Zverejňujeme  Prílohu A4 k I. Rozšíreniu špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023,  Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E)

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje Prílohu A4 – Rozpočet projektu-podrobná kalulácia nákladov a ich špecifikácia k I. Rozšíreniu špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023, Oblasť: Environmentálna výchova vzdelávanie a propagácia (E).

Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu