Informácie

IČO: 30796491
Podateľňa: (2. poschodie č. dverí 301)
E-mail : podatelna@envirofond.sk
Podnety a návrhy : napady@envirofond.sk

Navštívte Nás

Nevädzová 5
821 01 Bratislava


Korešpondenčná
adresa

Environmentálny fond
P. O. Box 14
827 14 Bratislava 212

Environmentálny fond
Regionálne centrum Prešov

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
tel: +421 (51) 708 1915
E-mail: malecova@envirofond.sk

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať pomocou kontaktného formulára.

  Stránkové hodiny:
  Pondelok
  8:30 do 15:00
  Utorok
  8:30 do 15:00
  Streda
  8:30 do 15:00
  Štvrtok
  8:30 do 15:00
  Piatok
  8:30 do 14:00
  Prestávka na obed: 12:00 - 12:30

   

  Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS

   Elektronická schránka ÚPVS je zriadená na komunikáciu subjektov – Orgánov verejnej moci (OVM) s fyzickými (FO) a právnickými osobami (PO), ako aj na komunikáciu medzi OVM navzájom.

  Environmentálny fond, ako orgán verejnej moci umožňuje komunikáciu prostredníctvom svojich elektronických schránok s OVM (všetky služby), ako aj s PO a FO (služba Všeobecné podanie).

  Ak ste OVM a chcete doručovať do elektronickej schránky Environmentálneho fondu použite na vyhĺadávanie IČO: 30796491, alebo čísla schránok: E0005698652, resp. E0007340622

  Ak ste PO, alebo FO, a chcete doručovať do elektronickej schránky ÚPVS, vyberte službu „Všeobecné podanie“ a zvoľte poskytovateľa služby „Environmentálny fond“.