Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2017.

Dovoľujeme si vám oznámiť, že hodnotenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu obciam a mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu obnovy
dediny na rok 2017 bolo ukončené a výsledky sú zverejnené na webovej stránke Programu obnovy
dediny tu.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že kompletnú administráciu Programu obnovy dediny
zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia, a preto sa so všetkými otázkami obráťte na
Slovenskú agentúru životného prostredia.

(19. 04. 2017)