Zverejňujeme Výzvu K-1/2023 Kompenzácie

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond zverejňuje Výzvu K-1/2023 na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich z emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie.

Termín na podanie žiadostí je do 12. 09. 2023.

Uvedený dokument nájdete po kliknutí tu

Formulár žiadosti o kompenzáciu za rok 2022 a Príručku pre žiadateľa pripravujeme a o termíne ich zverejnenia Vás budeme včas informovať.