Environmentálny fond

Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

IČO: 30796491

Korešpondenčná adresa:

Environmentálny fond

P.O.BOX 14

827 14 Bratislava 212

Regionálne centrum Banská Bystrica

Tajovského 323,  974 09 Banská Bystrica

Tel: 0918 513 435

E-mail: luptakova@envirofond.sk

Regionálne centrum Prešov

Námestie mieru 2,  080 01 Prešov 2

Tel: 0918 511 403

E-mail: malecova@envirofond.sk

----------------------------------------------------------------------------------

Generálny riaditeľ
Generálny riaditeľMgr.Matej Sliška 02/212 909 01riaditel@envirofond.sk
      
Kancelária generálneho riaditeľa
Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Ing. Ištok Marek 02/212 909 50 istok@envirofond.sk
Asistentka kancelárie generálneho riaditeľa Mgr. Matulová Monika 02/212 909 01 matulova@envirofond.sk
Vedúci organizačného oddelenia Mgr. Dodrvová Katarína 02/212 909 02 0917 692 145 dodrvova@envirofond.sk
Podateľňa podatelna@envirofond.sk
Odbor práva
Riaditeľ odboru právaJUDr.Janík Martin 02/212 909 98
0917 713 231
janik@envirofond.sk
Vedúci oddelenia všeobecnej právnej agendyJUDr.Mancier Martina 02/212 909 48mancier@envirofond.sk
Právnik (agenda vymáhania pohľadávok)Ing. Mgr.Jurenka RichardPhD.02/212 909 51jurenka@envirofond.sk
Manažér správy a  vymáhania pohľadávok Mgr.Jana Kotrlecová 02/212 909 52kotrlecova@envirofond.sk
Odbor ekonomiky a Modernizačného fondu
Riaditeľ odboru ekonomiky a Modernizačného fonduIng.Štefániková AndreaMBA

02/212 909 40

0917 366 481

stefanikova@envirofond.sk
Agenda rozpočtuIng.Minarovičová Zuzana 02/212 909 45minarovicova@envirofond.sk
Správa agendy vôdIng.Aibek Anna 02/212 909 90aibek@envirofond.sk
Agenda účtovníctvaMgr.Szabóová Gabriela 02/212 909 44szaboova@envirofond.sk
Správa agendy pokútRNDr.Palacková Alena 02/212 909 55palackova@envirofond.sk
Správa agendy poplatkovIng.Zváčová Mária 02/212 909 57zvacova@envirofond.sk
Hlavný účtovník, konsolidáciaIng.Pospíšek Anton 02/212 909 42pospisek@envirofond.sk
Oddelenie podpory Modernizačného fondu
Vedúci oddelenia podpory Modernizačného fonduIng.Demel Eduard 02/212 909 63demel@envirofond.sk
Projektový manažér Modernizačného fonduIng.Skyba Karol 02/212 909 65skyba@envirofond.sk
Projektový manažér Modernizačného fonduMgr.Flamíková Ľubica 02/212 909 11flamikova@envirofond.sk
Projektový manažér Modernizačného fonduIng.Hlavatý Marek 02/212 909 70hlavaty@envirofond.sk
Projektový manažér Modernizačného fonduIng.Ivančíková Viera 02/212 909 28ivancikova@envirofond.sk
Oddelenie metodiky Modernizačného fondu
Vedúci oddelenia metodiky Modernizačného fonduMgr.Person Peter 02/212 909 16person@envirofond.sk
Metodik Modernizačného fonduBc.Bdžochová Ľubica 02/212 909 84bdzochova@envirofond.sk
Projektový manažér Modernizačného fonduIng.Macik Marek PhD. 02/212 909 64macik@envirofond.sk
Odbor úverov
Riaditeľ odboru úverov Mgr. Šutajová Gabriela 02/212 909 25 sutajova@envirofond.sk
Projektový manažér úverov Ing. Minarovská Helena 02/212 909 80 minarovska@envirofond.sk
Projektový manažér úverov Ing. Stanová Kamila 02/212 909 74 stanova@envirofond.sk
Projektový manažér úverov Ing. Poliaková Andrea 02/212 909 18 poliakova@envirofond.sk
Projektový manažér úverov Ing. Kalmárová Zuzana 02/212 909 18 kalmarova@envirofond.sk
      
Odbory environmentálnej podpory
Riaditeľ odboru environmentálnej podpory I.Ing. Šimonovičová Katarína  simonovicova@envirofond.sk
Riaditeľ odboru environmentálnej podpory II.Ing. Beníková Ivica  benikova@envirofond.sk
Riaditeľ odboru environmentálnej podpory III.Mgr. Mazánová Silvia  mazanova@envirofond.sk
Odbor koordinácie a metodiky
Riaditeľ odboru koordinácie a metodiky JUDr. Mgr.Annamaria Oravkinová 02/212 909 85metodika@envirofond.sk
Odbor kontroly
Riaditeľ odboru kontrolyMgr.Mgr.Šmondrk Pavol 02/212 909 71smondrk@envirofond.sk
Vedúci oddelenia kontroly verejného obstarávaniaIng. Čejka Dominik 02/212 909 78cejka@envirofond.sk
Vedúci oddelenia finančnej kontroly na miesteMgr.Lelkes Tomáš 02/212 909 60lelkes@envirofond.sk

Rozhodnutie o neexistencii vozidla

Environmentálny fond ako doteraz zostáva výlučne prijímateľom príspevku hradeného v zmysle § 68 Zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky náležitosti vydania rozhodnutia o neexistencii vozidla zostávajú ako doteraz plne v rukách a kompetencii príslušných okresných úradov.

Kontaktné údaje na zamestnanca zodpovedného za uvedenú agendu na strane EF:

RNDr. Alena Palacková, PhD. Odbor ekonomických činností, palackova@envirofond.sk, tel. číslo 02 212 909 55.

Napíšte nám

Environmentálny fond ako doteraz zostáva výlučne prijímateľom príspevku hradeného v zmysle § 68 Zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky náležitosti vydania rozhodnutia o neexistencii vozidla zostávajú ako doteraz plne v rukách a kompetencii príslušných okresných úradov.

Máte nápady ?   Napíšte nám na napady@envirofond.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na email: info@envirofond.sk.

Stránkové hodiny
Po:
08:30 – 15:00
Ut:
08:30 – 15:00
St:
08:30 – 15:00
Po:
08:30 – 15:00
Št:
08:30 – 15:00
Pi:
08:30 – 14:00
Prestávka na obed: 12:00 - 12:30

Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS

 Elektronická schránka ÚPVS je zriadená na komunikáciu subjektov – Orgánov verejnej moci (OVM) s fyzickými (FO) a právnickými osobami (PO), ako aj na komunikáciu medzi OVM navzájom.

Environmentálny fond, ako orgán verejnej moci umožňuje komunikáciu prostredníctvom svojej elektronickej schránky s OVM (všetky služby), ako aj s PO a FO (služba Všeobecné podanie).

Ak ste OVM a chcete doručovať do elektronickej schránky Environmentálneho fondu použite na vyhĺadávanie IČO: 30796491, alebo číslo schránky: E0007340622

Ak ste PO, alebo FO, a chcete doručovať do elektronickej schránky ÚPVS, vyberte službu „Všeobecné podanie“ a zvoľte poskytovateľa služby „Environmentálny fond“.