Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť POD,

dovoľujeme si vám oznámiť, že žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov nájdete na webovej stránke Programu obnovy dediny tu…
Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že kompletnú administráciu Programu obnovy dediny zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia, a preto sa so všetkými otázkami súvisiacimi s vyššie uvedenou podporou obráťte na Slovenskú agentúru životného prostredia tu…

(29. 04. 2019)