Rozhodnuté žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA

Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134374/A1-08/19 18.04.2019 Obec Igram Obnova - zateplenie objektu kultúrneho domu a modernizácia vykurovacieho systému 30 000,00
2 134666/A1-79/19 29.03.2019 Obec Zemplínske Jastrabie Zníženie energetickej náročnosti OcÚ Zemplínske Jastrabie 38 000,00
3 134814/A1-24/19 18.04.2019 Obec Kvašov Stavebné úpravy kultúrneho domu 12 797,00
4 134901/A1-73/19 18.04.2019 Obec Belža Komplexná výmena vykurovacieho systému na obecnom úrade a v kultúrnom dome obce Belža 93 000,00
5 134903/A1-73/19 29.03.2019 Obec Nová Polhora Multifunkčná budova MŠ a OcÚ Nová Polhora, časť Ústredné vykurovanie - rekonštrukcia 30 000,00
6 134926/A1-27/19 29.03.2019 Obec Nýrovce Rekonštrukcia kotolne na biomasu - Obecný úrad s Materskou školou 27 000,00
7 135023/A1-73/19 29.03.2019 Obec Komárovce Základná škola Komárovce - vykurovanie 35 000,00

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134361/A2-65/19 29.03.2019 Obec Šarišské Jastrabie Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ a MŠ v obci Šarišské Jastrabie 140 000,00
2 134367/A2-67/19 20.06.2019 Obec Krajná Poľana Kotolňa na biomasu ZŠ - Krajná Poľana 140 000,00
3 134386/A2-65/19 20.06.2019 Obec Lesnica Lesnica ZŠ súp čísla 148 - Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie objektu 89 000,00
4 134699/A2-28/19 29.03.2019 Obec Nána Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov 150 000,00
5 134701/A2-26/19 29.03.2019 Obec Moča Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov 150 000,00
6 135072/A2-10/19 29.03.2019 Obec Mad Budova obecného úradu 18 000,00

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblsatiach riadenia kvality ovzdušia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134195/A3-23/19 29.03.2019 Obec Kamenec pod Vtáčnikom Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Kamenec pod Vtáčnikom 30 000,00
2 134213/A3-67/19 29.03.2019 Obec Hunkovce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Hunkovce 40 000,00
3 134221/A3-34/19 29.03.2019 Obec Staškov Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Staškov 80 000,00
4 134366/A3-07/19 29.03.2019 Obec Šenkvice Zlepšenie kvality ovzdušia čistením plôch a komunikácií v správe obce Šenkvice 150 000,00
5 134430/A3-12/19 29.03.2019 Obec Trakovice Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Trakovice 90 000,00
6 134438/A3-15/19 29.03.2019 Mesto Holíč Výsadba zelene v meste Holíč za účelom zníženia znečistenia ovzdušia - II. etapa 17 000,00
7 134471/A3-11/19 29.03.2019 Obec Pata Obstaranie čistiacej techniky za účelom zvýšenia kvality ovzdušia v obci Pata 90 000,00
8 134507/A3-41/19 29.03.2019 Mesto Turčianske Teplice Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Turčianske Teplice nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 140 000,00
9 134508/A3-31/19 29.03.2019 Mesto Zlaté Moravce Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Zlaté Moravce nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 165 000,00
10 134509/A3-27/19 29.03.2019 Mesto Tlmače Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 160 000,00
11 134531/A3-26/19 29.03.2019 Obec Zemianska Olča Využívanie čistiacej techniky na zníženie negatívneho vplyvu znečisťujúcich látok v ovzduší 90 000,00
12 134683/A3-34/19 29.03.2019 Mesto Turzovka Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene 80 000,00
13 134707/A3-79/19 29.03.2019 Mesto Kráľovský Chlmec Riešenie kvality ovzdušia v meste Kráľovský Chlmec prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií 180 000,00
14 134839/A3-15/19 29.03.2019 Obec Prietržka Úprava verejných priestranstiev a športovísk v obci Prietržka 16 664,00
15 134890/A3-27/19 29.03.2019 Obec Pohronský Ruskov Využitie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Pohronský Ruskov 38 838,00
16 134904/A3-07/19 29.03.2019 Obec Budmerice Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Budmerice 100 000,00
17 134909/A3-11/19 29.03.2019 Obec Veľká Mača Veľká Mača - zlepšenie kvality ovzdušia v obci 44 000,00
18 134912/A3-28/19 29.03.2019 Obec Dvory nad Žitavou Zlepšenie kvality ovzdušia umývaním plôch a komunikácií v správe obce 150 000,00
19 134913/A3-25/19 29.03.2019 Obec Vinodol Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vinodol 150 000,00
20 134915/A3-25/19 29.03.2019 Obec Lužianky Zabezpečenie kvality ovzdušia - Obec Lužianky 160 000,00
21 134923/A3-45/19 29.03.2019 Obec Nemecká Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia 50 000,00
22 134938/A3-10/19 29.03.2019 Obec Kostolné Kračany Zníženie prašnosti okolia RD 79 600,00
23 135011/A3-09/19 29.03.2019 Obec Vlčkovce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vlčkovce 100 000,00
24 135026/A3-65/19 20.06.2019 Mesto Stará Ľubovňa Zlepšenie kvality ovzdušia inováciou čistiacej techniky v meste Stará Ľubovňa 140 000,00
25 135049/A3-34/19 29.03.2019 Obec Zborov nad Bystricou Obnova dediny - krajší kút obce 36 000,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134091/BK1AP-63/19 29.03.2019 Obec Milpoš Intenzifikácia ČOV Milpoš 150 000,00

Činnosť BK2AP: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134611/BK2AP-73/19 29.03.2019 Obec Seňa Kanalizácia a ČOV Seňa, Kechnec a Milhosť 120 000,00

Činnosť BK3AP: Ochrana vodných zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134751/BK3AP-57/19 20.06.2019 Obec Hažlín Kanalizácia a ČOV Hažlín 200 000,00

Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 133790/BK4AP-68/19 29.03.2019 Obec Benkovce Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa 175 764,00
2 134002/BK4AP-68/19 29.03.2019 Obec Slovenská Kajňa Kanalizácia a ČOV Benkovce, Slovenská Kajňa 100 000,00
3 134093/BK4AP-79/19 29.03.2019 Obec Zemplínska Teplica Kanalizácia Zemplínska Teplica - 3. etapa 190 000,00
4 134164/BK4AP-68/19 29.03.2019 Obec Nižný Hrušov Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov 150 000,00
5 134181/BK4AP-77/19 29.03.2019 Obec Lekárovce Kanalizácia Lekárovce - pravá strana 180 000,00
6 134185/BK4AP-75/19 29.03.2019 Obec Pozdišovce Pozdišovce - kanalizácia, I. a II. Stavba 180 000,00
7 134281/BK4AP-75/19 29.03.2019 Obec Slavkovce Kanalizácia Slavkovce - I. stavba 180 000,00
8 134315/BK4AP-79/19 29.03.2019 Obec Somotor Kanalizácia 2. etapa Somotor 150 000,00
9 134372/BK4AP-73/19 29.03.2019 Obec Olšovany Olšovany - Kanalizácia 200 000,00
10 134390/BK4AP-51/19 29.03.2019 Obec Chanava Kanalizácia Chanava 180 000,00
11 134403/BK4AP-75/19 29.03.2019 Obec Zalužice Kanalizácia obce Zalužice 155 000,00
12 134413/BK4AP-68/19 29.03.2019 Obec Poša Poša - splašková kanalizácia 180 000,00
13 134440/BK4AP-75/19 29.03.2019 Obec Klokočov Kanalizácia - Klokočov Paľkov I. a II. etapa 150 000,00
14 134447/BK4AP-75/19 29.03.2019 Obec Veľké Raškovce Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV 180 000,00
15 134555/BK4AP-77/19 29.03.2019 Obec Bežovce Kanalizácia obce Bežovce 150 000,00
16 134577/BK4AP-75/19 29.03.2019 Obec Oborín Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV 180 000,00
17 134619/BK4AP-57/19 29.03.2019 Obec Stebník Stebník - kanalizácia a ČOV 130 000,00
18 134629/BK4AP-73/19 20.06.2019 Obec Beniakovce ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce - kanalizácia 200 000,00
19 134630/BK4AP-67/19 20.06.2019 Obec Svidnička Kanalizácia Svidnička 100 000,00
20 134635/BK4AP-60/19 29.03.2019 Obec Dúbrava Kanalizácia a ČOV - Dúbrava 190 000,00
21 134661/BK4AP-77/19 29.03.2019 Obec Vyšná Rybnica Kanalizácia Vyšná Rybnica - 1. stavba 200 000,00
22 134690/BK4AP-60/19 29.03.2019 Obec Klčov Vodovod a kanalizácia Klčov - časť kanalizácia 65 000,00
23 134693/BK4AP-60/19 29.03.2019 Obec Doľany Kanalizácia Doľany - kanalizácia splašková pre IBV 165 000,00
24 134741/BK4AP-59/19 18.04.2019 Obec Červený Kláštor ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor - Smerdžonka 180 000,00
25 134769/BK4AP-57/19 29.03.2019 Obec Šarišské Čierne Kanalizácia Šarišské Čierne - 1. stavba 180 000,00
26 134785/BK4AP-77/19 20.06.2019 Obec Veľké Revištia Kanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia 50 000,00
27 134806/BK4AP-73/19 29.03.2019 Obec Skároš ČOV - Skároš 190 000,00
28 134807/BK4AP-73/19 29.03.2019 Obec Sokoľany Sokoľany - Obecná kanalizácia a ČOV 190 000,00
29 134874/BK4AP-50/19 29.03.2019 Obec Muráň ČOV Muráň, kalová koncovka 110 000,00
30 134995/BK4AP-73/19 29.03.2019 Obec Mokrance Mokrance - kanalizácia - I. stavba 90 000,00
31 135007/BK4AP-57/19 20.06.2019 Obec Koprivnica Kanalizácia a ČOV Koprivnica-Stuľany 140 000,00
32 135013/BK4AP-59/19 29.03.2019 Obec Malý Slavkov ČOV Malý Slavkov 200 000,00
33 135025/BK4AP-63/19 20.06.2019 Obec Jakubovany Kanalizácia a ČOV Jakubovany 200 000,00
34 135083/BK4AP-73/19 29.03.2019 Obec Rudník SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník 80 000,00

Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134073/BK5AP-63/19 29.03.2019 Obec Drienica Rozšírenie kanalizácie v lokalite Gacky 100 000,00
2 134143/BK5AP-63/19 29.03.2019 Obec Pečovská Nová Ves Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves - SO 02 - Splašková kanalizácia 200 000,00
3 134153/BK5AP-73/19 29.03.2019 Obec Šemša Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša 150 000,00
4 134209/BK5AP-57/19 20.06.2019 Obec Osikov Osikov -rozšírenie kanalizácie 100 000,00
5 134214/BK5AP-79/19 20.06.2019 Obec Borša Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša 100 000,00
6 134283/BK5AP-59/19 29.03.2019 Obec Reľov Kanalizácia a ČOV Reľov - SO 03 Kanalizácia - rozšírenie 150 000,00
7 134324/BK5AP-49/19 29.03.2019 Obec Hrnčiarske Zalužany Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Nová 190 000,00
8 134645/BK5AP-52/19 29.03.2019 Obec Balog nad Ipľom Balog nad Ipľom, splašková kanalizácia, ulica Ipeľská a ulica Hlavná 150 000,00
9 134658/BK5AP-57/19 29.03.2019 Obec Bartošovce Rozšírenie kanalizácie obce Bartošovce 150 000,00
10 134735/BK5AP-73/19 29.03.2019 Obec Ďurkov Kanalizácia Ďurkov 200 000,00
11 134757/BK5AP-57/19 29.03.2019 Obec Vaniškovce Vaniškovce rozšírenie kanalizácie 140 000,00
12 134768/BK5AP-52/19 29.03.2019 Obec Opatovská Nová Ves Opatovská Nová Ves - Kanalizácia 130 000,00
13 134992/BK5AP-67/19 29.03.2019 Obec Stročín Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Stročín 100 000,00
14 134993/BK5AP-75/19 29.03.2019 Obec Rakovec nad Ondavou Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou 50 000,00
15 134994/BK5AP-67/19 29.03.2019 Obec Medvedie Medvedie - Kanalizácia - II. etapa 80 000,00
16 135126/BK5AP-59/19 29.03.2019 Obec Výborná Rozšírenie splaškovej kanalizácie a vodovodu, Výborná, SO 01 Splašková kanalizácia 150 000,00

Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134098/BV1AP-68/19 29.03.2019 Obec Vyšný Kazimír Vodovod v obci Vyšný Kazimír 120 000,00
2 134144/BV1AP-79/19 29.03.2019 Obec Brezina Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina 170 000,00
3 134190/BV1AP-79/19 29.03.2019 Obec Michaľany Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír, Brezina 200 000,00
4 134435/BV1AP-63/19 29.03.2019 Obec Jakovany Vodovod obce Jakovany 100 000,00
5 134473/BV1AP-51/19 29.03.2019 Obec Bátka Bátka - rozvod vody 120 000,00
6 134614/BV1AP-75/19 29.03.2019 Obec Petrovce nad Laborcom Vodovod - Petrovce nad Laborcom 190 000,00
7 134714/BV1AP-68/19 20.06.2019 Obec Pavlovce Oprava verejného vodovodu a vodovodných prípojok v obci Pavlovce 93 400,00
8 134753/BV1AP-57/19 29.03.2019 Obec Kľušov Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov - Horná Topľa - SO 19 - Skupinový vodovod Janovce-Kobyly-Kľušov 165 000,00
9 134788/BV1AP-75/19 18.04.2019 Obec Tušická Nová Ves Tušická Nová Ves - obecný vodovod 170 000,00
10 135014/BV1AP-79/19 29.03.2019 Obec Cejkov Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod 200 000,00
11 135062/BV1AP-50/19 29.03.2019 Obec Otročok Obec Otročok - vodovod 100 000,00
12 135069/BV1AP-75/19 29.03.2019 Združenie obcí mikroregiónu Poondavie Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť stavby Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou pitnou vodou 180 000,00
13 135074/BV1AP-75/19 20.06.2019 Obec Tušice Vodovodná sieť obce Tušice 150 000,00
14 135113/BV1AP-76/19 29.03.2019 Obec Čoltovo Vodovod Čoltovo 180 000,00

Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134129/BV2AP-77/19 29.03.2019 Obec Beňatina Vodovod Beňatina 150 000,00
2 134371/BV2AP-77/19 29.03.2019 Obec Ruský Hrabovec Vodovod Ruský Hrabovec 110 000,00
3 134506/BV2AP-76/19 29.03.2019 Obec Bohúňovo Bohúňovo - vodovod, kanalizácia a ČOV 1. etapa, 2. stavba - SO 08 Rozvodná vodovodná sieť 70 000,00
4 134559/BV2AP-50/19 29.03.2019 Obec Nandraž Vodovod Nandraž 30 000,00

Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 133769/BV3AP-73/19 29.03.2019 Obec Gyňov Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu 100 000,00
2 133888/BV3AP-67/19 29.03.2019 Obec Kružlová Kružlová - Vodovod, Rozšírenie vodovodu 31 000,00
3 134076/BV3AP-73/19 29.03.2019 Obec Poproč POPROČ-ROZŠÍRENIE VODOVODU 200 000,00
4 134205/BV3AP-52/19 29.03.2019 Obec Horná Strehová Horná Strehová - vodovod, výtlačné a zásobné potrubie 21 000,00
5 134323/BV3AP-49/19 29.03.2019 Obec Kalinovo Rozšírenie verejného vodovodu, Kalinovo - časť Briežky 150 000,00
6 134334/BV3AP-50/19 29.03.2019 Obec Ratkovské Bystré Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré 160 000,00
7 134553/BV3AP-60/19 29.03.2019 Obec Torysky Torysky, obnova verejného vodovodu 95 000,00
8 134633/BV3AP-52/19 29.03.2019 Obec Vieska Kanalizácia a vodovod v obci Vieska - časť vodovod 29 000,00
9 134740/BV3AP-79/19 29.03.2019 Obec Viničky Združená vodovodná prípojka a prípojka Viničky - Hatfa 19 000,00
10 134789/BV3AP-67/19 20.06.2019 Obec Dukovce Rekonštrukcia verejného vodovodu Dukovce - Želmanovce 130 000,00
11 135002/BV3AP-63/19 29.03.2019 Obec Uzovce Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu 150 000,00
12 135043/BV3AP-60/19 29.03.2019 Obec Granč - Petrovce Vodovod k IBV Pod Sobotiskom 100 000,00

Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134280/BK1c-30/19 29.03.2019 Obec Prašice ČOV Prašice - odvodnenie kalu, lamelový dehydrátor a jemno bublinový prevzdušňovací systém 100 000,00
2 134329/BK1c-25/19 29.03.2019 Obec Jelšovce Intenzifikácia existujúcej ČOV Jelšovce 90 000,00
3 134344/BK1c-11/19 29.03.2019 Obec Pusté Úľany Pusté Úľany, obecná ČOV, rozšírenie a dostavba pre 1995 EO 180 000,00
4 134566/BK1c-37/19 29.03.2019 Obec Liptovská Kokava ČOV Liptovská Kokava 90 000,00
5 134601/BK1c-65/19 29.03.2019 Obec Plavnica Rekonštrukcia ČOV Plavnica 170 000,00

Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134876/BK2a-24/19 29.03.2019 Obec Lúky Lúky - kanalizácia a ČOV 60 000,00
2 134673/BK2b-24/19 29.03.2019 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou 100 000,00
3 134902/BK2c-54/19 29.03.2019 Obec Brehy Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia I. časť 100 000,00
4 134911/BK2c-27/19 29.03.2019 Obec Rybník Rybník - kanalizácia obce 140 000,00

Činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134149/BK3a-62/19 29.03.2019 Obec Ždiar Kanalizácia a ČOV Ždiar 100 000,00
2 135085/BK3c-17/19 29.03.2019 Obec Krásna Ves Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 200 000,00

Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134541/BK4a-22/19 29.03.2019 Obec Čelkova Lehota Kanalizácia Čelkova Lehota - Sádočné 56 000,00
2 134189/BK4b-25/19 29.03.2019 Obec Alekšince Alekšince - kanalizácia - 1. a 2. etapa 100 000,00
3 134191/BK4b-31/19 29.03.2019 Obec Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tríbečom - kanalizačná sieť 100 000,00
4 134216/BK4b-58/19 29.03.2019 Obec Koškovce Riešenie havarijného stavu - odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska 200 000,00
5 134282/BK4b-11/19 29.03.2019 Obec Zemianske Sady Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV 90 000,00
6 134326/BK4b-41/19 29.03.2019 Obec Háj Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec 200 000,00
7 134375/BK4b-58/19 20.06.2019 Obec Jabloň Jabloň - obecná kanalizácia I. etapa, ČOV + kanalizácia II. etapa, Jabloň 165 000,00
8 134405/BK4b-45/19 29.03.2019 Obec Braväcovo Mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd s jemnobublinnou aeráciou AČB vrátane splaškovej kanalizácie 180 000,00
9 134791/BK4b-17/19 29.03.2019 Obec Timoradza Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 160 000,00
10 135041/BK4b-56/19 29.03.2019 Obec Fulianka Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka 120 000,00
11 135082/BK4b-65/19 29.03.2019 Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol Kanalizácia a rozšírenie kanalizácie Čirč 150 000,00
12 133889/BK4c-26/19 29.03.2019 Obec Bajč Bajč - infraštruktúra pre nový stavebný obvod 2. etapa 65 000,00
13 133945/BK4c-25/19 29.03.2019 Obec Žirany Žirany - Verejná kanalizácia 150 000,00
14 134128/BK4c-27/19 20.06.2019 Obec Nová Dedina Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 5. stavba súboru stavieb: Nová Dedina - obecná kanalizácia 180 000,00
15 134152/BK4c-25/19 29.03.2019 Obec Štitáre Štitáre - ČOV - kanalizácia 50 000,00
16 134161/BK4c-25/19 29.03.2019 Obec Podhorany Podhorany - vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie 100 000,00
17 134163/BK4c-12/19 29.03.2019 Obec Merašice SO 09 Merašice - Kanalizačná sieť 120 000,00
18 134215/BK4c-25/19 29.03.2019 Obec Horné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť 120 000,00
19 134218/BK4c-38/19 29.03.2019 Obec Trebostovo Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter - kanalizácia, Aktivita 2 - Trebostovo 80 000,00
20 134285/BK4c-58/19 29.03.2019 Obec Slovenské Krivé Splašková kanalizácia Slovenské Krivé 180 000,00
21 134291/BK4c-12/19 29.03.2019 Obec Pastuchov Čistiareň odpadových vôd Pastuchov, Pastuchov - ČOV - Kanalizácia - časť: Kanalizačná sieť 100 000,00
22 134319/BK4c-65/19 23.07.2019 Obec Nižné Ružbachy Kanalizácia Nižné Ružbachy 150 000,00
23 134331/BK4c-78/19 29.03.2019 Obec Poráč Kanalizácia obec Poráč - II. etapa 65 000,00
24 134340/BK4c-06/19 29.03.2019 Obec Pernek Verejná kanalizácia a ČOV - Pernek 180 000,00
25 134377/BK4c-56/19 29.03.2019 Obec Záhradné Záhradné - kanalizácia a ČOV 150 000,00
26 134393/BK4c-56/19 29.03.2019 Obec Krížovany Kanalizácia a ČOV Križovany 150 000,00
27 134485/BK4c-06/19 29.03.2019 Obec Plavecký Mikuláš ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš 180 000,00
28 134573/BK4c-56/19 29.03.2019 Obec Hrabkov Kanalizácia obce Hrabkov 150 000,00
29 134576/BK4c-20/19 29.03.2019 Obec Lúka Lúka, Modrovka, Modrová - Kanalizácia a ČOV - Kanalizácia a ČOV Lúka 100 000,00
30 134581/BK4c-22/19 29.03.2019 Obec Dolná Mariková Dolná Mariková - kanalizácia a ČOV 180 000,00
31 134603/BK4c-06/19 29.03.2019 Obec Jablonové Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové 170 000,00
32 134605/BK4c-25/19 29.03.2019 Obec Veľký Cetín Kanalizácia Veľký Cetín časť 2. etapa - Tlaková kanalizácia 180 000,00
33 134606/BK4c-25/19 20.06.2019 Obec Paňa Kanalizácia Paňa I etapa, Kanalizácia Paňa II etapa 200 000,00
34 134610/BK4c-46/19 29.03.2019 Obec Stožok Stožok - Rozšírenie ČOV a kanalizácie 181 446,00
35 134621/BK4c-28/19 20.06.2019 Obec Bardoňovo Bardoňovo, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd 190 000,00
36 134759/BK4c-44/19 20.06.2019 Obec Baďan Kanalizácia a ČOV- Baďan, Klastava 200 000,00
37 134985/BK4c-30/19 29.03.2019 Obec Malé Ripňany Kanalizácia obce Malé Ripňany 100 000,00
38 135015/BK4c-32/19 29.03.2019 Obec Podhorie Podhorie - kanalizácia a ČOV 120 000,00
39 135095/BK4c-31/19 29.03.2019 Obec Sľažany Kanalizácia a ČOV Sľažany 150 000,00
40 135097/BK4c-21/19 29.03.2019 Obec Ostratice Kanalizácia a ČOV Ostratice 60 000,00

Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134339/BK5a-11/19 29.03.2019 Obec Horné Saliby Obecná kanalizácia Horné Saliby 55 000,00
2 134827/BK5a-25/19 29.03.2019 Obec Cabaj - Čápor Miestna komunikácia a technická vybavenosť v obci Cabaj-Čápor 85 000,00
3 134341/BK5b-26/19 29.03.2019 Obec Vrbová nad Váhom TLAKOVÁ KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE STAVBY 90 000,00
4 134392/BK5b-08/19 29.03.2019 Obec Veľký Biel Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd 150 000,00
5 134770/BK5b-31/19 18.04.2019 Obec Skýcov Skýcov – ul Za humnami – rozšírenie kanalizácie 170 000,00
6 134175/BK5c-36/19 29.03.2019 Obec Snežnica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby - Vyšný Koniec 50 000,00
7 134176/BK5c-37/19 29.03.2019 Obec Liptovský Ondrej Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina 180 000,00
8 134192/BK5c-45/19 29.03.2019 Obec Heľpa Dobudovanie kanalizácie v obci Heľpa - I. etapa 195 000,00
9 134289/BK5c-13/19 29.03.2019 Obec Chtelnica Kanalizácia splaškových vôd obce Chtelnica - Stavba č. 2 - 5. etapa - SO 01 Verejná stoková sieť- Gravitačná kanalizácia, SO 02 Premostenie MGZS, SO 03 Dočasné dopravné značenie 50 000,00
10 134296/BK5c-62/19 20.06.2019 Obec Mlynica SO 601 Splašková kanalizácia 120 000,00
11 134330/BK5c-62/19 29.03.2019 Obec Gerlachov Gerlachov, Rozšírenie kanalizácie 100 000,00
12 134338/BK5c-06/19 29.03.2019 Obec Lozorno Lozorno - rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky - časť kanalizácia 130 000,00
13 134399/BK5c-20/19 20.06.2019 Obec Hrádok Hrádok - kanalizácia 150 000,00
14 134402/BK5c-31/19 29.03.2019 Obec Volkovce Volkovce - kanalizácia miestnej časti Olichov 90 000,00
15 134698/BK5c-06/19 29.03.2019 Obec Jakubov Dobudovanie kanalizácie v obci Jakubov 180 000,00
16 134706/BK5c-06/19 29.03.2019 Obec Gajary Celoobecná kanalizácia a ČOV, Sanácia poddimenzovaných ČS, parc. č. reg. E 1279, k.ú. Gajary 100 000,00
17 134777/BK5c-14/19 29.03.2019 Obec Sobotište Sobotište - splašková kanalizácia I. etapa 200 000,00
18 134813/BK5c-46/19 29.03.2019 Obec Dúbravy Dúbravy, rozšírenie kanalizácie stoka C 50 000,00
19 134899/BK5c-27/19 29.03.2019 Obec Vyškovce nad Ipľom Vyškovce nad Ipľom Splašková kanalizácia 180 000,00
20 135020/BK5c-09/19 29.03.2019 Obec Dolné Orešany Splašková kanalizácia Dolné Orešany II. etapa 160 000,00
21 135109/BK5c-20/19 29.03.2019 Obec Častkovce Častkovce - rozšírenie kanalizácie 80 000,00
22 135119/BK5c-08/19 29.03.2019 Obec Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob - Čierna Voda - Verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská a Hlavný dvor, Triblavinská 150 000,00
23 135130/BK5c-11/19 29.03.2019 Obec Čierna Voda Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 100 000,00
24 135135/BK5c-13/19 29.03.2019 Obec Bašovce Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce - časť kanalizácia 150 000,00
25 135139/BK5c-13/19 29.03.2019 Obec Trebatice Trebatice, predĺženie Záhumenskej ulice - 2. etapa 30 000,00
26 135163/BK5c-32/19 18.04.2019 Obec Varín Predĺženie kanalizácie Varín, Starohradská ulica, stoka E 11-01 170 000,00
27 135168/BK5c-11/19 29.03.2019 Obec Hoste Hoste - Splašková kanalizácia a ČS 180 000,00

Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 135155/BV1a-14/19 29.03.2019 Obec Bílkove Humence Bílkove Humence - vodovod 12 000,00
2 134210/BV1b-24/19 20.06.2019 Obec Lednica Lednica - vodovod II. stavba 159 000,00
3 134292/BV1c-22/19 29.03.2019 Obec Hatné Celoobecný vodovod Hatné 100 000,00
4 134318/BV1c-47/19 29.03.2019 Obec Lišov Obec Lišov vodovod - I. Etapa 100 000,00
5 134454/BV1c-22/19 29.03.2019 Obec Papradno Rozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica 50 000,00

Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134490/BV2b-18/19 29.03.2019 Obec Bohunice Združený vodovod Krivoklát - Bohunice 120 000,00
2 134088/BV2c-56/19 29.03.2019 Obec Pušovce Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce 150 000,00
3 134120/BV2c-56/19 29.03.2019 Obec Demjata Demjata - vodovod, I. etapa 150 000,00
4 134760/BV2c-16/19 29.03.2019 Obec Petrova Lehota Vodovod - Petrova lehota 100 000,00
5 135003/BV2c-45/19 29.03.2019 Obec Polomka Polomka-Hámor-vodovod 190 000,00
6 135045/BV2c-09/19 29.03.2019 Obec Cífer Celoobecný vodovod Cífer - 5. stavba, Miestna časť Pác 180 000,00
7 135066/BV2c-31/19 29.03.2019 Obec Ladice Ladice - vodojem Podskalie 90 000,00
8 135176/BV2c-11/19 29.03.2019 Obec Tomášikovo Realizácia hydrogeologického vrtu TM-2 37 000,00

Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134092/BV3b-27/19 29.03.2019 Obec Málaš Verejný vodovod Málaš - ARMA 70 000,00
2 134288/BV3b-22/19 29.03.2019 Obec Stupné Vodovod Stupné 120 000,00
3 135099/BV3b-28/19 29.03.2019 Obec Jatov Jatov - vodovod III. etapa 100 000,00
4 134293/BV3c-47/19 29.03.2019 Mesto Dudince Stoková sieť a a vodovod - IBV Dudince - časť vodovod 30 000,00
5 134376/BV3c-35/19 20.06.2019 Obec Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou. Rozšírenie vodovodu, lokalita Roveň - II. etapa 180 000,00
6 134520/BV3c-28/19 29.03.2019 Obec Dubník Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník - Dvor Mikuláš 1. a 2. etapa SO 02 Napojenie jestvujúcich prípojok na rekonštruované potrubie v počte 22 ks 180 000,00
7 134697/BV3c-39/19 29.03.2019 Obec Ťapešovo Rozšírenie vodovodu časť Kajánkové - Ťapešovo 46 000,00
8 134702/BV3c-78/19 29.03.2019 Obec Slatvina Rozšírenie vodovodu Slatvina 170 000,00
9 134761/BV3c-17/19 20.06.2019 Obec Uhrovec SO 02 - Verejný vodovod a SO 01 - Vrt a čerpacia stanica - rekonštrukcia 120 000,00
10 134800/BV3c-44/19 18.04.2019 Mesto Banská Štiavnica Banská Štiavnica - Jergištôľňa, vodovod 180 000,00
11 134855/BV3c-22/19 29.03.2019 Obec Domaniža Rozšírenie verejného vodovodu Domaniža, lokalita Dolné Lúky 30 000,00
12 135029/BV3c-44/19 29.03.2019 Obec Svätý Anton Svätý Anton – Rozšírenie obecného vodovodu 90 000,00
13 135047/BV3c-22/19 18.04.2019 Obec Ďurďové Ďurďové - vodovod 180 000,00
14 135050/BV3c-28/19 29.03.2019 Obec Černík Černík - rozšírenie vodovodu 60 000,00
15 135055/BV3c-21/19 29.03.2019 Obec Brodzany Rozšírenie vodovodu Stredná Hôrka 30 000,00
16 135056/BV3c-54/19 20.06.2019 Obec Horné Hámre Rekonštrukcia obecného vodovodu 150 000,00
17 135061/BV3c-25/19 29.03.2019 Obec Malý Cetín Malý Cetín - rozšírenie vodovodu 50 000,00
18 135146/BV3c-40/19 29.03.2019 Obec Komjatná Rekonštrukcia vodovodu Komjatná, II. etapa 100 000,00

Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134880/BV4b-28/19 29.03.2019 Obec Tvrdošovce Tvrdošovce - vežový vodojem 170 000,00
2 134799/BV4c-13/19 29.03.2019 Obec Drahovce SO 01 Intenzifikácia vodojemu, SO 02 Rekonštrukcia vodného zdroja 120 000,00
3 135108/BV4c-27/19 29.03.2019 Obec Pastovce Rekonštrukcia úpravne vody Pastovce 80 000,00

Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134461/BP1-35/19 29.03.2019 Obec Pucov Pucov – tok Pucov, úprava toku v rkm 3,625 – 3,945 a 4,210 – 4,560 100 000,00
2 134505/BP1-67/19 29.03.2019 Obec Krajná Bystrá Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá 180 000,00
3 135017/BP1-32/19 29.03.2019 Obec Nededza Nededza - rekonštrukcia potoka Kotrčiná 100 000,00

Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134065/BP2-37/19 29.03.2019 Obec Kvačany Protipovodňové opatrenia č. 1 Kvačany 160 000,00
2 134124/BP2-75/19 29.03.2019 Obec Maťovské Vojkovce Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov, chodníkov a vjazdov v obci Maťovské Vojkovce 150 000,00
3 134126/BP2-79/19 29.03.2019 Obec Hrčeľ Výstavba chodníkov a rigolov 64 000,00
4 134297/BP2-67/19 29.03.2019 Obec Lúčka DÁŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 90 000,00
5 134412/BP2-66/19 29.03.2019 Obec Kolbovce Opatrenia mimo vodného toku v obci Kolbovce III. etapa 155 000,00
6 134564/BP2-77/19 29.03.2019 Obec Podhoroď Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Podhoroď 53 000,00
7 134590/BP2-66/19 29.03.2019 Obec Brusnica Opatrenia mimo vodného toku v obci Brusnica – III. etapa 155 000,00
8 134593/BP2-08/19 29.03.2019 Mesto Senec Úprava retenčných nádrží a prítokových systémov I. Etapa 190 000,00
9 134627/BP2-67/19 29.03.2019 Obec Roztoky Opatrenia mimo vodného toku v obci Roztoky – III. etapa 160 000,00
10 134632/BP2-64/19 29.03.2019 Obec Zemplínske Hámre Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Zemplínske Hámre – II. etapa 100 000,00
11 134644/BP2-67/19 29.03.2019 Obec Havranec Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec 198 000,00
12 134667/BP2-67/19 29.03.2019 Obec Dubová Opatrenia mimo vodného toku v obci Dubová 160 000,00
13 134805/BP2-74/19 29.03.2019 Obec Stará Voda Regenerácia centra obce Stará Voda 114 000,00
14 134821/BP2-30/19 29.03.2019 Obec Veľké Ripňany Odvedenie dažďových vôd v obci Veľké Ripňany 150 000,00
15 134857/BP2-09/19 29.03.2019 Obec Špačince Protipovodňové opatrenia v obci Špačince - lokalita Hospodárska ulica 150 000,00
16 134900/BP2-27/19 29.03.2019 Obec Ipeľský Sokolec Ipeľský Sokolec, Odvodňovacie priekopy v obci 120 000,00
17 134945/BP2-11/19 29.03.2019 Obec Veľké Úľany Stavebné úpravy existujúcich odvodňovacích rigolov v obci Veľké Úľany 150 000,00
18 134947/BP2-30/19 29.03.2019 Obec Bojná Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v obci Bojná - I. etapa 180 000,00
19 134950/BP2-10/19 29.03.2019 Obec Ňárad Vybudovanie systémov odvodňovacích zariadení a zníženie následkov intenzívnych zrážok v obci Ňárad 80 000,00
20 134957/BP2-67/19 29.03.2019 Obec Cigla Rekonštrukcia priekop v obci Cigla 140 000,00
21 135022/BP2-75/19 29.03.2019 Obec Malé Raškovce Rekonštrukcia rigolov v obci Malé Raškovce 150 000,00
22 135057/BP2-73/19 29.03.2019 Obec Perín - Chym Stavebná úprava rigolov v obci Perín - Chym 150 000,00
23 135077/BP2-75/19 29.03.2019 Obec Zemplínske Kopčany Rekonštrukcia rigolov v obci Zemplínske Kopčany 150 000,00
24 135148/BP2-47/19 29.03.2019 Obec Bzovík Odvodňovacie rigoly v obci Bzovík 165 000,00
25 135149/BP2-44/19 29.03.2019 Obec Štiavnické Bane Odvodňovacie rigoly v obci Štiavnické Bane 45 000,00
26 135166/BP2-43/19 29.03.2019 Obec Selce Odvodňovacie rigoly v obci Selce 150 000,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV

Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134078/C1-75/19 18.04.2019 Obec Čečehov Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čečehov 19 000,00
2 134100/C1-75/19 20.06.2019 Obec Senné Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Senné 30 000,00
3 134160/C1-32/19 20.06.2019 Obec Fačkov Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Fačkov 50 000,00
4 134203/C1-75/19 18.04.2019 Obec Ptrukša Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Ptrukša 45 000,00
5 134204/C1-76/19 20.06.2019 Obec Vyšná Slaná Mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu 70 000,00
6 134220/C1-28/19 18.04.2019 Obec Bruty Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Bruty 75 000,00
7 134222/C1-55/19 18.04.2019 Obec Lutila Triedenie komunálneho odpadu v obci Lutila 50 000,00
8 134363/C1-46/19 18.04.2019 Obec Podkriváň Technická infraštruktúra pre triedený zber - Obec Podkriváň 61 300,00
9 134364/C1-46/19 18.04.2019 Obec Kriváň Technická infraštruktúra pre triedený zber - obec Kriváň 80 000,00
10 134421/C1-27/19 18.04.2019 Obec Horné Turovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Horné Turovce 40 000,00
11 134552/C1-29/19 18.04.2019 Obec Močenok Triedený zber komunálneho odpadu v obci Močenok 56 000,00
12 134587/C1-10/19 18.04.2019 Obec Okoč Triedený zber komunálneho odpadu v obci Okoč 70 000,00
13 134597/C1-27/19 18.04.2019 Obec Bielovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Bielovce 40 000,00
14 134623/C1-27/19 18.04.2019 Obec Slatina Doplnenie technickej infraštruktúry na ZD Slatina 45 000,00
15 134664/C1-75/19 18.04.2019 Obec Hatalov Technická podpora k zabezpečeniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Hatalov 53 485,00
16 134796/C1-10/19 18.04.2019 Obec Trstená na Ostrove Triedený zber komunálneho odpadu v obci Trstená na Ostrove 75 000,00
17 134802/C1-73/19 18.04.2019 Obec Ždaňa Triedený zber komunálneho odpadu v obci Ždaňa 79 000,00
18 134803/C1-52/19 18.04.2019 Obec Olováry Nákup technického vybavenia pre Zberný dvor a Kompostové hospodárstvo v obci Olováry 23 940,00
19 134804/C1-20/19 18.04.2019 Obec Bošáca Triedený zber komunálneho odpadu v obci Bošáca 75 000,00
20 134816/C1-40/19 18.04.2019 Obec Švošov Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Švošov 70 000,00
21 134822/C1-28/19 18.04.2019 Obec Malá nad Hronom Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Malá nad Hronom 55 000,00
22 134835/C1-19/19 18.04.2019 Obec Chvojnica Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chvojnica 70 000,00
23 134840/C1-78/19 18.04.2019 Obec Spišské Tomášovce Technické zabezpečenie triedeného zberu odpadu na zbernom dvore v obci Spišské Tomášovce 60 000,00
24 134846/C1-20/19 18.04.2019 Obec Dolné Srnie Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Dolné Srnie 20 000,00
25 134848/C1-23/19 18.04.2019 Obec Tužina Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu prostredníctvom technického zabezpečenia v obci Tužina 30 000,00
26 134853/C1-17/19 18.04.2019 Obec Podlužany Dobudovanie technickej infraštruktúry pre zintenzívnenie separácie komunálneho odpadu v obci Podlužany 30 000,00
27 134893/C1-13/19 18.04.2019 Obec Ostrov Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Ostrov 49 932,00
28 134929/C1-52/19 18.04.2019 Obec Čeláre Nákup zariadení pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Čeláre 75 000,00
29 135120/C1-10/19 18.04.2019 Obec Lehnice Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Lehnice nákupom malotraktora s príslušenstvom 50 000,00

Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 133913/C2-77/19 29.03.2019 Obec Choňkovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci CHOŇKOVCE 24 000,00
2 134072/C2-75/19 29.03.2019 Obec Ižkovce Oplotenie kompostoviska, Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Ižkovce 28 000,00
3 134304/C2-75/19 29.03.2019 Obec Budince Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Budince 30 000,00
4 134434/C2-79/19 29.03.2019 Obec Biel Kompostáreň SO 03 Oplotenie, Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Biel 120 000,00
5 134442/C2-76/19 29.03.2019 Obec Plešivec Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Plešivec 124 146,00
6 134443/C2-11/19 29.03.2019 Obec Kajal Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Kajal 24 000,00
7 134487/C2-26/19 29.03.2019 Obec Chotín Podpora domáceho kompostovania v obci Chotín 110 000,00
8 134626/C2-29/19 29.03.2019 Obec Selice Ekodvor a kompostáreň 45 000,00
9 134636/C2-34/19 29.03.2019 Obec Stará Bystrica Obstaranie mechanizácie na elimináciu BRO v obci Stará Bystrica 70 998,00
10 134682/C2-14/19 29.03.2019 Obec Moravský Svätý Ján Obstaranie kompostérov a zariadení na zhodnocovanie BRKO v obci Moravský Svätý Ján 35 000,00
11 134782/C2-26/19 29.03.2019 Obec Brestovec Zakúpenie technologického vybavenia pre zhodnocovanie BRO v obci Brestovec 18 000,00
12 134784/C2-10/19 29.03.2019 Obec Dolný Štál Prevádzková budova pre kompostáreň Dolný Štál 50 000,00
13 134795/C2-11/19 29.03.2019 Obec Abrahám Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Abrahám 23 000,00
14 134859/C2-76/19 29.03.2019 Obec Vlachovo Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania v obci Vlachovo 35 000,00
15 134882/C2-25/19 29.03.2019 Obec Lúčnica nad Žitavou Predchádzanie vzniku BRKO v obci Lúčnica nad Žitavou 50 000,00
16 134886/C2-76/19 29.03.2019 Obec Silická Jablonica Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Silická Jablonica formou domáceho kompostovania 20 000,00
17 134894/C2-10/19 29.03.2019 Obec Janíky Triedený zber odpadu - zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Janíky 52 940,00

Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134075/C3-60/19 29.03.2019 Obec Buglovce Zberný dvor Buglovce 110 000,00
2 134494/C3-32/19 29.03.2019 Obec Lietavská Lúčka Zberný dvor v obci Lietavská Lúčka 70 000,00
3 134725/C3-42/19 29.03.2019 Obec Habovka Zberný dvor Habovka 130 000,00
4 134727/C3-18/19 18.04.2019 Obec Košecké Podhradie Zberný dvor Košecké Podhradie 40 000,00
5 134762/C3-13/19 29.03.2019 Obec Veľké Orvište SATELITNÉ ZBERNÉ MIESTO VEĽKÉ ORVIŠTE 130 000,00
6 134820/C3-13/19 29.03.2019 Mesto Vrbové Zberný dvor Vrbové 150 000,00
7 134887/C3-28/19 29.03.2019 Obec Čechy Nákup veľkoobjemových kontajnerov pre obec Čechy 12 000,00
8 134891/C3-55/19 29.03.2019 Obec Horná Ždaňa Zberný dvor Horná Ždaňa 100 000,00
9 135144/C3-13/19 29.03.2019 Obec Krakovany Zberný dvor Krakovany 130 000,00

D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Činnosť D4: Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134974/D4-43/19 29.03.2019 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Realizácia opatrení v zmysle § 28 zákona o lesoch 400 000,00

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134746/D5-62/19 29.03.2019 Mesto Vysoké Tatry Výrub odumretých stromov v ochrannom pásme turistických značených chodníkov v extraviláne mesta Vysoké Tatry - IV. etapa 150 000,00
2 134971/D5-23/19 29.03.2019 Národná zoologická záhrada Bojnice Voliéra dravcov 140 000,00
3 134972/D5-37/19 29.03.2019 OBČIANSKE ZDRUŽENIE LES Vybudovanie záchrannej a karanténnej stanice pre kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) 50 000,00

E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134380/E1-44/19 29.03.2019 Slovenské banské múzeum Inovácia expozície Baníctvo na Slovensku v objekte Kammerhof, I. etapa 100 000,00
2 134395/E1-43/19 29.03.2019 Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku Zhotovenie časopisu Vodohospodársky spravodajca a podujatie Svetový deň vody 2019 24 675,00
3 134397/E1-01/19 29.03.2019 Výskumný ústav vodného hospodárstva Osveta v oblasti vodného hospodárstva a prezentácia VÚVH 18 900,00
4 134582/E1-01/19 18.04.2019 DUEL - PRESS, sro Új Szó Akadémia 2019 23 750,00
5 134650/E1-37/19 29.03.2019 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Environmentálne aktivity v edičnej a prezentačnej činnosti SMOPaJ 80 000,00
6 134672/E1-04/19 18.04.2019 Hory a mesto Hory a mesto 2019 - medzinárodný festival horského filmu, dobrodružstva v Bratislave a Martine 50 000,00
7 134685/E1-35/19 29.03.2019 Záchranná stanica a ekocentrum Zázrivá Environmentálny výchova, vzdelávanie a propagácia ochrany živočíchov 20 000,00
8 134951/E1-05/19 20.06.2019 ZA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ Medzinárodný festival filmov o trvaloudržiteľnom rozvoji Ekotopfilm-Envirofilm 100 000,00
9 134959/E1-43/19 29.03.2019 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Zlepšenie informovanosti verejnosti o medveďovi hnedom formou interaktívnej výstavy - 1. etapa 70 000,00
10 134960/E1-43/19 18.04.2019 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Podporné aktivity v rámci 100 výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku 130 000,00
11 134961/E1-43/19 18.04.2019 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Podporné aktivity environmentálnej výchovy a propagácie realizované ŠOP SR 58 000,00
12 134989/E1-40/19 18.04.2019 Kreotech Odborné (praktické) semináre na tému posudzovania vplyvov na životné prostredie, postavenia verejnosti v procesoch EIA a plánovaného legislatívneho smerovania EIA spojené s moderovanou odbornou diskus 48 000,00
13 135035/E1-01/19 18.04.2019 EKOS PLUS sro Regionálne vzdelávacie semináre k zákonu o odpadoch a súvisiacej legislatíve EU spojené s praktickými workshopmi k zákonu a ISOH 67 000,00
14 135118/E1-10/19 29.03.2019 Veľký Meder centrum mládeže no Bioodpad a jeho využitie, ako cesta k trvaloudržateľnému rozvoju: vzdelávanie a propagácia 35 000,00
15 135164/E1-43/19 29.03.2019 Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2019 100 000,00

J. OBLASŤ: ELEKTROMOBILITA

Činnosť J1: Podpora elektromobility

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 136200/J1-57/19 16.07.2019 Obec Lenartov Elektromobilita v obci Lenartov 10 000,00
2 136241/J1-26/19 16.07.2019 Obec Iža Elektromobil pre obec Iža 10 000,00
3 136278/J1-29/19 16.07.2019 Obec Močenok Elektromobilita v radoch Obecnej polície Močenok 10 000,00
4 139888/J1-32/19 16.07.2019 Obec Teplička nad Váhom Elektromobil pre obec Teplička nad Váhom 10 000,00
5 140079/J1-45/19 16.07.2019 Mesto Brezno Elektromobil pre mestskú políciu 10 000,00
6 140149/J1-75/19 16.07.2019 Obec Ptrukša Elektromobil pre obec Ptrukša 10 000,00
7 140151/J1-65/19 16.07.2019 Mesto Stará Ľubovňa Elektromobil pre Starú Ľubovňu 10 000,00
8 140183/J1-46/19 16.07.2019 Mesto Hriňová Nákup elektromobilu pre MsÚ v Hriňovej 10 000,00
9 140260/J1-73/19 16.07.2019 Obec Dvorníky - Včeláre Elektromobilita 10 000,00
10 140351/J1-55/19 16.07.2019 Mesto Žiar nad Hronom Nákup elektromobilu pre mesto Žiar nad Hronom 10 000,00
11 140355/J1-34/19 16.07.2019 Mesto Krásno nad Kysucou Chráňme životné prostredie pomocou elektromobilu aj v Krásne nad Kysucou 10 000,00
12 140362/J1-06/19 16.07.2019 Mesto Malacky Zelené Malacky 10 000,00
13 140429/J1-32/19 16.07.2019 Mesto Žilina Elektromobil pre mesto Žilina 10 000,00
14 140439/J1-48/19 16.07.2019 Mesto Lučenec Elektromobil pre Mestskú políciu 10 000,00
15 140466/J1-60/19 16.07.2019 Mesto Levoča Nákup nového vozidla s elektrickým pohonom 10 000,00
16 140473/J1-27/19 16.07.2019 Obec Kalná nad Hronom Nákup elektromobilu 10 000,00
17 140501/J1-16/19 16.07.2019 Trenčiansky samosprávny kraj Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji 2 10 000,00
18 140565/J1-22/19 16.07.2019 Obec Prečín Podpora elektromobility v obci Prečín 10 000,00
19 140663/J1-10/19 16.07.2019 Mesto Dunajská Streda Obstaranie elektromobilu pre potreby mesta Dunajská Streda 10 000,00
20 140691/J1-31/19 16.07.2019 Mesto Zlaté Moravce Elektromobil pre Mesto Zlaté Moravce 10 000,00
21 140711/J1-39/19 16.07.2019 Obec Mútne Elektromobilita v obci Mútne 10 000,00
22 140727/J1-11/19 16.07.2019 Mesto Sereď Zníženie znečisťujúcich látok z dopravy formou prevádzky nového elektromobilu 10 000,00
23 140755/J1-14/19 16.07.2019 Mesto Senica Podpora elektromobility Mestského úradu Senica 10 000,00
24 140758/J1-78/19 16.07.2019 Mesto Spišská Nová Ves Ekologickejšie na cestách v Spišskej Novej Vsi 10 000,00
25 140763/J1-05/19 16.07.2019 Mestská časť Bratislava - Petržalka Nákup elektromobilu pre Miestny úrad MČ Bratislava-Petržalka 10 000,00
26 140765/J1-34/19 16.07.2019 Obec Zborov nad Bystricou Podpora elektromobility 10 000,00
27 140767/J1-20/19 16.07.2019 Obec Modrovka Elektromobil pre obec Modrovka 10 000,00
28 140876/J1-51/19 16.07.2019 Mesto Tisovec Kúpa nového elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií Mesta Tisovec 10 000,00
29 140878/J1-06/19 16.07.2019 Obec Marianka Elektromobil (na výkon samosprávnych funkcií Obce Marianka) 10 000,00
30 140880/J1-78/19 16.07.2019 Mesto Krompachy Podporou elektromobility k zlepšeniu sociálnych služieb v meste Krompachy 10 000,00
31 140889/J1-09/19 16.07.2019 Trnavský samosprávny kraj Podporujeme ekologickú jazdu v Trnavskom kraji 10 000,00

L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

Činnosť L5AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 136264/L5AP-76/19 23.07.2019 Obec Kunova Teplica Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu 100 000,00
2 139893/L5AP-79/19 23.07.2019 Obec Kuzmice Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia - Základná škola Kuzmice 190 000,00
3 140084/L5AP-75/19 23.07.2019 Obec Oborín Polyfunkčný objekt Oborín - zateplenie 120 000,00
4 140102/L5AP-77/19 23.07.2019 Obec Krčava Krčava - Základná škola s materskou školou - Zvýšenie energetickej účinnosti objektu 100 000,00
5 140115/L5AP-51/19 23.07.2019 Obec Neporadza Úprava verejných priestorov OÚ z dôvodu zatepľovania, zvýšenia energetickej účinnosti OÚ Neporadza 110 000,00
6 140121/L5AP-75/19 23.07.2019 Obec Hažín Výmena strešnej krytiny, oprava poškodených častí krovu a zateplenie stropu na stavbe HAŽÍN - KOMUNITNÉ CENTRUM MLADÝCH 90 000,00
7 140122/L5AP-79/19 23.07.2019 Obec Rad Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu RAD a prestavba objektu za účelom zníženia energetickej náročnosti 65 000,00
8 140132/L5AP-79/19 23.07.2019 Obec Somotor Zateplenie obecnej budovy - Administratívna budova Somotor 60 000,00
9 140153/L5AP-79/19 23.07.2019 Obec Viničky Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia - spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu 18 000,00
10 140162/L5AP-79/19 23.07.2019 Mesto Čierna nad Tisou Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu - Čierna nad Tisou 150 000,00
11 140171/L5AP-75/19 23.07.2019 Obec Bánovce nad Ondavou Zvýšenie energetickej účinnosti Materskej školy v obci Bánovce nad Ondavou výmenou okien, zateplením fasády a strechy 170 000,00
12 140172/L5AP-67/19 23.07.2019 Obec Kružlová Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Kružlová a Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Kružlová 136 100,00
13 140176/L5AP-75/19 23.07.2019 Obec Klokočov Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku a priestoru pietneho aktu - Klokočov 65 000,00
14 140185/L5AP-66/19 23.07.2019 Obec Kolbovce Zateplenie podlahy OcÚ Kolbovce 78 600,00
15 140193/L5AP-77/19 23.07.2019 Obec Bežovce Zníženie energetickej náročnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia - budova kultúrneho domu a obecného úradu v Bežovciach 200 000,00
16 140214/L5AP-75/19 23.07.2019 Obec Horovce Rekonštrukcia domu smútku v obci Horovce 67 032,00
17 140225/L5AP-67/19 23.07.2019 Obec Železník Zníženie energetickej náročnosti KD Železník 120 900,00
18 140243/L5AP-48/19 23.07.2019 Obec Tuhár Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy obce Tuhár 80 000,00
19 140263/L5AP-67/19 23.07.2019 Obec Rovné Zníženie energetickej náročnosti Domu smútku v Rovné 86 100,00
20 140271/L5AP-57/19 23.07.2019 Obec Tarnov Zateplenie stropu a výmena krytiny ZŠ Tarnov 40 000,00
21 140272/L5AP-75/19 23.07.2019 Obec Hatalov Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy - Kultúrny dom Hatalov 170 000,00
22 140277/L5AP-67/19 23.07.2019 Obec Korejovce Energetické zhodnotenie budovy Kultúrneho domu v obci Korejovce 100 000,00
23 140278/L5AP-68/19 23.07.2019 Mesto Hanušovce nad Topľou Zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ v Hanušovciach nad Topľou 80 000,00
24 140279/L5AP-75/19 23.07.2019 Obec Poruba pod Vihorlatom Obecný úrad a Kultúrny dom - zateplenie a prístavba 58 023,00
25 140287/L5AP-73/19 23.07.2019 Obec Cestice Základná a Materská škola - Cestice - zateplenie 186 000,00
26 140289/L5AP-57/19 23.07.2019 Obec Hutka Obecný úrad, KSB - zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy 160 000,00
27 140297/L5AP-79/19 23.07.2019 Obec Biel Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu 70 000,00
28 140305/L5AP-68/19 23.07.2019 Obec Majerovce Obnova obecných budov v obci Majerovce 110 000,00
29 140307/L5AP-75/19 23.07.2019 Obec Nacina Ves Zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nacina Ves 140 000,00
30 140311/L5AP-51/19 23.07.2019 Obec Včelince Obnova obaľovanej konštrukcie obecného úradu, č.s. 134 117 700,00
31 140315/L5AP-51/19 23.07.2019 Obec Tachty Modernizácia MŠ a ZŠ v Tachtách 26 450,00
32 140318/L5AP-68/19 23.07.2019 Obec Nižný Hrušov Zníženie primárnej energetickej náročnosti Základnej školy Nižný Hrušov 70 000,00
33 140320/L5AP-60/19 23.07.2019 Obec Dlhé Stráže Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy v obci Dlhé Stráže 127 174,00
34 140323/L5AP-60/19 23.07.2019 Obec Harakovce Zateplenie budovy obecného úradu Harakovce 60 000,00
35 140333/L5AP-75/19 23.07.2019 Obec Vojany Vojany - zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu 55 000,00
36 140334/L5AP-73/19 23.07.2019 Obec Belža Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu vrátane zatepľovania 200 000,00
37 140338/L5AP-75/19 23.07.2019 Obec Maťovské Vojkovce Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Maťovské Vojkovce 50 000,00
38 140354/L5AP-52/19 23.07.2019 Obec Vrbovka Zateplenie budovy obecného domu v obci Vrbovka 120 000,00
39 140357/L5AP-66/19 23.07.2019 Obec Vyšný Hrabovec Stavebné úpravy OcÚ Vyšný Hrabovec 106 000,00
40 140361/L5AP-52/19 23.07.2019 Obec Kiarov Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Kiarov 170 000,00
41 140374/L5AP-67/19 23.07.2019 Obec Šarišský Štiavnik Energetické zhodnotenie budovy Kultúrneho domu v obci Šarišský Štiavnik 170 000,00
42 140375/L5AP-79/19 23.07.2019 Obec Nižný Žipov Zateplenie Základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov 194 969,00
43 140380/L5AP-60/19 23.07.2019 Obec Uloža Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu 190 000,00
44 140381/L5AP-77/19 23.07.2019 Obec Vyšná Rybnica Zateplenie Základnej a materskej školy - zvyšovanie energetickej účinnosti objektu 200 000,00
45 140382/L5AP-57/19 23.07.2019 Obec Stebník Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy Stebník 70 000,00
46 140383/L5AP-52/19 23.07.2019 Obec Kamenné Kosihy Rekonštrukcia budovy obecného úradu 170 000,00
47 140384/L5AP-67/19 23.07.2019 Obec Štefurov Rekonštrukcia budovy obecného úradu 20 000,00
48 140389/L5AP-57/19 23.07.2019 Obec Tročany Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Tročany 50 000,00
49 140396/L5AP-76/19 23.07.2019 Mesto Dobšiná Rekonštrukcia a modernizácia verejnej budovy Dobšiná, Zimná 126 s cieľom zvyšovania jej energetickej účinnosti. 130 000,00
50 140400/L5AP-67/19 23.07.2019 Obec Svidnička Rekonštrukcia budovy bývalej ZŠ Svidnička 175 600,00
51 140403/L5AP-51/19 23.07.2019 Obec Kráľ Zmena dokončenej stavby - Rekonštrukcia spoločenského domu č.s. 491 pre komunitnú činnosť 170 000,00
52 140405/L5AP-66/19 23.07.2019 Obec Brusnica Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Brusnica 64 500,00
53 140409/L5AP-51/19 23.07.2019 Obec Tomášovce Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy - Kultúrny dom malý 70 000,00
54 140413/L5AP-51/19 23.07.2019 Obec Drňa Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu 75 000,00
55 140416/L5AP-79/19 23.07.2019 Obec Veľké Ozorovce Zateplenie budovy materskej školy Veľké Ozorovce 87 411,00
56 140425/L5AP-50/19 23.07.2019 Obec Gemer Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu č. s. 192 95 000,00
57 140430/L5AP-50/19 23.07.2019 Obec Mokrá Lúka Zníženie energetickej náročnosti budovy relaxačno-oddychového centra v obci Mokrá Lúka 30 000,00
58 140432/L5AP-66/19 23.07.2019 Obec Nižná Olšava Zvyšovanie energetickej účinnosti Budovy škôl a školských zariadení v Obci Nižná Olšava 80 000,00
59 140440/L5AP-57/19 23.07.2019 Obec Richvald Rekonštrukcia MŠ rozšírenie kapacít a zníženie energetickej náročnosti budovy - časť ZŠ 148 160,00
60 140459/L5AP-67/19 23.07.2019 Obec Roztoky Zníženie energetickej náročnosti MŠ Roztoky 136 500,00
61 140465/L5AP-60/19 23.07.2019 Obec Buglovce Zníženie energetickej náročnosti-Viacúčelové zariadenie obce Buglovce 80 000,00
62 140467/L5AP-60/19 23.07.2019 Obec Dravce Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Dravce-Bukovinka 70 000,00
63 140472/L5AP-68/19 23.07.2019 Obec Nižný Hrabovec Zníženie energetickej náročnosti kultúrno - správnej budovy 40 000,00
64 140499/L5AP-57/19 23.07.2019 Obec Beloveža Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu obce Beloveža 170 000,00
65 140509/L5AP-66/19 23.07.2019 Obec Jakušovce Zníženie energetickej náročnosti OcÚ Jakušovce 156 700,00
66 140513/L5AP-73/19 23.07.2019 Obec Kráľovce Zateplenie a oprava fasády telocvične-Obec Kráľovce 160 000,00
67 140524/L5AP-52/19 23.07.2019 Obec Ipeľské Predmostie Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu 140 000,00
68 140525/L5AP-52/19 23.07.2019 Obec Obeckov Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v Obeckove 191 725,00
69 140531/L5AP-52/19 23.07.2019 Obec Veľká Ves nad Ipľom Rekonštrukcia budovy materskej školy v obci Veľká Ves nad Ipľom 19 307,00
70 140536/L5AP-52/19 23.07.2019 Obec Vinica Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Vinica 120 000,00
71 140547/L5AP-67/19 23.07.2019 Mesto Svidník Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Pavilónu Základnej školy Karpatská 170 000,00
72 140553/L5AP-76/19 23.07.2019 Obec Gemerská Hôrka ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU-Gemerská Hôrka 45 000,00
73 140557/L5AP-60/19 23.07.2019 Mesto Levoča Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej umeleckej školy, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča 186 039,00
74 140566/L5AP-79/19 23.07.2019 Mesto Kráľovský Chlmec Obnova budovy OPP v Kráľovskom Chlmci - I. etapa 190 000,00
75 140581/L5AP-67/19 23.07.2019 Obec Nižný Mirošov Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 150 000,00
76 140584/L5AP-63/19 23.07.2019 Obec Červená Voda Červená Voda - Denný stacionár 114 605,00
77 140586/L5AP-76/19 23.07.2019 Obec Jablonov nad Turňou Materská škola-zníženie energetickej náročnosti 120 000,00
78 140608/L5AP-76/19 23.07.2019 Obec Silická Jablonica Administratívna budova 100 000,00
79 140620/L5AP-51/19 23.07.2019 Obec Chrámec Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy ZŠ a MŠ Chrámec vrátane zatepľovania 50 000,00
80 140628/L5AP-73/19 23.07.2019 Obec Družstevná pri Hornáde Budova základnej školy 100 000,00
81 140629/L5AP-57/19 23.07.2019 Obec Nižná Polianka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy základnej a materskej školy 170 000,00
82 140632/L5AP-73/19 23.07.2019 Mesto Moldava nad Bodvou Zníženie energetickej náročnosti MŠ Krátka ulica, Moldava nad Bodvou 144 453,00
83 140635/L5AP-48/19 23.07.2019 Mesto Fiľakovo Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy, Daxnerova 1693/15, Fiľakovo 140 000,00
84 140652/L5AP-49/19 23.07.2019 Obec Breznička Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy v obci Breznička 50 000,00
85 140657/L5AP-51/19 23.07.2019 Obec Ivanice Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Kultúrneho domu v obci Ivanice 150 000,00
86 140670/L5AP-79/19 23.07.2019 Obec Leles Zateplenie Kultúrneho domu v obci Leles - Kapoňa 80 000,00
87 140721/L5AP-51/19 23.07.2019 Obec Hrachovo Rekonštrukcia materskej školy so zameraním na znižovanie energetickej náročnosti budovy 80 000,00
88 140744/L5AP-73/19 23.07.2019 Obec Turňa nad Bodvou Zateplenie a výmena okien OcÚ Turňa nad Bodvou 120 000,00
89 140775/L5AP-52/19 23.07.2019 Obec Záhorce Zateplenie materskej školy Záhorce 145 277,00
90 140777/L5AP-48/19 23.07.2019 Obec Halič Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Halič 50 000,00
91 140793/L5AP-51/19 23.07.2019 Obec Gortva Zvýšenie energetickej účinnosti budovy základnej školy v obci Gortva 160 000,00
92 140800/L5AP-51/19 23.07.2019 Obec Konrádovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Konrádovce 140 000,00
93 140843/L5AP-76/19 23.07.2019 Obec Meliata Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KD a Obecného úradu v obci Meliata 80 000,00
94 140851/L5AP-57/19 23.07.2019 Obec Kochanovce Stavebné úpravy OcÚ Kochanovce 191 000,00
95 140895/L5AP-79/19 23.07.2019 Obec Lastovce Stavebné úpravy - zateplenie a výmena otvorových výplní Kultúrneho domu v Lastovciach 190 000,00

Činnosť L5: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 136283/L5-10/19 23.07.2019 Obec Michal na Ostrove Zníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska 150 000,00
2 136299/L5-62/19 23.07.2019 Obec Hozelec Zvyšovanie energetickej účinnosti Domu smútku Hozelec 167 825,00
3 139889/L5-06/19 23.07.2019 Obec Vysoká pri Morave Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Hlavná 21, Vysoká pri Morave 60 000,00
4 139891/L5-10/19 23.07.2019 Obec Jurová Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Jurovej 180 000,00
5 139894/L5-10/19 23.07.2019 Obec Dolný Štál Zníženie energetickej náročnosti MŠ, Pavilón A, B, C, D a spojovacia chodba 175 000,00
6 139895/L5-27/19 23.07.2019 Obec Pastovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu obce Pastovce 35 000,00
7 140088/L5-10/19 23.07.2019 Obec Vieska Zníženie energetickej náročnosti domu smútku v obci Vieska 83 200,00
8 140090/L5-26/19 23.07.2019 Obec Bajč Rekonštrukcia kultúrneho domu - znižovanie energetickej náročnosti budovy 80 000,00
9 140091/L5-10/19 23.07.2019 Obec Dobrohošť Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Dobrohošť 150 000,00
10 140097/L5-43/19 23.07.2019 Obec Medzibrod Materská škola - prestavba a zateplenie objektu 120 738,00
11 140107/L5-10/19 23.07.2019 Obec Ňárad Zníženie energetickej náročnosti v centre voľného času, v obci Ňarád 170 000,00
12 140116/L5-56/19 23.07.2019 Obec Kvačany Rekonštrukcia kultúrneho domu s.č. 16 v obci Kvačany 90 000,00
13 140117/L5-55/19 23.07.2019 Obec Stará Kremnička Zníženie energetickej náročnosti budovy, Základná škola - Spojovací krčok Stará Kremnička 100 000,00
14 140119/L5-02/19 23.07.2019 Základná škola Pavla Marcelyho Zateplenie pavilónov ZŠ Drieňová 16 170 000,00
15 140124/L5-16/19 23.07.2019 Trenčiansky samosprávny kraj Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) Športové gymnázium Trenčín 190 000,00
16 140130/L5-02/19 23.07.2019 Mestská časť Bratislava - Ružinov Zateplenie objektov ZŠ Bordáčova 2, Bratislava 170 000,00
17 140152/L5-65/19 23.07.2019 Mesto Stará Ľubovňa Zlepšenie tepelno-izolačných vlastností budovy ZŠ Za vodou 100 000,00
18 140163/L5-65/19 23.07.2019 Obec Plavnica Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica 100 000,00
19 140166/L5-56/19 23.07.2019 Obec Miklušovce Miklušovce, obecný úrad - zateplenie fasády 69 000,00
20 140170/L5-56/19 23.07.2019 Obec Žipov Obnova materskej školy Žipov - zvýšenie energetickej efektivity budovy 120 000,00
21 140173/L5-65/19 23.07.2019 Obec Lacková Zníženie energetickej náročnosti v objekte Národná škola - výmena okien, zateplenie 95 000,00
22 140179/L5-58/19 23.07.2019 Obec Nižné Ladičkovce Stavebné úpravy obecných budov súpisné číslo 54 a 55 Nižné Ladičkovce 66 000,00
23 140187/L5-46/19 23.07.2019 Obec Látky Zateplenie a obnova budovy materskej a základnej školy 165 000,00
24 140197/L5-09/19 23.07.2019 Obec Zeleneč Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Zelenči 75 407,00
25 140204/L5-09/19 23.07.2019 Obec Horné Orešany Obecný úrad Horné Orešany - Zateplenie obvodového a strešného plášťa 117 942,00
26 140227/L5-34/19 23.07.2019 Obec Staškov Zníženie energetickej náročnosti budovy 50 000,00
27 140232/L5-46/19 23.07.2019 Obec Stožok Materská škola - rekonštrukcia a dostavba objektu 99 600,00
28 140261/L5-42/19 23.07.2019 Obec Habovka Zvýšenie energetickej účinnosti objektu vybavenosti športového areálu v Habovke 100 000,00
29 140284/L5-11/19 23.07.2019 Obec Malá Mača Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy s. č. 31 v obci Malá Mača 100 000,00
30 140285/L5-10/19 23.07.2019 Obec Kráľovičove Kračany Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Kráľovičove Kračany 170 000,00
31 140298/L5-28/19 23.07.2019 Mesto Nové Zámky Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Nám. Gy. Széchényiho, Nové Zámky 100 000,00
32 140300/L5-65/19 23.07.2019 Obec Ďurková Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Ďurková 90 000,00
33 140303/L5-55/19 23.07.2019 Mesto Žiar nad Hronom Rekonštrukcia mestskej knižnice 170 000,00
34 140325/L5-55/19 23.07.2019 Obec Prestavlky Zateplenie materskej školy Prestavlky 200 000,00
35 140326/L5-07/19 23.07.2019 Obec Slovenský Grob Telocvičňa základnej školy Slovenský Grob - obnova budovy 40 000,00
36 140360/L5-58/19 23.07.2019 Obec Hažín nad Cirochou Materská škola Hažín nad Cirochou - zvýšenie energetickej účinnosti budovy 180 000,00
37 140366/L5-58/19 23.07.2019 Obec Závada Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Závada 187 080,00
38 140373/L5-10/19 23.07.2019 Obec Dunajský Klátov Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej škôlky v Dunajskom Klátove 30 000,00
39 140376/L5-06/19 23.07.2019 Mesto Malacky Obnova objektu CVČ Malacky - zateplenie v Malackách 90 000,00
40 140377/L5-11/19 23.07.2019 Obec Kajal Rekonštrukcia budovy prezliekarne 145 000,00
41 140379/L5-58/19 23.07.2019 Obec Pakostov Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pakostov 169 040,00
42 140394/L5-44/19 23.07.2019 Obec Baďan Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy (obecného úradu) v obci Baďan 100 000,00
43 140406/L5-10/19 23.07.2019 Obec Sap Rekonštrukcia budovy - denný stacionár 100 000,00
44 140434/L5-25/19 23.07.2019 Obec Veľký Cetín Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov Obec Veľký Cetín - Zdravotné stredisko 160 000,00
45 140435/L5-65/19 23.07.2019 Obec Jakubany Znižovanie energetickej náročnosti OÚ v obci Jakubany 100 000,00
46 140441/L5-30/19 23.07.2019 Obec Šalgovce Projekt zateplenia fasády a strechy telocvične školy Šalgovce 90 000,00
47 140446/L5-08/19 23.07.2019 Obec Kráľová pri Senci Zníženie energetickej náročnosti objektu telocvične - Kráľová pri Senci 90 000,00
48 140448/L5-27/19 23.07.2019 Obec Málaš Zmena existujúceho objektu obecného úradu znížením energetickej náročnosti budovy - Málaš 135 785,00
49 140458/L5-34/19 23.07.2019 Obec Stará Bystrica Zvýšenie energetickej účinnosti stavby Domu Kultúry Stará Bystrica 200 000,00
50 140478/L5-10/19 23.07.2019 Obec Mad Zateplenie kultúrneho domu v obci Mad 140 000,00
51 140481/L5-38/19 23.07.2019 Obec Krpeľany Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy obce Krpeľany 80 000,00
52 140485/L5-10/19 23.07.2019 Obec Janíky Rekonštrukcia kultúrneho domu a jeho okolia - Janíky 130 000,00
53 140487/L5-15/19 23.07.2019 Mesto Holíč Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy na Kollárovej ulici, pavilón A 102 000,00
54 140492/L5-14/19 23.07.2019 Obec Sobotište Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ 60 000,00
55 140498/L5-37/19 23.07.2019 Obec Dúbrava Zníženie energetickej náročnosti objektu základnej školy s materskou školou v Dúbrave formou zateplenia 150 000,00
56 140500/L5-44/19 23.07.2019 Obec Podhorie Obnova obecného úradu obce Podhorie 136 366,00
57 140519/L5-78/19 23.07.2019 Základná škola Spišské Vlachy, Komenského 6 Zvýšenie energetickej účinnosti pavilónu H ZŠ Spišské Vlachy 100 000,00
58 140548/L5-20/19 23.07.2019 Obec Hôrka nad Váhom Športový areál - zateplenie a stavebné úpravy 129 144,00
59 140561/L5-25/19 23.07.2019 Obec Báb Zníženie energetickej náročnosti budovy školy v obci Báb 140 000,00
60 140575/L5-35/19 23.07.2019 Obec Pribiš Materská škola - Pribiš, Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 60 000,00
61 140583/L5-27/19 23.07.2019 Obec Pukanec Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Pukanec 50 000,00
62 140592/L5-62/19 23.07.2019 Mesto Svit Prestavba vnútorných priestorov Domu smútku vo Svite 137 239,00
63 140598/L5-08/19 23.07.2019 Mesto Senec Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy A.M. Szencziho v Senci 90 000,00
64 140599/L5-31/19 23.07.2019 Obec Ladice Obecný úrad - rekonštrukcia (zvyšovanie energetickej účinnosti - zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, zateplenie strechy, výmena okien a dverí) 100 000,00
65 140603/L5-26/19 23.07.2019 Zariadenie pre seniorov Zníženie energetickej náročnosti Zariadenia pre seniorov Komárno 160 000,00
66 140605/L5-11/19 23.07.2019 Obec Horné Saliby Zateplenie MŠ so súp. č. 781 160 000,00
67 140609/L5-25/19 23.07.2019 Obec Čechynce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného domu v Čechynciach 150 000,00
68 140610/L5-23/19 23.07.2019 Stredná odborná škola Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová 190 000,00
69 140611/L5-11/19 23.07.2019 Obec Pusté Úľany Zateplenie budovy základnej školy Pusté Uľany 100 000,00
70 140615/L5-10/19 23.07.2019 Obec Vydrany Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - budova materskej školy v obci Vydrany 170 000,00
71 140624/L5-31/19 23.07.2019 Obec Neverice Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Neverice - zateplenie obvodového plášťa budovy, výmena strešnej krytiny, výmena okien 60 000,00
72 140639/L5-08/19 23.07.2019 Obec Hrubý Šúr Zateplenie 4triednej základnej školy 100 000,00
73 140644/L5-11/19 23.07.2019 Obec Čierna Voda Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Čierna Voda 180 000,00
74 140650/L5-31/19 23.07.2019 Obec Nemčiňany Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Nemčiňany 180 000,00
75 140654/L5-10/19 23.07.2019 Obec Trnávka Zvýšenie energetickej účinnosti objektu - Kultúrny dom 100 000,00
76 140667/L5-08/19 23.07.2019 Obec Tureň Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Tureň 140 000,00
77 140672/L5-25/19 23.07.2019 Obec Babindol Zateplenie MŠ Babindol s využitím OZE 25 000,00
78 140679/L5-34/19 23.07.2019 Obec Vysoká nad Kysucou Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu č. s. 215 50 000,00
79 140690/L5-31/19 23.07.2019 Mesto Zlaté Moravce Výmena otvorových konštrukcií na ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce, 1. etapa 100 000,00
80 140694/L5-26/19 23.07.2019 Obec Brestovec Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom v obci Brestovec 170 000,00
81 140706/L5-17/19 23.07.2019 Mesto Bánovce nad Bebravou Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy mestského úradu 50 000,00
82 140709/L5-26/19 23.07.2019 Obec Veľké Kosihy Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného polyfunkčného domu Veľké Kosihy 170 000,00
83 140714/L5-19/19 23.07.2019 Obec Chvojnica Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Chvojnica 160 000,00
84 140715/L5-10/19 23.07.2019 Obec Dolný Bar Zníženie energetickej náročnosti budovy CVČ 170 000,00
85 140720/L5-16/19 23.07.2019 Obec Dolná Poruba Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej školy v obci Dolná Poruba 120 000,00
86 140722/L5-10/19 23.07.2019 Obec Padáň Revitalizácia multifunkčného centra v obci Padáň 150 000,00
87 140723/L5-26/19 23.07.2019 Mestské kultúrne stredisko Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS 105 000,00
88 140724/L5-40/19 23.07.2019 Obec Hubová Optimalizácia energetických vlastností budovy ZŠ a MŠ Hubová 70 000,00
89 140725/L5-08/19 23.07.2019 Obec Kostolná pri Dunaji Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Kostolnej pri Dunaji 160 000,00
90 140735/L5-28/19 23.07.2019 Obec Malá nad Hronom Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy a klubovne 55 000,00
91 140736/L5-11/19 23.07.2019 Obec Dolná Streda Základná škola - Dolná Streda - zateplenie, exteriérové prestrešenie 60 000,00
92 140737/L5-13/19 23.07.2019 Obec Chtelnica Zmena dokončenej stavby telocvične základnej školy v obci Chtelnica - stavebnou úpravou a modernizáciou 60 000,00
93 140747/L5-25/19 23.07.2019 Obec Dolné Lefantovce Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu kultúrneho domu v obci Dolné Lefantovce - odstránenie havarijného stavu 95 000,00
94 140756/L5-11/19 23.07.2019 Mesto Sládkovičovo Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí pre MŠ J. Kráľa v Sládkovičove 170 000,00
95 140766/L5-40/19 23.07.2019 Obec Ľubochňa Stavebné úpravy obecného úradu č. s. 143 - zníženie energetickej náročnosti 170 000,00
96 140769/L5-27/19 23.07.2019 Obec Hronovce Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Hronovciach vrátane zatepľovania 160 000,00
97 140772/L5-45/19 23.07.2019 Obec Braväcovo Rekonštrukcia Obecného úradu a kultúrneho domu 170 000,00
98 140773/L5-19/19 23.07.2019 Obec Rudník Modernizácia kotolne a vykurovania v ZŠ Rudník 81 000,00
99 140776/L5-10/19 23.07.2019 Obec Kostolné Kračany Zateplenie základnej školy, Kostolné Kračany 80 000,00
100 140778/L5-12/19 23.07.2019 Obec Červeník Rekonštrukcia zdrojov tepla ZŠ v obci Červeník 110 000,00
101 140783/L5-28/19 23.07.2019 Obec Bruty Zateplenie budovy a výmena strešnej krytiny materskej školy 160 000,00
102 140788/L5-11/19 23.07.2019 Obec Jelka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Jelke 150 000,00
103 140801/L5-38/19 23.07.2019 Obec Necpaly Rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy Necpaly 150 000,00
104 140811/L5-22/19 23.07.2019 Obec Domaniža Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy č. 18 v k. ú. Kardošova Vieska v obci Domaniža, vrátane zatepľovania 60 000,00
105 140813/L5-28/19 23.07.2019 Obec Kolta Rekonštrukcia a zateplenie základnej školy s materskou školou - Kolta 170 000,00
106 140814/L5-26/19 23.07.2019 Obec Marcelová Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu 140 000,00
107 140821/L5-30/19 23.07.2019 Obec Horné Obdokovce Obecný úrad - zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy 160 000,00
108 140826/L5-30/19 23.07.2019 Obec Čermany Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Čermanoch 100 000,00
109 140833/L5-06/19 23.07.2019 Obec Studienka Výmena okien a dverí, zateplenie 1. poschodia, stropu na budove Obecného úradu Studienka, výmena vykurovania z gamatiek na teplovodné v zdravotnom stredisku (ZS) a zateplenie obvodového plášťa budovy 90 000,00
110 140834/L5-08/19 23.07.2019 Obec Chorvátsky Grob Zateplenie budovy školy a jedálne Chorvátsky Grob 100 000,00
111 140835/L5-31/19 23.07.2019 Obec Malé Vozokany Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Malé Vozokany 100 000,00
112 140848/L5-23/19 23.07.2019 Obec Opatovce nad Nitrou Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ a MŠ Opatovce nad Nitrou 170 000,00
113 140857/L5-34/19 23.07.2019 Obec Skalité Zateplenie a výmena strechy objektu kultúrny dom a požiarna zbrojnica v obci Skalité 100 000,00
114 140861/L5-27/19 23.07.2019 Obec Čaka Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy vrátane zateplenia 4 b.j. Čaka 80 000,00
115 140862/L5-19/19 23.07.2019 Obec Bukovec Zvýšenie energetickej účinnosti objektu komunitného centra spojeného s materskou školou Bukovec 169 500,00
116 140870/L5-12/19 23.07.2019 Obec Horné Otrokovce Rekonštrukcia kultúrneho domu 60 000,00
117 140871/L5-09/19 23.07.2019 Obec Košolná Rekonštrukcia kotolne MŠ s príslušenstvom 127 597,00
118 140881/L5-47/19 23.07.2019 Obec Ladzany Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Ladzany 70 000,00
119 140884/L5-10/19 23.07.2019 Obec Malé Dvorníky Obecný dom - Zvýšenie energetickej účinnosti 170 000,00
120 140886/L5-31/19 23.07.2019 Obec Skýcov Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania kultúrneho domu Skýcov 50 000,00
121 140887/L5-11/19 23.07.2019 Obec Veľká Mača Zateplenie objektu telocvične na pozemku parc. č. 5/7, 5/14 v k. ú. Veľká Mača 130 000,00