Regionálne výjazdy predstaviteľov Environmentálneho fondu

Event Date:
Start at 12:00 PM
24 novembra, 2023
E-Mail
city@vox.com.ua
thegov@gmail.com
Cieľom Environmentálneho fondu je priblížiť sa potencionálnym záujemcom o dotácie. V záujme lepšej informovanosti pravidelne organizujeme osobné stretnutia vedenia Environmentálneho fondu so zástupcami samospráv a starostami obcí po celom Slovensku. Stretnutia sme už mali Sobranciach, Michalovciach, Trebišove, Humennom, Vranove nad Topľu, Rožňave, Starej Ľubovni, Poltári, Rimavskej Sobote a Žiline. V blízkej budúcnosti sa chystáme navštíviť Levice. Toto stretnutie je naplánované na 29. septembra 2022 v Leviciach. Bližšie informácie na: matulova@envirofond.sk
Stretnutia sa môžu zúčastniť starostovia, či poverení zástupcovia z okolitých obcí.