Oznam!

Bol zverejnený vzor žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín ukončenia predkladania žiadostí spolu s prílohami je 31. marca 2021

Žiadosť k stiahnutiu

(16. 03. 2021)