Informácie

IČO: 30796491
Podateľňa: (2. poschodie č. dverí 301)
E-mail : podatelna@envirofond.sk
Podnety a návrhy : napady@envirofond.sk

Navštívte Nás

Nevädzová 5
821 01 Bratislava


Korešpondenčná
adresa

Environmentálny fond
P. O. Box 14
827 14 Bratislava 212

Environmentálny fond
Regionálne centrum Prešov

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
tel: +421 (51) 708 1915
E-mail: malecova@envirofond.sk

Kontakty

Kancelária generálneho riaditeľa
Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľaMgr.Dodrvová Katarína 

02/212 909 02

0917 692 145

dodrvova@envirofond.sk
Asistent kancelárie generálneho riaditeľa Harisová Zuzana 02/212 909 01harisova@envirofond.sk
Podateľňa    podatelna@envirofond.sk
Oddelenie komunikácie a propagácie
Vedúci oddelenia komunikácie a propagácie Mgr. art. Lesná Tamara 02/212 909 38 lesna@envirofond.sk
Kontakt pre médiá media@envirofond.sk
Odbor práva
Riaditeľ odboru práva Mgr. Janík Martin 02/212 909 98
0917 713 231
janik@envirofond.sk
Právnik JUDr. Mancier Martina 02/212 909 48 mancier@envirofond.sk
Manažér vymáhania pohľadávok Ing. Mgr. Jurenka Richard PhD. 02/212 909 51 jurenka@envirofond.sk
Odbor ekonomických činností
Riaditeľ odboru ekonomických činností Ing. Štefániková Andrea MBA 02/212 909 40
0917 366 481
stefanikova@envirofond.sk
Agenda rozpočtu Ing. Minarovičová Zuzana 02/212 909 45 minarovicova@envirofond.sk
Správa agendy vôd Ing. Aibek Anna 02/212 909 90 aibek@envirofond.sk
Agenda účtovníctva Mgr. Szabóová Gabriela 02/212 909 44 szaboova@envirofond.sk
Správa agendy pokút RNDr. Čechová Anna 02/212 909 56 cechova@envirofond.sk
Správa agendy poplatkov Ing. Zváčová Mária 02/212 909 57 zvacova@envirofond.sk
Hlavný účtovník, konsolidácia Ing. Pospíšek Anton 02/212 909 42 pospisek@envirofond.sk
Oddelenie podpory úverov
Vedúci oddelenia podpory úverov Ing. Demel Eduard 02/212 909 63
0917 714 474
demel@envirofond.sk
Projektový manažér úverov Mgr. Šutajová Gabriela 02/212 909 25 sutajova@envirofond.sk
Odbor environmentálnej podpory
Riaditeľ odboru environmentálnej podpory JUDr. Ing. Hjemgard Marcela hjemgard@envirofond.sk
Odbor koordinácie a metodiky
Riaditeľ odboru koordinácie a metodiky Ing. Macik Marek 02/212 909 64 metodika@envirofond.sk

Rozhodnutie o neexistencii vozidla

Environmentálny fond ako doteraz zostáva výlučne prijímateľom príspevku hradeného v zmysle § 68 Zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky náležitosti vydania rozhodnutia o neexistencii vozidla zostávajú ako doteraz plne v rukách a kompetencii príslušných okresných úradov.

Kontaktné údaje na zamestnanca zodpovedného za uvedenú agendu na strane EF:

RNDr. Alena Palacková, PhD. Odbor ekonomických činností, palackova@envirofond.sk, tel. číslo 02 212 909 55.

Napíšte nám

Environmentálny fond ako doteraz zostáva výlučne prijímateľom príspevku hradeného v zmysle § 68 Zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky náležitosti vydania rozhodnutia o neexistencii vozidla zostávajú ako doteraz plne v rukách a kompetencii príslušných okresných úradov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať pomocou kontaktného formulára.

  Stránkové hodiny:
  Pondelok
  8:30 do 15:00
  Utorok
  8:30 do 15:00
  Streda
  8:30 do 15:00
  Štvrtok
  8:30 do 15:00
  Piatok
  8:30 do 14:00
  Prestávka na obed: 12:00 - 12:30

   

  Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS

   Elektronická schránka ÚPVS je zriadená na komunikáciu subjektov – Orgánov verejnej moci (OVM) s fyzickými (FO) a právnickými osobami (PO), ako aj na komunikáciu medzi OVM navzájom.

  Environmentálny fond, ako orgán verejnej moci umožňuje komunikáciu prostredníctvom svojich elektronických schránok s OVM (všetky služby), ako aj s PO a FO (služba Všeobecné podanie).

  Ak ste OVM a chcete doručovať do elektronickej schránky Environmentálneho fondu použite na vyhĺadávanie IČO: 30796491, alebo čísla schránok: E0005698652, resp. E0007340622

  Ak ste PO, alebo FO, a chcete doručovať do elektronickej schránky ÚPVS, vyberte službu „Všeobecné podanie“ a zvoľte poskytovateľa služby „Environmentálny fond“.