Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1)


V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Enviromentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2019 s termínom doručenia žiadostí do 16. 4. 2019 v oblasti J. ELEKTROMOBILITA o činnosť:

J1: Podpora elektromobility.

Zároveň zverejňujeme rozšírenie špecifikácie, príručku a formulár žiadosti. Bližšie informácie a uvedené dokumenty nájdete v sekcii Podpora/Dotácie tu…

(15. 03. 2019)