Informácie

IČO: 30796491
Podateľňa: (2. poschodie č. dverí 301)
E-mail : podatelna@envirofond.sk
Podnety a návrhy : napady@envirofond.sk

Navštívte Nás

Nevädzová 5
821 01 Bratislava


Korešpondenčná
adresa

Environmentálny fond
P. O. Box 14
827 14 Bratislava 212

Environmentálny fond
Regionálne centrum
Banská Bystrica

Tajovského 323 (Budova AŽP) kancelária č. 303
974 09 Banská Bystrica
tel: +421 918 513 435
E-mail: luptakova@envirofond.sk

Environmentálny fond
Regionálne centrum
Prešov

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
tel: +421 (51) 708 1915
E-mail: malecova@envirofond.sk

Kontakty

Kancelária generálneho riaditeľa
Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľaMgr.Dodrvová Katarína 

02/212 909 02

0917 692 145

dodrvova@envirofond.sk
Asistent kancelárie generálneho riaditeľa Harisová Zuzana 02/212 909 01harisova@envirofond.sk
Podateľňa    podatelna@envirofond.sk
Oddelenie komunikácie a propagácie
Vedúci oddelenia komunikácie a propagácie Mgr. art. Lesná Tamara 02/212 909 38 lesna@envirofond.sk
Kontakt pre médiá media@envirofond.sk
Odbor práva
Riaditeľ odboru právaMgr.Janík Martin 02/212 909 98
0917 713 231
janik@envirofond.sk
PrávnikJUDr.Mancier Martina 02/212 909 48mancier@envirofond.sk
Právnik (agenda vymáhania pohľadávok)Ing. Mgr.Jurenka RichardPhD.02/212 909 51jurenka@envirofond.sk
Manažér správy a  vymáhania pohľadávok Mgr.Jana Kotrlecová 02/212 909 52kotrlecova@envirofond.sk
Odbor ekonomických činností
Riaditeľ odboru ekonomických činností Ing. Štefániková Andrea MBA 02/212 909 40
0917 366 481
stefanikova@envirofond.sk
Agenda rozpočtu Ing. Minarovičová Zuzana 02/212 909 45 minarovicova@envirofond.sk
Správa agendy vôd Ing. Aibek Anna 02/212 909 90 aibek@envirofond.sk
Agenda účtovníctva Mgr. Szabóová Gabriela 02/212 909 44 szaboova@envirofond.sk
Správa agendy pokút RNDr. Čechová Anna 02/212 909 56 cechova@envirofond.sk
Správa agendy poplatkov Ing. Zváčová Mária 02/212 909 57 zvacova@envirofond.sk
Hlavný účtovník, konsolidácia Ing. Pospíšek Anton 02/212 909 42 pospisek@envirofond.sk
Oddelenie podpory úverov
Vedúci oddelenia podpory úverov Ing. Demel Eduard 02/212 909 63
0917 714 474
demel@envirofond.sk
Projektový manažér úverov Mgr. Šutajová Gabriela 02/212 909 25 sutajova@envirofond.sk
Odbor environmentálnej podpory
Riaditeľ odboru environmentálnej podpory JUDr. Ing. Hjemgard Marcela hjemgard@envirofond.sk
Odbor koordinácie a metodiky
Riaditeľ odboru koordinácie a metodiky Ing. Macik Marek 02/212 909 64 metodika@envirofond.sk
Odbor kontroly
Vedúci oddelenia kontroly VO JUDr. Hlavatý Marek 02/212 909 54 hlavaty@envirofond.sk

Rozhodnutie o neexistencii vozidla

Environmentálny fond ako doteraz zostáva výlučne prijímateľom príspevku hradeného v zmysle § 68 Zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky náležitosti vydania rozhodnutia o neexistencii vozidla zostávajú ako doteraz plne v rukách a kompetencii príslušných okresných úradov.

Kontaktné údaje na zamestnanca zodpovedného za uvedenú agendu na strane EF:

RNDr. Alena Palacková, PhD. Odbor ekonomických činností, palackova@envirofond.sk, tel. číslo 02 212 909 55.

Napíšte nám

Environmentálny fond ako doteraz zostáva výlučne prijímateľom príspevku hradeného v zmysle § 68 Zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky náležitosti vydania rozhodnutia o neexistencii vozidla zostávajú ako doteraz plne v rukách a kompetencii príslušných okresných úradov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať pomocou kontaktného formulára.

  Stránkové hodiny:
  Pondelok
  8:30 do 15:00
  Utorok
  8:30 do 15:00
  Streda
  8:30 do 15:00
  Štvrtok
  8:30 do 15:00
  Piatok
  8:30 do 14:00
  Prestávka na obed: 12:00 - 12:30

   

  Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS

   Elektronická schránka ÚPVS je zriadená na komunikáciu subjektov – Orgánov verejnej moci (OVM) s fyzickými (FO) a právnickými osobami (PO), ako aj na komunikáciu medzi OVM navzájom.

  Environmentálny fond, ako orgán verejnej moci umožňuje komunikáciu prostredníctvom svojich elektronických schránok s OVM (všetky služby), ako aj s PO a FO (služba Všeobecné podanie).

  Ak ste OVM a chcete doručovať do elektronickej schránky Environmentálneho fondu použite na vyhĺadávanie IČO: 30796491, alebo čísla schránok: E0005698652, resp. E0007340622

  Ak ste PO, alebo FO, a chcete doručovať do elektronickej schránky ÚPVS, vyberte službu „Všeobecné podanie“ a zvoľte poskytovateľa služby „Environmentálny fond“.