Zverejňujeme I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023, Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D)

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond zverejňuje I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023, Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D).

Oprávnený žiadateľ je právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.

Maximálna výška dotácie je 200 000 EUR na jednu žiadosť.

Termín na podanie žiadostí je do 18. augusta 2023.

Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu

Formuláre žiadosti pre danú oblasť pripravujeme a o termíne zverejnenia Vás budeme včas informovať.