnik Zakúpenie komunálneho vozidla pre obec Trávnik 187 118,00
109 E210 Obec Veľká Čausa Zakúpenie čistiaceho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v obci Veľká Čausa 79 568,00
110 E254 Obec Veľké Zálužie Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Veľké Zálužia 146 934,00
111 E281 Obec Veselé Zlepšenie kvality ovzdušia a prostredia využitím komunálnej techniky v obci Veselé 62 095,00
112 E259 Obec Vinosady Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vinosady 158 251,00
113 E147 Obec Vydrany Nákup komunálneho vozidla v obci Vydrany 185 478,00
114 E261 Obec Zavar Kvalitnejšie ovzdušie v Zavare 79 752,00
115 E192 Obec Zbehy Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Zbehy 146 934,00
116 E260 Obec Zeleneč Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Zeleneč 105 260,00
117 E144 Obec Žaškov Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Žaškov 186 314,00
118 E235 Prešovský samosprávny kraj Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny kraj-Poprad 190 000,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E504 Obec Hrnčiarske Zalužany Rekonštrukcia ČOV Hrnčiarske Zalužany 172 121,00
2 E499 Obec Kurimany Kurimany – vodovod, kanalizácia a ČOV 200 000,00
3 E503 Obec Veľký Blh Rekonštrukcia ČOV Veľký Blh 198 775,00
4 E507 Obec Vlková IBV Vlková – ČOV II, III, IV. etapa 164 286,00
5 E496 Obec Žakovce Rozšírenie ČOV Žakovce – II. etapa 495 800,00

 

Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E531 Obec Beniakovce BENIAKOVCE – KANALIZÁCIA 205 124,00
2 E518 Obec Breznica Kanalizácia a ČOV Breznica 200 000,00
3 E524 Obec Budkovce Kanalizácia Budkovce – 1.stavba 155 460,00
4 E537 Obec Bunkovce Kanalizácia Bunkovce 486 810,00
5 E554 Obec Červená Voda Červená Voda – Kanalizácia obce 500 000,00
6 E555 Obec Dlhé Klčovo Tlaková kanalizácia PRESSKAN a ČOV Dlhé Klčovo 454 796,00
7 E549 Obec Domaňovce Kanalizácia a ČOV 205 246,00
8 E516 Obec Drahňov Drahňov – splašková kanalizácia a ČOV 500 000,00
9 E517 Obec Kamenica Kamenica kanalizácia 212 808,00
10 E577 Obec Klčov Vodovod a kanalizácia Klčov 214 941,00
11 E525 Obec Koromľa Kanalizácia – Koromľa 340 256,00
12 E583 Obec Kučín Kanalizácia v obci Kučín 496 770,00
13 E546 Obec Lechnica Vodovod a kanalizácia Lechnica – dokončenie 84 557,00
14 E512 Obec Lekárovce Kanalizácia Lekárovce – pravá strana obce 489 000,00
15 E514 Obec Nacina Ves Kanalizácia a ČOV Nacina Ves 500 000,00
16 E560 Obec Nižná Kamenica Nižná Kamenica – kanalizácia 488 160,00
17 E551 Obec Nižná Rybnica Kanalizácia Nižná Rybnica – 1.stavba 500 000,00
18 E528 Obec Nižný Hrušov Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov 474 714,00
19 E548 Obec Nováčany Nováčany – ČOV a kanalizácia obce, 1.etapa 453 000,00
20 E562 Obec Oborín Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV, Oborín – kanalizácia – rozšírenie stokovej siete 32 882,00
21 E582 Obec Olšavica Kanalizácia Olšavica, ČOV Olšavica 474 755,00
22 E526 Obec Ostrov Ostrov – obecná kanalizácia 475 000,00
23 E547 Obec Ploské Ploské – kanalizácia 452 636,00
24 E569 Obec Slavkovce Kanalizácia Slavkovce – 1.stavba 202 860,00
25 E533 Obec Sokoľ Kanalizácia a ČOV – Sokoľ 500 000,00
26 E523 Obec Sokoľany Sokoľany- Obecná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd 500 000,00
27 E515 Obec Stebník Stebník – kanalizácia a ČOV 500 000,00
28 E566 Obec Svinica Odkanalizovanie a výstavba ČOV pre Olšavský mikroregión – združenie obcí 458 213,00
29 E534 Obec Višňov Obec Višňov – Kanalizácia 433 755,00
30 E568 Obec Vyšná Rybnica Kanalizácia Vyšná Rybnica – 1.stavba 460 920,00
31 E572 Obec Vyšné Nemecké Vyšné Nemecké – prečerpávacia stanica s výtlačným potrubím 204 406,00
32 E529 Obec Zalužice Kanalizácia obce Zalužice 198 945,00
33 E535 Obec Zemplínska Teplica Kanalizácia Zemplínska Teplica – 3. etapa 150 838,00

 

Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E613 Mesto Hanušovce nad Topľou Hanušovce nad Topľou – Kanalizácia, Rozšírenie a prepojenie kanalizácie na ul. Slovenská 27 661,00
2 E593 Obec Biel Biel – rozšírenie tlakovej kanalizácie na: ul Hlavná-Železničná, ul. Hlavná – smer Dobrá, ul. Banková – západná strana. 493 630,00
3 E599 Obec Čičava Čičava – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie – SO 01Stoková sieť – rozšírenie 500 000,00
4 E595 Obec Horňa Horňa – kanalizácia I. etapa 204 976,00
5 E598 Obec Mlynárovce Mlynárovce – Rekonštrukcia kanalizácie 18 900,00
6 E592 Obec Obeckov Splašková kanalizácia PRESSKAN R + ČOV v obci Obeckov 473 099,00
7 E611 Obec Soľ Kanalizácia a ČOV, 2. et. – rozšírenie kanalizácie Soľ 79 658,00
8 E603 Obec Šemša Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša, SO 001 – Splašková kanalizácia 199 213,00
9 E616 Obec Vaniškovce Kanalizácia a ČOV Vaniškovce 100 000,00
10 E609 Obec Výborná Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Výborná, IBV – Nad kostolom 64 637,00

 

Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E675 Obec Blatná Polianka Obecný vodovod Blatná Polianka 199 990,00
2 E639 Obec Blatné Revištia Obecný vodovod Veľké Revištia a Blatné Revištia 474 248,00
3 E631 Obec Cejkov Južný Zemplín – zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd – Zemplínske Jastrabie, Cejkov – vodovod 204 670,00
4 E636 Obec Haniska IBV Bodolovská – vodovod 159 571,00
5 E625 Obec Hriadky Skupinový vodovod Vojčice – Hriadky 463 276,00
6 E676 Obec Kristy Kristy- obecný vodovod 303 880,00
7 E654 Obec Lopúchov Lopúchov – vodovod II. etapa 144 558,00
8 E633 Obec Porostov Obecný vodovod – Porostov 354 560,00
9 E659 Obec Tušice Vodovodná sieť obce Tušice – rad 322-1 200 421,00

 

Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E630 Obec Volica Volica – obecný vodovod, obnova vodovodných rozvodov 361 935,00
2 E685 Obec Vyšné Repaše Obecný vodovod v obci Vyšné Repaše 302 586,00

 

Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E677 Mesto Tisovec Tisovec – Losinec, vodovod a kanalizácia 135 500,00
2 E674 Obec Červenica pri Sabinove Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove, rozšírenie vodovodnej a stokovej siete-2.Etapa 36 000,00
3 E681 Obec Ďurkov Kanalizácia v obci Ďurkov – II. etapa, rozšírenie verejného vodovodu v obci Ďurkov 44 084,00
4 E621 Obec Gyňov Gyňov – Rekonštrukcia vodovodu 192 751,00
5 E651 Obec Kluknava Kluknava – vodovod III. etapa– rozšírenie 200 190,00
6 E640 Obec Kobylnice Kobylnice – SO.01 Rekonštrukcia vodovodu 214 211,00
7 E648 Obec Lechnica Vodovod a kanalizácia Lechnica – dokončenie 98 766,00
8 E665 Obec Slavošovce Slavošovce – intenzifikácia vodovodu 325 925,00
9 E622 Obec Stebnícka Huta Stebnícka Huta – vodovod – rozšírenie 199 476,00
10 E652 Obec Vyšná Polianka Rekonštrukcia vodovodu Vyšná Polianka – vodovodný rad 1, vodovodný rad 2 a 2-1 394 497,00

 

Činnosť BK1a: Rozšírenie, intenzifikácia alebo rekonštrukcia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozopstavanosť od 85,01 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E127 Obec Chynorany ČOV Chynorany, II. etapa, doplnok č. 1 a III. Etapa 147 000,00

 

Činnosť BK1b: Rozšírenie, intenzifikácia alebo rekonštrukcia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E98 Obec Jamník Splašková kanalizácia a ČOV – Jamník 296 590,00

 

Činnosť BK1c: Rozšírenie, intenzifikácia alebo rekonštrukcia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozostavanosť do 60,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E95 Obec Čachtice Intenzifikácia ČOV Čachtice 204 786,00
2 E110 Obec Hniezdne Rekonštrukcia strojno-technologickej časti ČOV – ČOV Hniezdne 187 911,00
3 E93 Obec Hontianske Nemce Rozšírenie ČOV Hontianske Nemce 191 773,00
4 E100 Obec Hronsek Rekonštrukcia ČOV – Hronsek 188 000,00
5 E124 Obec Kláštor pod Znievom ČOV a kanalizácia Kláštor pod Znievom 379 848,00
6 E122 Obec Kolíňany ČOV Kolíňany – II. etapa 243 891,00
7 E119 Obec Marcelová Čistiareň odpadových vôd Marcelová, Chotín – intenzifikácia 338 740,00
8 E115 Obec Moravské Lieskové Intenzifikácia ČOV v obci Moravské Lieskové – odvodnenie kalu 101 004,00
9 E114 Obec Orechová Potôň ČOV Orechová Potôň 500 000,00
10 E94 Obec Pata PATA – intenzifikácia ČOV 500 000,00
11 E97 Obec Plavecké Podhradie Plavecké Podhradie – intenzifikácia a rozšírenie ČOV 371 450,00
12 E96 Obec Pohranice ČOV 1200 EO Pohranice, II. etapa 259 602,00
13 E106 Obec Radošina Radošina, ochrana vodného zdroja – ČOV, 2. etapa 311 482,00
14 E92 Obec Šuňava Šuňava – kanalizácia a ČOV 186 300,00

 

Činnosť BK2c: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 EO do 10 000 EO rozostavanosť do 60,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E292 Obec Chtelnica Kanalizácia splaškových vôd obce Chtelnica – Stavba č. 2 – 5. etapa – SO 01 Verejná stoková sieť – Gravitačná kanalizácia, SO 02 Premostenie MGZS, SO 03 Dočasné dopravné značenie a Kanalizácia splaškových vôd obce Chtelnica – Stavba č. 2 – 6. etapa – SO 0 480 000,00
2 E386 Obec Lehnice AREÁL IBV – VELKÝ LÉG 84 365,00
3 E305 Obec Udiča Kanalizácia a ČOV II. stavba Udiča 493 318,00
4 E391 Obec Veľké Leváre Obce v povodí Moravy, celo – obecná kanalizácia a ČOV, Veľké Leváre – I. a II. etapa 500 000,00
5 E300 Obec Záriečie Kanalizácia a ČOV – Mestečko a Záriečie 500 000,00

 

Činnosť BK4a: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO rozostavanosť od 85,01 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E359 Obec Bystričany Verejná kanalizácia obce Bystričany, oddiel: Splašková kanalizácia – vetva IV. C a oddiel: Splašková kanalizácia – vetva IX. 258 164,00
2 E323 Obec Čajkov Aglomerácia – PODLUŽANY – odvedenie a čistenie odpadových vôd, 4. stavba súboru stavieb: Čajkov – obecná kanalizácia 121 381,00
3 E316 Obec Háj Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec – Kanalizácia – Háj 59 225,00
4 E375 Obec Mokrý Háj Mokrý Háj – celoobecná kanalizácia 98 692,00
5 E326 Obec Podlužany Aglomerácia Podlužany- odvedenie a čistenie odpadových vôd, 2. stavba súboru stavieb: Podlužany – obecná kanalizácia 231 293,00

 

Činnosť BK4b: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E347 Obec Bardoňovo Bardoňovo, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd 205 000,00
2 E383 Obec Fulianka Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka 178 691,00
3 E307 Obec Hronské Kosihy Aglomerácia PODLUŽANY – odvedenie a čistenie odpadových vôd, 3. stavba súboru stavieb: Hronské Kosihy – obecná kanalizácia 492 783,00
4 E321 Obec Jelenec Jelenec – kanalizácia 500 000,00
5 E358 Obec Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tríbečom – kanalizačná sieť 244 528,00
6 E344 Obec Liptovský Trnovec Kanalizácia a ČOV, Liptovský Trnovec 226 909,00
7 E337 Obec Odorín Splašková kanalizácia II. etapa – Odorín 261 129,00
8 E355 Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená – Kanalizácia a ČOV 331 170,00
9 E325 Obec Tekovská Breznica „Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica – časť Zemianské, Kanalizačný zberač B1, Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica – časť Kamenie – zmena č.3, Tekovská Breznica – revitalizácia a intenzifikácia ČOV 413 343,00
10 E334 Obec Timoradza Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 351 091,00
11 E350 Obec Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička – kanalizácia 474 136,00
12 E364 Obec Vydrná Vydrná-kanalizácia 200 000,00
13 E365 Obec Župčany Kanalizácia Župčany 275 000,00

 

Činnosť BK4c: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO rozostavanosť do 60,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E376 Obec Bádice Bádice – kanalizácia – zmena stavby pred dokončením 500 000,00
2 E369 Obec Betlanovce ČOV a kanalizácia Betlanovce 500 000,00
3 E406 Obec Borinka Borinka, rekonštrukcia ČOV 474 218,00
4 E294 Obec Breza Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava 164 880,00
5 E360 Obec Čakajovce Čakajovce – odvedenie odpadových vôd na ČOV Nitra 120 049,00
6 E353 Obec Červený Hrádok Mechanicko-biologická ČOV Červený Hrádok, Červený Hrádok, rozšírenie splaškovej kanalizácie, vetva ČH1 365 329,00
7 E390 Obec Čierne Kľačany ČIERNE KĽAČANY – KANALIZÁCIA 478 824,00
8 E352 Obec Dolná Seč ČOV a kanalizácia obce Dolná Seč 432 349,00
9 E330 Obec Horné Otrokovce Horné Otrokovce – kanalizácia 500 000,00
10 E378 Obec Hrabkov Kanalizácia obce Hrabkov, Kanalizácia obce Hrabkov-Kanalizačný zberač HR 200 000,00
11 E356 Obec Jablonec Obecná kanalizácia splašková stoka J a J1 Jablonec 132 882,00
12 E342 Obec Jablonové Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové 400 000,00
13 E368 Obec Koškovce Riešenie havarijného stavu – odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska 200 000,00
14 E315 Obec Krásna Ves Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 374 996,00
15 E385 Obec Krížovany Kanalizácia a ČOV Krížovany 200 000,00
16 E287 Obec Kuchyňa Kuchyňa – kanalizácia a ČOV 199 396,00
17 E319 Obec Kyjov Splašková kanalizácia a ČOV v obci Kyjov 500 000,00
18 E318 Obec Lipovec Lipovec – Turčianske Kľačany, kanalizácia – I. etapa 500 000,00
19 E309 Obec Lošonec Splašková kanalizácia Lošonec 202 924,00
20 E343 Obec Mlynky Kanalizácia a ČOV Mlynky – Prostredný Hámor 500 000,00
21 E299 Obec Neverice Neverice – kanalizačná sieť 500 000,00
22 E388 Obec Nižné Ružbachy Kanalizácia Nižné Ružbachy 307 900,00
23 E394 Obec Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou – ČOV a kanalizácia 500 000,00
24 E382 Obec Plášťovce Obecná kanalizácia Plášťovce, III. etapa 499 448,00
25 E351 Obec Podhradie Podhradie – kanalizácia 475 054,00
26 E1918 Obec Pusté Úľany Kanalizácia a rekonštrukcia obecných komunikácií 213 953,00
27 E363 Obec Ratnovce Kanalizácia obce Ratnovce 500 000,00
28 E286 Obec Rohovce Rozšírenie verejného vodovodu, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie 97 900,00
29 E1919 Obec Soblahov Soblahov – splašková kanalizácia 500 000,00
30 E314 Obec Sokolovce Čistiareň odpadových vôd Sokolovce 498 408,00
31 E389 Obec Šindliar Kanalizácia Lipovce – Šindliar 464 248,00
32 E304 Obec Štitáre Štitáre – ČOV – Kanalizácia 500 000,00
33 E308 Obec Tekolďany Kanalizačná sieť – Tekolďany 500 000,00
34 E320 Obec Trebostovo Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – kanalizácia, Aktivita 2 – Trebostovo 498 333,00
35 E317 Obec Turčianske Kľačany Lipovec – Turčianske Kľačany, kanalizácia – I. etapa 500 000,00
36 E354 Obec Veľká Paka Kanalizácia Veľká Paka zberač V3.4 a V7.2 120 000,00
37 E301 Obec Veľký Grob Veľký Grob Kanalizácia a ČOV 175 475,00
38 E361 Obec Vinodol IBV Vinodol – Novohorská ulica, komunikácie a inžinierske siete 125 153,00
39 E338 Obec Vyhne Vyhne- splašková kanalizácia 198 100,00
40 E288 Obec Vyšný Kubín Jasenová – Vyšný Kubín – Dolný Kubín – kanalizácia 500 000,00
41 E327 Obec Žemberovce Žemberovce – obecná kanalizácia, I.stavba súboru stavieb 236 295,00

 

Činnosť BK5a: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť od 85,01 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E447 Obec Jelšovce Jelšovce Splašková kanalizácia – II. etapa 421 185,00
2 E452 Obec Látky Látky – Kanalizácia a ČOV 350 100,00
3 E456 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou 244 826,00
4 E420 Obec Veľké Vozokany Veľké Vozokany – prečerpávanie splaškových odpadových vôd do ČOV, Veľké Vozokany – prečerpávanie splaškových vôd do ČOV – zmena stavby pred dokončením 25 227,00
5 E488 Obec Veľký Biel Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd 165 525,00

 

Činnosť BK5b: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E475 Obec Bešeňová IBV Sihoť Bešeňová – SO 04 Splašková kanalizácia 112 864,00
2 E424 Obec Dojč Dojč – rozšírenie splaškovej kanalizácie 492 432,00
3 E469 Obec Kovarce Kanalizácia a ČOV Kovarce 336 196,00
4 E454 Obec Mlynica Súbor rodinných domov Pieskovisko II – Mlynica 154 800,00
5 E414 Obec Snežnica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby – Vyšný Koniec 45 700,00
6 E430 Obec Stankovany Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV SO 01 Kanalizácia obce Stankovany, 2. etapa 480 596,00

 

Činnosť BK5c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť do 60,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E411 Mesto Banská Štiavnica Odkanalizovanie časti starého mesta v Banskej Štiavnici – 1. etapa 248 520,00
2 E442 Mesto Nová Baňa Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa – ul. Mariánska a časť. ul. Banícka 375 400,00
3 E470 Mesto Veľký Meder Kanalizácia Ižop 500 000,00
4 E444 Obec Babín Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava – Aktivita č. 1: Námestovo, kanalizácia a ČOV : stavebný súbor 11. Babín, kanalizácia 500 000,00
5 E468 Obec Bohdanovce nad Trnavou IBV Horný mlyn, pozemné komunikácie a inžinierske siete 200 784,00
6 E434 Obec Borský Mikuláš Návrh tlakovej splaškovej kanalizácie 162 259,00
7 E453 Obec Budmerice Budmerice – ČOV a kanalizácia 456 100,00
8 E432 Obec Dolná Mariková Dolná Mariková – kanalizácia a ČOV 325 788,00
9 E480 Obec Dolná Tižina Dolná Tižina – Za hlbokým – IBV 6 RD – Vodné hospodárstvo 34 619,00
10 E413 Obec Dolné Kočkovce IBV SEDLIŠTE DOLNÉ KOČKOVCE – INŽINIERSKÉ SIETE, SO – Rozšírenie splaškovej kanalizácie 158 235,00
11 E427 Obec Dolný Kalník Dolný Kalník – kanalizácia 490 626,00
12 E446 Obec Dvory nad Žitavou Zóna RD IV. Nový Svet Dvory nad Žitavou – objekt SO 04 Verejná kanalizácia 289 230,00
13 E483 Obec Horné Semerovce Verejná kanalizácia obce Horné Semerovce 336 898,00
14 E479 Obec Hosťovce Rozšírenie kanalizácie Hosťovce, stoky N, A3-1-1 155 150,00
15 E417 Obec Hruštín IBV Hruštín, lokalita Kutina – Dielnice, inžinierske siete 202 898,00
16 E464 Obec Chmiňany Chmiňany – rozšírenie splaškovej kanalizácie – SO501 Splašková kanalizácia 156 900,00
17 E455 Obec Jasenová Jasenová – Vyšný Kubín – Dolný Kubín – splašková kanalizácia 500 000,00
18 E431 Obec Kamenná Poruba Kamenná Poruba, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Dlhá, Hranice, SO 01 – Rozšírenie splaškovej kanalizácie 500 000,00
19 E416 Obec Konská Konská – rozšírenie splaškovej kanalizácie 500 000,00
20 E443 Obec Kriváň Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie pre bytové domy Kriváň, zmena 1 46 550,00
21 E491 Obec Malé Leváre Malé Leváre — dobudovanie kanalizácie a vodovodu 194 821,00
22 E458 Obec Malý Cetín Malý Cetín – kanalizácia – rekonštrukcia čerpacích staníc odpadových vôd ČS1 a ČS2 92 418,00
23 E484 Obec Mengusovce Inžinierské siete v lokalite Vrch poľa Mengusovce – SO 02 Splašková kanalizácia – I. etapa 200 000,00
24 E466 Obec Poráč Kanalizácia obec Poráč – II. etapa 343 830,00
25 E465 Obec Pružina Pružina – kanalizácia a ČOV 471 956,00
26 E418 Obec Rabča Rozšírenie vodovodu, dažďovej a splaškovej kanalizácie v lokalite Adamovka III – 2. etapa 201 279,00
27 E460 Obec Slatvina Kanalizácia Slatvina 500 000,00
28 E463 Obec Stránske Stránske – rozšírenie splaškovej kanalizácie 468 969,00
29 E441 Obec Vitanová Vitanová -splašková kanalizácia II.,III., a IV. etapa 500 000,00
30 E451 Obec Záhradné Záhradné – kanalizácia a ČOV 338 970,00

 

Činnosť BV1a: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť od 85,01 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E730 Obec Vysočany Vysočany vodovod – I. etapa 70 666,00

 

Činnosť BV1b: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E731 Obec Cífer Celoobecný vodovod Cífer – 5.stavba – 2.časť, m.č. Pác 200 928,00
2 E714 Obec Jankovce Výstavba vodovodu v obci Jankovce – zmena napojenia 147 789,00

 

Činnosť BV1c: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť do 60,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E769 Obec Bíňovce Celoobecný vodovod Bíňovce – 1. etapa 200 000,00
2 E710 Obec Dolné Kočkovce IBV SEDLIŠTE DOLNÉ KOČKOVCE – INŽINIERSKÉ SIETE SO – Rozšírenie verejného vodovodu 128 830,00
3 E752 Obec Kolinovce Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu SO 01 Kolinovce – vodovod, prívod vody do obce Kolinovce 199 508,00
4 E747 Obec Kriváň Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie pre bytové domy Kriváň, zmena 1 36 800,00
5 E708 Obec Lišov Obec Lišov vodovod I. etapa 500 000,00
6 E756 Obec Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré – vodovod 152 555,00

 

Činnosť BV2a: Budovanie verejného vodovodu as využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť od 85,01 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E700 Obec Bohúňovo Bohúňovo – vodovod, kanalizácia a ČOV 1. etapa, 2. stavba – SO 08 rozvodná vodovodná sieť 29 011,00

 

Činnosť BV2b: Budovanie verejného vodovodu as využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E743 Obec Lednica Lednica – vodovod II. stavba 94 725,00
2 E739 Obec Proč Proč – verejný vodovod 126 360,00

 

Činnosť BV2c: Budovanie verejného vodovodu as využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť do 60,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E761 Obec Čelovce Čelovce – vodovod 188 100,00
2 E696 Obec Kaľava Vodovod obce Kaľava I. etapa – gravitačný vodovod a čerpacia stanica 199 132,00
3 E770 Obec Veľké Držkovce Veľké Držkovce- napojenie vodovodu na SKV- I. etapa 107 051,00
4 E732 Obec Víťaz Víťaz – obecný vodovod 499 000,00

 

Činnosť BV3c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť do 60,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E713 Mesto Spišská Nová Ves Obnova vodovodu a kanalizácie, časť – Vodovod 82 678,00
2 E709 Obec Bohunice Rozšírenie obecného vodovodu – Uhlisko 18 700,00
3 E773 Obec Dolná Súča DOLNÁ SÚČA – REKONŠTRUKCIA VODOVODU – II. ETAPA 222 535,00
4 E776 Obec Dolná Tižina Dolná Tižina – Za hlbokým – IBV 6 RD – Vodné hospodárstvo 20 127,00
5 E745 Obec Jalšovík Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu 366 900,00
6 E733 Obec Lackov Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Lackov 24 096,00
7 E754 Obec Malé Leváre Malé Leváre – dobudovanie kanalizácie a vodovodu – časť vodovod 126 351,00
8 E698 Obec Neporadza Rozšírenie verejného vodovodu Neporadza, ul. K cintorínu BN 20 347,00
9 E718 Obec Plavnica Rozšírenie vodovodnej siete 181 100,00
10 E753 Obec Považany IBV MK Za školou, Považany 89 908,00
11 E712 Obec Pruské Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pruské 113 114,00
12 E717 Obec Rakovo Dopravná a technická infraštruktúra pre IBV Rakovo – Východ 2 202 018,00
13 E702 Obec Žaškov Žaškov. Rozšírenie vodovodu, lokalita Tepeľ 52 590,00
14 E705 Obec Župkov Predĺženie verejného vodovodu pre IBV Župkov – Dolinkárka 188 800,00

 

Činnosť BV4c: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení rozostavanosť do 60,00 %

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E711 Mesto Krupina Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Krupina – Kopanice 204 276,00
2 E768 Obec Oravské Veselé Vodojem 2×150 m3 – Oravské Veselé 383 056,00
3 E772 Obec Závod Rekonštrukcia riadenia vodného zdroja v obci Závod 22 439,00

 

Činnosť BR1: Rybárstvo

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E6 GARDEN VILLAGE Senec revitalizacia jazera SMRADKA 170 943,00
2 E1 Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Trenčín Rekonštrukcia liahne rybochovného zariadenia Kubrica na chov pstruha potočného pre potreby zarybňovania rybárskych revírov 37 694,00
3 E2 Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Komárno Sprietočnenie Žitnoostrovských kanálov využitím biomelioračnej funkcie amura bieleho (Ctenopharyngodon idella, Val. 1884) 93 290,00

 

Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E792 Obec Brestov Protipovodňová ochrana potoka Brestov 159 210,00
2 E787 Obec Čierny Balog Prehrádzka Brôtovo km. 1,828 a ZB Veľká dolina – Prehrádzka 122 000,00
3 E790 Obec Divinka Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Divinka 200 000,00
4 E788 Obec Krajná Bystrá Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá 173 000,00
5 E783 Obec Nižný Mirošov Zvýšenie prietočnej kapacity toku Mirošovec v intraviláne obce Nižný Mirošov 187 000,00
6 E780 Obec Nová Polianka Úprava potoka Nová Polianka 200 000,00
7 E784 Obec Pleš Protipovodňová ochrana v obci Pleš 186 918,00
8 E786 Obec Silická Jablonica Rekonštrukcia Bazinského potoka v Silickej Jablonici 1. etapa 124 362,00
9 E785 Obec Trnkov Trnkov, SO 03 – Spevnenie brehových častí potoka a revitalizácia potoka 173 814,00

 

Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E1912 Obec Bojná Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v obci Bojná – I. etapa 200 000,00
2 E1882 Obec Havranec Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec 148 000,00
3 E1908 Obec Hontianske Moravce Odvodňovacie rigoly v obci Hontianske Moravce 160 293,00
4 E1910 Obec Chotča Protipovodňová ochrana intravilánu obce Chotča 200 000,00
5 E1902 Obec Jasenie Odvodňovacie rigoly v obci Jasenie 173 637,00
6 E1896 Obec Kapišová Opatrenia mimo vodného toku v obci Kapišová 200 000,00
7 E1892 Obec Kuzmice Kuzmice – rekonštrukcia odvodňovacej priekopy a miestnej komunikácie na ulici Nová / Ku Vinohradu 189 999,00
8 E1889 Obec Kysta Rekonštrukcia rigolov v obci Kysta 30 453,00
9 E1879 Obec Maťovské Vojkovce Rekonštrukcia rigolov v obci Maťovské Vojkovce 65 600,00
10 E1911 Obec Pozba Protipovodňová ochrana územia pred vnútornými vodami v obci Pozba 13 904,00
11 E1891 Obec Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom – Odvodňovací kanál – Protipovodňová ochrana 200 000,00
12 E1884 Obec Roztoky Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Roztoky 160 400,00
13 E1875 Obec Sirník Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník 96 942,00
14 E1881 Obec Trenčianska Turná Trenčianska Turná – odvedenie prívalových vôd z MK za Oravcom v obci Trenčianska Turná 200 000,00
15 E1914 Obec Vyškovce Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Vyškovce 180 607,00
16 E1895 Obec Vyšný Hrabovec Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšný Hrabovec 194 680,00
17 E1901 Obec Zemplínske Hámre Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Zemplínske Hámre – III.etapa 192 586,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV

Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E811 Mesto Kremnica Triedený zber komunálneho odpadu 76 000,00
2 E950 Mesto Moldava nad Bodvou Nákup techniky pre zber komunálneho odpadu 75 924,00
3 E865 Mesto Sereď Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v meste Sereď 71 478,00
4 E858 Mesto Svätý Jur Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v meste Svätý Jur 70 566,00
5 E829 Mesto Turčianske Teplice Rozšírenie technického zázemia pre triedený zber komunálneho odpadu v meste Turčianske Teplice 72 102,00
6 E1006 Mesto Vrútky Technická infraštruktúra pre triedený zber – Mesto Vrútky 73 758,00
7 E1024 Obec Andovce Zakúpenie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu 42 145,00
8 E849 Obec Báhoň Zákúpenie technickej infraštruktúry na triedený zber komunálneho odpadu v obci Báhoň 69 825,00
9 E914 Obec Bajerovce Zavedenie zberu BRO v obci Bajerovce 79 332,00
10 E1069 Obec Bánov Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Bánov 79 888,00
11 E796 Obec Bardoňovo Triedený zber KO v obci Bardoňovo 60 078,00
12 E934 Obec Batizovce Mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu 80 000,00
13 E827 Obec Bátovce Budovanie technickej infraštruktúry na triedený zber komunálneho odpadu 76 000,00
14 E1056 Obec Beňadikovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Beňadikovce 63 370,00
15 E1005 Obec Betlanovce Zabezpečenie technickej infraštruktúry v obci Betlanovce z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu 80 000,00
16 E856 Obec Bitarová Triedený zber KO v obci Bitarová 79 686,00
17 E1030 Obec Borinka Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Borinka 59 697,00
18 E1075 Obec Bošáca Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v Bošáci 51 870,00
19 E863 Obec Bracovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bracovce 79 321,00
20 E861 Obec Bretejovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bretejovce 57 323,00
21 E897 Obec Bukovec Komunálna technika pre zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v obci Bukovec 63 042,00
22 E1009 Obec Bukovec Podpora triedeného zberu KO v obci Bukovec 78 124,00
23 E910 Obec Bzenov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Bzenov 75 981,00
24 E850 Obec Čavoj Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Čavoj 71 812,00
25 E845 Obec Černík „Nákup komunálnej techniky pre zefektívnenie triedeného zberu v obci Černík“ 79 033,00
26 E1023 Obec Divín Technika pre obec Divín 80 000,00
27 E851 Obec Divina Triedený zber komunálneho odpadu v obci Divina 80 000,00
28 E959 Obec Divinka Podpora separovania BRO v Obci Divinka 50 142,00
29 E843 Obec Dlhá Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Dlhá 32 932,00
30 E968 Obec Dolná Strehová Obstaraním komunálnej techniky k efektívnejšiemu zberu a triedeniu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová 75 681,00
31 E900 Obec Domaniža Podpora a zefektívnenie triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Domaniža – zakúpenie technického vybavenia 63 384,00
32 E913 Obec Drienica Triedený zber komunálneho odpadu v obci Drienica 75 981,00
33 E867 Obec Družstevná pri Hornáde Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Družstevná pri Hornáde 80 000,00
34 E862 Obec Dubovany Triedený zber KO v obci Dubovany 75 810,00
35 E1017 Obec Dúbravka Triedený zber komunálneho odpadu v obci Dúbravka 52 873,00
36 E1034 Obec Dulovce Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Dulovce 74 100,00
37 E994 Obec Dunajský Klátov Zakúpenie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Dunajský Klátov 71 936,00
38 E844 Obec Ďurčiná Racionalizácia triedeného odpadu 45 144,00
39 E868 Obec Dvorianky Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dvorianky 75 820,00
40 E1040 Obec Gajary Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Gajary 54 093,00
41 E1043 Obec Hájske Triedený zber komunálneho odpadu v obci Hájske 78 329,00
42 E898 Obec Hermanovce nad Topľou Zefektívnenie triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hermanovce nad Topľou 79 790,00
43 E982 Obec Hiadeľ Obstaranie technickej infraštruktúry na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Hiadeľ 65 740,00
44 E986 Obec Holiare Obstaranie strojnotechnologického vybavenia na zber BRKO v obci Holiare 63 726,00
45 E1053 Obec Horný Bar Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Hornom Bare 50 481,00
46 E1022 Obec Hozelec Podpora triedeného zberu v obci Hozelec 48 450,00
47 E1013 Obec Hvozdnica Nákup techniky na dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Hvozdnica 43 252,00
48 E962 Obec Chotín Obstaranie technologických zariadení na podporu triedeného zberu v obci Chotín 80 000,00
49 E906 Obec Chvojnica Zvýšenie efektívnosti zberu odpadu v obci Chvojnica 80 000,00
50 E886 Obec Ilija Technika pre potreby triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Ilija 78 118,00
51 E1033 Obec Jasenové Triedený zber KO v obci Jasenové 77 919,00
52 E942 Obec Jur nad Hronom Triedený zber komunálneho odpadu 79 686,00
53 E996 Obec Kamenica nad Cirochou Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kamenica nad Cirochou 79 000,00
54 E835 Obec Kamenná Poruba Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kamenná Poruba 66 093,00
55 E869 Obec Kašov Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kašov 75 992,00
56 E875 Obec Kazimír Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kazimír 79 686,00
57 E896 Obec Keť Triedený zber komunálneho odpadu – obec Keť 79 686,00
58 E1015 Obec Kiarov Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Kiarov 20 178,00
59 E899 Obec Klokočov Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Klokočov 63 300,00
60 E965 Obec Komjatná Nákup techniky na nakladanie s triedeným odpadom v obci Komjatná 66 500,00
61 E936 Obec Kotešová Separovanie BRO v Obci Kotešová 80 000,00
62 E860 Obec Krajné Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Krajné 80 000,00
63 E919 Obec Krakovany Vybavenie zberného dvora Krakovany 80 000,00
64 E1025 Obec Kráľovičove Kračany Nákupom techniky k efektívnejšiemu triedenému zberu komunálneho odpadu 74 404,00
65 E1055 Obec Krásna Lúka Zefektívnenie separácie BRO v Krásnej Lúke 79 500,00
66 E909 Obec Krivá Obec Krivá – skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu 75 935,00
67 E966 Obec Krnča Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Krnča 60 225,00
68 E847 Obec Kšinná Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Kšinná z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu 68 586,00
69 E834 Obec Kukučínov Triedený zber komunálneho odpadu – obec Kukučínov 79 686,00
70 E820 Obec Kunerad Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kunerad 75 321,00
71 E902 Obec Kuraľany Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Kuraľany 79 686,00
72 E1029 Obec Láb Rozvoj triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Láb 60 933,00
73 E893 Obec Ladmovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Ladmovce 56 175,00
74 E1066 Obec Ladomirová Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Ladomirová 68 834,00
75 E1061 Obec Lednica Technologické vybavenie – odpadové hospodárstvo v obci Lednica 75 000,00
76 E964 Obec Lehota Posilnenie kapacít pri zbere vybraných triedených zložiek odpadu v obci Lehota 73 701,00
77 E874 Obec Likavka Triedime KO v obci Likavka 43 719,00
78 E1054 Obec Liptovská Teplička Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci Liptovská Teplička 79 800,00
79 E1041 Obec Liptovské Revúce Obstaranie nosiča kontajnerov s príslušenstvom pre obec Liptovské Revúce 72 743,00
80 E952 Obec Lovča Technické vybavenie pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Lovča 78 471,00
81 E1039 Obec Lozorno Efektívne triedenie odpadu vďaka vlastnému technologickému vybaveniu v obci Lozorno 80 000,00
82 E876 Obec Ložín Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Ložín 73 062,00
83 E1047 Obec Ľubiša Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Ľubiša 77 126,00
84 E1020 Obec Malé Leváre Traktor, vlečka, hákový nosič a 2 kontajnery pre Obec Malé Leváre 79 894,00
85 E855 Obec Maršová – Rašov Zvýšenie efektívnosti zberu odpadu v obci Maršová-Rašov 51 620,00
86 E892 Obec Modra nad Cirochou Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Modra nad Cirochou 76 649,00
87 E804 Obec Mojtín Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Mojtín 77 776,00
88 E1008 Obec Moravany Podpora triedeného zberu odpadu v obci Moravany 80 000,00
89 E880 Obec Moravské Lieskové Zlepšenie technickej infraštruktúry zberu a triedenia komunálneho odpadu v obci Moravské Lieskové 80 000,00
90 E836 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Technické vybavenie pre podporu triedeného zberu KO v obci Nitrianske Hrnčiarovce 79 144,00
91 E921 Obec Nižná Triedený zber komunálneho odpadu v obci Nižná 41 426,00
92 E987 Obec Nová Dedinka Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Nová Dedinka 66 395,00
93 E802 Obec Nová Ľubovňa Rozvoj a podpora technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Nová Ľubovňa 62 300,00
94 E879 Obec Nováčany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Nováčany 63 154,00
95 E795 Obec Obeckov Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Obeckov 76 620,00
96 E956 Obec Očkov Triedený zber KO v obci Očkov 78 831,00
97 E891 Obec Ochtiná Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Ochtiná 76 038,00
98 E1073 Obec Oľšavka Triedenie odpadov 71 820,00
99 E1002 Obec Omšenie Technika pre triedený zber komunálneho odpadu 66 500,00
100 E822 Obec Orechová Potôň Technológia pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Orechová Potôň 80 000,00
101 E815 Obec Ostrov Triedený zber KO v obci Ostrov 76 038,00
102 E957 Obec Ostrý Grúň Technická infraštruktúra pre triedený zber KO v obci Ostrý Grúň 78 471,00
103 E806 Obec Palín Triedenie zberu komunálneho odpadu obce Palín 50 972,00
104 E908 Obec Papradno Nákup technického vybavenia pre zberný dvor v obci Papradno 54 150,00
105 E980 Obec Pataš Obstaranie strojnotechnologického vybavenia na zber BRKO v obci Pataš 63 726,00
106 E826 Obec Plavecký Štvrtok Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Plavecký Štvrtok 62 055,00
107 E813 Obec Podbranč Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Podbranč 64 886,00
108 E1060 Obec Podhorie Zvýšenie a zefektívnenie zberu triedeného odpadu v obci Podhorie 76 000,00
109 E870 Obec Podhoroď Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Podhoroď 77 246,00
110 E840 Obec Pokryváč Triedený zber komunálneho odpadu v obci Pokrývač 79 173,00
111 E816 Obec Polianka Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Polianka 80 000,00
112 E871 Obec Pozdišovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Pozdišovce 59 850,00
113 E907 Obec Pravenec Dobudovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva obce prostredníctvom obstarania malotraktora 48 410,00
114 E963 Obec Predmier Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Predmier 72 675,00
115 E998 Obec Pribeta Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Pribeta 75 068,00
116 E809 Obec Pucov Pucov pucuje 80 000,00
117 E981 Obec Pukanec Podpora triedeného zberu KO – Pukanec 79 743,00
118 E1049 Obec Radoma Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Radoma 77 126,00
119 E931 Obec Radošina Triedený zber komunálneho odpadu v obci Radošina 79 900,00
120 E955 Obec Radvaň nad Laborcom Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Radvaň nad Laborcom 77 577,00
121 E805 Obec Rajecká Lesná Triedený zber komunálneho odpadu pre obec Rajecká Lesná 69 198,00
122 E958 Obec Rokycany Dobudovanie technickej infraštruktúry pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Rokycany 57 342,00
123 E1078 Obec Seč Posilnenie kapacít pri zbere vybraných triedených zložiek odpadu v obci Seč 75 687,00
124 E928 Obec Skalka nad Váhom Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Skalka nad Váhom z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu 66 581,00
125 E885 Obec Slepčany Technické vybavenie pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Slepčany 78 118,00
126 E841 Obec Slovany Triedený zber komunálneho odpadu v obci Slovany 32 932,00
127 E812 Obec Slovenská Ves Dobudovanie technickej infraštruktúry pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Slovenská Ves 79 914,00
128 E895 Obec Slovenské Pravno Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Slovenské Pravno 28 500,00
129 E1062 Obec Smolinské Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva v obci Smolinské 77 126,00
130 E1065 Obec Smolník ZBERNÝ DVOR V OBCI SMOLNÍK 17 784,00
131 E1044 Obec Soboš Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Soboš 77 126,00
132 E961 Obec Sokolce Obstaranie strojnotechnologického vybavenia na zber BRKO v obci Sokolce 63 726,00
133 E943 Obec Sokolovce Efektívnejší triedený zber v Sokolovciach 66 690,00
134 E864 Obec Stankovany Triedený zber komunálneho odpadu v obci Stankovany 45 885,00
135 E944 Obec Stará Halič Zefektívnenie triedenia komunálneho odpadu v obci Stará Halič obstaraním technickej infraštruktúry 64 752,00
136 E918 Obec Stará Myjava Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Stará Myjava 80 000,00
137 E803 Obec Stožok Technická infraštruktúra pre triedený zber – obec Stožok 79 000,00
138 E842 Obec Stredné Plachtince Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Stredné Plachtince 73 756,00
139 E801 Obec Stretava Triedený zber komunálneho odpadu v obci Stretava 52 314,00
140 E1004 Obec Stretavka Triedený zber komunálneho odpadu v obci Stretavka 25 821,00
141 E960 Obec Súľov – Hradná Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Súľov-Hradná 73 530,00
142 E935 Obec Svätý Anton Technika na triedený zber komunálneho odpadu v obci Svätý Anton 56 958,00
143 E1059 Obec Šarišský Štiavnik Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišský Štiavnik 63 470,00
144 E938 Obec Šarovce Triedený zber komunálneho odpadu 79 686,00
145 E1007 Obec Šintava Nákup techniky pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Šintava 47 343,00
146 E887 Obec Ťapešovo Zefektívnenie zberu BRKO zo zelene v Ťapešove 75 943,00
147 E988 Obec Tešedíkovo Intenzifikácia triedeného zberu v Tešedíkove 71 626,00
148 E1001 Obec Tôň Triedený zber komunálneho odpadu v obci Tôň 77 527,00
149 E833 Obec Trakovice Triedený zber komunálneho odpadu v obci Trakovice 36 138,00
150 E1000 Obec Trávnik Zakúpenie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Trávnik 71 936,00
151 E1031 Obec Trenčianska Teplá Nákup techniky pre zhodnocovanie BRKO v obci Trenčianska Teplá 80 000,00
152 E997 Obec Trstice Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Trstice 80 000,00
153 E946 Obec Trstín Zber odpadu v obci Trstín 75 274,00
154 E830 Obec Tuhár Nákup komunálnej techniky pre obec Tuhár 63 451,00
155 E995 Obec Turecká Technická infraštruktúa pre skvalitnenie triedenia komunálneho odpadu v obci Turecká 73 885,00
156 E1016 Obec Tužina Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Tužina z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu 62 871,00
157 E825 Obec Tvarožná Dobudovanie technickej infraštruktúry pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Tvarožná 40 470,00
158 E882 Obec Vajkovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Vajkovce 64 296,00
159 E947 Obec Vavrečka Zakúpenie zariadení na triedený zber komunálneho odpadu v obci Vavrečka 76 171,00
160 E824 Obec Vavrišovo Dobudovanie technickej infraštruktúry pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Vavrišovo 74 138,00
161 E1032 Obec Veličná Triedený zber komunálneho odpadu v obci Veličná 46 550,00
162 E1074 Obec Veľká Lehota Zavedenie efektívneho zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Veľká Lehota 48 579,00
163 E1003 Obec Veľké Blahovo Zakúpenie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu – Veľké Blahovo 71 936,00
164 E1070 Obec Veľké Kozmálovce Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Veľké Kozmálovce 79 781,00
165 E951 Obec Veľké Rovné Efektívne separovanie BRO v Obci Veľké Rovné 80 000,00
166 E973 Obec Vinné Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Vinné z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu 79 537,00
167 E903 Obec Vojka nad Dunajom Technická infraštruktúra pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Vojka nad Dunajom 41 001,00
168 E807 Obec Volkovce Posilnenie kapacít pri zbere vybraných triedených zložiek odpadu v obci Volkovce 45 600,00
169 E992 Obec Vrbovce Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Vrbovce 80 000,00
170 E837 Obec Vrícko Triedený zber komunálneho odpadu v obci Vrícko 42 294,00
171 E848 Obec Vyškovce nad Ipľom Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Vyškovce nad Ipľom 51 300,00
172 E954 Obec Zalužice Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Zalužice 79 777,00
173 E1014 Obec Zámutov Zakúpenie technologického vybavenia – Zámutov 49 442,00
174 E839 Obec Zázrivá Triedený zber komunálneho odpadu v obci Zázrivá 80 000,00
175 E854 Obec Zbyňov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Zbyňov 78 489,00
176 E808 Obec Zemplínska Široká Efektívne triedenie zberu komunálneho odpadu 53 295,00
177 E859 Obec Zemplínske Jastrabie Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Zemplínske Jastrabie 70 471,00
178 E857 Obec Zemplínske Kopčany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Zemplínske Kopčany 75 103,00
179 E932 Obec Žemberovce Triedený zber komunálneho odpadu 45 771,00
180 E1037 Obec Žikava Posilnenie kapacít pri zbere vybraných triedených zložiek odpadu v obci Žikava 70 110,00
181 E1045 Obec Žlkovce Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Žlkovce 23 415,00
182 E894 Obec Selice Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Obci Selice 42 180,00

 

Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E1166 Mesto Bardejov Doplnenie technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov 147 145,00
2 E1438 Mesto Jelšava Zvýšenie miery predchádzania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Jelšava 52 250,00
3 E1452 Mesto Kolárovo Zberné nádoby na kuchynský odpad pre obyvateľov mesta Kolárovo 20 499,00
4 E1286 Mesto Krupina Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v Krupine 98 025,00
5 E1421 Mesto Nová Dubnica Zavedenie domáceho kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov v rodinných domoch v Novej Dubnici 123 775,00
6 E1288 Mesto Nové Zámky Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Nové Zámky 48 279,00
7 E1192 Mesto Piešťany Drvič kuchynského odpadu a fermentory pre mesto Piešťany 150 000,00
8 E1330 Mesto Poprad Zabezpečenie nádob na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností 142 500,00
9 E1295 Mesto Stupava Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Stupava 25 674,00
10 E1446 Mesto Tlmače Zhodnocovanie BRKO v meste Tlmače 127 364,00
11 E1359 Mesto Trebišov Trebišov – záhradné kompostéry 60 192,00
12 E1174 Mesto Žarnovica Nádoby na nakladanie s kuchynským odpadom 9 313,00
13 E1445 Obec Báb Zabezpečenie zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v záhradných kompostéroch 22 800,00
14 E1417 Obec Bačka Predchádzanie vzniku BRKO v obci Bačka 20 463,00
15 E1455 Obec Banka Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v obci Banka 75 582,00
16 E1221 Obec Bánovce nad Ondavou Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bánovce nad Ondavou 56 316,00
17 E1176 Obec Belá nad Cirochou Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Belá nad Cirochou 82 695,00
18 E1224 Obec Bežovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce 32 110,00
19 E1232 Obec Biel Výstavba malej kompostárne – 3.etapa 30 608,00
20 E1309 Obec Bobrov Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Bobrov 92 821,00
21 E1180 Obec Brestovec Systém predchádzania vzniku BRKO v obci Brestovec 86 367,00
22 E1327 Obec Buglovce „Zhodnocovanie BRKO v obci Buglovce“ 21 552,00
23 E1254 Obec Byšta Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Byšta 46 279,00
24 E1353 Obec Cinobaňa Znižovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Cinobaňa 68 497,00
25 E1241 Obec Čečehov Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čečehov 31 310,00
26 E1210 Obec Čeľadince Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Čeľadince 80 027,00
27 E1243 Obec Čeľovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čeľovce 8 926,00
28 E1244 Obec Černochov Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Černochov 58 501,00
29 E1303 Obec Čičava Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čičava 142 462,00
30 E1300 Obec Dedinky Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Dedinky 12 106,00
31 E1375 Obec Demandice Výstavba obecného kompostoviska 55 804,00
32 E1168 Obec Diakovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Diakovce 77 943,00
33 E1393 Obec Dlhá nad Váhom Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Dlhá nad Váhom 40 584,00
34 E1400 Obec Dolná Seč Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dolná Seč 46 655,00
35 E1310 Obec Gánovce Zvýšenie miery separácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Gánovce 63 949,00
36 E1416 Obec Gerlachov Podpora domáceho kompostovania v obci Gerlachov 40 755,00
37 E1189 Obec Haláčovce Kompostovanie v obci Haláčovce 6 175,00
38 E1371 Obec Haniska Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Haniska 150 000,00
39 E1337 Obec Hankovce Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hankovce 19 223,00
40 E1433 Obec Hatné Predchádzanie vzniku BRKO v obci Hatné 47 259,00
41 E1332 Obec Heľpa Predchádzanie vzniku odpadu – kompostovaním v obci Heľpa 131 100,00
42 E1336 Obec Hontianske Nemce Predchádzanie vzniku odpadu – kompostovaním v obci Hontianske Nemce 63 441,00
43 E1235 Obec Horný Vadičov Predchádzanie vzniku odpadu – kompostovaním v obci Horný Vadičov 71 250,00
44 E1442 Obec Hostice Podpora domáceho kompostovania – Hostice 39 900,00
45 E1351 Obec Hostie Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Hostie 53 334,00
46 E1335 Obec Hôrka Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach v obci Hôrka 86 324,00
47 E1431 Obec Hronské Kosihy Predchádzanie vzniku BRKO v obci Hronské Kosihy 47 058,00
48 E1429 Obec Hubošovce Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov 23 670,00
49 E1250 Obec Iňačovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Iňačovce 48 640,00
50 E1319 Obec Istebné Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Istebné 8 025,00
51 E1312 Obec Jablonové Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obce Jablonové 84 000,00
52 E1357 Obec Jamník Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Jamník 53 776,00
53 E1215 Obec Jánovce Zaobstaranie techniky na predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO pre obec Jánovce 14 763,00
54 E1386 Obec Jelenec Predchádzanie vzniku BRKO 61 731,00
55 E1450 Obec Jelka Zhodnocovanie BRKO nákupom technického vybavenia do obce Jelka 94 620,00
56 E1164 Obec Kajal Oplotenie areálu kompostárne v obci kajal, Sklad kompostu a mulčovač pre obec Kajal 49 600,00
57 E1389 Obec Kalša BRKO v obci Kalša – predchádzanie vzniku a zhodnocovanie 46 000,00
58 E1338 Obec Kamenica nad Hronom Nákup kompostérov do domácností v obci Kamenica nad Hronom 75 204,00
59 E1163 Obec Kameničná Kompostáreň Kameničná, Technológia pre Kompostáreň Kameničná 90 200,00
60 E1345 Obec Kľače Predchádzanie vzniku BRKO v obci Kľače 32 832,00
61 E1197 Obec Klasov „Predchádzanie vzniku BRKO v obci Klasov“ 80 170,00
62 E1252 Obec Komárovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Komárovce 58 776,00
63 E1213 Obec Konská Zefektívnenie nakladania s BRKO v obci Konská 41 040,00
64 E1266 Obec Koňuš Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Koňuš 33 903,00
65 E1185 Obec Košariská 100% domácností kompostuje v obci Košariská 30 400,00
66 E1396 Obec Košeca Kompostujme efektívne v malých kompostárňach 116 850,00
67 E1363 Obec Koškovce Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Koškovce 19 000,00
68 E1453 Obec Kráľová pri Senci Obstaranie drviaceho vozu s príslušenstvom 119 700,00
69 E1253 Obec Kysta Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Kysta 32 832,00
70 E1236 Obec Lesenice Kompostové hospodárstvo v obci Lesenice 38 190,00
71 E1165 Obec Liesek Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Liesek 20 688,00
72 E1314 Obec Lipovník Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Lipovník 16 587,00
73 E1179 Obec Machulince Predchádzanie vzniku BRKO v obci Machulince 48 127,00
74 E1411 Obec Malá Lehota Predchádzanie a zhodnocovanie BRO v Malej Lehote 39 580,00
75 E1404 Obec Malužiná Drvič drevnej hmoty 12 255,00
76 E1346 Obec Margecany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Margecany 125 875,00
77 E1255 Obec Maťovské Vojkovce Obecné kompostovisko na pozemku reg. C KN p.č. 120/2 v k.ú. Maťovce 58 150,00
78 E1258 Obec Medzibrodie nad Oravou Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Medzibrodie nad Oravou 29 412,00
79 E1326 Obec Melek Zhodnocovanie BRKO – obec Melek 32 205,00
80 E1190 Obec Milhosť Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Milhosť 52 896,00
81 E1376 Obec Mlynárovce Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Mlynárovce 15 137,00
82 E1212 Obec Neverice Zníženie biologicky rozložiteľného odpadu na verejných priestranstvách obce Neverice 20 615,00
83 E1402 Obec Nitrianska Blatnica Domáce kompostovanie v obci Nitrianska Blatnica 38 000,00
84 E1274 Obec Nitrianska Streda Predchádzanie vzniku BRKO v obci Nitrianska Streda 143 738,00
85 E1372 Obec Nová Dedina Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nová Dedina 64 567,00
86 E1325 Obec Nová Ves nad Žitavou Predchádzanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Nová Ves nad Žitavou 110 912,00
87 E1407 Obec Nový Salaš Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Nový Salaš 32 069,00
88 E1447 Obec Olováry Kompostové hospodárstvo v obci Olováry 39 945,00
89 E1381 Obec Ondavské Matiašovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Ondavské Matiašovce 141 512,00
90 E1360 Obec Osuské Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Osuské 20 235,00
91 E1415 Obec Patince Zhodnocovanie a predchádzanie vzniku BRKO v obci Patince 97 118,00
92 E1230 Obec Pernek Kompostéry do domácností – Pernek 22 800,00
93 E1436 Obec Podhájska Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Podhájska 38 000,00
94 E1369 Obec Poproč Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Poproč 142 500,00
95 E1277 Obec Pozba Podpora domáceho kompostovania v obci Pozba 28 400,00
96 E1349 Obec Reca Mobilné kompostovacie zariadenia 99 920,00
97 E1413 Obec Rudník Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci Rudník 62 353,00
98 E1183 Obec Rybník Predchádzanie vzniku BRKO v obci Rybník 60 044,00
99 E1284 Obec Sedlice Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Sedlice 142 405,00
100 E1191 Obec Semerovo Predchádzanie vzniku BRKO v obci Semerovo 54 378,00
101 E1403 Obec Skalité Obstaranie mechanizácie určenej na elimináciu BRO v obci Skalité 108 733,00
102 E1267 Obec Slanská Huta Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Slanská Huta 33 766,00
103 E1209 Obec Smrečany Predchádzanie vzniku BRKO v obci Smrečany 44 460,00
104 E1268 Obec Sokoľ Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Sokoľ 57 722,00
105 E1187 Obec Stakčín Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Stakčín 126 074,00
106 E1280 Obec Súlovce Zakúpenie kompostérov a zberných nádob na kuchynský odpadv v obci Súlovce 26 299,00
107 E1294 Obec Šambron Podpora systému triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Šambron 20 746,00
108 E1297 Obec Šišov Skvalitnenie triedeného zberu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Šišov 34 573,00
109 E1441 Obec Tovarné Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Tovarné 107 768,00
110 E1227 Obec Trebušovce Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Trebušovce 52 212,00
111 E1418 Obec Trnovec nad Váhom Zhodnocovanie BRKO v obci Trnovec nad Váhom 21 181,00
112 E1207 Obec Turie Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Turie 64 611,00
113 E1270 Obec Tušice Zber, kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tušice 111 111,00
114 E1256 Obec Tušická Nová Ves Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Tušická Nová Ves 56 316,00
115 E1292 Obec Urmince Nákup kompostérov do domácností v Obci Urmince 59 849,00
116 E1263 Obec Veľká Tŕňa Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľká Tŕňa 104 104,00
117 E1362 Obec Veľké Leváre Predchádzanie vzniku BRKO v obci Veľké Leváre 138 817,00
118 E1188 Obec Veľké Orvište Predchádzanie vzniku BRKO v obci Veľké Orvište 142 500,00
119 E1262 Obec Veľké Slemence Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Slemence 62 757,00
120 E1395 Obec Veľký Klíž Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Veľký Klíž 40 327,00
121 E1324 Obec Veľký Lapáš Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Veľký Lapáš 27 032,00
122 E1448 Obec Veterná Poruba Podpora domáceho kompostovania 6 000,00
123 E1331 Obec Vrbovka Kompostové hospodárstvo v obci Vrbovka 57 399,00
124 E1214 Obec Vydrany Zariadenia na uloženie BRKO v obci Vydrany a nákup drviča drevnej hmoty 150 000,00
125 E1211 Obec Vysoká nad Kysucou Obstaranie mechanizácie na elimináciu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Vysoká nad Kysucou 57 672,00
126 E1392 Obec Vyšný Žipov Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Vyšný Žipov 142 462,00
127 E1162 Obec Závadka nad Hronom Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Závadka nad Hronom 50 559,00
128 E1443 Obec Závod Predchádzanie vzniku BRKO v obci Závod 146 011,00
129 E1410 Obec Zeleneč Kompostéry- Zeleneč 93 169,00
130 E1382 Obec Zemianska Olča Zakúpenie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu – Zemianska Olča 40 039,00
131 E1246 Obec Zemplínska Nová Ves Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zemplínska Nová Ves 11 200,00
132 E1242 Obec Zemplínska Teplica Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zemplínska Teplica 94 278,00
133 E1251 Obec Žbince Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Žbince 22 192,00
134 E1217 Služba, mestský podnik Stropkov Zakúpenie drviča pre spracovanie kuchynského odpadu pre mesto Stropkov 150 000,00
135 E1205 SPOLOČENSTVO OBCÍ MIKROREGIÓNU POVAŽSKÝ INOVEC Predchádzanie vzniku odpadu – zhodnocovaním BRKO v Spoločenstve obcí mikroregiónu Považský Inovec 99 000,00
136 E1391 Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina Kompostovanie v Uličskej Doline 148 770,00
137 E1344 Technické služby mesta Brezová pod Bradlom Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v meste Brezová pod Bradlom 124 653,00
138 E1201 Technické služby mesta Humenné Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 141 679,00
139 E1175 VEPOS Horného Turca n. o. Kompostujte s nami. 142 306,00
140 E1427 Združenie mikroregiónu KAŠTIELIK Kompostovanie v rámci mikroregiónu KAŠTIELIK 78 570,00
141 E1412 Združenie obcí mikroregiónu Severné Podpoľanie Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre mikroregión Severné Podpoľanie 146 425,00
142 E1355 Združenie pre rozvoj turizmu v mikroregióne Koromľa a okolie Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v mikroregióne Koromľa a okolie 149 715,00

 

Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E1105 Obec Bartošova Lehôtka Zlepšovanie triedeného zberu v obci Bartošova Lehôtka 16 256,00
2 E1096 Obec Čierny Balog Prístrešok pre veľkokapacitné kontajnery na odpad 76 000,00
3 E1090 Obec Dulov Zberný dvor Dulov 146 613,00
4 E1086 Obec Horná Ves Zberný dvor v obci Horná Ves 92 536,00
5 E1089 Obec Hrabovec nad Laborcom Zberný dvor v obci Hrabovec nad Labocom 149 363,00
6 E1097 Obec Kolačno Zlepšenie triedeného zberu v obci Kolačno 8 892,00
7 E1091 Obec Kubáňovo Zberný dvor na stavebný odpad, Kubáňovo 130 675,00
8 E1106 Obec Prašník Zberný dvor Prašník 106 901,00
9 E1102 Obec Pribiš Zmena objektu skladu umelých hnojív na Zberný dvor – stavebné úpravy 150 000,00
10 E1094 Obec Špačince Zberný dvor Špačince- rozšírenie II.etapa 64 397,00
11 E1084 Obec Švošov Zberný dvor Švošov 150 000,00
12 E1099 Obec Tehla Zberný dvor Tehla 110 000,00
13 E1093 Obec Tesáre Zberný dvor Tesáre 146 056,00
14 E1112 Obec Tomášikovo Vybudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo 117 945,00
15 E1095 Obec Trebatice Zberný dvor 143 892,00
16 E1110 Obec Vištuk Vištuk – zberný dvor odpadov 150 000,00
17 E1087 Obec Vrakúň Zberný dvor 150 000,00

 

Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E1571 Mesto Brezová pod Bradlom Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v meste Brezová pod Bradlom 77 148,00
2 E1644 Mesto Nemšová Zlepšenie technickej infraštruktúry triedenia a zberu komunálneho odpadu v meste Nemšová 78 360,00
3 E1499 Mesto Spišská Nová Ves Modernizácia technického vybavenia pre triedenie komunálneho odpadu v Spišskej Novej Vsi 79 800,00
4 E1630 Mesto Stupava Zakúpenie techniky pre podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Stupava 80 000,00
5 E1650 Obec Bajtava Triedený zber komunálnych odpadov v obci Bajtava 80 000,00
6 E1490 Obec Bánovce nad Ondavou Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bánovce nad Ondavou 79 704,00
7 E1464 Obec Bara Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bara 77 280,00
8 E1539 Obec Bátorová Technika pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Bátorová 76 884,00
9 E1599 Obec Belá nad Cirochou Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Belá nad Cirochou 80 000,00
10 E1495 Obec Beňadiková Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Beňadiková 79 956,00
11 E1484 Obec Bešeňová Triedený zber KO v obci Bešeňová 34 920,00
12 E1504 Obec Brehov Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Brehov 79 900,00
13 E1601 Obec Brestovec Zakúpenie strojno- technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu 70 516,00
14 E1543 Obec Buglovce „Zefektívnenie triedeného zberu v obci Buglovce nákupom komunálnej techniky“ 80 000,00
15 E1479 Obec Bukovce Obstaranie techniky pre zber a triedenie komunálneho odpadu v obci Bukovce. 79 944,00
16 E1510 Obec Byšta Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Byšta 65 392,00
17 E1566 Obec Čabiny Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Čabiny 80 000,00
18 E1486 Obec Čakajovce Posilnenie kapacít pri zbere vybraných triedených zložiek odpadu v obci Čakajovce 70 398,00
19 E1502 Obec Čierne Pole Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čierne Pole 78 450,00
20 E1548 Obec Čukalovce Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Čukalovce 80 000,00
21 E1541 Obec Detvianska Huta Nákup komunálnej techniky určený na zber komunálneho odpadu v Detvianskej Hute 80 000,00
22 E1600 Obec Dolná Krupá Technické vybavenie na zberný dvor 80 000,00
23 E1577 Obec Dolné Saliby Dovybavenie zberného dvora v obci Dolné Saliby 80 000,00
24 E1641 Obec Dubodiel Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Dubodiel 63 816,00
25 E1536 Obec Fiľakovské Kováče Zefektívnenie triedeného zberu odpadov vo Fiľakovských Kováčoch 75 396,00
26 E1625 Obec Hlboké nad Váhom Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Hlboké nad Váhom 78 852,00
27 E1473 Obec Horné Mýto Triedený zber komunálneho odpadu v Hornom Mýte 60 000,00
28 E1540 Obec Hradište Nákup strojného vybavenia do obce Hradište 79 500,00
29 E1587 Obec Hrochoť Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Hrochoť 79 374,00
30 E1618 Obec Hrubý Šúr Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Hrubý Šúr 66 641,00
31 E1494 Obec Hubová Triedený zber KO v obci Hubová 79 998,00
32 E1505 Obec Iňačovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Iňačovce 74 840,00
33 E1530 Obec Istebné Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Istebné 46 165,00
34 E1621 Obec Ivanice Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Ivanice 56 707,00
35 E1640 Obec Ivanovce Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Ivanovce 46 320,00
36 E1558 Obec Jabloň Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Jabloň 80 000,00
37 E1527 Obec Janov Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Janov 23 388,00
38 E1488 Obec Jánovce Zakúpenie malotraktora, čelného nakladača a vlečky pre obec Jánovce 33 806,00
39 E1533 Obec Jarabina Podpora triedeného zberu odpadu v obci Jarabina 80 000,00
40 E1575 Obec Jastrabá Zakúpenie zariadení na triedený zber komunálnych odpadov v obci Jastrabá 80 000,00
41 E1606 Obec Jedľové Kostoľany Triedený zber komunálneho odpadu v obci Jedľové Kostoľany 80 000,00
42 E1635 Obec Jelka Nákup strojného vybavenia na zvoz odpadu do obce Jelka 80 000,00
43 E1506 Obec Kašov Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kašov 79 992,00
44 E1572 Obec Kľúčovec Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kľúčovec 80 000,00
45 E1626 Obec Kočín – Lančár Zavedenie triedeného zberu BRO v obci Kočín-Lančár 75 553,00
46 E1631 Obec Kolačkov Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kolačkov 52 240,00
47 E1537 Obec Kolbasov Triedený zber v obci Kolbasov 80 000,00
48 E1507 Obec Komárovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Komárovce 74 180,00
49 E1470 Obec Konská Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Konská 63 600,00
50 E1517 Obec Koňuš Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Koňuš 79 704,00
51 E1472 Obec Kostolné Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Kostolné 80 000,00
52 E1609 Obec Košeca Silou ako hrom naložíme s BRKOm traktorom 80 000,00
53 E1523 Obec Košická Belá Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Košická Belá 79 860,00
54 E1557 Obec Koškovce Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Koškovce 80 000,00
55 E1645 Obec Kráľová pri Senci Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kráľová pri Senci 79 560,00
56 E1592 Obec Kráľovičove Kračany Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kráľovičove Kračany 74 092,00
57 E1521 Obec Krásno Triedený zber komunálnych odpadov v obci Krásno 80 000,00
58 E1489 Obec Krpeľany Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Krpeľany 76 000,00
59 E1462 Obec Krušetnica Zvýšenie efektivity zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu 70 786,00
60 E1570 Obec Kuklov Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Kuklov 68 000,00
61 E1617 Obec Kúty Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Kúty 74 010,00
62 E1509 Obec Kysta Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kysta 51 828,00
63 E1516 Obec Likavka Triedený zber KO v obci Likavka 55 794,00
64 E1569 Obec Lom nad Rimavicou Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lom nad Rimavicou 79 920,00
65 E1466 Obec Lovce Triedený zber komunálnych odpadov v obci Lovce 80 000,00
66 E1648 Obec Lozorno Efektívne triedenie odpadu vďaka vlastnej technológii v obci Lozorno 45 536,00
67 E1646 Obec Lubina Zlepšenie technickej infraštruktúry zberu a triedenia komunálneho odpadu v obci Lubina 43 700,00
68 E1469 Obec Lúčky Traktor určený na triedený zber odpadu 79 992,00
69 E1564 Obec Lúčky Triedený zber komunálneho odpadu v obci Lúčky 79 458,00
70 E1633 Obec Lutiše Podpora separovania BRO v Obci Lutiše 80 000,00
71 E1608 Obec Malá Lehota Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Malej Lehote 57 684,00
72 E1598 Obec Malužiná Čelný traktorový nakladač 9 550,00
73 E1563 Obec Malý Lapáš Zvýšenie efektivity triedeného zberu komunálneho odpady v obci Malý Lapáš 28 000,00
74 E1628 Obec Melčice – Lieskové Zlepšenie technickej infraštruktúry zberu a triedenia komunálneho odpadu v obci Melčice-Lieskové 78 360,00
75 E1482 Obec Mojtín Nákup traktora 56 280,00
76 E1474 Obec Mokroluh Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Mokroluh 79 860,00
77 E1481 Obec Neverice Zber triedeného odpadu 70 674,00
78 E1476 Obec Odorín Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Odorín 79 860,00
79 E1586 Obec Ondavské Matiašovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Ondavské Matiašovce 79 810,00
80 E1647 Obec Oreské Skvalitnenie podmienok zberu komunálneho odpadu v obci Oreské 78 080,00
81 E1555 Obec Osadné Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Osadné 80 000,00
82 E1556 Obec Pichne Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Pichne 80 000,00
83 E1520 Obec Plavecké Podhradie Obstaranie techniky pre triedený zber v obci Plavecké Podhradie 80 000,00
84 E1535 Obec Pusté Sady Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Pusté Sady 72 492,00
85 E1567 Obec Rakovice Nákup technického vybavenia na zvoz odpadu do obce Rakovice 79 752,00
86 E1478 Obec Rokytov Obstaranie techniky pre zber a triedenie komunálneho odpadu v obci Rokytov 79 944,00
87 E1578 Obec Rudňany Podpora technickej vybavenosti zberného dvora v obci Rudňany 59 422,00
88 E1612 Obec Rudník Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Rudník 74 982,00
89 E1649 Obec Rumanová Technika pre triedený zber komunálneho odpadu 77 712,00
90 E1593 Obec Skrabské Rozšírenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Skrabské 79 980,00
91 E1518 Obec Slatina Doplnenie technickej infraštruktúry na ZD Slatina 79 500,00
92 E1532 Obec Spišská Teplica Triedený zber KO v Spišskej Teplici 79 932,00
93 E1603 Obec Spišské Bystré Triedený zber KO v obci Spišské Bystré 69 480,00
94 E1602 Obec Starý Tekov Technické vybavenie pre triedenie komunálneho odpadu v obci Starý Tekov 79 759,00
95 E1634 Obec Staškovce Nákup techniky odpadového hospodárstva v obci Staškovce 80 000,00
96 E1568 Obec Sukov Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Sukov 80 000,00
97 E1643 Obec Svodín Zakúpenie čelného nakladača v obci Svodín 80 000,00
98 E1590 Obec Šarišské Bohdanovce Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Šarišské Bohdanovce 80 000,00
99 E1596 Obec Štefanov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Štefanov 80 000,00
100 E1591 Obec Švábovce Triedený zber KO v obci Švábovce 32 316,00
101 E1477 Obec Tarnov Obstaranie techniky pre zber a triedenie komunálneho odpadu v obci Tarnov 79 944,00
102 E1542 Obec Topoľa Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Topoľa 80 000,00
103 E1492 Obec Trenčianska Turná Triedený zber komunálneho odpadu v obci Trenčianska Turná 80 000,00
104 E1638 Obec Tuchyňa Dovybavenie komunálnej úrovne v obci Tuchyňa 52 560,00
105 E1511 Obec Tušická Nová Ves Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Tušická Nová Ves 79 704,00
106 E1583 Obec Ubľa Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Ubľa 79 634,00
107 E1611 Obec Udiča Nákup zariadení pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Udiča 72 558,00
108 E1519 Obec Vajkovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Vajkovce 67 680,00
109 E1514 Obec Veľké Slemence Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľké Slemence 78 450,00
110 E1463 Obec Veľké Úľany Nákup traktora s čelným nakladačom a vlečkou pre obec Veľké Úľany 78 000,00
111 E1585 Obec Veľký Ďur Triedený zber odpadu v obci Veľký Ďur 57 200,00
112 E1480 Obec Vislava Obstaranie techniky pre zber a triedenie komunálneho odpadu v obci Vislava 79 944,00
113 E1546 Obec Vlková Obstaranie techniky pre zber a triedenie komunálneho odpadu v obci Vlková 79 944,00
114 E1483 Obec Vydrany Triedenie komunálneho odpadu v obci Vydrany 75 724,00
115 E1615 Obec Zákamenné Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Zákamenné 79 852,00
116 E1589 Obec Zemianska Olča Zakúpenie technologického vybavenia – Zemianska Olča 80 000,00
117 E1497 Obec Zemplínske Jastrabie Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Zemplínske Jastrabie 74 180,00
118 E1496 Obec Zemplínske Kopčany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Zemplínske Kopčany 79 056,00
119 E1534 Obec Žabokreky nad Nitrou Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Žabokreky nad Nitrou 79 800,00
120 E1524 Obec Žakarovce Budovanie technickej infraštruktúry pre zber triedeného odpadu v obci Žakarovce 79 200,00
121 E1465 Obec Žbince Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Žbince 59 900,00

 

Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E1791 Mesto Brezno Podpora domáceho kompostovania 36 440,00
2 E1738 Mesto Detva Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v meste Detva 150 000,00
3 E1662 Mesto Dolný Kubín Nákup nádob podporujúcich separovanie v domácnostiach 77 518,00
4 E1656 Mesto Fiľakovo Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov so zavedením jeho zberu a zhodnocovania vo Fiľakove 137 253,00
5 E1828 Mesto Hurbanovo Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hurbanovo C5 149 987,00
6 E1664 Mesto Kolárovo Domáce kompostéry pre obyvateľov mesta Kolárovo 150 000,00
7 E1657 Mesto Kremnica Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 91 183,00
8 E1654 Mesto Lučenec Drvič pre spracovanie kuchynského odpadu – kompostáreň Lučenec 150 000,00
9 E1743 Mesto Martin Zakúpenie zberných nádob na kuchynský odpad 150 000,00
10 E1848 Mesto Moldava nad Bodvou Odstraňovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Moldave nad Bodvou 28 000,00
11 E1669 Mesto Myjava Obstaranie košíkov na kuchynský odpad a doplnenie kompostérov v meste Myjava 83 449,00
12 E1826 Mesto Nitra Nákup zberných nádob na BRKO a kompostérov a realizácia osvetovej kampane v Nitre 150 000,00
13 E1675 Mesto Ružomberok Separácia a zber kuchynského odpadu v meste Ružomberok 150 000,00
14 E1764 Mesto Spišská Stará Ves Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Spišská Stará Ves 141 855,00
15 E1753 Mesto Stará Turá Predchádzanie vzniku BRKO a jeho ďalšie zhodnocovanie v meste Stará Turá 40 252,00
16 E1815 Mesto Svit Nákup techniky a nádob pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Svit 102 698,00
17 E1810 Mesto Šahy „Zabezpečenie efektívneho systému zberu kuchynského odpadu v Šahách“ 8 950,00
18 E1820 Mesto Zlaté Moravce „Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v meste Zlaté Moravce“ 119 035,00
19 E1660 Mestská časť Bratislava – Rača Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v mestskej časti Bratislava-Rača 31 500,00
20 E1843 Obec Andovce Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Andovce 100 800,00
21 E1759 Obec Babiná Kompostovisko, Babiná parc.č. EKN 3173 54 382,00
22 E1806 Obec Badín Nákup kompostérov 54 000,00
23 E1817 Obec Bartošova Lehôtka Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Bartošova Lehôtka 28 440,00
24 E1698 Obec Beladice Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Beladice 82 108,00
25 E1859 Obec Beňadikovce Zber, kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Beňadikovce 50 820,00
26 E1679 Obec Beniakovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Beniakovce 36 602,00
27 E1818 Obec Betlanovce Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Betlanovce 123 558,00
28 E1689 Obec Biel Kompostáreň 32 219,00
29 E1855 Obec Bohdanovce Podpora zhodnocovania BRKO v obci Bohdanovce 97 136,00
30 E1852 Obec Bojná Zhodnocovanie BRKO v obci Bojná 148 743,00
31 E1690 Obec Borša Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Borša 104 226,00
32 E1868 Obec Bošáca Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v Bošáci 110 456,00
33 E1693 Obec Bracovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bracovce 117 052,00
34 E1865 Obec Brvnište Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Brvnište 46 005,00
35 E1724 Obec Bystričany Predchádzanie vzniku BRKO v obci Bystričany 92 462,00
36 E1745 Obec Bzenov Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Bzenov 99 964,00
37 E1803 Obec Čáry Predchádzanie vzniku BRKO v obci Čáry 90 840,00
38 E1678 Obec Častkovce Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Častkovce 85 673,00
39 E1708 Obec Čečejovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čečejovce 149 141,00
40 E1788 Obec Čechynce Zefektívnenie triedenia BRKO v domácnostiach v obci Čechynce 25 220,00
41 E1674 Obec Černík Zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Černík 131 528,00
42 E1696 Obec Černochov Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Černochov 61 580,00
43 E1861 Obec Čierny Brod Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Čierny Brod 48 420,00
44 E1785 Obec Dolné Otrokovce Kompostéry pre Dolné Otrokovce 33 066,00
45 E1797 Obec Dolné Trhovište Domáce kompostovanie – predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Trhovište 44 756,00
46 E1680 Obec Dolný Pial Zber komunálnych odpadov – mechanická úprava biologicky rozložiteľného odpadu v obci Dolný Pial 149 929,00
47 E1747 Obec Drienica Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Drienica 148 960,00
48 E1701 Obec Družstevná pri Hornáde Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Družstevná pri Hornáde 58 740,00
49 E1702 Obec Dvorianky Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dvorianky 80 156,00
50 E1866 Obec Hájske Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hájske 47 628,00
51 E1714 Obec Haniska Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Haniska 150 000,00
52 E1842 Obec Hažín Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Hažín 29 640,00
53 E1809 Obec Hiadeľ Obstaranie technickej infraštruktúry na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hiadeľ 39 977,00
54 E1713 Obec Hodkovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Hodkovce 67 760,00
55 E1795 Obec Horné Otrokovce Kompostéry pre Horné Otrokovce 56 916,00
56 E1798 Obec Horné Trhovište Kompostéry pre Horné Trhovište 53 316,00
57 E1837 Obec Hradište pod Vrátnom Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci Hradište pod Vrátnom 56 246,00
58 E1686 Obec Hrhov Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Hrhov 77 793,00
59 E1800 Obec Hvozdnica Podpora domáceho kompostovania v obci Hvozdnica 40 792,00
60 E1761 Obec Chlebnice Kompostéry pre Chlebnice 64 706,00
61 E1850 Obec Choča Zefektívnenie triedenia BRKO v domácnostiach v obci Choča 23 540,00
62 E1653 Obec Imeľ Podpora zhodnocovania kuchynského odpadu na kompostárni v obci Imeľ 117 419,00
63 E1667 Obec Iža Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Iža 59 820,00
64 E1757 Obec Jablonica Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Jablonica 115 295,00
65 E1692 Obec Jalšové Kompostéry pre Jalšové 39 666,00
66 E1681 Obec Jasenica Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Jasenica 59 116,00
67 E1841 Obec Jasenové Predchádzanie BRKO v obci Jasenové 10 224,00
68 E1715 Obec Kalameny Predchádzanie vzniku BRKO v obci Kalameny 45 996,00
69 E1688 Obec Kamienka Obstaranie domácich kompostérov, drviča drevnej hmoty a mulčovača – obec Kamienka 41 334,00
70 E1663 Obec Kaplna Obstaranie záhradných kompostérov – obec Kaplna 35 379,00
71 E1716 Obec Kazimír Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Kazimír 47 880,00
72 E1717 Obec Klin nad Bodrogom Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Klin nad Bodrogom 23 370,00
73 E1754 Obec Kmeťovo Kompostéry pre obec Kmeťovo 53 760,00
74 E1723 Obec Kopčany Obstaranie záhradných kompostérov – obec Kopčany 117 019,00
75 E1758 Obec Koplotovce Kompostéry pre Koplotovce 49 716,00
76 E1763 Obec Kotešová Vytváranie podmienok pre separovanie BRO 52 934,00
77 E1774 Obec Krtovce Kompostéry pre Krtovce 23 065,00
78 E1741 Obec Krušovce Nákup kompostérov do domácností v Obci Krušovce 54 538,00
79 E1835 Obec Láb Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Láb 31 083,00
80 E1694 Obec Liptovský Peter Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Liptovský Peter 59 009,00
81 E1750 Obec Lodno Podpora domáceho kompostovania v obci Lodno 64 200,00
82 E1719 Obec Ložín Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Ložín 89 280,00
83 E1824 Obec Lula Predchádzanie vzniku BRKO v obci Lula -kompostovaním 11 808,00
84 E1687 Obec Malé Chyndice Domáce kompostovanie v obci Malé Chyndice – obstaranie kompostérov, samochodného mulčovača a drviča drevnej hmoty 40 758,00
85 E1839 Obec Malé Vozokany Nákup kompostérov v obci Malé Vozokany 24 814,00
86 E1703 Obec Maťovské Vojkovce Obecné kompostovisko na pozemku reg. C KN p.č. 120/2 v k.ú. Maťovce 61 215,00
87 E1671 Obec Mošovce Kompostuje celá dedina 82 482,00
88 E1856 Obec Motešice Dovybavenie komunálnej úrovne v obci Motešice 11 808,00
89 E1668 Obec Mútne Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Mútne 108 576,00
90 E1746 Obec Nálepkovo Kompostéry v obci Nálepkovo 135 517,00
91 E1672 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Podpora domáceho kompostovania v obci Nitrianske Hrnčiarovce 111 432,00
92 E1730 Obec Nitrica Predchádzanie vzniku BRKO a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Nitrica 96 220,00
93 E1769 Obec Nižný Hrabovec Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Nižný Hrabovec 149 898,00
94 E1789 Obec Nová Dedinka Nákup techniky pre zhodnocovanie BRKO v obci Nová Dedinka 135 121,00
95 E1733 Obec Ochtiná Malá kompostáreň v obci Ochtiná 140 849,00
96 E1673 Obec Oravská Jasenica Záhradné kompostéry 39 000,00
97 E1775 Obec Oravský Podzámok Kompostéry pre Oravský Podzámok 68 112,00
98 E1808 Obec Oščadnica Podpora domáceho kompostovania v Obci Oščadnica 134 400,00
99 E1858 Obec Pastuchov Kompostéry pre obec Pastuchov 61 064,00
100 E1744 Obec Podvysoká Predchádzanie vzniku odpadu – kompostovaním v obci Podvysoká 49 140,00
101 E1799 Obec Prakovce Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Prakovce 62 881,00
102 E1691 Obec Pucov Pucov kompostuje 55 880,00
103 E1860 Obec Pušovce Mala obecná kompostáreň Pušovce 50 000,00
104 E1784 Obec Radvaň nad Laborcom Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Radvaň nad Laborcom 23 779,00
105 E1787 Obec Rokycany Predchádzanie vzniku BRKO v obci Rokycany 31 607,00
106 E1710 Obec Rúbaň Podpora domáceho kompostovania v obci Rúbaň 37 224,00
107 E1807 Obec Rudina Vážime si životné prostredie a preto chceme zvýšiť množstvo vyseparovaného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Rudina 3 070,00
108 E1779 Obec Selice Ekodvor a kompostáreň v Obci Selice 49 273,00
109 E1707 Obec Seniakovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Seniakovce 96 960,00
110 E1725 Obec Slanská Huta Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Slanská Huta 35 544,00
111 E1776 Obec Slepčany Kompostéry pre Slepčany 68 266,00
112 E1658 Obec Slovenská Ves Predchádzanie vzniku BRKO v obci Slovenská Ves 100 200,00
113 E1684 Obec Slovenské Krivé Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Slovenské Krivé – II. 19 080,00
114 E1726 Obec Sokoľ Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Sokoľ 60 760,00
115 E1811 Obec Sokolce Kompostáreň 50 000,00
116 E1867 Obec Stanča Predchádzanie vzniku BRKO a jeho zhodnocovanie v obci Stanča 60 588,00
117 E1780 Obec Stráňavy Predchádzanie vzniku BRKO v obci Stráňavy 106 135,00
118 E1682 Obec Stupné Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Stupné 53 298,00
119 E1833 Obec Súľov – Hradná Obecná kompostáreň BRO (DO 100 t), Súľov – Hradná 132 592,00
120 E1760 Obec Svrčinovec Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Svrčinovec 119 280,00
121 E1766 Obec Šarišské Sokolovce Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Šarišské Sokolovce 61 856,00
122 E1863 Obec Šarišský Štiavnik Zber, kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Šarišský Štiavnik 48 900,00
123 E1709 Obec Tekolďany Kompostéry pre Tekolďany 25 716,00
124 E1862 Obec Tisinec Výstavba malej kompostárne a nákup techniky v obci Tisinec 101 573,00
125 E1816 Obec Trstice Zakúpenie záhradných kompostérov ako prostriedok na zhodnocovanie BRKO v obci Trstice 55 500,00
126 E1659 Obec Tuhár Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Tuhár. 31 600,00
127 E1729 Obec Tušice Zber, kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tušice 116 959,00
128 E1825 Obec Tužina Zabezpečenie technologického vybavenia na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov a ich zhodnocovanie v obci Tužina 80 000,00
129 E1781 Obec Tvarožná Predchádzanie vzniku BRKO v obci Tvarožná 63 500,00
130 E1834 Obec Udavské VÝSTAVBA MALEJ KOMPOSTÁRNE V OBCI UDAVSKÉ 131 655,00
131 E1740 Obec Urmince Obstaranie drviča drevnej hmoty pre Obec Urmince 40 000,00
132 E1661 Obec Vavrišovo Predchádzanie vzniku BRKO v obci Vavrišovo 60 000,00
133 E1772 Obec Veľká Čalomija Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Veľká Čalomija 49 260,00
134 E1773 Obec Veľká Lesná Zlepšenie systému predchádzania a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľká Lesná 37 224,00
135 E1712 Obec Veľká Tŕňa Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľká Tŕňa 109 584,00
136 E1822 Obec Veľké Blahovo Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Veľké Blahovo 131 353,00
137 E1736 Obec Veľké Chyndice Podpora domáceho kompostovania v obci Veľké Chyndice 18 197,00
138 E1755 Obec Veľké Lovce Obstaranie kompostérov pre obec Veľké Lovce 125 554,00
139 E1749 Obec Veľké Rovné Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Obci Veľké Rovné 124 428,00
140 E1752 Obec Vinica Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Vinica 139 136,00
141 E1670 Obec Vlčany Podpora domáceho kompostovania v obci Vlčany 105 690,00
142 E1768 Obec Vojka nad Dunajom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pomocou nákupu kompostérov v obci Vojka nad Dunajom 66 690,00
143 E1685 Obec Vozokany Obstaranie záhradných kompostérov a mulčovača pre obec Vozokany 39 985,00
144 E1770 Obec Vrbová nad Váhom Podpora domáceho kompostovania v obci Vrbová nad Váhom 20 479,00
145 E1706 Obec Vyšná Hutka Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Vyšná Hutka 142 006,00
146 E1804 Obec Vyšná Slaná Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Vyšná Slaná 19 988,00
147 E1845 Obec Zákopčie Rozvoj odpadové hospodárstva – obec Zákopčie 117 315,00
148 E1836 Obec Zavar Zhodnocovanie BRO v obci Zavar 149 375,00
149 E1731 Obec Zboj Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zboj 149 960,00
150 E1786 Obec Zborov nad Bystricou Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – Zborov nad Bystricou 5 885,00
151 E1699 Obec Zemplínska Nová Ves Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zemplínska Nová Ves 11 790,00
152 E1695 Obec Zemplínska Teplica Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zemplínska Teplica 99 240,00
153 E1651 Obec Žihárec Podpora domáceho kompostovania – nákup kompostérov do domácností v obci Žihárec 97 400,00

 

Činnosť C6: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E1116 Mesto Turčianske Teplice ZBERNÝ DVOR – TURČIANSKE TEPLICE, TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV 150 000,00
2 E1118 Obec Báhoň Zberný dvor, Báhoň 147 752,00
3 E1132 Obec Bitarová Oplotenie zberného dvora Bitarová 42 783,00
4 E1114 Obec Bzince pod Javorinou Bzince pod Javorinou Zberný dvor odpadov 2.etapa 18 545,00
5 E1153 Obec Bziny Zvyšujeme triedenie odpadu v obci Bziny 12 410,00
6 E1123 Obec Čavoj Zberný dvor v obci Čavoj 143 961,00
7 E1151 Obec Ďurdové Zberný dvor v obci Ďurďové 138 101,00
8 E1127 Obec Horná Lehota Zberný dvor 88 087,00
9 E1158 Obec Kláštor pod Znievom Zberný dvor 150 000,00
10 E1134 Obec Liptovská Lúžna Rozšírenie zberného dvora Liptovská Lúžna 150 000,00
11 E1142 Obec Malá Čierna Zberný dvor 45 729,00
12 E1131 Obec Nitrianska Blatnica Prístavba skladu a garáže v zbernom dvore v Nitrianskej Blatnici 95 786,00
13 E1147 Obec Ostrý Grúň Zberný dvor triedeného odpadu Ostrý Grúň 143 403,00
14 E1135 Obec Porúbka Zberný dvor 150 000,00
15 E1122 Obec Povoda Zberný dvor 62 915,00
16 E1119 Obec Prochot Zberný dvor Prochot 150 000,00
17 E1140 Obec Skýcov Zberný dvor Skýcov 79 201,00
18 E1145 Obec Smolník ZBERNÝ DVOR V OBCI SMOLNÍK 108 640,00
19 E1130 Obec Stará Halič Zberný dvor Stará Halič 79 254,00
20 E1133 Obec Veličná Zberný dvor 147 508,00
21 E1149 Obec Vlkovce Zlepšenie odpadového zberu vo Vlkovciach 9 518,00
22 E1141 Obec Vrbovce Rekonštrukcia haly, nákup kontajnerov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov 114 436,00

E: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A OSVETA

Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E2760 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Environmentálne aktivity v edičnej a prezentačnej činnosti SMOPaJ 164 900,00
2 E2793 Základná škola, Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou Zážitkové EKO-UČEBNE – EKO2 “Zelený plamienok” 80 000,00
3 E2795 Obec Zbrojníky Vybudovanie náučnej lokality – náučný chodník „Zbrojníčan“ 16 720,00
4 E2765 Obec Skalité Uč sa okom vtáka 178 231,00
5 E2779 Obec Heľpa Náučný chodník chotárom obce Heľpa 40 980,00
6 E2786 Mesto Krompachy Potulky s líškou po Líščom vrchu „Líška rozpráva“ 114 027,00
7 E2778 Obec Koromľa Budovanie náučných lokalít – náučný chodník a vyhliadková veža obce Koromľa 47 085,00
8 E2777 Obec Kostolná pri Dunaji Náučný chodník v obci Kostolná pri Dunaji 159 968,00
9 E2770 Materská škola EKO SVET detí v Materskej škole Dneperská Košice 38 000,00
10 E2774 Obec Maršová – Rašov Sadíme budúcnosť 7 185,00
11 E2791 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Podporné aktivity environmentálnej výchovy a propagácie realizované ŠOP SR 83 372,00

L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

Činnosť L7AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E2367 Mesto Bardejov Zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy Mestskej polície 151 600,00
2 E2425 Mesto Hnúšťa Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy – Mestský úrad, ul. Francisciho 74/2, Hnúšťa 130 936,00
3 E2274 Mesto Modrý Kameň Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu v Modrom Kameni 183 958,00
4 E2479 Mesto Moldava nad Bodvou Zníženie energetickej náročnosti budovy Technických služieb 176 300,00
5 E2551 Mesto Poltár Knižnica Poltár – modernizácia 163 046,00
6 E2433 Mesto Revúca Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Hviezdoslavova, Revúca 182 131,00
7 E2196 Mesto Sobrance Sobrance – dom smútku -zvýšenie energetickej účinnosti objektu 82 559,00
8 E2254 Mesto Tisovec Tisovec – rekonštrukcia základnej školy – objekt telocvične a náraďovne – súp. č. 803 70 753,00
9 E2501 Obec Balog nad Ipľom Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy jedálne základnej školy 195 886,00
10 E2290 Obec Baňa Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu 92 098,00
11 E2660 Obec Becherov Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Becherov 99 267,00
12 E2384 Obec Belina ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI KULTÚRNEHO DOMU VRÁTANE ZATEPLOVANIA V OBCI BELINA – Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu a obecného úradu 232 731,00
13 E2004 Obec Beňadikovce Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Beňadikovce 202 000,00
14 E2064 Obec Beňatina Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, vrátane zateplenia 178 588,00
15 E2351 Obec Blhovce Rekonštrukcia základnej školy a telocvične v obci Blhovce 276 429,00
16 E1931 Obec Boliarov Obecný úrad a kultúrny dom Boliarov – zlepšenie energetickej hospodárnosti 170 829,00
17 E2215 Obec Borša Zvyšovanie energetickej účinnosti – Budova Obecného úradu Borša 128 549,00
18 E2476 Obec Brutovce Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Brutovce 201 723,00
19 E2041 Obec Budimír Základná škola v Budimíri – Zateplenie budovy B 361 275,00
20 E2358 Obec Cinobaňa Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Cinobaňa 187 690,00
21 E2045 Obec Čeľovce Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v Obci Čeľovce 343 857,00
22 E2112 Obec Čerhov Zateplenie budovy obecného úradu 78 609,00
23 E2115 Obec Čičava Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Čičava 39 778,00
24 E2103 Obec Čierne nad Topľou Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Čierne nad Topľou 182 898,00
25 E2047 Obec Čierne Pole Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu – Čierne Pole 176 086,00
26 E2667 Obec Dolná Strehová Zlepšenie energetickej hospodárnosti komunitného centra v obci Dolná Strehová 76 310,00
27 E2051 Obec Družstevná pri Hornáde Zníženie spotreby energie materskej školy 113 238,00
28 E1980 Obec Ďurďošík Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Ďurďošík 267 699,00
29 E2053 Obec Dvorianky Zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov – obnova požiarnej zbrojnice – Dvorianky 145 673,00
30 E2643 Obec Hencovce Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Hencovce 63 029,00
31 E2405 Obec Hermanovce nad Topľou Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ a MŠ Hermanovce nad Topľou 61 690,00
32 E2346 Obec Hervartov Stavebné úpravy a investície do znižovania energetickej náročnosti budovy v rámci miestnych služieb – ZŠ a MŠ Hervartov 202 310,00
33 E1935 Obec Hlinné Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ v obci Hlinné 134 228,00
34 E2561 Obec Hnojné HNOJNÉ – Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu p.č.4 203 205,00
35 E2671 Obec Hradisko Zateplenie kultúrneho domu 170 448,00
36 E2430 Obec Chorváty Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Chorváty 191 274,00
37 E2256 Obec Chrastince Rekonštrukcia budovy obecného úradu Chrastince – zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 177 809,00
38 E2481 Obec Ipeľské Predmostie Centrum športu súp. č. 297 v obci Ipeľské Predmostie 96 215,00
39 E2055 Obec Ižkovce Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Ižkovciach 178 645,00
40 E2168 Obec Jasenovce Stavebné úpravy OcÚ Jasenovce 192 000,00
41 E2594 Obec Jesenské Zníženie energetickej náročnosti multifunkčnej budovy 361 106,00
42 E2178 Obec Kapišová Obecný úrad – zateplenie, výmena okien, výmena strechy 169 300,00
43 E1940 Obec Kladzany Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu obce Kladzany 173 202,00
44 E2217 Obec Kleňany Zvyšovanie energetickej hospodárnosti obecnej budovy – obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kleňany 148 561,00
45 E2286 Obec Klenovec Rekonštrukcia obecného úradu v obci Klenovec 160 729,00
46 E2163 Obec Kľušov Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívno-správnej budovy v Kľušove 198 582,00
47 E2186 Obec Koláre Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecného úradu v obci Koláre 187 163,00
48 E2463 Obec Kolbovce Stavebné úpravy Kultúrno-správnej budovy Kolbovce 154 400,00
49 E2011 Obec Kolonica Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci Kolonica 145 752,00
50 E2676 Obec Koprivnica Zvýšovanie energetickej účinnosti KSB Koprivnica 195 400,00
51 E2538 Obec Kosihovce Rekonštrukcia knižnice a informačného centra pre verejnosť 85 006,00
52 E2285 Obec Kráľ Rekonštrukcia Obecného úradu v obci Kráľ 186 921,00
53 E1951 Obec Kravany Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu, Kultúrny dom 338 760,00
54 E2462 Obec Krišľovce Stavebné úpravy obecného úradu Krišľovce 152 400,00
55 E2277 Obec Kružná Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kružnej 205 106,00
56 E2603 Obec Kurima Rekonštrukcia MŠ v obci Kurima 199 896,00
57 E2611 Obec Lomné Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Lomné 191 700,00
58 E2519 Obec Lopúchov Zvýšenie energetickej efektívnosti Obecného úradu 173 894,00
59 E2268 Obec Malá Ida Rekonštrukcia školy – Malá Ida 400 000,00
60 E2071 Obec Málinec Zvýšenie energetickej účinnosti budovy spoločenského domu – Málinec 204 004,00
61 E2583 Obec Margecany ZŠ s MŠ Margecany, Učebňový pavilón, nútené vetranie s rekuperáciou tepla 148 513,00
62 E2372 Obec Matiašovce Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Matiašovce 178 219,00
63 E2617 Obec Matovce Rekonštrukcia Kultúrno-správnej budovy Matovce 155 900,00
64 E2589 Obec Mučín Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Mučín 156 081,00
65 E1954 Obec Nemešany Rekonštrukcia spojenej budovy Obecného úradu, Materskej školy a Kultúrneho domu 160 035,00
66 E1928 Obec Nižný Čaj Zníženie energetickej náročnosti v objekte obecného úradu obce Nižný Čaj 40 585,00
67 E2590 Obec Nižný Komárnik Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 194 371,00
68 E1933 Obec Nižný Mirošov Stavebné úpravy Jedálne a Telocvične Nižný Mirošov 101 500,00
69 E2061 Obec Nový Salaš Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Nový Salaš, SO 01 – KD, OÚ, HZ SO 02 – MŠ 126 370,00
70 E2386 Obec Obeckov Zvýšenie energetickej účinnosti spoločenskej budovy v obci Obeckov 113 479,00
71 E1947 Obec Paňovce Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Paňovciach 88 223,00
72 E2124 Obec Pichne Zvýšenie energetickej účinnosti objektu MŠ Pichne 14 268,00
73 E2060 Obec Plechotice Zvýšenie energetickej účinnosti Obecného úradu Plechotice 75 730,00
74 E1929 Obec Prakovce Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Prakovce 155 049,00
75 E2097 Obec Rakovec nad Ondavou Zvýšenie energetickej účinnosti budovy telocvične ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 189 743,00
76 E2675 Obec Rožňavské Bystré ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY MŠ ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ 123 118,00
77 E2063 Obec Ruská Bystrá Kultúrny dom v obci Ruská Bystrá – zvyšovanie energetickej účinnosti budovy zateplením 120 759,00
78 E2284 Obec Sady nad Torysou Rekonštrukcia materskej školy a jedálne v obci Sady nad Torysou 186 234,00
79 E2530 Obec Sečianky ZATEPLENIE KULTÚRNEHO DOMU SEČIANKY 199 416,00
80 E2083 Obec Slančík Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Slančík 88 879,00
81 E1972 Obec Slanec Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ v Slanci 339 115,00
82 E2131 Obec Slovenské Kľačany Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločenského domu obce Slovenské Kľačany 141 600,00
83 E2362 Obec Smilno Zvýšenie energetickej účinnosti budovy KSB 146 228,00
84 E2094 Obec Stakčín Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ Stakčín 264 107,00
85 E2052 Obec Stanča ZATEPLENIE OBJEKTOV MATERSKEJ A ZÁKLADNEJ ŠKOLY OBCE STANČA 140 043,00
86 E2066 Obec Stebník Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy Stebník 143 950,00
87 E2349 Obec Strážne Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Strážne 70 910,00
88 E2378 Obec Streda nad Bodrogom Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kaštieľa 33 627,00
89 E2081 Obec Stredné Plachtince Spoločenská budova v obci Stredné Plachtince 101 520,00
90 E2380 Obec Stretava ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU 107 919,00
91 E1950 Obec Sukov Obecný úrad a kultúrny dom Sukov zlepšenie energetickej hospodárnosti 204 845,00
92 E2276 Obec Šarišské Čierne Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci Šarišské Čierne 204 870,00
93 E2596 Obec Šarišské Sokolovce Združená budova OÚ a kultúrneho domu – Stavebné úpravy súp. č. 17 na pozemku CKN parc. č. 6 k. ú. Šarišské Sokolovce 54 600,00
94 E2019 Obec Šarišský Štiavnik Energetické zhodnotenie budovy Kultúrneho domu v obci Šarišský Štiavnik – II.etapa 137 550,00
95 E2022 Obec Šiba Rekonštrukcia Základnej školy Šiba 71 647,00
96 E2140 Obec Širkovce Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu s.č.184 170 355,00
97 E2735 Obec Štefurov Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice, na parcele číslo C-KN7 v kat. území Štefurov 91 133,00
98 E2079 Obec Štrkovec Zvyšovanie energetickej účinnosti Viacúčelovej spoločenskej budovy v Štrkovci 146 000,00
99 E2320 Obec Tokajík Zateplenie fasády OcÚ Tokajík 204 000,00
100 E2044 Obec Trstené pri Hornáde Zateplenie, výmena okien a rekonštrukcia kúrenia v starej budove Základnej školy Trstené pri Hornáde 256 292,00
101 E1945 Obec Tuhár Zvyšovanie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy obce Tuhár 53 500,00
102 E2043 Obec Tušice Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu Tušice, SO 01 Zateplenie kultúrneho domu 198 422,00
103 E2314 Obec Utekáč REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI UTEKÁČ 294 633,00
104 E2319 Obec Uzovský Šalgov Základná škola sup. č. 139 – stavebné úpravy 49 051,00
105 E2653 Obec Včelince Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Včelince 400 000,00
106 E2038 Obec Veľké Slemence Zateplenie a obnova obalových konštrukcií obecnej budovy, Veľké Slemence 43 296,00
107 E2036 Obec Veľké Trakany ZATEPLENIE A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM, VEĽKÉ TRAKANY 168 431,00
108 E2580 Obec Vinné Dom smútku Vinné – Zvýšenie energetickej účinnosti budovy 102 796,00
109 E2503 Obec Vislava Zateplenie a výmena okien Dom smútku v obci Vislava 191 753,00
110 E2218 Obec Vlachovo Zvýšenie energetickej účinnosti budovy základnej školy vo Vlachove 204 378,00
111 E2067 Obec Vrbovka Zateplenie budovy obecného domu v obci Vrbovka 184 399,00
112 E2739 Obec Vyšná Rybnica Energetické zhodnotenie budovy Domu smútku v obci Vyšná Rybnica 56 686,00
113 E2441 Obec Vyšná Slaná Rekonštrukcia kultúrneho domu – SO 01 č.p. 75, k.ú. Vyšná Slaná 119 045,00
114 E2731 Obec Vyšné Remety Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Vyšné Remety s.č.30 224 062,00
115 E2132 Obec Vyšný Mirošov Zateplenie budovy Obecného úradu 203 032,00
116 E2072 Obec Vyšný Slavkov Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vyšný Slavkov 296 047,00
117 E2151 Obec Vyšný Žipov Obnova a rekonštrukcia Základnej školy Vyšný Žipov 337 008,00
118 E2018 Obec Závada Vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy Materskej školy a Obecného úradu Závada 28 511,00
119 E2335 Obec Závadka Závadka – Rekonštrukcia Obecného úradu a MŠ – Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania 65 232,00
120 E2630 Obec Zborov Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Zborove 375 592,00
121 E2035 Obec Zemplín KULTÚRNY DOM – REKONŠTRUKCIA 82 846,00
122 E2454 Obec Zlaté Zateplenie budovy ZŠ v Zlatom 100 093,00
123 E2181 Obec Želmanovce Obecný úrad Želmanovce – Zvýšenie energetickej účinnosti budovy 142 000,00
124 E2465 Služba, mestský podnik Stropkov Stavebné úpravy AB Služba Stropkov 201 900,00

 

Činnosť L7: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 E2164 Centrum sociálnych služieb Horelica Centrum sociálnych služieb Horelica súp. č. 107 149 828,00
2 E2486 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Zateplenie blokov B a C v budovách DONsP v Dolnom Kubíne 395 155,00
3 E2267 Domov sociálnych služieb Méta DSS Méta – Martin – Sever, Palkovičova 1, č. parc. 502/22, 23, 24 – prístavba výťahu, staveb. úpravy a zateplenie budovy 223 803,00
4 E2504 Mesto Bánovce nad Bebravou Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 95 241,00
5 E2179 Mesto Brezová pod Bradlom Základná škola Brezová pod Bradlom – Pavilón A, Pavilón B, Brezová pod Bradlom 191 699,00
6 E2251 Mesto Bytča Zvýšenie energetickej účinnosti objektu – kultúrny dom Hrabové č.s.77 210 109,00
7 E2221 Mesto Dunajská Streda Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej Strede 393 337,00
8 E2223 Mesto Hurbanovo Stavebné úpravy Kultúrneho domu súp. č. 1842 v Hurbanove 326 307,00
9 E2147 Mesto Krompachy Krompachy – Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3 190 574,00
10 E2227 Mesto Liptovský Mikuláš Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši 193 539,00
11 E2014 Mesto Martin Stavebné úpravy budovy amfiteátra – sociálne zariadenia a šatne pre CVČ Martin 201 630,00
12 E2152 Mesto Nitra Návrh extenzívnej zelenej strechy Mestský úrad v Nitre 95 065,00
13 E2328 Mesto Nováky Modernizácia a obnova Obradnej siene 197 694,00
14 E2239 Mesto Partizánske Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná, Partizánske 349 242,00
15 E2187 Mesto Prešov ZUŠ Prostějovská – strecha, okná, fasáda, izolácie- . etapa na Ul. Prostejovská č.36 v meste Prešov 143 220,00
16 E2091 Mesto Púchov Projekt zateplenia ZŠ Ul. Slovanská, Púchov, parc. č.128 236 007,00
17 E2275 Mesto Rajec Zateplenie budovy klubu dôchodcov ul. Nádražná 294/23, Rajec 98 128,00
18 E1965 Mesto Skalica Skalica, Strážnická 2 – Zateplenie časti požiarnej zbrojnice 56 645,00
19 E2513 Mesto Spišská Belá Modernizácia plynovej kotolne a vykurovania v budove mestského úradu Spišská Belá 126 500,00
20 E1986 Mesto Spišská Nová Ves Stavebné a teplotechnické úpravy objektu ZŠ Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 400 000,00
21 E2555 Mesto Spišské Vlachy Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej školy Spišské Vlachy 103 299,00
22 E2166 Mesto Stará Ľubovňa ZŠ Levočská Stará Ľubovňa – zníženie energetickej náročnosti budovy 400 000,00
23 E2154 Mesto Stupava Zateplenie materskej školy Marcheggská 74 043,00
24 E2464 Mesto Svätý Jur REKONŠTRUKCIA BÝVALÝCH DIELNÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 132 420,00
25 E2008 Mesto Šaľa Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy súp. č. 1492, ul. Bernolákova, Šaľa, Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy súp. č. 1492, ul. Bernolákova, Šaľa-jedáleň, telocvičňa, dielne 400 000,00
26 E2235 Mesto Štúrovo KLUB DÔCHODCOV – zvýšenie energetickej účinnosti 120 722,00
27 E2109 Mesto Trenčianske Teplice Základná škola, Trenčianske Teplice – stavebné úpravy – zateplenie fasády a výmena okien na pavilóne G so zázemím 365 437,00
28 E2238 Mesto Trenčín Zníženie energetickej náročnosti budovy MHSL v Trenčíne 400 000,00
29 E2253 Mesto Trnava Rekonštrukcia strechy – zateplenie a hydroizolácia strechy MŠ V jame 27 183 896,00
30 E2432 Mesto Trstená Tepelnotechnický posudok na výmenu otvorových konštrukcií objektu s.č. 1746 v meste Trstená na ulici Železničiarov 13 348,00
31 E2190 Mesto Turany Obnova Kultúrneho centra Turany 359 765,00
32 E1923 Mesto Turčianske Teplice Základná škola s materskou školou Žarnovická 1078/13 – zvyšovanie energetickej účinnosti 175 522,00
33 E2334 Mesto Tvrdošín Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho centra JAVOR v Krásnej Hôrke 178 562,00
34 E1996 Mesto Zlaté Moravce Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce, 2. etapa (2021) 264 030,00
35 E2241 Mesto Želiezovce Rekonštrukcia a prestavba budovy na objekt materskej školy a detských jaslí vrátane zníženia energetickej náročnosti budovy 242 803,00
36 E2236 Mestská časť Bratislava – Rusovce Materská škola, Vývojová 228, 851 10 Bratislava-Rusovce 56 640,00
37 E2105 Mestská časť Bratislava – Ružinov Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MATERSKÁ ŠKOLA Stálicova 2, Bratislava 400 000,00
38 E2397 Mestská časť Bratislava – Staré Mesto Rekonštrukcia strechy na objekte MÚ MČ BA SM 371 655,00
39 E2401 Mestské kultúrne stredisko Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MsKS v Kolárove 356 936,00
40 E1977 Obec Abranovce Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 167 208,00
41 E2021 Obec Alekšince Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Alekšince 191 532,00
42 E2609 Obec Andovce Obnova budovy centra voľného času Andovce – zvýšenie energetickej účinnosti 108 762,00
43 E1989 Obec Báhoň ZŠ Báhoň – obnova budovy zateplením obvodového plášťa 257 790,00
44 E2688 Obec Banka Obecný úrad Banka – Zníženie energetickej náročnosti objektu 81 210,00
45 E2376 Obec Bátorove Kosihy Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Dom dôchodcov Bátorove Kosihy 255 700,00
46 E2172 Obec Belá – Dulice Obnova ekologického vykurovania a zateplenie objektov MŠ v Belej-Duliciach č. 87, zateplenie a vybudovanie teplovodného vykurovania telocvične v Belej-Duliciach č. 418 204 899,00
47 E2202 Obec Beluj Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu 186 202,00
48 E2305 Obec Beluša Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia 214 537,00
49 E2721 Obec Beňuš Rekonštrukcia zdroja tepla a stavebné úpravy ZŠ Beňuš 119 936,00
50 E2184 Obec Bitarová Stavebné úpravy a zateplenie obecného úradu súp.č.94 64 124,00
51 E2075 Obec Blesovce Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Blesovce 200 544,00
52 E2520 Obec Bodza ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI DOMU SMÚTKU V OBCI BODZA 53 513,00
53 E2134 Obec Boheľov Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu 79 593,00
54 E2003 Obec Bohunice Zateplenie obecného úradu – zvyšovanie energetickej účinnosti stavby 101 986,00
55 E2330 Obec Bojná ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSŤI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI BOJNÁ 119 782,00
56 E2129 Obec Borová Rekonštrukcia kultúrneho domu 164 198,00
57 E1937 Obec Bošáca Zateplenie a rekonštrukcia kultúrneho domu 136 947,00
58 E2306 Obec Braväcovo Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu 164 103,00
59 E2369 Obec Brestov Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Brestov 200 864,00
60 E2536 Obec Brestov Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného domu – Brestov 193 552,00
61 E1967 Obec Búč Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Búč 363 893,00
62 E2263 Obec Budmerice Obnova Materskej školy SO-02, Zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa 237 364,00
63 E2317 Obec Bystričany Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Bystričany 375 068,00
64 E2120 Obec Čalovec Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu 159 763,00
65 E2449 Obec Čaňa Zvyšovanie energetickej efektivity Obecného úradu Čaňa 377 389,00
66 E2316 Obec Čata Rekonštrukcia Základnej školy Gábora Barossa s vyučovacím jazykom maďarským v obci Čata 354 717,00
67 E1956 Obec Černík Zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov v Černíku 149 594,00
68 E2700 Obec Černina ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBECNÉHO DOMU V OBCI ČERNINA 176 698,00
69 E2445 Obec Červený Kameň Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Červený Kameň 366 127,00
70 E2220 Obec Číčov Rekonštrukcia školského zariadenia 255 199,00
71 E2338 Obec Čierna Voda Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy šatne TJ, Čierna Voda 59 840,00
72 E2708 Obec Ďanová Hasičská zbrojnica v obci Ďanová – zníženie energetickej náročnosti budovy 24 700,00
73 E2313 Obec Detvianska Huta Rekonštrukcia ZŠ obci Detvianska Huta 1. Etapa – výmena okien 397 458,00
74 E2208 Obec Divina Kultúrny dom č.385 – stavebné úpravy 185 737,00
75 E2699 Obec Dobrá Voda Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu 192 858,00
76 E2374 Obec Dolná Súča Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a KD v obci Dolná Súča 340 056,00
77 E2258 Obec Dolné Orešany Zateplenie časti obvodového plášťa budovy základnej školy Dolné Orešany 179 037,00
78 E2361 Obec Drietoma Základná škola s materskou školou Drietoma zvýšenie energetickej účinnosti budovy 203 285,00
79 E2423 Obec Dubodiel Projekt pre zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v obci Dubodiel 145 661,00
80 E2659 Obec Dulov Zateplenie budovy ZŠ v Dulove 193 219,00
81 E2077 Obec Dvory nad Žitavou Zníženie energetickej náročnosti Telocvične v obci Dvory nad Žitavou 198 636,00
82 E2325 Obec Folkušová Obecný úrad, Kultúrny dom, hasičská zbrojnica a garáž Folkušová č.11, parcela č.1 Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy 41 316,00
83 E2192 Obec Gbelce Zateplenie obvodového plášťa obecného úradu v obci Gbelce 149 278,00
84 E2292 Obec Gemerská Poloma Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu stavebnými úpravami – Gemerská Poloma, Hviezdoslavova 453 235 081,00
85 E2206 Obec Habovka Zvýšenie energetickej účinnosti objektu vybavenosti športového areálu v Habovke 58 292,00
86 E2088 Obec Hajná Nová Ves Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Hajná Nová Ves 400 000,00
87 E2523 Obec Holiare Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu 182 066,00
88 E2323 Obec Hontianske Nemce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hontianske Nemce 180 482,00
89 E2111 Obec Horná Mariková Horná Mariková – Obecný úrad – Zníženie energetickej náročnosti objektu stavebnými úpravami 314 728,00
90 E2677 Obec Horná Súča Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy stavby p.č. 215/4, 215/5, Horná Súča 273 070,00
91 E2494 Obec Horné Dubové Obecný úrad Horné Dubové- rekonštrukcia budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti verejných budov 64 616,00
92 E2394 Obec Horné Lefantovce Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ v obci Horné Lefantovce 312 792,00
93 E1995 Obec Horné Obdokovce REKONŠTRUKCIA ÚSTREDNÉHO VYKUROVANIA – ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HORNÉ OBDOKOVCE 126 996,00
94 E2089 Obec Horné Štitáre Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Horné Štitáre 135 046,00
95 E2006 Obec Horný Bar Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 158 962,00
96 E2672 Obec Horovce SO 01 Hasičská zbrojnica – Horovce, zateplenie a stavebné úpravy 134 955,00
97 E2645 Obec Hostie OBEC HOSTIE – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNO – SPOLOČENSKÉHO CENTRA 183 349,00
98 E2527 Obec Hôrka Zvýšenie energetickej účinnosti objektu ZŠ Hôrka na poz. parc.č. KN 731 v k.ú. Hôrka 74 731,00
99 E2490 Obec Hôrky Zateplenie materskej školy súp. č. 164 – zvýšenie energetickej účinnosti budovy 139 010,00
100 E2198 Obec Hradište Obecný úrad Hradište – zvyšovanie energetickej účinnosti vrátane zateplenie 200 000,00
101 E2293 Obec Hraničné Zlepšovanie miestnych základných služieb a zníženie energetickej náročnosti verejných budov 110 331,00
102 E2417 Obec Hrnčiarska Ves ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉHO CENTRA 179 082,00
103 E2612 Obec Hronovce Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v Hronovciach vrátane zatepľovania 191 479,00
104 E2379 Obec Hronské Kľačany Budova družiny pri Základnej škole v Hronských Kľačanoch 132 266,00
105 E2248 Obec Hrubý Šúr Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 88 551,00
106 E2568 Obec Choča Zateplenie obvodového plášťa budovy Materskej školy Choča č. 178 63 720,00
107 E2224 Obec Chotín Zníženie energetickej účinnosti – ZŠ Chotín – časť telocvičňa 277 125,00
108 E2525 Obec Chrenovec – Brusno Zvýšenie energetickej účinnosti základnej školy Chrenovec – Brusno 144 444,00
109 E2315 Obec Iliašovce Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Iliašovce 159 689,00
110 E2244 Obec Ivachnová Materská škôlka Ivachnová – stavebné úpravy, zateplenie objektu a výmena výplní vonkajších otvorov 106 322,00
111 E2714 Obec Ivanka pri Dunaji Materská škola SNP 1 – zateplenie stavby 194 123,00
112 E2691 Obec Iža Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ 117 976,00
113 E2121 Obec Jakubany Znižovanie energetickej náročnosti OÚ v obci Jakubany 71 960,00
114 E2225 Obec Jakubov Obnova kultúrneho domu, Jakubov – zateplenie obalového plášťa budovy 234 714,00
115 E2262 Obec Jalšové Kultúrny dom Jalšové – zníženie energetickej náročnosti objektu 150 042,00
116 E2106 Obec Jankovce Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu obce Jankovce 330 184,00
117 E1949 Obec Janov Spoločenské centrum obce Janov 46 981,00
118 E2310 Obec Jarabina Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Centra voľného času 188 912,00
119 E2541 Obec Jarok Zateplenie telocvične v obci Jarok, zníženie energetickej náročnosti 167 683,00
120 E2628 Obec Jasenica Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy 398 885,00
121 E2547 Obec Jedľové Kostoľany Obecný úrad – zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 134 425,00
122 E2574 Obec Jelenec Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v Jelenci 171 125,00
123 E2028 Obec Jelka Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Jelke 200 000,00
124 E2598 Obec Jesenské Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov-výmena okien na obecnom úrade v obci Jesenské 4 805,00
125 E2139 Obec Ješkova Ves Materská škola v obci Ješkova Ves Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy vrátane zateplenia 40 617,00
126 E1981 Obec Kanianka SO – 01 Viacúčelová sála 175 080,00
127 E2252 Obec Kaplna Obnova, zateplenie fasády objektu škôlky a modernizácia vykurovacieho systému objektu 56 779,00
128 E2684 Obec Karná Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu – Karná 103 193,00
129 E2492 Obec Kátlovce Stavebné úpravy- rekonštrukcia budovy kultúrneho domu 194 727,00
130 E2153 Obec Keť Zmena stavby prestavbou a zateplenie objektu – Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Keť 38 726,00
131 E2402 Obec Kľúčovec Obecný dom – Zvýšenie energetickej účinnosti 171 900,00
132 E2452 Obec Kočovce „Základná škola a materská škola Kočovce, rekonštrukcia a modernizácia“ 237 662,00
133 E1994 Obec Kolinovce Zníženie energetickej náročnosti KD Kolinovce 267 547,00
134 E2197 Obec Kostolná pri Dunaji ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY DOMU SMÚTKU V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI 42 802,00
135 E2370 Obec Košarovce Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Košarovce 188 357,00
136 E2575 Obec Košúty Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v Košútoch 371 282,00
137 E2666 Obec Kovarce Zvýšenie tepelnotechnickej úspornosti stavby 205 117,00
138 E2542 Obec Krakovany Základná škola- stará budova, zateplenie obvodového plášťa a stropu pod nevykurovaným prostredím 150 832,00
139 E1985 Obec Krivá Kultúrny dom – stavebné úpravy 129 073,00
140 E2279 Obec Kubáňovo ZATEPLENIE BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KUBÁŇOVE 120 177,00
141 E2601 Obec Kunerad Zvýšenie energetickej účinnosti v budove OBJEKT ŠATNE 15 364,00
142 E2142 Obec Kvačany Rekonštrukcia Kultúrneho domu – zateplenie 77 522,00
143 E2545 Obec Láb Revitalizácia budovy bývalej školy 229 256,00
144 E2033 Obec Lada Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu 59 199,00
145 E2664 Obec Ladice Centrum voľného času a knižnica obce Ladice so súpisným číslom 214 – Zníženie energetickej náročnosti (zateplenie obvodového plášťa budovy, výmena okien a dverí, výmena strešnej krytiny, zateplenie stropu) 228 000,00
146 E2422 Obec Lehnice Zmena dokončenej stavby – stavebné úpravy „Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov v Lehniciach vrátane zatepľovania“ I. etapa – Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským 195 756,00
147 E1966 Obec Lehota Materská škôlka Lehota – zvýšenie energetickej účinnosti na budove Mš v Lehote – Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov v MŚ Lehota 37 326,00
148 E2567 Obec Lehota pod Vtáčnikom Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materská škola II., Školská ulica 748, Lehota pod Vtáčnikom 96 497,00
149 E2116 Obec Lemešany Administratívna budova Lemešany – zlepšenie energetickej hospodárnosti 289 306,00
150 E2431 Obec Lietava Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy súp.č. 368, Lietava a Výmena plynových kotlov MŠ Lietava 128 307,00
151 E2209 Obec Liptovská Štiavnica Stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa – Základná škola Liptovská Štiavnica 181 598,00
152 E2007 Obec Lodno Zateplenie základnej školy, materskej školy Lodno č.s. 67 74 063,00
153 E2312 Obec Lontov Rekonštrukcia materskej školy 127 998,00
154 E2586 Obec Lúka ZŠ s MŠ Lúka – TELOCVIČŇA, zateplenie a stavebné úpravy 108 433,00
155 E2549 Obec Malé Dvorníky Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho športového zariadenia v obci Malé Dvorníky 72 259,00
156 E2176 Obec Malé Chyndice Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Malé Chyndice 232 578,00
157 E2161 Obec Malé Lednice Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – Kultúrneho domu 197 521,00
158 E2506 Obec Malé Ripňany Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu 70 559,00
159 E2265 Obec Mankovce Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu 182 115,00
160 E2229 Obec Marcelová Štadión Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy 177 287,00
161 E2345 Obec Martovce Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy súp. č. 131 300 600,00
162 E2415 Obec Matejovce nad Hornádom Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Matejovce nad Hornádom 135 274,00
163 E2327 Obec Mierovo Modernizácia kultúrneho domu – Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu 179 249,00
164 E2158 Obec Miezgovce Zateplenie kultúrneho domu 150 900,00
165 E2076 Obec Mníchova Lehota Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Mníchova Lehota 233 716,00
166 E2453 Obec Modra nad Cirochou Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu – Modra nad Cirochou 146 884,00
167 E2543 Obec Mojš Obecný úrad – kultúrny dom, stavebné úpravy – vykurovanie 33 135,00
168 E2595 Obec Mojtín Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Mojtín 135 569,00
169 E2500 Obec Moravany nad Váhom Zateplenie obvodového plášťa požiarnej zbrojnice 49 674,00
170 E2273 Obec Mútne Zníženie energetickej náročnosti objektu kuchyne s jedálňou ZŠ s MŠ Mútne 76 200,00
171 E2183 Obec Necpaly Zateplenie telocvične pri ZŠ Necpaly 114 049,00
172 E2096 Obec Nesluša Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu Základnej školy v obci Nesluša 202 000,00
173 E2588 Obec Nevoľné Zníženie energetickej náročnosti – Materská škola v obci Nevoľné 170 954,00
174 E2584 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného spoločenského centra 127 724,00
175 E2686 Obec Nitrica Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Nitrica 262 045,00
176 E2466 Obec Nižné Ladičkovce Stavebné úpravy obecných budov súpisné číslo 54 a 55 Nižné Ladičkovce 114 000,00
177 E2582 Obec Nižný Kručov Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy PZ v obci Nižný Kručov 43 139,00
178 E1955 Obec Nová Bošáca Zmena dokončenej stavby-Zateplenie školy Nová Bošáca 179 152,00
179 E2341 Obec Nová Dedinka REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU NOVÁ DEDINKA 2. ETAPA 199 114,00
180 E2012 Obec Nová Ľubovňa Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni 186 900,00
181 E2451 Obec Nová Ves nad Váhom Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu 113 856,00
182 E2360 Obec Ohradzany Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Základnej školy v Ohradzanoch 170 950,00
183 E2725 Obec Oľšavka Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy 88 092,00
184 E2540 Obec Omšenie Zvyšovanie energetickej účinnosti športovej haly v obci Omšenie 205 589,00
185 E2693 Obec Oravské Veselé Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu Pilsko 204 776,00
186 E2257 Obec Oravský Podzámok Rekonštrukcia šatní Telovýchovnej jednoty 64 577,00
187 E2264 Obec Ostrov Kultúrny dom Ostrov – zníženie energetickej náročnosti objektu 199 431,00
188 E2260 Obec Oščadnica Zníženie energetickej náročnosti budovy č. 751 – Kultúrny dom 160 024,00
189 E2126 Obec Otrhánky Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu Otrhánky 63 860,00
190 E2689 Obec Pastuchov Rekonštrukcia budovy obecného úradu 122 563,00
191 E2534 Obec Pataš Obecný dom Pataš – zníženie energetickej náročnosti budovy 108 096,00
192 E2458 Obec Petrovany Zníženie energetickej náročností telocvične v obci Petrovany 204 736,00
193 E2288 Obec Plášťovce ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V PLÁŠŤOVCIACH 227 899,00
194 E2444 Obec Plavecké Podhradie Zateplenie a stavebné úpravy MŠ Plavecké Podhradie 131 161,00
195 E2648 Obec Pobedim Obnova budovy kultúrneho domu a obecného úradu 400 000,00
196 E2250 Obec Podhorie Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrny dom súp. č.50 188 550,00
197 E2552 Obec Podkonice Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou 306 222,00
198 E2701 Obec Polianka Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Kultúrneho domu Polianka 88 346,00
199 E2468 Obec Poniky Kultúrny dom – prestavba/revitalizácia 198 291,00
200 E2414 Obec Poráč Stavebné úpravy školy v obci Poráč s. č. 125 128 636,00
201 E2620 Obec Porúbka Stavebné úpravy, výmena a zateplenie strešných plášťov striech kultúrneho domu 63 822,00
202 E2572 Obec Považany Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Považanoch 162 690,00
203 E2385 Obec Prašice Obec Prašice- Kultúrny dom, stavebné úpravy 323 831,00
204 E2470 Obec Pravenec Stavebné úpravy na objekte obecného domu – obecného úradu, Pravenec 184 734,00
205 E1963 Obec Prečín Prečín – zateplenie budovy šatní č.s. 448 198 875,00
206 E2516 Obec Pribeta Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Pribeta 248 863,00
207 E2710 Obec Priechod Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s MŠ Priechod súp. č. 179 201 873,00
208 E2156 Obec Pušovce Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Pušovce 82 118,00
209 E2234 Obec Radošina Obecný úrad – stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy 231 774,00
210 E2435 Obec Rakovice Zmena dokončenej stavby objektu kolkárne v Rakoviciach – prestavbou na spoločenskú miestnosť 71 201,00
211 E2469 Obec Rudník Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia ústredného vykurovania, zdroja tepla v budove obecného úradu a kultúrneho domu v obci Rudník 127 227,00
212 E2646 Obec Rybník Zvýšovanie energetickej účinnosti budovy zdravotného strediska v obci Rybník 179 593,00
213 E2606 Obec Seč Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v obci Seč 11 338,00
214 E2727 Obec Selce Obecný úrad a kultúrny dom Selce – zvýšenie energetickej účinnosti budovy 293 585,00
215 E2526 Obec Semerovo ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSŤI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI SEMEROVO 222 194,00
216 E2216 Obec Skalité Zateplenie objektu kultúrny dom a požiarna zbrojnica v obci Skalité 182 941,00
217 E2302 Obec Skýcov Zníženie energetickej náročnosti budovy športových kabín 70 510,00
218 E2720 Obec Slatvina Zateplenie objektu spoločnej budovy sídla Obecného úradu, Kultúrneho domu a Materskej školy v obci Slatvina – zvýšenie energetickej účinností verejných budov 115 057,00
219 E2175 Obec Sľažany Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy 156 882,00
220 E2355 Obec Slepčany Zateplenie stien a strechy budovy ZŠ MŠ Slepčany 100 167,00
221 E1997 Obec Sokolovce Zvýšenie energetickej účinnosti objektu základnej školy v Sokolovciach 125 859,00
222 E2673 Obec Starý Tekov Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov – zateplenie telocvične v obci Starý Tekov 165 500,00
223 E2521 Obec Sučany OBNOVA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY NÁMESTIE SNP 133/27, SUČANY 57 921,00
224 E2719 Obec Suchohrad Zateplenie objektu materskej školy (strecha, fasáda), výmena okien 140 505,00
225 E2448 Obec Svidnička Stavebné úpravy OcÚ Svidnička 155 493,00
226 E2704 Obec Svinice Obnova obalových konštrukcií budovy Obecného úradu a kultúrneho domu Svinice a prestavba objektu za účelom zníženia energetickej náročnosti 117 750,00
227 E2408 Obec Šajdíkove Humence Zníženie energetickej náročnosti pôvodnej časti kultúrneho domu Šajdíkove Humence 62 900,00
228 E2157 Obec Šarišská Trstená Zvýšenie energetickej účinnosti KD a OcÚ Šarišská Trstená 110 232,00
229 E2373 Obec Šarišské Bohdanovce Zateplenie budovy kultúrneho domu v obci Šarišské Bohdanovce 114 920,00
230 E2395 Obec Šarovce Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v Šarovciach vrátane zatepľovania 165 388,00
231 E2411 Obec Špačince Obecný úrad Špačince – zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa 185 038,00
232 E2255 Obec Šrobárová Zníženie energetickej náročnosti budovy škôlky v Šrobárovej 65 811,00
233 E2632 Obec Štiavnička Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Štiavnička 84 091,00
234 E2566 Obec Štrba Zateplenie obecného úradu Tatranská Štrba, objekt C a objekt D 101 711,00
235 E2020 Obec Šumiac Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu v obci Šumiac 196 217,00
236 E2010 Obec Švošov Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice s garážou 379 108,00
237 E2025 Obec Teplička Zateplenie a čiastočne stavebné úpravy objektu Základná škola s materskou školu Teplička 49 150 157,00
238 E2340 Obec Teplička nad Váhom Decentralizácia vykurovania v areáli ZŠ, Teplička nad Váhom 73 906,00
239 E2392 Obec Terňa Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Terni – zateplenie strechy 157 866,00
240 E2381 Obec Tesáre Zateplenie budovy a výmena výplňových otvorov v budove ZŠ a MŠ – stavebné úpravy a udržiavacie práce 119 075,00
241 E2651 Obec Tesárske Mlyňany Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov Zateplenie MŠ Tesárske Mlyňany 175 408,00
242 E2564 Obec Tešedíkovo Rekonštrukcia a modernizácia budovy domova dôchodcov v obci Tešedíkovo 100 503,00
243 E2683 Obec Tomášikovo Zníženie energetickej náročnosti budovy klub športovcov a komunitné centrum 156 832,00
244 E2563 Obec Topoľovka ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY KD V OBCI TOPOĽOVKA 178 490,00
245 E2597 Obec Torysa Zníženie spotreby energie športového zariadenia 129 515,00
246 E2578 Obec Tôň Rekonštrukcia kultúrneho domu 155 730,00
247 E2439 Obec Trakovice Obnova a zateplenie strešného plášťa 126 957,00
248 E2419 Obec Trebatice Komunitné a športové centrum obce Trebatice – zvýšenie energetickej účinnosti 87 182,00
249 E2308 Obec Trebostovo Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Trebostovo 147 573,00
250 E2424 Obec Trenčianske Jastrabie Zateplenie obecného domu a výmena vonkajších okien a dverí 202 900,00
251 E2237 Obec Trenčianske Mitice Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu Trenčianske Mitice 162 435,00
252 E2706 Obec Trnovec nad Váhom DOM KULTÚRY TRNOVEC NAD VÁHOM – VÝMENA EXTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVOROV 79 495,00
253 E2652 Obec Trstice Obecný úrad Trstice- Zlepšenie energetickej náročnosti budovy 156 327,00
254 E2740 Obec Turcovce Zvýšenie energetickej účinnosti obecného domu Turcovce 184 744,00
255 E2365 Obec Turčianska Štiavnička STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ V TURČIANSKEJ ŠTIAVNIČKE ZA ÚČELOM ZLEPŠENIA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY 204 452,00
256 E2634 Obec Turová Zateplenie objektu materskej školy Turová 90 350,00
257 E2497 Obec Uhorská Ves Obnova Kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany 153 933,00
258 E2471 Obec Ulič Rekonštrukcia kultúrno – správnej budovy v obci Ulič. 205 148,00
259 E2343 Obec Veličná Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Veličná 46 662,00
260 E2001 Obec Veľká Čierna Materská škôlka Veľká Čierna s.č.11-p.č.272/4 – zateplenie a stavebné úpravy objektu 77 658,00
261 E2117 Obec Veľká Lesná Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu Veľká Lesná 172 234,00
262 E2548 Obec Veľká Paka Administratívna budova súp. č. 189 86 000,00
263 E2100 Obec Veľké Dvorany Zateplenie a inštalácia obnoviteľných zdrojov energie objektu TJ Veľké Dvorany 151 584,00
264 E2354 Obec Veľké Leváre Základná škola s Materskou školou Veľké Leváre, s. č. 650, projekt pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 203 793,00
265 E2733 Obec Veľké Úľany Zníženie energetickej náročnosti domu služieb v obci Veľké Úľany 122 989,00
266 E2559 Obec Veľké Vozokany Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Veľké Vozokany 51 330,00
267 E2571 Obec Veľký Grob Rekonštrukcia materskej školy – Zateplenie budovy 188 968,00
268 E2005 Obec Veľký Slivník Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Veľký Slivník 51 558,00
269 E2522 Obec Veselé Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu Veselé 275 842,00
270 E2210 Obec Vígľaš Základná škola – telocvičňa Zníženie energetickej náročnosti 194 000,00
271 E2696 Obec Vojka Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania – Kultúrny dom Vojka, II. etapa 68 777,00
272 E2104 Obec Vrbovce Zateplenie budovy – Materská škola Vrbovce 116 042,00
273 E2398 Obec Vydrany Zvýšenie energetickej úspornosti budovy obecného úradu Vydrany 176 446,00
274 E2626 Obec Vysočany Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ Vysočany 24 115,00
275 E2627 Obec Vysoká nad Kysucou Zlepšenie tepelno-technických vlastnosti administratívnej budovy s.č. 215, so sídlom obecného úradu na parcele KN-C č. 1472/4 150 995,00
276 E2658 Obec Vyškovce nad Ipľom Základná škola vo Vyškovciach nad Ipľom – Zateplenie stien a strechy, výmena výplní otvorov v obvodovom murive 180 338,00
277 E2499 Obec Vyšné Ružbachy Zníženie energetickej náročnosti objektu Viacúčelová športová hala 353 379,00
278 E1974 Obec Vyšný Kubín Obnova budovy Materskej školy – Vyšný Kubín 80 456,00
279 E2535 Obec Závadka Zlepšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Závadke 205 081,00
280 E2614 Obec Zavar Základná škola – zateplenie 364 836,00
281 E2619 Obec Zbyňov Prestavba Základnej školy so zmenou na Požiarnu zbrojnicu, Školská súp.č.92, Zbyňov 222 027,00
282 E2613 Obec Zemianska Olča Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy 354 870,00
283 E2009 Obec Zubné Zateplenie kultúrneho domu v obci Zubné 188 886,00
284 E2095 Obec Zubrohlava Obecný úrad Zubrohlava – stavebné úpravy 136 639,00
285 E2199 Obec Zvončín Zníženie energetickej náročnosti domu smútku v obci Zvončín 32 585,00
286 E2136 Obec Žikava Komunitné centrum – zateplenie 61 941,00
287 E2581 Obec Žitavany Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly 140 215,00
288 E2436 Obec Žitavce Modernizácia a zateplenie kultúrneho domu v obci Žitavce 136 230,00
289 E2211 Obec Župkov Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Župkov 198 144,00
290 E2271 Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina Výmena kotlov s nevyhnutnou rekonštrukciou kotolne – Obchodná akadémia v Žiline 86 119,00
291 E1990 Stredná odborná škola obchodu a služieb Elimináciou tepelných strát šetríme aj životné prostredie 356 311,00
292 E2294 Stredná odborná škola podnikania Výmena plynových kotlov v SOŠ Podnikania súp. č. 419 Žilina, ul. Sasinkova 46 082,00
293 E2625 Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ podnikania a služieb Námestovo 399 000,00
294 E1999 Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, Lubina 1 Zateplenie základnej školy Samuela Štúra 201 278,00
295 E2080 Základná škola s materskou školou Vlčany 1547 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ s MŠ Vlčany 400 000,00
296 E2352 Žilinský samosprávny kraj Spojená škola a Škola umeleckého priemyslu – stavebné úpravy, zvýšenie energetickej hospodárnosti budov 398 998,00