Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019, 
kde minister MŽP SR nerozhodol o ich podporení 
     
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA
Činnosti A1 až A3:
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektuPožiadavka v EUR
1134066Obec Moravany nad VáhomRekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ a MŠ Moravany nad Váhom169 412,00
2134074Mesto Nové ZámkyZmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v meste Nové Zámky127 808,00
3134113Obec BracovceRekonštrukcia kultúrneho domu v Bracovciach50 580,00
4134132Mesto Dolný KubínSkvalitnenie ovzdušia nákupom zametacieho vozidla200 000,00
5134223Obec LutilaOchrana ovzdušia v obci Lutila – nákup multifunkčného čistiaceho vozidla163 000,00
6134256Obec StrečnoZlepšenie kvality ovzdušia v obci Strečno136 002,00
7134276Obec Liptovská OsadaZlepšenie kvality ovzdušia v obci Liptovská Osada105 279,00
8134302Mesto KežmarokÚdržba historického centra elektrickými prístrojmi s nulovými emisiami166 098,00
9134365Obec DrienicaObnova viacúčelového spoločenského domu, Drienica99 711,00
10134367Obec Krajná PoľanaKotolňa na biomasu ZŠ – Krajná Poľana162 815,00
11134369Obec DúbravaZníženie náročnosti objektov a zmena zdrojov tepla v objektoch OcÚ, KD a MŠ v obci Dúbrava zavedením obnoviteľného zdroja – biomasy200 000,00
12134378Obec Jedľové KostoľanyZlepšenie kvality ovzdušia v obci Jedľové Kostoľany121 980,00
13134383Obec Mníšek nad PopradomRekonštrukcia kotolne pre ZŠ Mníšek nad Popradom – inštalácia kotla na biomasu200 000,00
14134385Obec LadceZlepšenie kvality ovzdušia v obci Ladce121 980,00
15134386Obec LesnicaLesnica ZŠ súp čísla 148 – Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie objektu89 289,00
16134408Mesto Nová DubnicaDoplnenie zelene ku škole a k cestným komunikáciám v intraviláne mesta a výsadba zelenej bariéry okolo stojísk kontajnerov28 630,00
17134415Obec Kostoľany nad HornádomZlepšenie kvality ovzdušia v obci Kostoľany nad Hornádom112 062,00
18134468Mesto ŠtúrovoZlepšenie kvality ovzdušia v Meste Štúrovo166 212,00
19134475Obec PrakovceZlepšenie kvality ovzdušia v obci Prakovce199 500,00
20134499Obec Nižná OlšavaFotovoltaické zariadenie – Budova škôl a školských zariadení54 816,00
21134501Obec Dolná SúčaTechnika pre zdravú a čistú obec Dolná Súča195 016,00
22134510Mesto TvrdošínZlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Tvrdošín nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácí189 958,00
23134533Mesto VrábleZlepšenie ovzdušia v meste Vráble prostredníctvom nákupu novej technológie186 960,00
24134535Obec Kláštor pod ZnievomZlepšenie kvality ovzdušia elimináciou prašnosti v obci Kláštor pod Znievom141 900,00
25134653Obec Nitrianske HrnčiarovceEnvironmentálna technika pre kvalitné ovzdušie obce Nitrianske Hrnčiarovce44 916,00
26134663Obec Veľké LudinceZlepšenie kvality ovzdušia v obci Veľké Ludince121 980,00
27134703Obec Kravany nad DunajomVýroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov170 700,00
28134711Mesto GalantaZlepšenie ovzdušia v meste Galanta167 200,00
29134718Obec Liptovská PorúbkaZakúpenie techniky na údržbu miestnych komunikácií v obci Liptovská Porúbka115 140,00
30134752Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaUmývanie plôch a komunikácií v správe hlavného mesta SR Bratislavy200 000,00
31134779Obec Pusté ÚľanyZlepšenie ovzdušia v obci Pusté Úľany116 280,00
32134831Obec Hrnčiarovce nad ParnouÚdržba komunikácií a zelených plôch Hrnčiarovce nad Parnou110 580,00
33134869Obec MaduniceMadunice – Dosadba drevín v parku a vytvorenie izolačnej zelene162 166,00
34134878Obec TvrdošovceZvýšenie kvality ovzdušia v obci Tvrdošovce73 329,00
35134889Obec SolčanyVyužitie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Solčany38 838,00
36134892Obec BíňaVyužitie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Bíňa38 838,00
37134907Obec Oravská PolhoraZlepšenie kvality ovzdušia v najsevernejšej obci Slovenska – Oravskej Polhore85 000,00
38134917Obec HladovkaObstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia190 038,00
39134918Obec LiesekObstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia190 038,00
40134919Obec PribišObstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia113 350,00
41134922Obec PredajnáObstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia90 362,00
42134925Obec VitanováObstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia190 038,00
43134932Obec Malé OzorovceZníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu a priľahlých verejných priestranstiev v obci Malé Ozorovce157 700,00
44135026Mesto Stará ĽubovňaZlepšenie kvality ovzdušia inováciou čistiacej techniky v meste Stará Ľubovňa189 447,00
45135036Obec IžaZníženie prašnosti v obci Iža111 720,00
46135079Obec ValalikyNákup zariadenia na zníženie znečistenia ovzdušia zo zaprášených povrchov v obci Valaliky142 461,00
47135111Obec TurieVýmena zdrojov tepla v kotolni Kultúrneho domu Turie18 787,00
48135129Obec TopoľníkyNákup komunálneho elektronického vozidla pre obec Topoľníky44 916,00
49135131Obec Dlhá nad VáhomObstaranie komunálneho elektronického vozidla – Obec Dlhá nad Váhom44 916,00
50135132Obec Dolný ŠtálZlepšenie kvality ovzdušia v obci Dolný Štál, nákup elektrického komunálneho vozidla44 916,00
51135134Obec CíferGreen technology zo zameraním na zlepšenie kvality ovzdušia obce Cífer44 916,00
52135136Obec Čierna VodaZlepšovanie kvality ovzdušia v obci Čierna Voda44 916,00
 
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
Činnosti BK1AP až BK5AP:
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektuPožiadavka v EUR
1133734Obec OstrovOstrov-obecná kanalizácia200 000,00
2133884Obec ŠandalŠANDAL – kanalizácia a ČOV200 000,00
3134003Obec VišňovObec Višňov – kanalizácia200 000,00
4134089Obec KoromľaKanalizácia Koromľa172 340,00
5134094Obec BukovceKanalizácia a ČOV obce Bukovce200 000,00
6134102Obec Nový RuskovNový Ruskov – kanalizácia200 000,00
7134103Obec HorňaHORŇA – KANALIZÁCIA – 1ETAPA180 498,00
8134125Obec RovňanyIntenzifikácia ČOV Rovňany200 000,00
9134147Obec SoľKanalizácia a ČOV Soľ, 2 etapa  – rozšírenie kanalizácie Soľ70 622,00
10134155Obec HuncovceKanalizácia a ČOV Huncovce – I etapa200 000,00
11134158Obec BudkovceKanalizácia Budkovce – 1stavba130 340,00
12134159Obec SedliskáKanalizácia a ČOV Sedliská200 000,00
13134186Obec DrahňovDrahňov – Splašková kanalizácia a ČOV200 000,00
14134187Obec Uzovské PekľanyKanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany200 000,00
15134200Obec ToporecKanalizácia a ČOV Toporec200 000,00
16134209Obec OsikovOsikov -rozšírenie kanalizácie170 940,00
17134212Obec LovinobaňaLovinobaňa – Intenzifikácia ČOV190 690,00
18134214Obec BoršaRozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša170 847,00
19134240Obec Nacina VesKanalizácia a ČOV Nacina Ves200 000,00
20134269Obec BunkovceKanalizácia Bunkovce200 000,00
21134271Obec ChotčaKanalizácia a ČOV Chotča200 000,00
22134327Obec Veľké ZlievceRekonštrukcia ČOV Veľké Zlievce111 531,00
23134328Obec Veľký BlhVeľký Blh splašková kanalizácia II Stavba163 784,00
24134368Obec KrčavaIntenzifikácia ČOV Krčava200 000,00
25134373Obec BetliarČistiareň odpadových vôd Betliar200 000,00
26134379Obec SokoľSokoľ – Kanalizácia a ČOV200 000,00
27134381Obec BijacovceKanalizácia a ČOV Bijacovce – časť kanalizácia I etapa88 584,00
28134400Obec ZáhorKanalizácia Záhor200 000,00
29134418Obec PolomaKanalizácia v obci Poloma200 000,00
30134423Obec DravceObec Dravce – obecný vodovod, kanalizácia a ČOV Dravce200 000,00
31134433Obec Nižná RybnicaKanalizácia Nižná Rybnica – 1stavba200 000,00
32134437Obec KurimanyKurimany – vodovod, kanalizácia a ČOV200 000,00
33134458Obec KamenicaKamenica Kanalizácia200 000,00
34134470Obec Vyšná MyšľaČOV BCTS 6, Bytový dom, parc č 267/2, Vyšná Myšľa56 989,00
35134477Obec BreznicaKanalizácia a ČOV Breznica200 000,00
36134492Obec Dlhé KlčovoTlaková kanalizácia Presskan a ČOV – Dlhé Klčovo198 116,00
37134495Obec BátorováBÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – I ETAPA200 000,00
38134540Obec NemešanySplašková kanalizácia Nemešany, ČOV pre obec Nemešany180 500,00
39134554Obec UložaKanalizácia a ČOV Uloža200 000,00
40134567Obec OľšavicaKanalizácia Olšavica a ČOV Olšavica185 331,00
41134574Obec Dlhé StrážeKanalizácia a ČOV Dlhé Stráže200 000,00
42134591Obec HodkovceKanalizácia Hodkovce200 000,00
43134594Obec RožkovanyRekonštrukcia ČOV a ČS Rožkovany138 303,00
44134617Obec MálinecRekonštrukcia ČOV a kanalizácie Málinec200 000,00
45134624Obec BuglovceBuglovce – inžinierske siete pre IBV Konopiska – SO 02 Splašková kanalizácia59 135,00
46134629Obec BeniakovceČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce – kanalizácia200 000,00
47134630Obec SvidničkaKanalizácia Svidnička200 000,00
48134631Obec Radvaň nad LaborcomRadvaň nad Laborcom, Kanalizácia Horb, ČOV200 000,00
49134640Obec Nižná KamenicaOdkanalizovanie a výstavba ČOV pre Olšavský mikroregión200 000,00
50134646Obec Slovenské KľačanyKanalizácia pre obec Slovenské Kľačany168 740,00
51134659Obec KučínKanalizácia v obci Kučín200 000,00
52134660Obec KukováKanalizácia Kuková a ČOV200 000,00
53134705Obec DomaňovceKanalizácia a ČOV Domaňovce137 808,00
54134708Obec Červenica pri SabinoveVerejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove, rozšírenie vodovodnej a stokovej siete – 2 etapa SO 02-Splašková kanalizácia58 525,00
55134751Obec HažlínKanalizácia a ČOV Hažlín200 000,00
56134756Obec NováčanyNováčany – ČOV a kanalizácia obce, 1etapa200 000,00
57134783Obec KalšaKalša – rozšírenie kanalizácie200 000,00
58134785Obec Veľké RevištiaKanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia161 377,00
59134854Obec ČebovceČebovce, splašková kanalizácia IV etapa199 700,00
60134981Obec CabovCabov – kanalizácia200 000,00
61134990Obec VojčiceČOV a kanalizácia Vojčice200 000,00
62134991Obec VlkováIBV Vlková – ČOV II, III, IV etapa164 401,00
63134996Obec ZávadaZávada – rekonštrukcia ČOV200 000,00
64135000Obec StuľanyKanalizácia a ČOV Koprivnica – Stuľany200 000,00
65135006Obec BretkaKanalizácia a ČOV Bretka199 903,00
66135007Obec KoprivnicaKanalizácia a ČOV Koprivnica-Stuľany173 550,00
67135016Obec SlivníkKuzmice, Slivník kanalizácia a ČOV, Slivník kanalizácia200 000,00
68135025Obec JakubovanyKanalizácia a ČOV Jakubovany200 000,00
69135088Obec JablonovObecná kanalizácia a ČOV Jablonov – stavebný objekt SO 01 – kanalizačná sieť, ČOV Jablonov185 043,00
70135101Obec LaškovceKanalizácia Laškovce – 1stavba31 900,00
71135128Obec HolumnicaČOV Holumnica, rekonštrukcia strojnotechnologickej časti188 407,00
     
Činnosti BK1a, BK1b, BK1c až BK5a, BK5b, BK5c:
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektuPožiadavka v EUR
1133745Obec Záborské Záborské – kanalizácia a rozšírenie vodovodu, časť kanalizácia200 000,00
2133793Obec ČimhováČimhová – Kanalizácia – I, II, III etapa, stoka A2-1156 800,00
3133838Obec ČastáČastá – splašková kanalizácia a ČOV170 371,00
4133919Obec IliašovceVýstavba obecnej kanalizácie a ČOV200 000,00
5134083Obec Hronské KosihyAglomerácia PODLUŽANY – odvedenie a čistenie odpadových vôd, 3 stavba súboru stavieb: Hronské Kosihy – obecná kanalizácia200 000,00
6134084Združenie obcí  Mikroregión Dolná SvinkaOdkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, kanalizačná sústava obci Radatice, Janov, Ľubovec188 610,00
7134097Obec PodlužanyAglomerácia Podlužany – odvedenie a čistenie odpadových vôd, 2 stavba súboru stavieb: Podlužany – obecná kanalizácia200 000,00
8134099Obec LičartovceLIČARTOVCE – rozšírenie stokovej siete200 000,00
9134108Obec ŽemberovceŽemberovce – obecná kanalizácia, I stavba súboru stavieb200 000,00
10134119Obec KyjovSplašková kanalizácia v obci Kyjov a ČOV v  obci Kyjov193 700,00
11134121Obec VyhneVyhne- splašková kanalizácia200 000,00
12134128Obec Nová DedinaAglomerácia PODLUŽANY – odvedenie a čistenie odpadových vôd, 5 stavba súbor u stavieb: Nová Dedina – obecná kanalizácia200 000,00
13134142Obec JamníkSplašková kanalizácia a ČOV – Jamník199 000,00
14134154Obec Nové SadyNové Sady – kanalizácia200 000,00
15134183Obec ČajkovAglomerácia PODLUŽANY – odvedenie a čistenie odpadových vôd, 4 stavba súboru stavieb: Čajkov – obecná kanalizácia118 750,00
16134194Obec Tekovské NemceČOV a kanalizácia Tekovské Nemce200 000,00
17134206Obec HankovceSplašková kanalizácia obce Hankovce200 000,00
18134207Obec PlášťovceObecná kanalizácia Plášťovce, III etapa200 000,00
19134208Obec ObyceObyce – kanalizácia199 388,00
20134217Obec Hrabovec nad LaborcomHrabovec nad Laborcom – Kanalizácia200 000,00
21134219Obec BúčBúč – biologická ČOV 1600 EO200 000,00
22134225Obec MankovceMankovce – kanalizácia a ČOV, I etapa200 000,00
23134261Obec TekolďanyKanalizačná sieť – Tekoľďany200 000,00
24134278Obec Slovenská Nová VesSlovenská Nová Ves – splašková kanalizácia200 000,00
25134284Obec Dolné TrhovišteDolné Trhovište – kanalizačná sieť200 000,00
26134290Obec BetlanovceČOV a kanalizácia Betlanovce173 400,00
27134296Obec MlynicaSO 601 Splašková kanalizácia154 440,00
28134300Mesto DudinceStoková sieť a vodovod – IBV Dudince64 826,00
29134308Obec LesnicaIntenzifikácia ČOV BCTS424 507,00
30134319Obec Nižné RužbachyKanalizácia Nižné Ružbachy200 000,00
31134325Obec Hontianske NemceRozšírenie ČOV Hontianske Nemce191 773,00
32134332Obec PovodaKanalizácia Povoda169 086,00
33134336Obec KrahuleSO 01 Splašková kanalizácia zberač AA, SO 2 Výtlačné potrubie+ČS, SO 03 Splašková kanalizácia zberač AA-1, SO 04 NN prípojka k ČS200 000,00
34134337Obec BatizovceRekonštrukcia ČOV Batizovce165 003,00
35134375Obec JabloňJabloň – obecná kanalizácia I etapa, ČOV + kanalizácia II etapa, Jabloň165 430,00
36134384Obec Malý ŠarišKanalizácia obce Malý šariš II etapa199 233,00
37134387Obec BanskéRekonštrukcia čerpacej stanice pre stavbu: Infraštruktúra pre rómske osady128 849,00
38134388Obec Ruská Nová VesSplašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves200 000,00
39134389Obec PrečínRozšírenie inžinierskych sietí Obec Prečín104 544,00
40134394Obec KuchyňaKuchyňa – kanalizácia a ČOV (zberač AF od šachty 220 po šachtu 227)199 396,00
41134396Obec Hontianske MoravceHontianske Moravce – Riešenie havarijného stavu ČOV190 059,00
42134399Obec HrádokHrádok – kanalizácia170 557,00
43134401Obec Dolné LefantovceHorné a Dolné Lefantovce – kanalizačná sieť200 000,00
44134407Obec JahodnáIntenzifikácia ČOV Jahodná160 000,00
45134410Obec Nová Ves nad ŽitavouNová Ves nad Žitavou – ČOV a kanalizácia199 999,00
46134411Obec Dolné OtrokovceDolné Otrokovce – kanalizačná sieť200 000,00
47134422Obec KátlovceObce v povodí Blavy II, splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice127 000,00
48134424Obec HokovceHokovce splašková kanalizácia a napojenie na ČOV Dudince200 000,00
49134426Obec TrsticeRekonštrukcia čistiarne odpadových vôd obce Trstice20 170,00
50134452Obec JelenecJelenec – kanalizácia199 999,00
51134467Obec Ivanka pri NitreIvanka pri Nitre – kanalizačná sieť199 999,00
52134476Obec MartovceMartovce, obecná ČOV DUCI pre 1000 EO97 300,00
53134478Obec OrešanyOrešany – Vodovod – kanalizácia a ČOV139 869,00
54134479Obec KozárovceKozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete200 000,00
55134481Obec VydrnáVydrná-kanalizácia200 000,00
56134484Obec ZáriečieKanalizácia a ČOV – Mestečko a Záriečie200 000,00
57134486Obec BádiceBádice – kanalizácia199 997,00
58134491Obec NevericeNeverice kanalizačná sieť200 000,00
59134500Obec ŠútovoŠútovo – kanalizácia200 000,00
60134532Obec PodhradiePodhradie – kanalizácia200 000,00
61134539Obec Veľký LipníkKanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník200 000,00
62134561Obec Liptovský TrnovecKanalizácia a ČOV Liptovský Trnovec I a II etapa171 638,00
63134578Mesto StupavaIntenzifikácia čistiarne odpadových vôd Stupava77 520,00
64134579Obec Zubereclnžinierske siete IBV Zuberec Hrady za Milotínom I etapa – SO 07 Vonkajšia splašková kanalizácia178 627,00
65134580Obec BoryKanalizácia obce Bory170 781,00
66134584Obec PakostovPakostov – kanalizácia a ČOV, II etapa60 152,00
67134606Obec PaňaKanalizácia Paňa I etapa, Kanalizácia Paňa II etapa200 000,00
68134608Obec Malý LapášČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity192 896,00
69134612Obec Horné OtrokovceHorné Otrokovce – kanalizácia200 000,00
70134621Obec BardoňovoBardoňovo, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd191 500,00
71134634Obec ŠindliarKanalizácia Lipovce – Šindliar188 126,00
72134637Obec HybeOdkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti horného Liptova – Hybe, Východná, Važec189 884,00
73134643Obec Dolná SečČOV a kanalizácia obce Dolná Seč200 000,00
74134656Obec LipovecLipovec – Turčianske Kľačany, kanalizácia200 000,00
75134662Obec Turčianska ŠtiavničkaTurčianska Štiavnička – kanalizácia200 000,00
76134669Obec BrezaZásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa2, Aktivita I: Námestovo – kanalizácia a ČOV: SS 14 Breza197 846,00
77134676Obec BešeňovBešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd200 000,00
78134681Obec Veľké VozokanyVeľké Vozokany – prečerpávanie splaškových odpadových vôd do ČOV25 227,00
79134695Obec Moravský Svätý JánMoravský Svätý Ján – intenzifikácia ČOV166 748,00
80134696Obec LimbachČOV LIMBACH – ROZŠÍRENIE200 000,00
81134712Obec ČermanyČermany – kanalizácia199 992,00
82134719Obec MlynkyKanalizácia a ČOV Mlynky – Prostredný Hámor188 736,00
83134720Obec Červený HrádokČervený Hrádok – kanalizácia, kanalizačné odbočenia131 842,00
84134729Obec KapušanyČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba126 091,00
85134745Obec Sedliacka DubováSKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová177 441,00
86134748Obec LátkyLátky – Kanalizácia a ČOV200 000,00
87134759Obec BaďanKanalizácia a ČOV- Baďan, Klastava200 000,00
88134781Obec LackovceInžinierske siete pre IBV Za Kordoškovou, SO 01 – Kanalizácia62 099,00
89134786Obec IžaIža – Čistiareň odpadových vôd – vybudovanie II etapy stavby151 936,00
90134787Obec DulovStavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov16 264,00
91134809Obec MariankaKanalizácia – Borinská ulica170 583,00
92134829Obec Liptovská OsadaSKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce124 113,00
93134850Obec PružinaPružina – kanalizácia a ČOV, rozšírenie kanalizačnej siete Pružina a Ďurďové200 000,00
94134883Obec Veterná PorubaKanalizácia a ČOV Veterná Poruba200 000,00
95134908Obec Horná PotôňKanalizácia obce Horná Potôň189 981,00
96134975Obec HosťováKanalizácia obce Hosťová a prečerpávanie odpadových vôd do regionálnej ČOV v Dolných Obdokovciach200 000,00
97134976Obec SenohradSenohrad Verejná kanalizácia a ČOV200 000,00
98134977Obec Bzovská LehôtkaObec Bzovská Lehôtka-IBV Pod Vrškom-Splašková kanalizácia a ČOV200 000,00
99134978Obec ArnutovceČOV 2, kanalizácia a vodovodná prípojka v lokalite Krivé – Arnutovce155 578,00
100134979Obec Vyšný KubínJasenová-Vyšný Kubín-Dolný Kubín-splašková kanalizácia200 000,00
101134980Obec MyslinaMyslina – Kanalizácia a ČOV200 000,00
102134982Obec JarokObec Jarok -kanalizácia Školská ulica, ČOV Jarok-IIetapa187 308,00
103134984Obec PukanecPukanec – obecná kanalizácia, I stavba200 000,00
104134998Obec Veľký SlavkovObecná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd Veľký Slavkov200 000,00
105135008Obec ChmeľovIntenzifikácia ČOV Chmeľov200 000,00
106135009Obec KokošovceKokošovce, miestna komunikácia Štreka SO 04 Vodovod a SO 05 Splašková kanalizácia – časť kanalizácia93 000,00
107135027Obec VinosadyVinosady – čistiareň odpadových vôd a kanalizácia124 662,00
108135030Obec BudmericeBudmerice – ČOV a kanalizácia200 000,00
109135038Obec Slovenský GrobSlovenský Grob, kanalizácia I etapa, Chorvátska ulica (prepracovanie) a rozšírenie kanalizácie ulica Pri štadióne200 000,00
110135073Obec Chminianska Nová VesIntenzifikácia ČOV Chminianska Nová Ves87 003,00
111135087Obec OvčieKanalizácia a ČOV Ovčie200 000,00
112135090Obec HruboňovoŠurianky – Hruboňovo, čistiareň  odpadových vôd a kanalizácia 200 000,00
113135091Obec AndovceAndovce – Infrakštruktúra Pod kalváriou II etapa – Objekty SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 07 Rozšírenie verejnej kanalizácie – časť kanalizácia200 000,00
114135092Obec ForbasyFORBASY – ČOV49 500,00
115135093Obec VelčiceVelčice – ČOV a kanalizácia200 000,00
116135098Obec Veľké LovceVeľké Lovce, ČOV a kanalizácia I200 000,00
117135100Obec HruštínIBV Hruštín, lokalita Kutina – Dielnice, inžinierske siete200 000,00
118135103Obec PadáňPadáň Kanalizácia113 757,00
119135105Obec DojčDojč – Rozšírenie splaškovej kanalizácie200 000,00
120135106Obec KolíňanyČOV Kolíňany – II Etapa200 000,00
121135107Obec Oravský PodzámokRekonštrukcia ČOV MČ 500189 724,00
122135110Obec SoblahovSoblahov – splašková kanalizácia200 000,00
123135117Obec VrádišteOdkanalizovanie združených obcí Viesky150 000,00
124135124Obec VeseléIntenzifikácia a zvýšenie kapacity ČOV Veselé168 036,00
125135127Obec GánovceSO 03 Kanalizácia splašková a dažďová pre IBV Gánovce 109 490,00
126135140Obec BobrovníkRekreačný s športový areál LIVE PARK k ú Bobrovník200 000,00
127135147Obec PodkoniceKanalizácia – lokalita Pod Bukovinou, Podkonice – I etapa188 973,00
128135150Obec PliešovcePLIEŠOVCE SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKY A2, A2-4136 587,00
129135171Obec OponiceOPONICE – KANALIZÁCIA – IIETAPA200 000,00
130135175ČOV ŠIŠOVOdkanalizovanie kaštieľa, ZŠ, MŠ159 493,00
131135182Obec KravanyKanalizácia a ČOV Kravany200 000,00
132135211Obec ŤapešovoRozšírenie kanalizácie časť Kajánkove – Ťapešovo53 439,00
 
Činnosti BP1 až BP2:
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektuPožiadavka v EUR
1133815Obec Nová PoliankaÚprava potoka Nová Polianka200 000,00
2134007Obec PlešProtipovodňová ochrana v obci Pleš186 918,00
3134067Obec KladzanyProtipovodňové opatrenia v obci Kladzany199 500,00
4134131Obec Kráľov BrodProtipovodňová ochrana Kráľov Brod70 139,00
5134416Obec HraničnéProtipovodňové úpravy v obci Hraničné119 659,00
6134432Obec BielBiel – rekonštrukcia obecných rigolov a záchytných mokradí170 937,00
7134444Obec LysicaProtipovodňové opatrenia na toku v obci Lysica200 000,00
8134503Obec DúbravaDúbrava – protipovodňové opatrenia200 000,00
9134592Obec StančaRekonštrukcia rigolov v obci Stanča200 000,00
10134609Obec Ostrá LúkaProtipovodňové opatrenia – IIETAPA196 000,00
11134616Obec DonovalyRekonštrukcia systému odvodňovacieho zariadenia slúžiaceho na odvedenie vôd z povrchového odtoku80 612,00
12134652Obec SirníkRekonštrukcia rigolov v obci Sirník95 944,00
13134654Obec BabindolVybudovanie dažďovej kanalizácie v obci Babindol170 917,00
14134655Obec VeľatyÚprava obecných rigolov a chodníka37 362,00
15134657Obec KechnecOpatrenie na zachytenie vôd z povrchového odtoku104 038,00
16134710Obec Malé ZálužieMalé Zálužie – odvedenie prívalových povrchových vôd11 013,00
17134732Obec RadomaZachytenie zrážkových vôd a ochrana športového areálu kanalizáciou v obci Radoma199 446,00
18134948Obec SapRekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Sap200 000,00
19134953Obec Kráľová nad VáhomProtipovodňová ochrana obce – Revitalizácia odvodňovacích rigolov89 176,00
20134955Obec PozbaProtipovodňová ochrana územia pred vnútornými vodami v obci Pozba13 904,00
21134956Obec JasenieOdvodňovacie rigoly v obci Jasenie153 806,00
22135051Obec Dobrá NivaDobrá Niva – protipovodňové opatrenia v lokalite Cesnakový jarok200 000,00
23135064Obec LieskovecÚprava priľahlých priekop potoka Lieskovčík151 978,00
24135080Obec Krásny BrodÚprava potoka Krásny Brod190 000,00
25135165Obec Čierny BalogPrehrádzka Brôtovo km 1,828 a ZB Veľká dolina – prehrádzka116 000,00
 
Činnosti BR1:
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektuPožiadavka v EUR
1134130Slovenský rybársky zväz – Rada ŽilinaRybársky manažment druhu lipeň tymiánový na vybraných rybárskych revíroch SRZ a materiálno-technické vybavenie odborných pracovníkov Slovenského rybárskeho zväzu194 370,00
2134299Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia PodbrezováOdchovné zariadenia pstruha potočného a pstruha dúhového – Richtárovo180 969,00
3134544NaturAquaRevitalizácia mŕtveho ramena rieky Váh v obci Žihárec65 094,00
 
Činnosti BV1AP až BV4AP:
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektuPožiadavka v EUR
1134026Obec HriadkySkupinový vodovod Vojčice – Hriadky200 000,00
2134133Obec LastovceVodovod Lastovce158 111,00
3134157Obec VislavaVodovod Vislava115 603,00
4134179Obec HorovceHorovce – obecný vodovod200 000,00
5134224Obec BrzotínBrzotín – rozšírenie vodovodu200 000,00
6134251Obec SliepkovceVodovod Sliepkovce43 268,00
7134335Obec RapovceRapovce – rozšírenie vodovodu za železnicou200 000,00
8134419Obec Blatná PoliankaObecný vodovod Blatná Polianka199 990,00
9134449Obec Blatné RevištiaObecný vodovod Veľké Revištia a Blatné Revištia176 925,00
10134463Obec KristyKristy – obecný vodovod199 830,00
11134496Obec HýľovVodovod Hýľov – zásobné vodovodné potrubie200 000,00
12134545Obec RejdováRekonštrukcia verejného vodovodu v obci Rejdová – I etapa169 810,00
13134550Obec MaškováMašková – zásobné a rozvodné vodovodné potrubie190 790,00
14134575Obec Vyšné RepašeObecný vodovod v obci Vyšné Repaše157 417,00
15134595Obec AndrejováAndrejová – rekonštrukcia vodovodu200 000,00
16134622Obec BuglovceBuglovce – Inžinierske siete pre IBV Konopiska – SO 03 Vodovod32 455,00
17134714Obec PavlovceOprava verejného vodovodu a vodovodných prípojok v obci Pavlovce94 957,00
18134716Obec Ondavské MatiašovceVodovod Ondavské Matiašovce200 000,00
19134754Obec VolicaVolica – obecný vodovod, obnova vodovodných rozvodov200 000,00
20134771Obec EgrešV stavba – Rozvod vody v obci Egreš96 139,00
21134789Obec DukovceRekonštrukcia verejného vodovodu Dukovce – Želmanovce170 200,00
22134790Obec LopúchovLopúchov – vodovod II etapa200 000,00
23134999Obec BlažiceBlažice – vodovod195 000,00
24135001Obec SvätušObecný vodovod Svätuš199 990,00
25135004Obec Stebnícka HutaStebnícka Huta vodovod – rozšírenie200 000,00
26135005Mesto TisovecTisovec – Losinec, vodovod a kanalizácia – časť vodovod199 900,00
27135018Obec VojčiceVovodod Vojčice200 000,00
28135028Obec Gemerská PanicaVodovod Gemerská Panica – dokončenie86 465,00
29135032Obec PorostovPorostov – obecný vodovod – prívodný rad200 000,00
30135033Obec HolišaVodovod Holiša200 000,00
31135074Obec TušiceVodovodná sieť obce Tušice169 757,00
32135076Obec SvinicaSvinica – vodovod – II etapa200 000,00
 
Činnosti BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c:
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektuPožiadavka v EUR
1133839Obec VíťazVíťaz – obecný vodovod200 000,00
2134077Obec PročProč – verejný vodovod120 550,00
3134082Obec JanovJanov – verejný vodovod131 396,00
4134087Obec HaláčovceVodovod Haláčovce – Otrhánky197 016,00
5134105Obec RabčaVýstavba vodovodu v obci Rabča – Rozšírenie vodovodu III etapa149 416,00
6134107Obec Potônske LúkyRekonštrukcia a rozšírenie vodovodu171 000,00
7134116Obec DrženiceVodovod Drženice200 000,00
8134145Obec RohovSenica – Holíč, prepojenie vodovodu 2 etapa – 2 časť187 676,00
9134146Obec LopašovSenica – Holíč, prepojenie vodovodu 2 etapa – 2 časť200 000,00
10134156Obec KaľavaVodovod obce Kaľava I etapa – gravitačný vodovod a čerpacia stanica177 396,00
11134162Obec UhliskáUhliská – čiastkový vodovod, Rozšírenie vodovodu do miestnej časti Majere200 000,00
12134180Obec KrpeľanyIBV – Krpeľany – Juh29 438,00
13134210Obec LednicaLednica – vodovod II stavba191 650,00
14134211Obec ČeľadinceVodovod Čeľadince 2125 092,00
15134258Obec Bohdanovce nad TrnavouIO 03 – Vodovod, IO 04 – Kanalizácia splašková, IO 05 – Kanalizácia dažďová78 699,00
16134286Obec SvederníkSVEDERNÍK – CELOOBECNÝ VODOVOD II ETAPA200 000,00
17134287Obec BíňovceCeloobecný vodovod Bíňovce – 1 etapa200 000,00
18134316Mesto KrupinaDostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Krupina – Kopanice200 000,00
19134333Obec Trnavá HoraVodovod Trnavá Hora200 000,00
20134376Obec Medzibrodie nad OravouMedzibrodie nad Oravou Rozšírenie vodovodu, lokalita Roveň – II etapa180 000,00
21134382Obec ŠuriankySO 01 Rozšírenie vodovodu32 247,00
22134409Obec KrasňanyRegionálny rozvoj obce Krasňany – Modernizácia, stavebné úpravy a výstavba infraštruktúry – II etapa173 033,00
23134446Obec Oravská JasenicaRozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici  SO 51: Paseka – rozšírenie vodovodu136 992,00
24134480Obec OrešanyOrešany – Vodovod – kanalizácia a ČOV152 250,00
25134489Obec FričovceVerejný vodovod Fričovce170 502,00
26134542Mesto TvrdošínVybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice188 423,00
27134543Obec JankovceVýstavba vodovodu Jankovce, zmena napojenia147 789,00
28134588Obec VrchtepláCeloobecný vodovod, vodojem, kanalizácia a ČOV178 911,00
29134600Obec SvätoplukovoSvätoplukovo – celoobecný vodovod120 676,00
30134602Obec SokolovcePredĺženie verejného vodovodu Vysoká ulica, Sokolovce, II etapa133 090,00
31134628Obec OtrhánkyHaláčovce – Otrhánky – vodovod12 207,00
32134638Obec KlinKlin, Grúň – rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete55 131,00
33134641Mesto SliačSLIAČ – KANALIZÁCIA TOVÁRENSKÁ, MLYNSKÁ ULICA179 959,00
34134648Združenie obcí Horná Krupá – BíňovceSkupinový vodovod – Trstín, Horná Krupá, Bíňovce – 3 stavba200 000,00
35134674Obec Poľný KesovPoľný Kesov – rozšírenie vodovodnej siete138 198,00
36134675Obec Šarišská TrstenáŠarišská Trstená – zásobovanie vodou200 000,00
37134715Obec ZbehyVerejný vodovod Zbehy – Andač199 999,00
38134724Obec Dolná BreznicaDolná Breznica – Rozvod vody200 000,00
39134736Obec BrestovBrestov – rekonštrukcia vodovodu184 670,00
40134749Obec VysočanyVysočany vodovod – I etapa70 932,00
41134761Obec UhrovecSO 02 – Verejný vodovod a SO 01 – Vrt a čerpacia stanica – rekonštrukcia140 894,00
42134792Obec Veľké DržkovceVeľké Držkovce – napojenie vodovodu na SKV – 1 etapa107 051,00
43134801Obec MariankaMarianka – vodovod – Borinská ulica59 545,00
44134832Obec TrebaticeSO 02 Verejný vodovod – RAD 1, RAD 3, SO 031 Verejná kanalizácia – STOKA A, STOKA B – časť vodovod22 445,00
45134836Obec Popudinské MočidľanySenica – Holíč, prepojenie vodovodu 2 etapa – 2 časť197 851,00
46134844Obec BrestovecBrestovec – IBV Kržle II – vodovod130 632,00
47135034Mesto NemšováRekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy A, A-1, A-1-1200 000,00
48135037Mesto VrútkyVrútky, Ul Karvaša-Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie200 000,00
49135039Obec TrávnikRekonštrukcia vodovodu Trávnik – ul Školská a ul Viharos 1170 000,00
50135044Obec LazanyRozšírenie vodovodu v obci Lazany ulica Prieložky139 116,00
51135046Obec OreskéSenica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa – 2. časť191 891,00
52135048Obec PohranicePohranice, verejné siete pre 9 RD88 912,00
53135052Obec Zborov nad BystricouRekonštrukcia vodojemu Zborov nad Bystricou137 211,00
54135056Obec Horné HámreRekonštrukcia obecného vodovodu200 000,00
55135058Obec ĽubotínVodovod Ľubotín198 000,00
56135060Obec Vyšný HrušovRovné, Vyšný Hrušov – Zásobovanie vodou200 000,00
57135063Obec LipníkyLipníky – rozšírenie verejného vodovodu51 147,00
58135065Obec Kostolná – ZáriečieRozšírenie inžinierskych sietí v Kostolná-Záriečie12 281,00
59135067Obec Moravany nad VáhomPredĺženie vodovodu Moravany nad Váhom, Nadbrežná ulica89 765,00
60135070Obec Čierna VodaRozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie41 802,00
61135075Obec NorovceNorovce – obecný vodovod136 197,00
62135081Obec RovnéRovné, Vyšný Hrušov – Zásobovanie vodou143 099,00
63135094LBG MULTISPORT CLUBPrekládka verejného vodovodu DN 800194 822,00
64135169Obec ŽaškovŽaškov, Rozšírenie vodovodu – lokalita Tepeľ121 224,00
     
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV
Činnosti C1 až C3:
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektuPožiadavka v EUR
1133679Obec Malá ČiernaTriedený zber KO v obci Malá Čierna75 992,00
2133682Obec KľačePredchádzanie vzniku BRKO v obci Kľače37 773,00
3133746Obec JasenovéPredchádzanie vzniku BRKO v obci Jasenové48 683,00
4133791Obec Chminianska Nová VesKompostáreň Chminianska Nová Ves50 000,00
5134029Obec Plavé VozokanyZberný dvor Plavé Vozokany150 000,00
6134069Obec Jastrabie pri MichalovciachIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Jastrabie pri Michalovciach19 152,00
7134071Mesto Nové ZámkyZavedenie domáceho kompostovania v meste Nové Zámky150 000,00
8134085Obec SomotorIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Somotor68 970,00
9134086Obec HaláčovceKompostovanie v obci Haláčovce6 175,00
10134100Obec SennéIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Senné31 920,00
11134115Obec HažínIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hažín31 920,00
12134117Obec KačanovIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kačanov55 100,00
13134127Obec BežovcePredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce24 700,00
14134134Obec IňačovceIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Iňačovce68 590,00
15134136Obec BorčanyZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov z domácnosti19 760,00
16134137Obec ŠarovceZefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Šarovce66 120,00
17134148Obec Zemplínska Nová VesPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zemplínska Nová Ves36 100,00
18134150Obec ČerhovPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čerhov102 916,00
19134151Obec TehlaZavedenie domáceho kompostovania BRKO v obci Tehla25 422,00
20134160Obec FačkovZefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Fačkov67 930,00
21134184Obec Malé TrakanyIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Trakany52 098,00
22134196Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v ŠamorínePodpora triedeného zberu – nákup a uloženie veľkoobjemových kontajnerov150 000,00
23134201Obec BoršaIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Borša80 000,00
24134202Obec VrchtepláZvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Vrchteplá56 728,00
25134204Obec Vyšná SlanáMechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu79 013,00
26134264Obec Pavlovce nad UhomIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Pavlovce nad Uhom52 440,00
27134294Obec KomárovceIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Komárovce79 325,00
28134295Obec ZázriváTechnológia pre zavedenie triedeného zberu v obci80 000,00
29134303Obec Veľké RaškovcePredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Raškovce44 830,00
30134370Združenie pre rozvoj turizmu v mikroregióne Koromľa a okoliePredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v združení obcí Koromľa139 080,00
31134404Obec HamuliakovoTriedenie komunálneho odpadu v obci Hamuliakovo70 300,00
32134420Obec Slovenská VesZefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Slovenská Ves56 658,00
33134493Obec TupáDoplnenie technickej infraštruktúry na ZD Tupá49 609,00
34134497Mesto TrstenáNákup malotraktora pre zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Trstená52 970,00
35134504Obec ŽihárecPodpora domáceho kompostovania – nákup kompostérov do domácnosti v obci Žihárec91 485,00
36134547Obec OsádkaSkvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Osádka37 683,00
37134549Obec PetrovceIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Petrovce50 825,00
38134569Obec DvorecNakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v obci Dvorec7 000,00
39134570Obec BeniakovceIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Beniakovce52 725,00
40134571Obec BešaNákup domácich kompostérov pre obec Beša30 381,00
41134583Obec StrážneZabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Strážne56 886,00
42134585Obec Ipeľské ÚľanyDoplnenie technickej infraštruktúra na ZD Ipeľské Úľany49 609,00
43134589Obec ZávodNákup malotraktora30 400,00
44134598Mesto KomárnoRozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno56 760,00
45134604Obec LúčkyKompostér pre každého65 400,00
46134613Obec BrestovanySpevnená plocha a garáž, Brestovany12 166,00
47134615Obec DonovalyPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Donovaly58 406,00
48134620Obec BáhoňZberný dvor v obci Báhoň103 600,00
49134642Obec Veľká ČalomijaTriedený zber komunálneho odpadu v obci Veľká Čalomija56 886,00
50134677Obec Horný LieskovTriedený zber komunálneho odpadu v obci Horný Lieskov47 462,00
51134679Obec MútneZberný dvor – Obec Mútne150 000,00
52134717Obec Červený HrádokPodpora domáceho kompostovania v obci Červený Hrádok15 675,00
53134721Obec BohuniceTechnológia pre zavedenie triedeného zberu v obci95 018,00
54134722Obec LutišeObstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu100 874,00
55134730Obec ŠalgovceVybudovanie zberného dvora Šalgovce139 886,00
56134744Obec ZábiedovoPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu obce Zábiedovo18 000,00
57134765Obec PucovPredchádzanie vzniku BRKO v obci Pucov71 010,00
58134766Mesto PodolínecPodpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v meste Podolínec23 883,00
59134767Obec SvinnáObstaranie dopravného prostriedku pre triedený zber KO75 365,00
60134772Obec NeporadzaZberný dvor Neporadza141 451,00
61134773Obec Liptovský OndrejZefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Liptovský Ondrej64 159,00
62134778Mesto Liptovský MikulášDobudovanie technickej infraštruktúry triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Liptovský Mikuláš52 896,00
63134780Obec KriváObec Krivá – skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu25 998,00
64134793Obec KovarceÚčinné triedenie zberu komunálneho odpadu v obci Kovarce34 865,00
65134794Obec Moravské LieskovéZlepšenie technickej infraštruktúry zberu a triedenia komunálneho odpadu v obci Moravské Lieskové43 424,00
66134815Obec Hermanovce nad TopľouTriedený zber komunálneho odpadu v obci Hermanovce nad Topľou80 000,00
67134818Obec PravenecDobudovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva obce prostredníctvom obstarania malotraktora56 886,00
68134819Obec ChtelnicaZberný dvor obce Chtelnica150 000,00
69134823Obec Kamenný MostNákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kamenný Most76 000,00
70134833Obec KamenínNákup technického vybavenia na zber triedeného komunálneho odpadu v obci Kamenín67 450,00
71134837Obec BátovceNákup techniky na triedený zber komunálneho odpadu76 000,00
72134838Obec StrekovNákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Strekov76 000,00
73134841Obec Dolný OhajNákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Dolný Ohaj76 000,00
74134842Obec ArdanovceZlepšenie existujúceho systému triedeného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom technického zabezpečenia v obci Ardanovce79 439,00
75134843Obec IvanovcePodpora triedeného zberu komunálneho odpadu pomocou dobudovania technickej infraštruktúry v obci Ivanovce41 819,00
76134847Obec Horné VesteniceEfektívne triedenie komunálneho odpadu v obci Horné Vestenice56 886,00
77134849Obec MalinováDobudovanie technickej infraštruktúry pre efektívne triedenie zberu KO v obci Malinová20 520,00
78134851Obec Dolné NašticeZvýšenie triedenia zberu komunálneho odpadu prostredníctvom technického zabezpečenia v obci Dolné Naštice15 371,00
79134852Obec ZlatníkyRozšírenie technického vybavenia pre skvalitnenie systému nakladania s komunálnym odpadom v obci Zlatníky28 025,00
80134877Obec BrestovZavedenie domáceho kompostovania bioodpadov v obci Brestov28 595,00
81134879Obec VavrišovoObstaranie kompostérov na zhodnocovanie BRKO v obci Vavrišovo26 600,00
82134881Spoločenstvo obcí mikroregiónu Považský InovecPredchádzanie vzniku odpadu – zhodnocovaním BRKO v Spoločenstve obcí mikroregiónu Považský Inovec109 117,00
83134884Združenie mikroregiónu BEBRAVAZhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Združení mikroregiónu BEBRAVA146 129,00
84134897Obec BardoňovoZakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bardoňovo21 876,00
85134898Združenie obcí mikroregiónu BÚČKYPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v mikroregióne Búčky125 286,00
86134927Obec KalamenyZefektívnenie systému odpadového hospodárstva v obci Kalameny nákupom techniky74 385,00
87134940Obec PribišObstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu100 874,00
88134941Obec PredajnáObstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu100 874,00
89134942Obec NemeckáObstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu100 874,00
90134943Obec ČalovecTriedený zber komunálneho odpadu v obci Čalovec56 886,00
91134944Obec ZádielZádiel-ekodvor150 000,00
92135010Obec HradišteTechnika pre potreby triedeného zberu komunálneho odpadu56 800,00
93135012Obec SkačanyTechnika týkajúca sa triedeného zberu komunálneho odpadu na komunálnej úrovni56 800,00
94135054Obec Perín – ChymIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Perín-Chym75 838,00
95135068Obec PružinaVybudovanie zberného dvora v obci Pružina107 348,00
96135071Obec Bátorove KosihyKompostáreň Bátorove Kosihy – oplotenie, Triedený zber komunálneho odpadu v obci Bátorove Kosihy108 000,00
97135137Obec Borský Svätý JurObstaranie záhradných kompostérov v obci Borský Svätý Jur79 071,00
98135142Obec ŽabokrekyObstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu100 874,00
99135143Obec HladovkaObstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu100 874,00
100135174Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmiObstaranie mobilného drviča BRO150 000,00
101135181Obec VitanováObstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu100 874,00
     
D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Činnosti D1 až D6:
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektuPožiadavka v EUR
1134068Zoologická záhrada KošiceVoliéry pre ohrozené druhy vtákov – Malá a veľká voliéra180 000,00
2134188Zoologická záhrada Spišská Nová VesChovné zariadenie pre Leva94 984,00
3134596Mesto KomárnoRegulácia rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará pevnosť) v Komárne51 999,00
4134649PRALESRealizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry a jeho blízkom okolí56 880,00
5135121Obec Moravany nad VáhomRekultivácia trávnatých porastov v Obecnom chránenom území Barania zem a opatrenia pre zlepšenie možností migrácie obojživelníkov na VN Striebornica v katastrálnom území Moravany nad Váhom  – 1 etapa109 881,00
 
E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA
Činnosť E1:
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektuPožiadavka v EUR
1134436Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie viedŽiadosť o poskytnutie dotácie na tlač časopisov Ekológia (Bratislava) a Životné prostredie2 850,00
2134439Mesto KrompachyLesnícky náučný chodník Líščí vrch13 394,00
3134709Universitataes Prešov, n oDidaktický park140 855,00
4134758FORFOLK sroSINE AQUA DEEST VITA – BEZ VODY NIET ŽIVOTA, cyklus dokumentárnych filmov zameraných na problematiku vody v krajine60 000,00
5134763dive 2000 production, sroPožičaná planéta vzdelávanie a príprava pedagógov na podporu plnenia cieľov programu Agenda 2030 v SR111 342,00
6134888Združenie obcí mestskej oblasti TrnavaSieť náučných chodníkov ZOMOT88 424,00
7134946RAMCAS, sroPodpora projektu Náučná lokalita Medveďov119 244,00
8134958Národný energetický klaster NEKRegion project ECO & Innovation20 501,00
9134962PARADOX X ozCentrum environmentálneho vzdelávania – Zvolen194 541,00
10134965Audentes, s r oEnvironmentálne vzdelávanie a výchova neformálnou formou pre deti základných škôl – Pilotný projekt153 710,00
11134966Sayrus sroCentrum environmentálneho vzdelávania – Trnava194 541,00
12134967Last solution sroEnvironmentálne vzdelávanie – permakultúra na záhrade145 635,00
13134968VOX terraEnvironmentálna propagácia – ekoturizmus164 255,00
14134987Kristína ŠvecováZvýšme environmentálne povedomie200 000,00
15135114Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane č. 128Workshopy v ekoučebniach ZŠ s MŠ Maximilána Hella v Štiavnických Baniach38 284,00
16135138Teach for Creativity, ozKvalitnejšie environmentálne povedomie83 600,00
17135154Spoločnosť mladých pre tretie tisícročieCHKO Vihorlat ako na dlani83 641,00
18135394FORFOLK sroFOREST FOR FOLK – hudobný festival ekologickej a ľudovej piesne o prírode a životnom prostredí40 000,00
 
L. Oblasť: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA
Činnosť L5AP:
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektuPožiadavka v EUR
1136302Obec JenkovceMaterská škola – zvýšenie energetickej účinnosti72 033,00
2139890Obec PtrukšaZníženie energetickej náročnosti obecných budov – Ptrukša SO 01  Materská škola103 632,00
3140081Obec ČerhovZateplenie objektu ZŠ v obci Čerhov a rekonštrukcia kotolne191 830,00
4140082Obec Pavlovce nad UhomZvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Pavlovce nad Uhom91 044,00
5140083Obec BrehovKultúrny dom Brehov – SO 01 Zateplenie a SO 02 Stavebné úpravy107 909,00
6140092Obec VislavaZateplenie a výmena okien Domu smútku v obci Vislava187 769,00
7140111Obec LipovníkZníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy135 479,00
8140114Obec Hermanovce nad TopľouZvyšovanie energetickej účinnosti budovy Zš a MŠ Hermanovce nad Topľou189 170,00
9140125Obec SokoľObecný úrad a Kultúrny dom – Sokoľ zateplenie200 000,00
10140138Obec ŽbinceZvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v obci Žbince115 614,00
11140146Obec KapišováObecný úrad – zateplenie, výmena okien, výmena strechy200 000,00
12140150Obec BoľZvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu Boľ189 871,00
13140159Obec SennéSenné: Obecný úrad a materská škola – stavebné úpravy. Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania.29 523,00
14140161Obec Vyšná HutkaZateplenie a obnova Obecného úradu s kultúrnym domom vo Vyšnej Hutke181 086,00
15140175Obec StročínZníženie energetickej náročnosti Materskej školy Stročín183 701,00
16140177Obec Zemplínska TeplicaRekonštrukcia základnej školy101 686,00
17140181Obec BunkovceObecný úrad Bunkovce – zvyšovanie energetickej účinnosti budov199 989,00
18140195Obec Perín – ChymZvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v Chyme177 501,00
19140198Obec Remetské HámreMaterská škola Remetské Hámre – Výmena strechy a otvorových výplní v MŠ Obce Remetské Hámre58 703,00
20140199Obec KľušovZvyšovanie energetickej účinnosti administratívno-správnej budovy v obci Kľušov200 000,00
21140200Obec HunkovceBudova obecného úradu – rekonštrukcia Hunkovce 81200 000,00
22140201Obec SlavkovceObecný úrad Slavkovce – Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – Stavebné úpravy162 967,00
23140215Mesto Veľký KrtíšVýmena otvorových konštrukcií Kultúrneho domu vo Veľkom Krtíši153 785,00
24140259Obec TušiceZvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu Tušice, SO 01 Zateplenie kultúrneho domu198 422,00
25140262Obec Veľká VesZvyšovanie energetickej účinnosti kultúrno – spoločenskej budovy v obci Veľká Ves60 105,00
26140267Obec Lužany pri TopliObecný úrad, KSB – zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy195 831,00
27140274Obec BajanyZlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany106 544,00
28140275Obec KalužaZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy obecného úradu v Kaluži vrátane zateplovania107 180,00
29140282Obec KalništeMaterská škola Kalnište – úspora energie a využitie OZE139 774,00
30140288Obec ČučmaZvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy144 294,00
31140290Obec ChotčaZateplenie budovy základnej školy198 445,00
32140312Obec ŠimonovceZníženie energetickej náročnosti MŠ a ZŠ – Šimonovce50 300,00
33140324Obec PadarovceObnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Padarovce – zníženie energetickej náročnosti169 183,00
34140327Obec HajnáčkaObecný úrad – Zateplenie budovy obecného úradu Hajnáčka200 000,00
35140329Obec TisinecZateplenie podlahy OcÚ Tisinec128 800,00
36140342Obec KomárovceZlepšenie tepelno – technických vlastností obalových konštrukcií školy94 872,00
37140343Obec TokajíkZateplenie strechy OcÚ Tokajík200 000,00
38140346Mesto Modrý KameňZníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu v Modrom Kameni166 942,00
39140352Obec Veľké TrakanyZATEPLENIE A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM, VEĽKÉ TRAKANY159 438,00
40140353Obec Košické OľšanyKOŠICKÉ OĽŠANY – Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu181 900,00
41140359Mesto PoltárKnižnica Poltár-modernizácia200 000,00
42140363Obec Tušická Nová VesKultúrny Dom Tušická Nová Ves-zníženie energetickej náročnosti objektu200 000,00
43140364Mesto KežmarokRekonštrukcia kotolne Základnej školy – Grundschule166 362,00
44140365Obec Rimavské ZalužanyZvýšenie energetickej účinnosti budovy60 574,00
45140367Obec Hrnčiarske ZalužanyZvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ v obci Hrnčiarske Zalužany200 000,00
46140369Obec Petrovce nad LaborcomZateplenie objektu polyfunkčného objektu v obci Petrovce nad Laborcom200 000,00
47140378Obec ZbudzaEnergetické zhodnotenie budovy Materskej školy a kultúrneho zariadenia v obci Zbudza177 900,00
48140393Obec BrutovceZníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Brutovce200 000,00
49140399Obec Nižná JedľováZATEPLENIE KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY NIŽNÁ JEDĽOVÁ62 308,00
50140404Obec Vyšný MirošovZŠ Vyšný Mirošov – zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy192 216,00
51140410Obec SlanecRekonštrukcia a modernizácia – stavebné úpravy Základnej školy s materskou školou Slanec, zateplenie fasády budovy169 824,00
52140411Obec MuráňZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Muráň138 053,00
53140412Obec PotokyZateplenie budovy obecného úradu195 700,00
54140414Obec PichneZvýšenie energetickej účinnosti objektu MŠ Pichne58 097,00
55140415Obec ŠirkovceZvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Širkovce s.č.184170 200,00
56140421Obec Veľké ZlievceZvýšenie energetickej účinnosti budovy základnej školy-Veľké Zlievce82 737,00
57140424Obec Vyšný KlátovKultúrny dom – rekonštruckia kultúrneho domu v Obci Vyšný Klátov189 737,00
58140427Obec VagrinecZníženie energetickej náročnosti Obecného úradu183 201,00
59140428Obec Vyšná SlanáRekonštrukcia kultúrneho domu – SO 01 č.p. 75, k.ú. Vyšná Slaná117 156,00
60140431Obec BecherovZníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Becherov66 085,00
61140444Obec SliepkovceObec Sliepkovce-rekonštrukcia kultúrneho domu200 000,00
62140451Obec RudníkZateplenie a výmena okien budovy ZŠ, MŠ a OcÚ187 353,00
63140452Obec OľšavicaRekonštrukcia materskej školy Oľšavica, parc. č. 325, 327200 000,00
64140453Obec Slovenské KľačanyZvýšenie energetickej efektívnosti spoločenského domu obce Slovenské Kľačany129 285,00
65140463Obec HubošovceKultúrny dom142 457,00
66140477Obec Veľké SlemenceZateplenie a obnova obalových konštrukcií obecnej budovy, Veľké Slemence43 296,00
67140479Obec Ratvajbudova obecného úradu súp. č. 3336 010,00
68140486Mesto Spišské PodhradieZateplenie požiarnej zbrojnice v Spišskom Podhradí103 608,00
69140491Obec SmilnoZníženie energetických nákladov na prevádzku budovy materskej školy95 173,00
70140497Obec Nižný ČajZníženie energetickej náročnosti v objekte obecného úradu obce Nižný Čaj40 332,00
71140508Obec PetrovcePetrovce – zateplenie objektu obecného úradu52 065,00
72140510Obec LascovMaterská škola Lascov – stavebná úprava200 000,00
73140514Obec KukováObecný úrad, KSB – zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy195 675,00
74140515Mesto Spišská Stará VesZateplenie a rekonštrukcia kultúrneho domu200 000,00
75140516Obec Gemerská PolomaZníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu stavebnými úpravami-Gemerská Poloma, Hviezdoslavova 453194 873,00
76140518Obec Nižný SlavkovVykurovanie objektu Hasičskej zbrojnice a pošty Nižný Slavkov68 616,00
77140528Obec Čierne PoleZvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu – Čierne Pole198 362,00
78140537Mesto TisovecTisovec – rekonštrukcia základnej školy, objekt budova školy40 110,00
79140540Obec HervartovStavebné úpravy a investície do znižovania energetickej náročnosti budovy v rámci miestnych služieb ZŠ a MŠ Hervartov104 499,00
80140543Obec DargovZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu – Dargov177 317,00
81140551Obec Ratkovské BystréRekonštrukcia obecného úradu v obci Ratkovské Bystré160 627,00
82140554Obec ParchovanyRekonštrukcia a oprava Základnej školy Parchovany – SO 003-rekonštrukcia telocvičńí a kotolne -blok “G”187 947,00
83140560Obec DržkovceZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Držkovce127 700,00
84140570Obec Pečovská Nová VesRekonštrukcia prevádzkej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavná 2, Pečovská Nová Ves200 000,00
85140572Obec UličRekonštrukcia kultúrno správnej budovy v obci Ulič189 732,00
86140585Obec MiňovceRekonštrukcia strechy a zateplenie budovy Materskej školy153 975,00
87140590Obec KoprivnicaZvyšovanie energetickej účinnosti KSB Koprivnica186 914,00
88140593Obec VojkaZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Kultúrny dom Vojka141 500,00
89140597Obec Krásnohorská Dlhá LúkaZníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Krásnohorská Dlhá Lúka187 957,00
90140604Obec DrnavaProjekt zníženia energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Drnave197 081,00
91140612Obec HrhovZvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ120 577,00
92140613Obec KalondaZvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Kalonda197 567,00
93140619Obec ŠuriceZvýšenie energetickej účinnosti multifunkčného domu84 792,00
94140634Obec VojčiceZvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej školy194 968,00
95140643Mesto Spišská BeláModernizácia plynovej kotolne a vykurovania v budove mestského úradu Spišská Belá127 000,00
96140645Obec Nižný KlátovObecný úrad Nižný Klátov – zvýšenie energetickej účinnosti197 980,00
97140661Obec HusináZvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu Husiná137 904,00
98140662Obec SirkZvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne115 846,00
99140666Obec Svätá MáriaZvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu116 468,00
100140673Mesto RožňavaMŠ Ernesta Rótha 4 – Zníženie energetickej náročnosti budovy Rožňava152 000,00
101140678Obec RejdováZvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ Rejdová – Pavilón C158 049,00
102140680Obec NovosadZvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy182 281,00
103140684Obec ZemplínKultúrny dom – rekonštrukcia88 746,00
104140685Obec SuchéSuché – Obecný úrad Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania51 938,00
105140686Obec České BrezovoZníženie energetickej náročnosti budovy knižnice v obci České Brezovo87 609,00
106140688Obec HolišaZateplenie a stavebné úpravy budovy kultúrneho domu v obci Holiša č. 132, parc. č. 252, 985 57 Holiša106 246,00
107140697Obec Nová BaštaZvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Nová Bašta vrátane zatepľovania200 000,00
108140701Obec DražiceZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu vrátane zatepľovania177 506,00
109140713Obec KružlovRekonštrukcia multifunkčnej budovy v obci Kružlov181 670,00
110140732Obec VlachovoZlepšenie energetickej hospodárnosti budovy spoločenského domu Vlachovo, Spoločenský dom102 715,00
111140739Obec VlkovceZvýšenie energetickej efektívnosti Základnej školy s materskou školou, Vlkovce – 1.etapa zateplenie zvislých a vodorovných  konštrukcií budovy113 900,00
112140745Obec CinobaňaZateplenie materskej školy Cinobaňa – objekt AB161 161,00
113140749Obec Teplý VrchZvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Teplý Vrch188 166,00
114140751Obec Hrnčiarska VesZníženie energetickej náročnosti kultúrno-spoločenského centra173 507,00
115140764Obec Veľký BlhZvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ v obci Veľký Blh vrátane zatepľovania171 700,00
116140799Mesto GiraltovceObnova a prístavba základnej školy Giraltovce200 000,00
117140819Obec Nižný TvarožecRekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nižný Tvarožec137 507,00
118140837Obec JasenovceZnižovanie energetickej náročnosti OcÚ Jasenovce182 291,00
119140841Obec KazimírZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Kultúrny dom v obci Kazimír134 589,00
120140856Obec AbrahámovceZateplenie objektu základnej školy47 155,00
121140859Obec Závadavybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy materskej školy a Obecného úradu Závada72 014,00
122140877Obec ČičavaZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Čičava39 954,00
123140894Mesto TrebišovZníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra, Trebišov174 496,00
124140896Obec ČeľovceČeľovce – Kultúrny dom a obecný úrad, Zníženie energetickej náročnosti objektu, Rekonštrukcia kultúrneho domu200 000,00
125140899Obec KvakovceZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Kvakovce64 115,00
 
L. Oblasť: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA
Činnosť L5:
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektuPožiadavka v EUR
1136257Obec Nedožery – BrezanyZateplenie objektu obecného úradu Nedožery-Brezany200 000,00
2136282Obec PriepasnéMaterská škola Priepasné – zníženie energetickej náročnosti145 245,00
3140080Obec ČalovecZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu162 423,00
4140086Obec Horné TurovceRekonštrukcia domu smútku26 116,00
5140087Obec LieskovecZvyšovanie energetickej účinnosti Materskej školy, Lieskovec141 017,00
6140098Obec KaplnaObnova, zateplenie fasády objektu škôlky a modernizácia vykurovacieho systému objektu70 526,00
7140103Obec Horná SúčaZvýšenie energetickej efektívnosti budovy materskej školy Dúbrava102 190,00
8140104Obec ImeľZateplenie fasády, výmena okien a dverí na budove telocvične183 741,00
9140105Mesto ŠaľaZníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali200 000,00
10140106Obec PovažanyZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Považanoch149 313,00
11140108Mestské kultúrne strediskoZvýšenie energetickej účinnosti budovy MsKS v Kolárove189 851,00
12140110Mesto LeviceZŠ Saratovská 85, Levice, zlepšenie tepelnotechnických vlastností základnej školy pavilónu F a G74 835,00
13140112Obec JahodnáZvýšenie energetickej hospodárnosti domu smútku (márnica) v Jahodnej58 300,00
14140113Obec Kostolná – ZáriečieZvýšenie energetickej efektívnosti objektu obecného úradu Kostolná – Záriečie50 099,00
15140118Obec VígľašZákladná škola – jedáleň155 000,00
16140127Obec BošácaZateplenie a rekonštrukcia kultúrneho domu152 800,00
17140133Obec TuhrinaRekonštrukcia kultúrneho domu s.č. 87 OcÚ Tuhriná40 668,00
18140134Obec LukáčovceModernizácia výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla14 209,00
19140135Mesto KremnicaOBNOVA A ZATEPLENIE TELOCVIČNE PRI I.ZŠ KREMNICA79 607,00
20140136Obec Veľká PakaCentrum voľného času súp. č. 301200 000,00
21140140Obec MlynicaZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Mlynica200 000,00
22140145Obec PribetaZníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu súp. č. 628169 589,00
23140148Obec Vrbová nad VáhomZníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu167 400,00
24140158Obec TurováZateplenie objektu materskej školy TUROVÁ96 262,00
25140160Obec DulovceZlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Spoločenského domu Dulovce200 000,00
26140164Obec OščadnicaZníženie energetickej náročnosti budovy č. 751 – Kultúrny dom160 024,00
27140165Obec TopoľnicaZvýšenie energetickej hospodárnosti budovy základnej školy a materskej školy v obci Topoľnica170 302,00
28140167Obec PodkriváňZníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a priľahlej budovy obradnej siene v obci Podkriváň113 400,00
29140168Obec PribylinaZnižovanie energetickej náročnosti pri prevádzke ZŠ a MŠ Jána Lajčiaka v Pribyline78 298,00
30140174Obec HarichovceZníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Harichovce159 882,00
31140180Obec BlatnéZvýšenie energetickej bilancie obecného úradu200 000,00
32140182Obec Lehota pod VtáčnikomZvýšenie energetickej účinnosti budovy Materská škola ll., Školská ulica 748, Lehota pod Vtáčnikom132 150,00
33140188Obec SokolceZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI SOKOLCE200 000,00
34140190Mesto ČadcaZákladná škola J. A. Komenského, ul. Komenského 752, Čadca – stavebné úpravy.168 028,00
35140192Obec Horné LefantovceZvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ v obci Horné Lefantovce169 476,00
36140202Obec ŠpačinceObecný úrad Špačince – zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa193 887,00
37140211Obec TrakoviceObnova a zateplenie strešného plášťa128 667,00
38140220Obec Nitrianske PravnoSanácia hasičskej zbrojnice164 287,00
39140224Obec LodnoNadstavba objektu ZŠ s MŠ Lodno60 140,00
40140237Obec TopoľčiankyZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu obce Topoľčianky, jeho zateplenie a modernizácia plynovej kotolne200 000,00
41140258Obec MedveďovZníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy200 000,00
42140264Obec NevoľnéZníženie energetickej náročnosti – Materská škola v obci Nevoľné170 954,00
43140269Obec JakubovObnova kultúrneho domu, Jakubov – Zateplenie obalového plášťa budovy a modernizácia vykurovacej sústavy200 000,00
44140270Obec MartovceZníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy miestnych spolkov a združení súp. č. 146154 000,00
45140273Obec PoluvsieZateplenie objektu materskej školy, Poluvsie147 956,00
46140276Obec Veľké UherceMaterská škola Veľké Uherce, výmena ústredného kúrenia40 000,00
47140281Obec Ješkova VesMaterská škola v obci Ješkova Ves – zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy vrátane zateplenia45 486,00
48140283Obec ŽikavaKomunitné centrum – zateplenie65 177,00
49140286Obec BáčZvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč145 000,00
50140291Obec PrietržkaZníženie energetickej náročnosti budovy OU v obci Prietržka160 761,00
51140292Obec Nová ĽubovňaZateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni190 000,00
52140293Obec NeporadzaZníženie energetickej náročnosti materskej školy Neporadza178 552,00
53140295Obec LudrováZníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Ludrová134 917,00
54140299Obec BorováRekonštrukcia kultúrneho domu168 739,00
55140302Obec OrlovZvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Orlov47 500,00
56140304Obec PozbaZníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy198 700,00
57140306Obec SvinnáZvyšovanie energetickej účinnosti Zariadenia sociálnych služieb v obci Svinná60 699,00
58140309Obec Veľký SlivníkZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VEĽKÝ SLIVNÍK89 046,00
59140310Obec Šarišská TrstenáZvýšenie energetickej účinnosti KD a OcÚ Šarišská Trstená79 990,00
60140313Obec Moravany nad VáhomZateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien, osvetľovacej sústavy a bezbariérový prístup klubu dôchodcov, Moravany nad Váhom129 643,00
61140314Obec KrušetnicaZmena zdroja vykurovania v MŠ Krušetnica94 293,00
62140316Obec Horný BarZníženie energetickej náročnosti obecného úradu164 600,00
63140317Obec StrečnoBudova obecného úradu a kultúrneho domu Strečno, stavebné úpravy a zatepľovanie185 210,00
64140319Mesto Liptovský MikulášStavebné úpravy a prístavba ZŠ Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš200 000,00
65140321Obec Mníchova LehotaZvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Mníchova Lehota200 000,00
66140322Obec PušovceZvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ82 040,00
67140328Obec Čiližská RadvaňZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Základná škola Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň č. 258 SO 01 telocvičňa141 440,00
68140331Obec TelgártZvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Telgárt200 000,00
69140332Obec Hontianske NemceZvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hontianske Nemce180 482,00
70140335Obec JarabinaZvyšovanie energetickej účinnosti budovy Centra voľného času165 811,00
71140336Obec SokolovceRekonštrukcia materskej školy157 726,00
72140337Obec BrestovZvyšovanie energetickej účinnosti Obecného domu – Brestov181 090,00
73140340Obec Veľký SlavkovZvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu200 000,00
74140345Obec HrabičovZvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy spoločenského domuv obci Hrabičov194 009,00
75140348Obec VelčiceRekonštrukcia OÚ Velčice86 782,00
76140349Obec VislankaZlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Vislanka110 935,00
77140368Obec BeňušRekonštrukcia zdroja tepla a stavebné úpravy ZŠ Beňuš199 636,00
78140370Obec Hronské KosihyZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU A OBECNÉHO ÚRADU HRONSKÉ KOSIHY200 000,00
79140371Obec Spišský ŠtiavnikZlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy Obecného úradu Spišský Štiavnik124 488,00
80140372Obec ZubrohlavaObecný úrad Zubrohlava – stavebné úpravy136 639,00
81140385Obec PravenecStavebné úpravy na objekte obecného domu – obecného úradu, Pravenec189 499,00
82140386Obec LúkyZateplenie materskej škôlky – Lúky125 615,00
83140387Obec SlovanyModernizácia a stavebné úpravy Obecného úradu II167 203,00
84140388Obec HladovkaVyužitie nadstavby budovy základnej školy v Hladovke21 396,00
85140390Obec KaniankaSO-01 Viacúčelová budova157 180,00
86140391Obec MútneZníženie energetickej náročnosti objektu kuchyne s jedálňou ZŠ a MŠ Mútne65 765,00
87140392Obec ČeľadiceZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu144 083,00
88140397Obec KriváKultúrny dom – stavebné úpravy132 410,00
89140398Obec TešedíkovoRekonštrukcia a modernizácia budovy domova dôchodcov v obci Tešedíkovo181 987,00
90140402Obec KľúčovecZníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Kľúčovec č.p. 162/9117 325,00
91140407Obec Malý ŠarišObnova obecného úradu Malý Šariš154 587,00
92140408Obec Horné DubovéObecný úrad Horné Dubové-rekonštrukcia budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti verejných budov81 579,00
93140417Obec BzenicaZvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy súpisné číslo č.193182 311,00
94140418Obec MiezgovceZateplenie kultúrneho domu161 200,00
95140419Mesto PúchovProjekt zateplenia ZŠ Ul. Slovanská, Púchov, parc.č. 128200 000,00
96140420Obec KvačanyRekonštrukcia Kultúrneho domu – prístavba a stavebné úpravy Obecného úradu súp.č. 10077 520,00
97140423Obec PokryváčZateplenie Obecného úradu v obci Pokrývač107 450,00
98140426Obec JankovceZvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu obce Jankovce200 000,00
99140433Obec RuskovceZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Ruskovce113 744,00
100140437Obec GerlachovZvýšenie energetickej účinnosbudovy ZŠv Gerlachove156 291,00
101140442Mestská časť Bratislava – DúbravkaZateplenie fasády a strechy – budova Miestneho úradu ul.Žatevná 4 – Dúbravka200 000,00
102140443Obec Dolná KrupáZateplenie budovy obecného športového klubu v Dolnej Krupej149 670,00
103140445Mesto HumennéRiešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom200 000,00
104140447Obec MatúškovoCentrum voľného času a knižnica Matúškovo – Zlepšenie energetickej účinnosti budovy149 067,00
105140449Obec Veľký BielZníženie energetickej náročnosti objektu obecný úrad – Veľký Biel82 266,00
106140454Obec Veľké DvorníkyZvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu176 600,00
107140455Obec Veľké BlahovoZníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy180 000,00
108140457Obec Bátorove KosihyZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Dom dôchodcov Bátorove Kosihy200 000,00
109140464Obec Bzince pod JavorinouOBECNÝ ÚRAD – Zníženie energetickej náročnosti stavby177 510,00
110140468Obec Kremnické BaneZateplenie Obecného domu a výmena strešnej krytiny, Kremnické Bane200 000,00
111140469Obec Kravany nad DunajomSpaľovanie biomasy v obci Kravany nad Dunajom a zvyšovanie energetickej efektívnosti obecných budov152 897,00
112140470Obec OkočRekonštrukcia a modernizácia obecného úradu v Okoči187 463,00
113140471Obec LehotaZvýšenie energetickej účinnosti a zateplenie obvodového plášťa na budove materskej škôlky v Lehote128 744,00
114140474Obec Trstená na OstroveZníženie energetickej náročnosti centra voľného času – budova164 300,00
115140475Obec ŠarkanZmena dokončenej stavby – Zateplenie a výmena strechy obecného úradu, Zateplenie obecného úradu – SO 01 Obecný úrad92 006,00
116140480Mesto MartinMsÚ Martin – veľká zasadačka – výmena výplní otvorov163 080,00
117140482Obec Horná PotôňViacúčelový objekt Obecný dom – zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy172 900,00
118140483Obec KamenínRiešenie havarijnej situácie fasády a strechy budovy obecného úradu v obci Kamenín200 000,00
119140484Mesto ModraZateplenie obvodového, strešného plášťa a stavebné úpravy – Materská škola, SNP 14, Modra196 520,00
120140488Obec LadaZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Lada na pozemku KN C p. č. 150/1 k. ú. Lada59 199,00
121140489Obec Potônske LúkyZvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Potônske Lúky73 000,00
122140490Mesto Šaštín-StrážeObnova mestského úradu č. 549200 000,00
123140493Obec Trenčianske MiticeObnova kultúrneho domu Trenčianske Mitice189 983,00
124140494Obec Belá – DuliceObnova ekologického vykurovania a zeteplenie objektov MŠ v Belej-Duliciach č.87, zateplenie a vybudovanie teplovodného vykurovania telocvične v Belej-Duliciach č.148200 000,00
125140502Obec ZliechovZníženie energetickej náročnosti obecného úradu Zliechov200 000,00
126140503Obec RudňanyZvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy zdravotného strediska v obci Rudňany59 452,00
127140505Obec BrestovZníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Brestov200 000,00
128140507Obec KvašovStavebné úpravy materskej školy128 396,00
129140511Mesto KrompachyKrompachy – Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3195 555,00
130140512Obec Dlhé PoleZvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy – Dlhé Pole185 599,00
131140521Obec TôňZníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu136 776,00
132140527Obec LesnicaStavebné úpravy polyfunkčnej budovy v obci Lesnica146 300,00
133140529Obec ČirčŠkolská jedáleň Čirč – Zníženie energetickej náročnosti budovy93 463,00
134140530Obec KostolecKostelec – Kultúrny dom, Zníženie energetickej náročnosti objektu stavebnými úpravami119 975,00
135140532Mesto Vysoké TatryObnova budovy Základnej školy Tatranská Lomnica – I. etapa200 000,00
136140533Mesto VrábleVýmena okien a dverí v ZŠ Levická 90327 184,00
137140534Obec BakaRekonštrukcia požiarnej zbrojnice113 000,00
138140535Obec HradišteObecný úrad Hradište – zvyšovanie energetickej účinnosti vrátane zateplenia182 694,00
139140538Obec BohuniceZateplenie obecného úradu – zvyšovanie energetickej účinnosti stavby82 556,00
140140539Obec Nová BošácaZateplenie školy v Novej Bošáci č. 76179 000,00
141140542Mesto Dolný KubínZníženie energetickej náročnosti budov Materskej Školy ul. Na Sihoti súp.č.1163 a hospodársky pavilón súp. č.258095 640,00
142140544Obec Nová Ves nad VáhomKultúrny dom Nová Ves nad Váhom č. 122122 062,00
143140545Mesto SenicaRekonštrukcia a modernizácia mestských jaslí Senica, SNP 784, Senica199 500,00
144140546Obec GruzovceZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V GRUZOVCIACH200 000,00
145140549Obec OľšavkaZvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy79 248,00
146140550Obec BrestovanyZateplenie obvodového plášťa objektu futbalového štadióna, Brestovany104 917,00
147140552Obec SlepčanyZateplenie budovy Základnej a Materskej školy v obci Slepčany64 942,00
148140555Obec Veľký LipníkZvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník185 000,00
149140556Obec BáhoňZŠ Báhoň – obnova budovy zateplením obvodového plášťa200 000,00
150140562Obec BátovceZvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu185 394,00
151140563Obec DiakovceVýmena otvorených výplní na budove Obecného úradu v Diakovciach59 543,00
152140564Mesto RajecZateplenie budovy klubu dôchodcov ul. Nádražná 294/23, Rajec66 741,00
153140568Obec Chrenovec – BrusnoZvyšovanie energetickej účinnosti, základná škola Chrenovec-Brusno, zateplenie budovy144 444,00
154140569Obec JasováZŠ Jasová, zateplenie budovy176 174,00
155140573Obec LipovceVykurovanie a zdroj tepla na plynné palivo v budove OÚ24 946,00
156140574Obec BelušaObnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia200 000,00
157140576Obec Adamovské KochanovcePrestavba a zateplenie OcÚ v rámci energetickej úspory obce94 022,00
158140577Centrum voľného času, Gessayova 6, BratislavaTechnické zhodnotenie CVČ Bratislava – Petržalka47 105,00
159140578Obec LičartovceZníženie energetickej náročnosti športového klubu162 980,00
160140579Obec Tesárske MlyňanyZvýšenie energetickej účinnosti verejných budov – MŠ Tesárske Mlyňany125 368,00
161140580Obec Jedľové KostoľanyObecný úrad – zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy134 534,00
162140582Obec LúkaRekonštrukcia Materskej školy v obci Lúka92 660,00
163140587Obec PucovZvýšenie efektívnosti kultúrno prevádzkového centra136 271,00
164140588Obec HôrkaZvýšenie energetickej účinnosti objektu ZŠ Hôrka78 940,00
165140589Obec Hrubá BoršaZateplenie obecného úradu v Hrubej Borši153 592,00
166140591Obec HoliceZníženie energetickej náročnosti telocvične pri ZŠ v Holiciach154 550,00
167140594Mesto Sliač2. ETAPA – Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy –  Cikkerova ul. 651/2, 962 31 Sliač185 286,00
168140595Obec StarinaZvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci STARINA85 000,00
169140600Obec Zemianske PodhradieZvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Zemianske Podhradie89 600,00
170140601Obec Dolné SrnieZateplenie kultúrneho domu Dolné Srnie.200 000,00
171140602Obec Lednické RovneObnova strechy budovy obecného úradu Lednické Rovne175 551,00
172140606Obec JarokZníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ v obci Jarok178 290,00
173140607Obec ČerníkZvýšenie energetickej účinnosti verejných budov v Černíku153 606,00
174140614Obec MankovceZvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného domu153 031,00
175140617Obec ZáriečieRekonštrukcia-stavebné úpravy administratívnej budovy167 260,00
176140618Mestská časť Bratislava – RačaMaterská škola, Cyprichova 74, Bratislava117 405,00
177140621Obec Veľký KýrZateplenie stavby obecného úradu157 493,00
178140623Obec Trnovec nad VáhomZariadenie opatrovateľskej služby pre dlhodobý pobyt starých občanov Trnovec nad Váhom, modernizácia182 400,00
179140625Obec Kamenica nad CirochouRiešenie energetickej úspornosti objektu OÚ v obci Kamenica nad Cirochou59 597,00
180140626Obec Kláštor pod ZnievomVybudovanie vykurovacieho systému a zdroja tepla v budove osvetovej besedy33 668,00
181140627Obec OlcnavaZateplenie budovy centra voľného času súp. č. 34973 530,00
182140630Mesto SkalicaZvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične – ZŠ Strážnická, Skalica181 889,00
183140633Obec SantovkaRekonštrukcia a modernizácia Obecného úradu v Santovke – zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu v Santovke141 708,00
184140637Obec ĎurčináObecný úrad a Kultúrny dom Ďurčiná s.č. 77, zateplenie fasády obecného úradu a kultúrneho domu, zateplenie sokla, zateplenie časti krovu nad obecným úradom a sálou kultúrneho domu, výmena kúrenia na t175 939,00
185140638Obec LadceZvyšovanie energetickej účinnosti Materskej škôlky v obci Ladce99 503,00
186140640Základná umelecká školaRekonštrukcia budovy Základnej umeleckej školy Komárno196 278,00
187140641Obec JelenecZvýšenie energetickej účinnosti viacúčelovej budovy – Jelenec158 803,00
188140646Mesto HandlováRekonštrukcia budov MŠ v Handlovej, SO 102 Cintorínska 474/11, SO 103 MŠ Dimitrovova 374/24, SO 104-108 MŠ Moravianska cesta 1793/6172 298,00
189140647Obec HorovceHasičská zbrojnica – zateplenie objektu a stavebné úpravy154 375,00
190140648Mesto HurbanovoStavebné úpravy domova dôchodcov SMARAGD158 972,00
191140649Obec DubováZateplenie vonkajšieho plášťa, výmena a zateplenie strechy, výmena kotla a rekonštrukcia rozvodu kúrenia.200 000,00
192140655Mesto ŽeliezovceZvýšenie energetickej účinnosti prevádzkovej budovy na štadióne v Želiezovciach zateplením166 719,00
193140656Obec LábRevitalizácia budovy bývalej školy200 000,00
194140658Mesto Spišská Nová VesPrístavba a stavebné úpravy na obvodovom plášti MŠ Lipová Spišská Nová Ves199 986,00
195140659Obec Kostolná VesZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Klub mládeže Kostolná Ves188 126,00
196140660Obec TrstínMaterská škola, Trstín pre Obec Trstín7 213,00
197140664Obec ModrovkaRekonštrukcia strechy budovy Materskej školy Modrovka, Modrovka s.č. 75174 745,00
198140665Obec DulovZateplenie budovy ZŠ  Dulov179 000,00
199140668Obec ZbyňovPrestavba Základnej školy so zmenou na Požiarnu zbrojnicu173 841,00
200140669Obec Nová Ves nad ŽitavouZateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ Nová Ves nad Žitavou89 165,00
201140674Obec Košecké PodhradieViacúčelová budova č. s. 359 – obecný úrad, požiarna zbrojnica, kultúrny dom112 178,00
202140675Obec Záhorská VesZvýšenie energetickej efektívnosti – Centrum voľného času spolkov a združení180 319,00
203140676Obec MojtínZníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Mojtín135 569,00
204140677Obec Liptovské SliačeZvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu a Obecný úrad Liptovské Sliače183 727,00
205140681Obec MakovObecný úrad Makov č. 60 – zníženie energetickej náročnosti126 181,00
206140683Obec DrahovceZníženie energetickej náročnosti budovy kina a centra voľného času189 700,00
207140687Obec VyhneZvýšenie energetickej účinnosti budovy Klub Vyhne182 057,00
208140689Obec Vyškovce nad IpľomZákladná škola vo Vyškovciach nad Ipľom  – Zateplenie stien a strechy, výmena výplní otvorov v obvodovom múre164 874,00
209140692Obec PoráčStavebné úpravy školy v obci Poráč s. č. 125125 450,00
210140695Obec Malé RipňanyZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu70 559,00
211140696Obec Dvory nad ŽitavouZníženie energetickej náročnosti telocvične v obci Dvory nad Žitavou200 000,00
212140698Obec ČakanyPrístavba a rekonštrukcia domu smútku a cintorína, pozostávajúca z prístavby krytej terasy na železobetónových stĺpoch, vytvorenia miestnosti WC, výmeny výplní otvorov, zateplenia celého objektu a výs45 549,00
213140699Obec PodkylavaVýmena okien a dverí na budove obecného úradu a kultúrneho domu54 099,00
214140703Obec VrbovceRekonštrukcia obecného úradu zameraná na zníženie energetickej náročnosti83 006,00
215140705Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, SereďZvyšovanie energetickej účinnosti budovy OA Sereď – prístavba pavilónu učební a šatní – výmena otvorových výplní60 799,00
216140707Technické služby, mestský podnik Banská ŠtiavnicaRekonštrukcia a modernizácia AB za účelom zníženia energetickej náročnosti200 000,00
217140708Mestská časť Bratislava – PetržalkaZateplenie fasády objektu materskej školy Ševčenkova 35, Bratislava – Petržalka149 706,00
218140710Obec KolíňanyZníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Kolíňany194 664,00
219140712Obec KordíkyRekonštrukcia obecného úradu obce Kordíky183 404,00
220140716Obec Štiavnické BaneZákladná škola- zlepšenie tepelnotechnických vlastností91 351,00
221140717Obec ŽaškovModernizácia a obnova požiarnej zbrojnice Žaškov súp.č. 47856 257,00
222140718Obec TŕnieRekonštrukcia obecného úradu Tŕnie, Zvýšenie energetickej účinnosti budovy171 161,00
223140719Obec RúbaňZlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy117 480,00
224140726Obec KozárovceZateplenie požiarnej zbrojnice parc. č. 606/2, Kozárovce68 425,00
225140728Obec ŠvošovRekonštrukcia Požiarnej zbrojnice s garážou199 339,00
226140730Mesto TurzovkaZvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS v Turzovke200 000,00
227140731Obec ĽubietováZníženie energetickej náročnosti budovy CVČ Ľubietová148 796,00
228140733Obec Hajná Nová VesZníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu200 000,00
229140734Obec Horná VesZníženie energetickej náročnosti objektu KD – Horná Ves198 090,00
230140740Obec Staré HoryRekonštrukcia Obecného úradu – Staré Hory113 425,00
231140741Obec DivinkaZvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu súp.č. 114 – Lalinok79 697,00
232140742Obec Cabaj – ČáporRekonštrukcia a zateplenie Materskej školy, časť Cabaj 560162 797,00
233140743Mestská časť Bratislava – RusovceMaterská škola, Vývojová 228, 851 10 Bratislava-Rusovce46 960,00
234140746Obec Horná KráľováZníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy s. č. 372 v Hornej Kráľovej104 260,00
235140748Obec Nová DedinkaZateplenie základnej školy Nová Dedinka199 420,00
236140750Obec Hontianske MoravceRekonštrukcia objektu školskej telocvočne198 371,00
237140752Obec KomočaZvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Komoči197 097,00
238140753Obec TopoľníkyKultúrny dom – Zvýšenie energetickej účinnosti186 652,00
239140754Obec PrečínPrečín – zateplenie budovy šatní č.s. 448188 803,00
240140757Mesto KomárnoZvýšenie energetickej účinnosti budovy – Centrum voľného času181 225,00
241140760Obec BzovíkZníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík186 165,00
242140761Obec KrnčaZníženie energetickej náročnosti budovy – Materská škola v Krnči súp.č. 504200 000,00
243140762Obec Veľké RipňanyHasičská zbrojnica85 063,00
244140768Obec ČeľadinceZŠ a MŠ Čeľadince – zníženie energetickej náročnosti objektu200 000,00
245140770Obec Most pri BratislaveZATEPLENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY v obci Most pri Bratislave138 166,00
246140771Mesto Veľký MederZvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania150 375,00
247140774Obec VaďovceZvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ v obci Vaďovce200 000,00
248140779Obec JabloňovceZníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Jabloňovce200 000,00
249140780Obec Moravský Svätý JánZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Obci Moravský Svätý Ján200 000,00
250140781Obec BystranyPožiarna Zbrojnica Zníženie energetickej náročnosti budovy56 303,00
251140782Obec KalinkovoZateplenie Obecného úradu v Kalinkove a rekonštrukcia ústredného kúrenia v budove191 840,00
252140784Mesto BreznoZvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ na ul. B. Němcovej198 082,00
253140785Obec PatašZníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy101 715,00
254140786Obec ŠrobárováZníženie energetickej náročnosti budovy škôlky v Šrobárovej64 696,00
255140789Obec BrehyZateplenie budovy Základnej školy Brehy200 000,00
256140790Obec SklabiňaZateplenie fasády s rekonštrukciou bleskozvodu, osadenie konzol pre tepelné čerpadlo, rekonštrukcia vykurovacieho zariadenia, výplne otvorov v obvodových stenách177 362,00
257140791Obec HájskeZASTREŠENIE ZŠ HÁJSKE200 000,00
258140792Mesto TrstenáNadstavba a stavebné úpravy Základnej umeleckej školy v Trstenej200 000,00
259140794Obec KuraľanyZvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu v Kuraľanoch.200 000,00
260140795Mesto Nová BaňaZateplenie Domu služieb Nová Baňa198 047,00
261140796Obec Lazy pod MakytouŠkolský areál – Lazy pod Makytou, SO – 02 – Základná škola s. č. 148, zníženie energetickej náročnosti stavby183 266,00
262140797Obec Pohronský RuskovZateplenie materskej školy parcela č. 1180/88152 874,00
263140798Obec Oravská LesnáZvýšenie energetickej účinnosti objektu budovy pre šport a na rekreačné účely139 287,00
264140802Obec Plavé VozokanyZateplenie obvodového plášťa a výmena výplní otvorov budovy Základnej školy v Plavých Vozokanoch157 060,00
265140804Obec Horná MaríkováHorná Mariková-obecný úrad-zníženie energetickej náročnosti objektu stavebnými úpravami189 657,00
266140805Obec HlbokéRekonštrukcia fasády na ZŠ v Hlbokom, súp. číslo 259, parcela č. 538/2 v k. ú. Hlboké, LV č. 89357 675,00
267140806Obec BudmericeObnova budov ZŠ a MŠ200 000,00
268140807Obec BielovceZvyšovanie energetickej účinnosti exustujúcej budovy požiarnej zbrojnice – Obec Bielovce32 519,00
269140808Obec KočovceZákladná škola a materská škola Kočovce, rekonštrukcia a modernizácia156 574,00
270140809Obec Dunajská LužnáZATEPLENIE BUDOVY A VÝMENA OKIEN: STACIONÁR DUNAJSKÁ LUŽNÁ83 891,00
271140810Obec SlopnáOBECNÝ ÚRAD-KULTÚRNY DOM, Slopná 159 – Zníženie energetickej náročnosti objektu, využitie OZE, p. č. 144/2, v k. ú. Obce Slopná161 942,00
272140815Obec UrminceZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu obci Urmince194 774,00
273140816Obec ČachticeRekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice40 654,00
274140817Obec Dolné SalibyRekonštrukcia Obecného úradu v obci Dolné Saliby31 351,00
275140818Mestská časť Bratislava Staré mestoRekonštrukcia  strechy na objekte MÚ MČ BA SM Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava200 000,00
276140820Obec Veľké ÚľanyZníženie energetickej náročnosti domu služieb93 367,00
277140822Mesto TrenčínZateplenie piatich objektov a zateplenie striech pavilónov, výmena okien a dverí v areáli MŠ M.Turkovej, Trenčín200 000,00
278140824Obec KátlovceStavebné úpravy – rekonštrukcia budovy kultúrneho domu184 177,00
279140825Obec KuchyňaZákladná škola Kuchyňa – zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy200 000,00
280140827Mesto Dunajská StredaZvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej Strede170 730,00
281140828Obec Dolný OhajZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Dolný Ohaj158 744,00
282140829Obec Veľké LeváreZákladná škola s Materskou školou Veľké Leváre, s. č. 650, projekt pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy200 000,00
283140830Mesto Brezová pod BradlomZákladná škola Brezová pod Bradlom, Pavilón A, Pavilón B200 000,00
284140831Obec Hradište pod VrátnomStavebné úpravy a zateplenie ZŠ a MŠ197 652,00
285140832Obec ŽitavceModernizácia a zateplenie kultúrneho domu v obci Žitavce126 000,00
286140838Obec VištukBudova Základnej školy153 000,00
287140840Obec Maršová – RašovMaterská škola – Maršová-Rašov- zvyšovanie energetickej účinnosti budov82 532,00
288140844Obec Trhová HradskáZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZDRAVOTNÉHO STREDISKA V OBCI TRHOVÁ HRADSKÁ165 571,00
289140845Obec Veľké VozokanyRekonštrukcia kultúrneho domu v obci Veľké Vozokany120 450,00
290140846Stredná odborná škola elektrotechnickáVýmena okien a dverí na budove SOŠE Gbely33 239,00
291140849Obec Dlhá nad VáhomStavba – iná budova s.č. 5365 541,00
292140850Obec NevidzanyRekonštrukcia kultúrneho domu53 750,00
293140853Mesto Trenčianske TepliceEnergetické zhodnotenie budovy Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach154 550,00
294140854Obec Čabradský VrbovokRekonštrukcia kultúrneho domu Čabradský Vrbovok, okr. Krupina – Vykurovanie74 159,00
295140855Obec HostieCentrum voľného času- Budova pre kultúru a na verejnú zábavu Hostie súp. č. 536172 536,00
296140858Obec Veľké DvoranyZateplenie a inštalácia obnoviteľných zdrojov energie objektu TJ Veľké Dvorany124 092,00
297140860Obec ČavojZníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu196 585,00
298140863Obec KľačanyObnova základnej a materskej školy159 526,00
299140864Obec Nitrianska StredaZníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nitrianska Streda200 000,00
300140865Obec DrietomaZákladná škola s materskou školou Drietoma zvýšenie energetickej účinnosti budovy197 890,00
301140866Obec KrajnéZníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy v obci Krajné- budova požiarnej stanice DHZ Krajné- výmena výplní okenných a dverných konštrukcií30 583,00
302140867Obec ĽubišaZníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy (multifunkčnej budovy) v obci Ľubiša111 170,00
303140868Obec Horné ŠtitáreZníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Horné Štitáre99 315,00
304140869Obec SvodínZvyšovanie energetickej účinnosti Základnej školy v obci Svodín185 250,00
305140872Obec TrsticeObecný úrad Trstice – Zlepšenie energetickej náročnosti budovy180 475,00
306140873Obec Úľany nad ŽitavouStavebé úpravy Materskej školy – Úľany nad Žitavou175 022,00
307140874Obec RadošinaStavebné úpravy obecného polyfunkčného domu200 000,00
308140875Základná škola s materskou školou Vlčany 1547Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ s MŠ Vlčany200 000,00
309140879Obec Veľký GrobRekonštrukcia materskej školy – Zateplenie budovy163 856,00
310140882Obec IžaRekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v Iži63 667,00
311140883Obec Červený KameňZŠ Červený Kameň – výmena otvorových výplní (okná, dvere) – vonkajšie88 144,00
312140885Mesto TvrdošínZníženie energetickej náročnosti – výmena okien MsÚ91 504,00
313140888Obec Ivanka pri DunajiRekonštrukcia objektov MŠ Slnečná136 728,00
314140892Obec Ladomerská VieskaSpoločenský dom – Ladomerská Vieska137 000,00
315140897Obec Chminianska Nová VesZníženie spotreby energie administratívnej budovy81 290,00
316140898Obec TeriakovceRekonštrukcia materskej školky Teriakovce164 991,00