Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činností C5 a D6, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámci činností C5: Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým  a D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli dňa 17.08.2016 odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.

Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete tu.

V prípade nejasností sa prosím obráťte na Mgr. Martina Farkasa, na tel. čísle: 0906 31 1902.

(18. 08. 2016)