Environmentálny fond usmernením upravuje Prílohu č. 2c k Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2023 Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov.

Environmentálny fond Usmernením č. 2 upravuje Prílohu č. 2c k Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2023 Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov. Usmernenie, ako aj aktualizovanú prílohu nájdete tu