Environmentálny fond zverejňuje Príručku pre žiadateľa pre Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond zverejňuje Príručku pre žiadateľa pre Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L).

Žiadosti je možné podávať cez web: https://grant.envirofond.sk