Oznam!

Výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné  programové aktivity

zverejňuje Environmentálny fond v súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôležité dokumenty nájdete na http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie/vyzvy.

Termín podávania žiadostí je do 30. septembra 2021 (vrátane).

Pre podávanie žiadosti použite nasledovný link https://envirofond.egrant.sk/register.

Dokument „Výzva č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné  programové aktivity“  je možné stiahnuť tu .

V prípade otázok sa kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk .

(31. 08. 2021)