Vážení žiadatelia o podporu formou úveru pre rok 2017,

zverejňujeme príručku a formuláre žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2017 s termínom doručenia do 31.12.2017.
Bližšie informácie a uvedené dokumenty nájdete tu…

(04. 01. 2017)