Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si  dať do Vašej pozornosti blížiaci sa termín na predloženie žiadostí o podporu formou dotácie pre činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom a zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v posledný deň na predloženie predmetných žiadostí, (t. j. 01.08.2016) budú stránkové hodiny podateľne Environmentálneho fondu predĺžené do 18.00 hod.

Zároveň dávame do Vašej pozornosti, že pri podávaní žiadostí o podporu formou dotácie je  rozhodujúci dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania žiadostí na poštovú prepravu.

(25. 07. 2016)