Environmentálny fond zverejnil zoznam schválených žiadostí o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z.

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond zverejnil zoznam schválených žiadostí o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z (ďalej len „zákon o poplatkoch“).

Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky a bol im poskytnutý príspevok je uvedený TU

Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky je uvedený TU

Metodická pomôcka k možnosti použitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko je uvedená TU

V zmysle § 8 ods. 4 zákona o poplatkoch Environmentálny fond písomne oboznámi obec o vybavení jej žiadosti o poskytnutie príspevku do 31. júla príslušného kalendárneho roka.