Oznam!

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti s Výzvou č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity, Environmentálny fond zverejnil novú, opravenú Prílohu č. 9: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa  o dotáciu na účely posúdenia naplnenia podmienok uvedených v rámci „VÝZVY č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity”. Zmena nastala v tabuľke prílohy v bode 2, kde v prvej vete bolo slovo “bude” nahradené slovom “nebude”. Opravený dokument nájdete tu.

V prípade otázok sa kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk .

(09. 09. 2021)