Environmentálny fond zverejňuje Podmienky špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond zverejňuje Podmienky špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky.

Forma špecifikácie: otvorená

Uvedený dokument nájdete po kliknutí tu.

Formulár žiadosti nájdete na envirofond.egrant.sk