Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu za rok 2016

s termínom doručenia do 28.04.2017 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Dôležité dokumenty nájdete tu… 

(31. 01. 2017)