Oznam!

V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svojom webovom sídle dokument:

VÝZVA č. B-1/2020 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

Termín predkladania žiadostí je do 23. 12. 2019 (vrátane).

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu.

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk.

(22. 11. 2019)