Výzva

VÝZVA č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         stiahnuť

Dokumenty na stiahnutie

Zoznam obcí Verejné kanalizácie stiahnuť
Zoznam obcí Verejné vodovody stiahnuť
8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu v rámci „VÝZVY č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) stiahnuť
Zoznam obcí VerejnéPrílohPríloha č. 9: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu na účely posúdenia naplnenia podmienok uvedených v rámci „VÝZVY č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu v rámci „VÝZVY č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom) stiahnuť
Zoznam obcí Verejné vodovodyPríloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu, že projekt je realizovaný v súlade s koncepčnými zámermi uvedenými v „Pláne rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 stiahnuť
Príloha č. 13: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu k výberu dodávateľa v rámci „VÝZVY č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity stiahnuť
Príloha č. 14: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu k výberu dodávateľa v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci „VÝZVY č. B- 1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity
 stiahnuť