Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018

Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (je možné stiahnuť tu) v súlade s ustanovením §4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň príručky k jednotlivým oblastiam a formuláre budú zverejnené v mesiaci júl.

Termín predkladania žiadostí je do 31.10.2017.

V prípade otázok sa kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk .

(30. 06. 2017)