Špecifikácie činností podpory formou úveru pre rok 2018

Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2018 (je možné stiahnuť tu) v súlade s ustanovením §4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu možnosti predkladania žiadostí o podporu formou úveru v priebehu celého kalendárneho roka 2017, príručka a formuláre pre rok 2018 budú zverejnené začiatkom januára 2018.

V prípade otázok sa kontaktujte na e-mailovej adrese: uvery@envirofond.sk .

(30. 06. 2017)