Kontakty

Kancelária generálneho riaditeľa
Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Mgr. Dodrvová Katarína 02/212 909 02 0917 692 145 dodrvova@envirofond.sk
Asistent kancelárie generálneho riaditeľa Harisová Zuzana 02/212 909 01 harisova@envirofond.sk
Podateľňa podatelna@envirofond.sk
Oddelenie komunikácie a propagácie
Kontakt pre médiáMgr.Katarína Dodrvová 0917 692 145media@envirofond.sk
      
Odbor práva
Riaditeľ odboru právaMgr.Janík Martin 02/212 909 98
0917 713 231
janik@envirofond.sk
Vedúci oddelenia všeobecnej právnej agendyJUDr.Mancier Martina 02/212 909 48mancier@envirofond.sk
Právnik (agenda vymáhania pohľadávok)Ing. Mgr.Jurenka RichardPhD.02/212 909 51jurenka@envirofond.sk
Manažér správy a  vymáhania pohľadávok Mgr.Jana Kotrlecová 02/212 909 52kotrlecova@envirofond.sk
Odbor ekonomických činností
Riaditeľ odboru ekonomických činností Ing. Štefániková Andrea MBA 02/212 909 40
0917 366 481
stefanikova@envirofond.sk
Agenda rozpočtu Ing. Minarovičová Zuzana 02/212 909 45 minarovicova@envirofond.sk
Správa agendy vôd Ing. Aibek Anna 02/212 909 90 aibek@envirofond.sk
Agenda účtovníctva Mgr. Szabóová Gabriela 02/212 909 44 szaboova@envirofond.sk
Správa agendy pokút RNDr. Čechová Anna 02/212 909 56 cechova@envirofond.sk
Správa agendy poplatkov Ing. Zváčová Mária 02/212 909 57 zvacova@envirofond.sk
Hlavný účtovník, konsolidácia Ing. Pospíšek Anton 02/212 909 42 pospisek@envirofond.sk
Odbor podpory úverov a Modernizačného fondu
Riaditeľ odboru podpory úverov a Modernizačného fondu   Mičko Martin   02/212 909 79 micko@envirofond.sk
Oddelenie podpory úverov
Vedúci oddelenia podpory úverovIng.Demel Eduard 02/212 909 63
0917 714 474
demel@envirofond.sk
Projektový manažér úverovIng.Minarovská Helena 02/212 909 80minarovska@envirofond.sk
Projektový manažér úverovIng.Stanová Kamila 02/212 909 74stanova@envirofond.sk
Projektový manažér úverovMgr.Šutajová Gabriela 02/212 909 25sutajova@envirofond.sk
Projektový manažér úverovIng.Poliaková Andrea 02/212 909 18poliakova@envirofond.sk
Projektový manažér úverovIng.Kalmárová Zuzana 02/212 909 18kalmarova@envirofond.sk
     s
Odbor environmentálnej podpory
Riaditeľ odboru environmentálnej podpory JUDr. Ing. Hjemgard Marcela hjemgard@envirofond.sk
Odbor koordinácie a metodiky
Riaditeľ odboru koordinácie a metodiky JUDr. Mgr.Annamaria Oravkinová 02/212 909 85metodika@envirofond.sk
Odbor kontroly
Riaditeľ odboru kontrolyMgr.Mgr.Šmondrk Pavol 02/212 909 71smondrk@envirofond.sk
Vedúci oddelenia kontroly verejného obstarávaniaIng. Čejka Dominik 02/212 909 78cejka@envirofond.sk
Vedúci oddelenia finančnej kontroly na miesteIng. Paulovič Peter 02/212 909 70paulovic@envirofond.sk

Rozhodnutie o neexistencii vozidla

Environmentálny fond ako doteraz zostáva výlučne prijímateľom príspevku hradeného v zmysle § 68 Zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky náležitosti vydania rozhodnutia o neexistencii vozidla zostávajú ako doteraz plne v rukách a kompetencii príslušných okresných úradov.

Kontaktné údaje na zamestnanca zodpovedného za uvedenú agendu na strane EF:

RNDr. Alena Palacková, PhD. Odbor ekonomických činností, palackova@envirofond.sk, tel. číslo 02 212 909 55.

Napíšte nám

Environmentálny fond ako doteraz zostáva výlučne prijímateľom príspevku hradeného v zmysle § 68 Zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky náležitosti vydania rozhodnutia o neexistencii vozidla zostávajú ako doteraz plne v rukách a kompetencii príslušných okresných úradov.

Máte nápady ?   Napíšte nám na napady@envirofond.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať pomocou kontaktného formulára.

  Stránkové hodiny
  Po:
  08:00 – 15:00
  Ut:
  08:00 – 15:00
  St:
  08:00 – 15:00
  Po:
  08:00 – 15:00
  Št:
  08:00 – 15:00
  Pi:
  08:00 – 14:00
  Prestávka na obed: 12:00 - 12:30

   

  Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS

   Elektronická schránka ÚPVS je zriadená na komunikáciu subjektov – Orgánov verejnej moci (OVM) s fyzickými (FO) a právnickými osobami (PO), ako aj na komunikáciu medzi OVM navzájom.

  Environmentálny fond, ako orgán verejnej moci umožňuje komunikáciu prostredníctvom svojich elektronických schránok s OVM (všetky služby), ako aj s PO a FO (služba Všeobecné podanie).

  Ak ste OVM a chcete doručovať do elektronickej schránky Environmentálneho fondu použite na vyhĺadávanie IČO: 30796491, alebo čísla schránok: E0005698652, resp. E0007340622

  Ak ste PO, alebo FO, a chcete doručovať do elektronickej schránky ÚPVS, vyberte službu „Všeobecné podanie“ a zvoľte poskytovateľa služby „Environmentálny fond“.