Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019

Environmentálny fond zverejňuje dokument: Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (je možné stiahnuť tu) v súlade s ustanovením §4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín predkladania žiadostí je do 31.10.2018.

V prípade otázok sa kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk .

(29. 06. 2018)