Vážení žiadatelia

dovoľujeme si  vás upozorniť na blížiaci sa termín na predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017. Posledný deň na predloženie uvedených žiadostí je 31.10.2016, pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania žiadosti na poštovú prepravu. Stránkové hodiny podateľne Environmentálneho fondu dňa 31.10.2016 sú od 8:30 do 15:00.

(24. 10. 2016)