Prihlasovacie formuláre na oblasť Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D) pre činnosti D2, D3, D5, D6 a D7 na rok 2022 – OTVORENÉ!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci Špecifikácie činností na rok 2022 pre oblasť Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D) sú k dispozícii PRIHLASOVACIE FORMULÁRE na našej webovej stránke V menu Dotácie/Ochrana prírody/Podanie žiadosti, prípadne rovno Vás nasmeruje na vyplnenie aj po kliknutí na https://envirofond.egrant.sk/.

Formulár žiadosti je možné vyplniť do 16. 08. 2022 vrátane.