Dôležitá informácia

Environmentálny fond nebude môcť predĺžiť termín 05.05.2020 na doručenie požadovaných príloh.

Za porozumenie ďakujeme.

(27. 04. 2020)