Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020, 
o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR   
     
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA
Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1145014/A1-55/20 09.10.2020Obec Sklené Teplice Základná škola Sklené Teplice – rekonštrukcia vykurovania105 000,00
     
Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1145508/A2-23/20 09.10.2020Obec Chrenovec – Brusno Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Chrenovec – Brusno70 000,00
     
Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144458/A3-73/20 04.03.2020Obec Družstevná pri HornádeZlepšenie kvality ovzdušia v obci Družstevná pri Hornáde80 000,00
2144505/A3-02/20 04.03.2020Mestská časť Bratislava – RužinovZlepšenie stavu ovzdušia v mestskej časti Bratislava – Ružinov150 000,00
3144579/A3-75/20 04.03.2020Obec VojanyZlepšenie kvality ovzdušia v obci Vojany80 000,00
4144614/A3-50/20 04.03.2020Mesto JelšavaRiešenie mimoriadne nepriaznivej ekologickej situácie spôsobenej zvýšenou koncentráciou tuhých častíc PM10 v ovzduší v k. ú. mesta Jelšava80 000,00
5144686/A3-75/20 04.03.2020Mesto Veľké KapušanyZlepšenie stavu ovzdušia v meste Veľké Kapušany130 000,00
6144707/A3-74/20 04.03.2020Mesto GelnicaZlepšenie kvality ovzdušia v meste Gelnica170 000,00
7144709/A3-31/20 04.03.2020Mesto Zlaté MoravceNákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a komunikácii v meste Zlaté Moravce200 000,00
8144721/A3-75/20 04.03.2020Obec Veľké RaškovceZlepšenie kvality ovzdušia v obci Veľké Raškovce150 000,00
9144924/A3-75/20 04.03.2020Mesto StrážskeZlepšenie stavu ovzdušia v meste Strážske90 000,00
10144989/A3-51/20 04.03.2020Mesto HnúšťaDruhá lastovička elektromobility v Hnúšti – čistiaci zametací voz so zametaním pod vodnou hmlou90 000,00
11145045/A3-52/20 04.03.2020Obec Ipeľské PredmostieZlepšenie kvality ovzdušia sadovými úpravami35 000,00
12145241/A3-55/20 04.03.2020Obec LutilaOchrana ovzdušia v obci Lutila – nákup multifunkčného čiastiaceho vozidla190 000,00
13145309/A3-43/20 04.03.2020Obec DonovalyZlepšenie kvality ovzdušia umývaním plôch a komunikácií180 000,00
14145316/A3-11/20 04.03.2020Mesto GalantaKomunálne elektronické vozidlo pre lepšie ovzdušie mesta Galanta20 000,00
15145325/A3-29/20 04.03.2020Obec Trnovec nad VáhomZlepšenie lokálnej klímy v obci Trnovec nad Váhom20 000,00
16145375/A3-70/20 04.03.2020Mestská časť Košice – ZápadČistejšia Terasa40 000,00
17145539/A3-06/20 04.03.2020Mesto MalackyZlepšenie kvality ovzdušia v Malackách170 000,00
18145541/A3-75/20 04.03.2020Mesto Michalovce1. elektrické komunálne vozidlo v Michalovciach70 000,00
19145567/A3-10/20 04.03.2020Obec Veľká PakaZlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení v oblasti riadenia kvality ovzdušia v obci Veľká Paka85 000,00
20145641/A3-78/20 04.03.2020Mesto KrompachyAdaptačné opatrenia v oblasti riadenia kvality ovzdušia v meste Krompachy80 000,00
21145665/A3-09/20 04.03.2020Obec DechticeÚdržba komunikácií a zelených plôch v obci Dechtice70 000,00
22145688/A3-32/20 04.03.2020Obec VišňovéVyužitie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Višňové50 000,00
23145764/A3-34/20 04.03.2020Obec Stará BystricaVýsadbou zelene k zlepšeniu kvality ovzdušia70 000,00
24145795/A3-43/20 04.03.2020Obec MotyčkyObstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia59 000,00
25145801/A3-11/20 04.03.2020Obec JelkaZlepšenie kvality ovzdušia v obci Jelka100 000,00
26145805/A3-73/20 04.03.2020Obec Dvorníky – VčeláreZlepšenie kvality ovzdušia v obci Dvorníky – Včeláre60 000,00
27145813/A3-70/20 04.03.2020Mestská časť Košice Sídlisko KVPZlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP25 000,00
28145854/A3-56/20 04.03.2020Prešovský samosprávny krajNákup komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny kraj140 000,00
29145871/A3-73/20 04.03.2020Obec MilhosťNákup komunálneho vozidla zameraného na čistenie obecných komunikácií80 000,00
30145991/A3-26/20 04.03.2020Obec NesvadyRevitalizácia líniových prvkov zelene za účelom zlepšenia kvality životného prostredia50 000,00
     
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144954/BK1AP-63/20 04.03.2020Obec MilpošIntenzifikácia ČOV Milpoš Oprava budovy ČOV Milpoš100 000,00
2145274/BK1AP-49/20 26.02.2020Obec MálinecRekonštrukcia ČOV Málinec100 000,00
3145364/BK1AP-60/20 26.02.2020Mesto Spišské PodhradieOdvodnenie kalov na ČOV v meste Spišské Podhradie65 000,00
4145372/BK1AP-49/20 26.02.2020Obec RovňanyIntenzifikácia ČOV Rovňany100 000,00
     
Činnosť BK2AP: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1145394/BK2AP-73/20 04.03.2020Obec SeňaVýstavba kanalizácie a ČOV v Seni, Kechneci a Milhosti100 000,00
     
Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144437/BK4AP-77/20 26.02.2020Obec BežovceKanalizácia obce Bežovce200 000,00
2144438/BK4AP-79/20 26.02.2020Obec SomotorKanalizácia 2. etapa Somotor50 000,00
3144443/BK4AP-68/20 26.02.2020Obec Nižný HrušovKanalizácia a ČOV Nižný Hrušov200 000,00
4144586/BK4AP-75/20 26.02.2020Obec Nacina VesKanalizácia a ČOV Nacina Ves100 000,00
5144644/BK4AP-75/20 26.02.2020Obec ZalužiceKanalizácia obce Zalužice150 000,00
6144651/BK4AP-67/20 26.02.2020Obec SvidničkaKanalizácia Svidnička160 000,00
7144801/BK4AP-75/20 26.02.2020Obec DrahňovDrahňov – Splašková kanalizácia a ČOV170 000,00
8144857/BK4AP-68/20 04.03.2020Obec BenkovceKanalizácia a ČOV Benkovce-Slovenská Kajňa130 000,00
9144913/BK4AP-75/20 26.02.2020Obec MoravanyMoravany – Kanalizácia (vetva BE)150 000,00
10144937/BK4AP-73/20 04.03.2020Obec SkárošČOV -Skároš200 000,00
11145020/BK4AP-73/20 26.02.2020Obec OlšovanyOlšovany – Kanalizácia, Olšovany rozšírenie kanalizácie200 000,00
12145058/BK4AP-68/20 26.02.2020Obec PošaPoša – splašková kanalizácia120 000,00
13145073/BK4AP-60/20 26.02.2020Obec DoľanyKanalizácia Doľany – kanalizácia splašková pre IBV95 000,00
14145078/BK4AP-73/20 26.02.2020Obec SokoľanySokoľany – Obecná kanalizácia a ČOV190 000,00
15145213/BK4AP-68/20 26.02.2020Obec SedliskáKanalizácia a ČOV Sedliská50 000,00
16145307/BK4AP-75/20 26.02.2020Obec SlavkovceKanalizácia Slavkovce – I. stavba150 000,00
17145317/BK4AP-75/20 26.02.2020Obec OborínVeľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV90 000,00
18145570/BK4AP-60/20 04.03.2020Obec Vyšné RepašeKanalizácia a ČOV Vyšné Repaše130 000,00
     
Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144454/BK5AP-63/20 26.02.2020Obec Červenica pri SabinoveVerejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove, rozšírenie vodovodnej a stokovej siete – 2. etapa50 000,00
2144933/BK5AP-79/20 04.03.2020Obec BielBiel – rozšírenie tlakovej kanalizácie ul. Hlavná-Železničná, ul. Hlavná – smer Dobrá, ul. Banková – západná strana.150 000,00
3145198/BK5AP-52/20 26.02.2020Obec VieskaKanalizácia a vodovod v obci Vieska54 000,00
4145250/BK5AP-73/20 04.03.2020Obec BaškaRozšírenie inžinierskych sietí – Baška160 000,00
5145400/BK5AP-73/20 26.02.2020Obec KalšaKalša – rozšírenie kanalizácie100 000,00
6145860/BK5AP-74/20 26.02.2020Obec MargecanyMargecany – miestne komunikácie, vodovod a kanalizácie pre novú IBV, Pod Horou – splašková kanalizácia – 1. etapa – 1. časť120 000,00
     
Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144612/BV1AP-79/20 26.02.2020Obec CejkovJužný Zemplín – zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd – Zemplínske Jastrabie, Cejkov – vodovod200 000,00
2144656/BV1AP-68/20 26.02.2020Obec Vyšný KazimírVodovod v obci Vyšný Kazimír, Vodovod v obci Vyšný Kazimír SO 03 – Elektrická prípojka k ČS, SO 05 – Ovládací kábel ČS – vodojem, SO 08 – Elektrická prípojka k vodojemu150 000,00
3144706/BV1AP-79/20 26.02.2020Obec BrezinaSkupinový vodovod II. etapa – Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina100 000,00
4144771/BV1AP-79/20 04.03.2020Obec KazimírSkupinový vodovod II.etapa Veľaty – Michaľany – Lastovce – Kazimír a Brezina200 000,00
5144920/BV1AP-48/20 26.02.2020Obec MaškováMašková – zásobné a rozvodné vodovodné potrubie170 000,00
6145322/BV1AP-57/20 04.03.2020Obec LopúchovLopúchov – vodovod II. etapa150 000,00
7145519/BV1AP-79/20 26.02.2020Obec MichaľanySkupinový vodovod II. etapa Veľaty – Michaľany – Lastovce – Kazimír – Brezina100 000,00
8145558/BV1AP-57/20 26.02.2020Obec KľušovZásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa – SO 19 – Skupinový vodovod Janovce-Kobyly-Kľušov150 000,00
9145686/BV1AP-57/20 26.02.2020Obec KoprivnicaRozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu II. etapa, II. stavba Koprivnica – prívod vody130 000,00
     
Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1145101/BV2AP-61/20 26.02.2020Obec VolicaVolica – obecný vodovod, obnova vodovodných rozvodov160 000,00
     
Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144435/BV3AP-57/20 26.02.2020Obec Stebnícka HutaStebnícka Huta – vodovod – rozšírenie90 000,00
2144689/BV3AP-73/20 26.02.2020Obec GyňovGyňov – Rekonštrukcia vodovodu200 000,00
3144875/BV3AP-73/20 26.02.2020Obec HájHáj – intenzifikácia vodovodu, I. etapa – obnova potrubného rozvodu vody100 000,00
4145081/BV3AP-67/20 26.02.2020Obec DukovceRekonštrukcia verejného vodovodu Dukovce – Želmanovce – II. etapa150 000,00
5145126/BV3AP-60/20 04.03.2020Obec Granč – PetrovceVodovod k IBV Gašparovec v obci Granč-Petrovce, SO – 03 Vodovod200 000,00
6145128/BV3AP-63/20 26.02.2020Obec UzovceObec Uzovce – Rekonštrukcia verejného vodovodu100 000,00
7145207/BV3AP-61/20 04.03.2020Obec HaburaHabura – vodovod, 4. etapa, rekonštrukcia prívodného vodovodného radu100 000,00
8145281/BV3AP-63/20 26.02.2020Obec Pečovská Nová VesDobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves88 000,00
9145397/BV3AP-74/20 26.02.2020Obec JaklovceJaklovce, rozšírenie vodovodu ul. Rybničná160 000,00
10145398/BV3AP-67/20 26.02.2020Obec KobylniceKobylnice – SO.01 Rekonštrukcia vodovodu180 000,00
11145569/BV3AP-57/20 26.02.2020Obec AndrejováAndrejová – rekonštrukcia vodovodu150 000,00
     
Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1145265/BK1b-37/20 26.02.2020Obec Liptovská KokavaČOV Liptovská Kokava50 000,00
2145327/BK1c-26/20 26.02.2020Obec MarcelováČistiareň odpadových vôd Marcelová, Chotín – intenzifikácia90 000,00
3145534/BK1c-08/20 26.02.2020Obec Hurbanova VesOdvodňovanie kalu ČOV Hurbanova Ves34 000,00
     
Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144834/BK2c-22/20 26.02.2020Obec Dolná MarikováDolná Mariková – kanalizácia a ČOV150 000,00
2145289/BK2b-25/20 26.02.2020Obec Ivanka pri NitreIvanka pri Nitre – kanalizačná sieť100 000,00
3145682/BK2c-11/20 26.02.2020Mesto SládkovičovoKanalizácia a ČOV, Sládkovičovo, Nový Dvor80 000,00
     
Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144567/BK4a-07/20 26.02.2020Obec Slovenský GrobSlovenský Grob, kanalizácia I. etapa, Chorvátska ulica (prepracovanie) a rozšírenie kanalizácie ulica Pri Štadióne150 000,00
2144638/BK4c-06/20 26.02.2020Obec PernekVerejná kanalizácia a ČOV – Pernek150 000,00
3144684/BK4c-31/20 26.02.2020Obec Čierne KľačanyČierne Kľačany – kanalizácia170 000,00
4144694/BK4b-31/20 26.02.2020Obec VelčiceVelčice – ČOV a kanalizácia100 000,00
5144744/BK4c-35/20 04.03.2020Obec Vyšný KubínJesenová-Vyšný Kubín-Dolný Kubín – splašková kanalizácia50 000,00
6144855/BK4c-31/20 26.02.2020Obec ObyceObyce – kanalizácia170 000,00
7144860/BK4c-25/20 26.02.2020Obec ČabČAB – kanalizačná sieť100 000,00
8144881/BK4b-58/20 26.02.2020Obec MyslinaMyslina – Kanalizácia a ČOV100 000,00
9144885/BK4c-65/20 26.02.2020Obec Nižné RužbachyKanalizácia Nižné Ružbachy IBV – Pod Kirbargom100 000,00
10145028/BK4c-28/20 04.03.2020Obec BardoňovoBardoňovo, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd190 000,00
11145042/BK4a-58/20 26.02.2020Obec JabloňJabloň – obecná kanalizácia I. etapa, ČOV + kanalizácia II. etapa, Jabloň40 000,00
12145060/BK4b-44/20 26.02.2020Obec BaďanKanalizácia a ČOV – Baďan, Klastava200 000,00
13145106/BK4c-16/20 04.03.2020Obec SoblahovSoblahov – splašková kanalizácia60 000,00
14145109/BK4b-31/20 26.02.2020Obec Kostoľany pod TribečomKostoľany pod Tríbečom – kanalizačná sieť100 000,00
15145134/BK4b-25/20 26.02.2020Obec HruboňovoŠurianky – Hruboňovo, čistiareň odpadových vôd a kanalizácia100 000,00
16145215/BK4a-30/20 26.02.2020Obec ČermanyČermany – kanalizácia100 000,00
17145326/BK4c-25/20 26.02.2020Obec PaňaKanalizácia Paňa100 000,00
18145347/BK4c-09/20 26.02.2020Obec Dolné OrešanySplašková kanalizácia Dolné Orešany II. etapa200 000,00
19145530/BK4b-17/20 26.02.2020Obec UhrovecUhrovec – kanalizácia a ČOV pri Obecnom úrade, rozšírenie kapacity100 000,00
20145683/BK4a-24/20 04.03.2020Obec LúkyLúky – kanalizácia a ČOV80 000,00
21145776/BK4c-27/20 26.02.2020Obec Vyškovce nad IpľomVyškovce nad Ipľom – Splašková kanalizácia170 000,00
22145857/BK4c-06/20 26.02.2020Obec Plavecký MikulášČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš100 000,00
     
Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144561/BK5c-47/20 26.02.2020Mesto DudinceStoková sieť a vodovod – IBV Dudince50 000,00
2144659/BK5c-56/20 04.03.2020Obec ZáhradnéZáhradné – kanalizácia a ČOV100 000,00
3144808/BK5a-65/20 26.02.2020Obec JarabinaJarabina – Kanalizácia, Čistá a bezpečná voda – nevyhnutnosť rozvoja regiónu, SO 03 – Výstavba miestnej kanalizácie – úsek č. 1150 000,00
4144846/BK5b-58/20 26.02.2020Obec LackovceInžinierske siete pre IBV Za Kordoškovou, SO 01 – Kanalizácia a SO 02 – Vodovod40 000,00
5144856/BK5b-10/20 04.03.2020Obec PovodaPovoda – kanalizácia100 000,00
6144867/BK5c-11/20 26.02.2020Obec VáhovceVáhovce – splašková kanalizácia90 000,00
7144958/BK5b-08/20 04.03.2020Obec Veľký BielKanalizácia a čistiareň odpadových vôd 103 000,00
8145172/BK5b-62/20 04.03.2020Obec Veľký SlavkovObecná kanalizácia a čistiareň odpaodvých vôd Veľký Slavkov150 000,00
9145226/BK5b-42/20 26.02.2020Obec ZuberecInžinierske siete IBV Zuberec – PRTE II, objekt: SO 07 Vonkajšia kanalizácia splašková100 000,00
10145369/BK5c-13/20 26.02.2020Obec KrakovanyIBV Staré Konopisko – Krakovany90 000,00
11145385/BK5c-44/20 26.02.2020Obec Svätý AntonSvätý Anton – časť Salaš – rekonštrukcia jestvujúcej splaškovej kanalizácie.150 000,00
12145554/BK5c-09/20 26.02.2020Obec KošolnáObecná splašková kanalizácia – Košolná – 3. etapa80 000,00
13145640/BK5c-11/20 26.02.2020Obec Dolná StredaIBV pri Novej ulici – Dolná Streda150 000,00
14145778/BK5c-07/20 04.03.2020Obec ŠenkviceObecná splašková kanalizácia, vetva: AII-2108 000,00
     
Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144886/BV1a-58/20 26.02.2020Obec RovnéRovné, Vyšný Hrušov – Zásobovanie vodou, SO 10 – Vodojem 2 x 150m3, SO 11 – Kanalizácia100 000,00
2144894/BV1c-45/20 26.02.2020Obec PolomkaPolomka-Hámor-vodovod200 000,00
3145262/BV1c-47/20 26.02.2020Obec LišovObec Lišov vodovod I. etapa100 000,00
4145598/BV1c-30/20 26.02.2020Obec ČeľadinceVodovod Čeľadince 2100 000,00
5145714/BV1c-34/20 26.02.2020Obec RadôstkaZásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce, Rozšírenie o vodovodné vetvy DR V 1-5, DR V 1-6 v obci Radôstka40 000,00
     
Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1145130/BV2b-22/20 26.02.2020Obec HatnéCeloobecný vodovod Hatné180 000,00
2145671/BV2c-31/20 26.02.2020Obec LadiceLadice – vodojem Podskalie70 000,00
     
Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144581/BV3a-27/20 04.03.2020Obec MálašVerejný vodovod Málaš – ARMA17 000,00
2144657/BV3b-54/20 26.02.2020Obec Horné HámreRekonštrukcia obecného vodovodu80 000,00
3144700/BV3c-39/20 26.02.2020Obec RabčaRozšírenie vodovodu, dažďovej a splaškovej kanalizácie v lokalite Adamovka III – 2. etapa140 000,00
4145373/BV3c-22/20 04.03.2020Obec PapradnoRozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica100 000,00
5145379/BV3c-38/20 26.02.2020Obec KrpeľanyIBV – Krpeľany – Juh, SO 02 Rozšírenie vodovodu29 000,00
6145752/BV3c-39/20 26.02.2020Obec ZubrohlavaZUBROHLAVA – rozšírenie vodovodu lokalita Klinec a Skladaná, I. etapa120 000,00
     
Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1145581/BV4c-08/20 26.02.2020Obec Kostolná pri DunajiKostolná pri Dunaji – Rekonštrukcia VZ KD-1160 000,00
2145586/BV4c-08/20 26.02.2020Obec Hrubý ŠúrVodovod – Hrubý Šúr, stavebný objekt: Rekonštrukcia čerpacej stanice80 000,00
     
Činnosť BD1: Odvádzanie vôd z povrchového odtoku
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1147495/BD1-10/20 09.10.2020Obec Lúč na Ostrove Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Lúč na Ostrove40 000,00
     
Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1147463/BP1-75/20 09.10.2020Obec Klokočov Klokočov – Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami 180 000,00
     
Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1147564/BP2-59/20 09.10.2020Obec ToporecProtipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Toporec150 000,00
     
Činnosť BR1: Rybárstvo
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1145137/BR1-32/20 09.10.2020Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina Zachovanie genofondu pstruha potočného v horských potokoch a lipňa tymiánového v podhorských riekach – rybárskych revírov 108 000,00
     
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV (Oddiel I. Špecifikácie činností podpory na rok 2020)
Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144445/C1-08/20 04.03.2020Obec HamuliakovoTriedenie komunálneho odpadu v obci Hamuliakovo70 000,00
2144621/C1-52/20 04.03.2020Obec BušinceZlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Bušince60 000,00
3144997/C1-52/20 04.03.2020Obec KiarovRozvoj odpadového hospodárstva v obci Kiarov60 000,00
4145001/C1-46/20 04.03.2020Obec LátkyTechnická infraštruktúra pre triedený zber – obec Látky79 500,00
5145002/C1-43/20 04.03.2020Obec MedzibrodTechnická infraštruktúra pre triedený zber – obec Medzibrod70 000,00
6145011/C1-32/20 04.03.2020Obec ĎurčináTriedený zber komunálneho odpadu pre obec Ďurčiná70 000,00
7145170/C1-64/20 04.03.2020Obec Kalná RoztokaZvýšenie efektívnosti zberu odpadu v obci20 000,00
8145231/C1-52/20 04.03.2020Obec OlováryRozvoj odpadového hospodárstva v obci Olováry40 000,00
9145259/C1-32/20 04.03.2020Obec Malá ČiernaTriedený zber komunálneho odpadu pre obec Malá Čierna80 000,00
10145603/C1-40/20 04.03.2020Obec Liptovská TepláTriedený zber komunálneho odpadu pre obec Liptovská Teplá80 000,00
11145607/C1-16/20 04.03.2020Obec BobotTriedený zber KO v obci Bobot70 000,00
12145610/C1-20/20 04.03.2020Obec Bzince pod JavorinouZakúpenie technologického vybavenia pre obec Bzince pod Javorinou70 000,00
13145890/C1-28/20 04.03.2020Obec KamenínNákup techniky na zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Kamenín60 000,00
14145980/C1-25/20 04.03.2020Obec Malý LapášZvýšenie úrovne triedenia biologicky rozložiteľného odpadu v obci Malý Lapáš46 000,00
     
Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144534/C2-75/20 09.10.2020Obec Jastrabie pri MichalovciachPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Jastrabie pri Michalovciach 2 280,00
2144887/C2-73/20 09.10.2020Obec Kostoľany nad Hornádom Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Kostoľany nad Hornádom19 700,00
3144973/C2-79/20 09.10.2020Obec Biel Kompostáreň43 000,00
4145493/C2-52/20 09.10.2020Obec Kamenné Kosihy Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO – Kamenné Kosihy40 000,00
     
Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144570/C3-27/20 04.03.2020Obec NýrovceZberný dvor Nýrovce140 000,00
2145079/C3-18/20 04.03.2020Obec Košecké PodhradieZberný dvor Košecké Podhradie70 000,00
3145094/C3-25/20 04.03.2020Obec Nová Ves nad ŽitavouTechnologické vybavenie zberného dvora v obci Nová Ves nad Žitavou – nákup veľkoobjemových kontajnerov10 000,00
4145252/C3-13/20 04.03.2020Mesto VrbovéZberný dvor50 000,00
5145404/C3-13/20 04.03.2020Obec PrašníkZberný dvor Prašník90 000,00
6145442/C3-09/20 04.03.2020Obec Dolná KrupáZberný dvor90 000,00
7145499/C3-55/20 04.03.2020Obec Horná ŽdaňaZberný dvor Horná Ždaňa38 000,00
8145654/C3-55/20 04.03.2020Obec LovčaZberný dvor Lovča150 000,00
9145656/C3-11/20 04.03.2020Obec Dolné SalibyZberný dvor – Dolné Saliby60 000,00
10145694/C3-25/20 04.03.2020Obec BabindolZberný dvor Babindol80 000,00
11145945/C3-10/20 04.03.2020Obec Veľké BlahovoZberný dvor triedeného komunálneho odpadu110 000,00
12145977/C3-11/20 04.03.2020Obec TomášikovoVybudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo70 000,00
     
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV (Oddiel II. Špecifikácie činností podpory na rok 2020)
Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144427/C4-77/20 09.10.2020Obec ChoňkovceIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Choňkovce 17 500,00
2144457/C4-73/20 09.10.2020Obec Beniakovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Beniakovce67 170,00
3144502/C4-79/20 09.10.2020Obec BoršaIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Borša 77 280,00
4144601/C4-37/20 09.10.2020Obec Liptovský Ondrej Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Liptovský Ondrej67 536,00
5144624/C4-75/20 09.10.2020Obec Maťovské VojkovceIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Maťovské Vojkovce 35 400,00
6144635/C4-79/20 09.10.2020Obec Zemplínska Nová VesIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Zemplínska Nová Ves 62 970,00
7144730/C4-26/20 09.10.2020Obec Martovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Martovce 80 000,00
8144842/C4-73/20 09.10.2020Obec SokoľIntenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Sokoľ 58 647,00
9144889/C4-73/20 09.10.2020Obec Kostoľany nad Hornádom Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kostoľany nad Hornádom59 140,00
10144965/C4-79/20 09.10.2020Obec Biel Intenzifikácia tiredeného zberu komunálnych odpadov v obci Biel68 872,00
11145069/C4-73/20 09.10.2020Obec Hodkovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hodkovce69 190,00
12145114/C4-10/20 09.10.2020Obec SapTriedený zber komunálneho odpadu v obci Sap80 000,00
13145334/C4-27/20 09.10.2020Obec Ipeľské ÚľanyDoplnenie technickej infraštruktúry na ZD Ipeľské Úľany56 221,00
14145497/C4-17/20 09.10.2020Obec Dežerice Triedený zber komunálneho odpadu obce Dežerice 57 000,00
15145502/C4-25/20 09.10.2020Obec Mojmírovce Zakúpenie techniky pre podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Mojmírovce 80 000,00
16145609/C4-18/20 09.10.2020Mesto Ilava Triedený zber komunálneho odpadu v meste Ilava 59 460,00
17145692/C4-27/20 09.10.2020Obec Čaka Triedený zber komunálneho odpadu v obci Čaka 80 000,00
18145719/C4-08/20 09.10.2020Obec Malinovo Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Malinovo72 300,00
19145735/C4-41/20 09.10.2020Obec MošovceRozšírenie technického zázemia pre nakladanie s odpadom v obci Mošovce 68 670,00
20145748/C4-23/20 09.10.2020Obec Valaská Belá Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Valaské Belá76 620,00
21145760/C4-49/20 09.10.2020Obec BrezničkaObstaranie technológií na triedený zber komunálneho odpadu a jeho efektívne spracovanie v obci Breznička 64 000,00
22145819/C4-72/20 09.10.2020Mestská časť Košice – KrásnaPodpora triedeného zberu odpadu v mestskej časti Košice – Krásna 80 000,00
23145824/C4-09/20 09.10.2020Obec Suchá nad Parnou Triedený zber komunálneho odpadu – TRAKTOR 80 000,00
24145893/C4-75/20 09.10.2020Obec Trnava pri Laborci Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu v obci Trnava pri Laborci 74 400,00
25145928/C4-51/20 09.10.2020Obec Veľké Teriakovce Obstaranie strojov a kontajnerov pre obec Veľké Teriakovce na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu32 201,00
26145972/C4-10/20 09.10.2020Obec Bellova VesZefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Bellova Ves 13 680,00
27145973/C4-39/20 09.10.2020Obec MútneZvýšenie efektivity triedeného zberu v obci Mútne80 000,00
     
Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144428/C5-33/20 09.10.2020Obec Maršová – RašovPodpora domáceho kompostovania v obci Maršová – Rašov30 000,00
2144482/C5-33/20 09.10.2020Obec Hlboké nad Váhom Podpora domáceho kompostovania v obci Hlboké nad Váhom 30 000,00
3144535/C5-79/20 09.10.2020Mesto Čierna nad TisouPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v meste Čierna nad Tisou 17 000,00
4144545/C5-75/20 09.10.2020Obec SennéPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Senné 25 000,00
5144550/C5-75/20 09.10.2020Obec PtrukšaOplotenie kompostoviska, Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Ptrukša53 000,00
6144559/C5-75/20 09.10.2020Obec ČičarovcePredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čičarovce 80 000,00
7144666/C5-79/20 09.10.2020Obec HriadkyPredchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Hriadky 100 000,00
8144727/C5-75/20 09.10.2020Obec Veľké Raškovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Raškovce – Malá obecná kompostáreň90 000,00
9144906/C5-73/20 09.10.2020Obec Perín – Chym Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Perín-Chym100 000,00
10145000/C5-79/20 09.10.2020Obec Boťany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Boťany97 000,00
11145197/C5-67/20 09.10.2020Obec RovnéSpracovávanie BRO v obci Rovné 15 000,00
12145305/C5-31/20 09.10.2020Obec Veľké Vozokany Kompostéry pre Veľké Vozokany21 000,00
13145447/C5-25/20 09.10.2020Obec ČakajovceKompostéry pre Čakajovce 50 000,00
14145538/C5-10/20 09.10.2020Obec Blatná na OstroveZakúpenie kompostérov pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Blatná na Ostrove 55 000,00
15145608/C5-54/20 09.10.2020Obec Hronský BeňadikKompostéry pre Hronský Beňadik 55 000,00
16145716/C5-33/20 09.10.2020Obec Súľov – Hradná Obecná kompostáreň BRO (DO 100 t), Súľov – Hradná120 000,00
17145732/C5-67/20 09.10.2020Obec Kružlová Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Kružlová 27 000,00
18145754/C5-52/20 09.10.2020Obec NeninceZefektívnenie systému nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom prostredníctvom zabezpečenia kompostární pre domácnosti a zakúpenia drviča drevnej hmoty70 000,00
19145815/C5-73/20 09.10.2020Obec Košická Polianka Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Košická Polianka38 000,00
20145869/C5-08/20 09.10.2020Obec Most pri BratislaveKompostovanie v obci Most pri Bratislave 25 000,00
     
Činnosť C6: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1144497/C6-08/20 09.10.2020Mesto Senec Zberný dvor135 000,00
2145462/C6-35/20 09.10.2020Obec Dlhá nad OravouZberný dvor v obci Dlhá nad Oravou, prestrešenie betónovej plochy55 750,00
3145505/C6-20/20 09.10.2020Obec Bzince pod Javorinou Bzince pod Javorinou zberný dvor odpadov 1. etapa120 000,00
     
D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1147524/D5-43/20 09.10.2020Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Podpora zlepšenia starostlivosti o hendikepované chránené druhy živočíchov, Rehabilitačná voliéra pre handikepované živočíchy40 000,00
2147558/D5-04/20 09.10.2020Bratislavské regionálne ochranárske združenie Obnova a údržba historickej štruktúry Panónskeho hája NPR Šúr26 000,00
3147565/D5-43/20 09.10.2020Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Označovanie chránených častí prírody a krajiny v roku 2020 100 000,00
     
E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA
Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1147181/E1-43/20 04.03.2020Slovenská agentúra životného prostrediaEnvironmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 202055 000,00
2147195/E1-03/20 04.03.2020Pura Natura & Education n.o.Možnosti rozvoja environmentálneho vzdelávania a gramotnosti v rámci ochrany prírody a krajiny a jednotlivých stupňov biotopov130 000,00
3147198/E1-02/20 04.03.2020OZ za zdravší životEnvironmentálne vzdelávanie ako cesta k trvaloudržateľnému rozvoju180 000,00
4147199/E1-10/20 04.03.2020Nadácia DSAEnvironmentálna výchova v oblasti spôsobu triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu40 000,00
5147200/E1-10/20 04.03.2020Inštitút environmentálneho vzdelávania a výskumu pre moderné elektronické a autonómne systémyOdborné environmentálne vzdelávanie v oblasti odpadového hospodárstva170 000,00
6147205/E1-44/20 04.03.2020Slovenské banské múzeumInovácia expozície Baníctvo na Slovensku, II. etapa50 000,00
7147207/E1-01/20 04.03.2020Štátny geologický ústav Dionýza ŠtúraŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra – 80 rokov pre Slovensko50 000,00
8147208/E1-01/20 04.03.2020Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na SlovenskuZhotovenie časopisu Vodohospodársky spravodajca a podujatie Svetový deň vody 202025 000,00
9147209/E1-01/20 04.03.2020Výskumný ústav vodného hospodárstvaOsveta v oblasti vodného hospodárstva a prezentácia VÚVH15 000,00
10147211/E1-37/20 04.03.2020Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstvaEnvironmentálne aktivity v edičnej a prezentačnej činnosti SMOPaJ50 000,00
11147217/E1-56/20 04.03.2020Universitataes Prešov, n. o.Didaktický park110 000,00
12147218/E1-43/20 04.03.2020Štátna ochrana prírody Slovenskej republikyPodporné aktivity environmentálnej výchovy a propagácie realizované ŠOP SR55 000,00
     
F. Oblasť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Činnosť F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1147185/F1-04/20 04.03.2020Mestská časť Bratislava LamačZnižovanie negatívnych dopadov dopravy na kvalitu ovzdušia – Lamač200 000,00
     
L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA
Činnosť L6AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1146297/L6AP-66/20 04.03.2020Obec MiňovceRekonštrukcia strechy a zateplenie budovy materskej školy91 010,00
2146308/L6AP-79/20 04.03.2020Obec NovosadZvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy200 000,00
3146322/L6AP-57/20 04.03.2020Obec SmilnoZníženie energetických nákladov na prevádzku budovy materskej školy47 810,00
4146324/L6AP-52/20 04.03.2020Obec ObeckovZvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v obci Obeckov80 000,00
5146329/L6AP-76/20 04.03.2020Obec VlachovoZlepšenie energetickej hospodársnosti budovy spoločenského domu Vlachovo, Spoločenský dom90 000,00
6146331/L6AP-51/20 04.03.2020Obec ČížZvyšovanie energetickej účinnosti MŠ a ZŠ vrátane zatepľovania v obci Číž170 000,00
7146335/L6AP-75/20 04.03.2020Obec SennéSenné: Obecný úrad a materská škola – stavebné úpravy, Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania16 975,00
8146336/L6AP-48/20 04.03.2020Obec TuhárZvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy obce Tuhár28 180,00
9146337/L6AP-52/20 04.03.2020Obec Balog nad IpľomZlepšenie energetickej hospodárnosti budovy základnej školy98 670,00
10146338/L6AP-75/20 04.03.2020Obec SuchéSuché – Obecný úrad – Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania50 000,00
11146354/L6AP-73/20 04.03.2020Obec KomárovceZlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií školy90 000,00
12146355/L6AP-76/20 04.03.2020Obec HrhovZvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ110 000,00
13146356/L6AP-73/20 04.03.2020Obec SlanecRekonštrukcia a modernizácia – stavebné úpravy Základnej školy s materskou školou Slanec, zateplenie fasády budovy94 925,00
14146357/L6AP-73/20 04.03.2020Obec Vyšná HutkaZateplenie a obnova Obecného úradu s kultúrnym domom vo Vyšnej Hutke190 000,00
15146384/L6AP-68/20 04.03.2020Obec MajerovceObnova obecných budov v obci Majerovce36 446,00
16146386/L6AP-52/20 04.03.2020Obec ZávadaVybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy Materskej školy a Obecného úradu Závada34 819,00
17146388/L6AP-75/20 04.03.2020Obec ZávadkaZávadka – Rekonštrukcia obecného úradu a MŠ – zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania61 224,00
18146389/L6AP-76/20 04.03.2020Obec RozložnáObecný úrad Rozložná – rekonštrukcia140 000,00
19146403/L6AP-52/20 04.03.2020Obec DolinkaKultúrny dom súp. č. 211 v obci Dolinka – Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy100 000,00
20146447/L6AP-76/20 04.03.2020Obec Jablonov nad TurňouZateplenie budovy Základnej školy185 000,00
21146457/L6AP-51/20 04.03.2020Obec JesenskéZvyšovanie energetickej účinnosti telocvične v obci Jesenské190 000,00
22146489/L6AP-57/20 04.03.2020Obec LascovMaterská škola Lascov – stavebná úprava200 000,00
23146494/L6AP-67/20 04.03.2020Obec Nižný MirošovStavebné úpravy Jedálne a Telocvične Nižný Mirošov94 500,00
24146509/L6AP-66/20 04.03.2020Obec BrusnicaZníženie energetickej náročnosti ZŠ Brusnica66 500,00
25146511/L6AP-79/20 04.03.2020Obec VojčiceZvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej školy Vojčice190 000,00
26146526/L6AP-79/20 04.03.2020Mesto Kráľovský ChlmecVýmena výplňových konštrukcií ZŠ Kráľovský Chlmec180 000,00
27146529/L6AP-73/20 04.03.2020Obec Trstené pri HornádeZateplenie a výmena okien na novej budove základnej školy Trstená pri Hornáde194 027,00
28146536/L6AP-75/20 04.03.2020Obec RuskáZníženie energetickej náročnosti obecného domu, stavba s.č.61 na pozemku C KN p.č. 9 v k.ú. Ruská100 000,00
29146540/L6AP-79/20 04.03.2020Obec VojkaZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania – Kultúrny dom Vojka71 000,00
30146542/L6AP-60/20 04.03.2020Obec OľšavicaRekonštrukcia materskej školy, Oľšavica, parc. č. 325, 32730 000,00
31146545/L6AP-48/20 04.03.2020Obec ŠávoľZateplenie a stavebné úpravy budovy Obecného úradu – Šávoľ79 432,00
32146548/L6AP-59/20 04.03.2020Obec VlkovceZvýšenie energetickej efektívnosti Základnej školy s materskou školou, Vlkovce – 1. etapa zateplenie zvislých a vodorovných konštrukcií budovy123 000,00
33146568/L6AP-63/20 04.03.2020Obec Pečovská Nová VesRekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavná 2, Pečovská Nová Ves115 000,00
34146579/L6AP-76/20 04.03.2020Obec Gemerská HôrkaRealizačný projekt na zateplenie budovy Domu dôchodcov30 000,00
35146582/L6AP-73/20 04.03.2020Obec Turňa nad BodvouZateplenie a výmena okien OcÚ Turňa nad Bodvou73 490,00
36146588/L6AP-79/20 04.03.2020Obec Slovenské Nové MestoZateplenie objektu kultúrneho domu v obci Slovenské Nové Mesto189 000,00
37146590/L6AP-50/20 04.03.2020Obec LeváreZvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu vrátane zatepľovania v obci Leváre62 000,00
38146592/L6AP-68/20 04.03.2020Obec HolčíkovceRekonštrukcia Základnej školy Holčíkovce60 000,00
39146597/L6AP-52/20 04.03.2020Obec SečiankyZvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v obci Sečianky100 000,00
40146600/L6AP-79/20 04.03.2020Obec ČerhovZateplenie objektu ZŠ s MŠ v obci Čerhov180 000,00
41146626/L6AP-51/20 04.03.2020Obec BarcaZvyšovanie energetickej účinnosti základnej školy a obecného úradu100 000,00
42146636/L6AP-51/20 04.03.2020Obec Stará BaštaZvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu vrátane zatepľovania45 000,00
43146651/L6AP-79/20 04.03.2020Obec LelesŠportovo-spoločenské centrum mladých v obci Leles100 000,00
44146656/L6AP-51/20 04.03.2020Obec RakytníkZníženie energetickej náročnosti obecného úradu90 000,00
45146657/L6AP-51/20 04.03.2020Obec Gemerské DechtáreZvyšovanie energetickej účinnosti materskej školy vrátane zatepľovania a stavebných úprav170 000,00
46146660/L6AP-48/20 04.03.2020Obec RapovceZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Rapovce140 000,00
47146671/L6AP-77/20 04.03.2020Obec KrčavaKrčava – Základná škola s materskou školou – Zvýšenie energetickej účinnosti objektu na pozemku parc. č. KN 576, k. ú. Krčava140 000,00
48146694/L6AP-68/20 04.03.2020Obec Vyšný ŽipovObnova a rekonštrukcia základnej školy Vyšný Žipov100 000,00
49146703/L6AP-67/20 04.03.2020Obec StročínZníženie energetickej náročnosti Materskej školy Stročín90 914,00
50146709/L6AP-67/20 04.03.2020Mesto GiraltovceObnova a prístavba základnej školy Giraltovce200 000,00
51146710/L6AP-52/20 04.03.2020Obec Veľké ZlievceZvýšenie energetickej účinnosti budovy základnej školy – Veľké Zlievce38 603,00
52146720/L6AP-51/20 04.03.2020Obec Veľký BlhZvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ v obci Veľký Blh vrátane zatepľovania180 000,00
53146745/L6AP-51/20 04.03.2020Mesto TisovecTisovec – rekonštrukcia základnej školy, objekt budova školy20 055,00
54146760/L6AP-51/20 04.03.2020Obec ŠtrkovecZvyšovanie energetickej účinnosti Viacúčelovej spoločenskej budovy v Štrkovci150 000,00
55146765/L6AP-67/20 04.03.2020Obec Vyšný MirošovZŠ Vyšný Mirošov – zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy99 749,00
56146785/L6AP-57/20 04.03.2020Mesto BardejovZýšenie energetickej účinnosti pavilónu C a prechodovej chodby MŠ Gorkého 13, Bardejov145 000,00
57146796/L6AP-73/20 04.03.2020Obec PaňovceZateplenie Základnej školy v Paňovciach78 947,00
58146800/L6AP-75/20 04.03.2020Obec KusínObecný úrad v obci Kusína – Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania48 616,00
59146803/L6AP-50/20 04.03.2020Obec Ratkovské BystréRekonštrukcia obecného úradu v obci Ratkovské Bystré100 000,00
60146807/L6AP-73/20 04.03.2020Obec Družstevná pri HornádeZníženie energetickej náročnosti objektu Telocvične a jedálne pri ZŠ Družstevná pri Hornáde p. č. 4/267 330,00
61146824/L6AP-57/20 04.03.2020Obec AbrahámovceAbrahámovce – zateplenie objektu základnej školy100 000,00
62146841/L6AP-77/20 04.03.2020Mesto SobranceSobrance – dom smútku – zvýšenie energetickej účinnosti objektu95 000,00
63146854/L6AP-73/20 04.03.2020Obec SokoľPolyfunkčný objekt Obecný úrad a Kultúrny dom – Sokoľ zateplenie100 000,00
64146858/L6AP-76/20 04.03.2020Obec RejdováZvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ Rejdová – Pavilón C150 000,00
65146860/L6AP-79/20 04.03.2020Obec Zemplínska TeplicaRekonštrukcia Základnej školy50 843,00
66146862/L6AP-64/20 04.03.2020Obec PichneZvýšenie energetickej účinnosti objektu MŠ Pichne31 203,00
67146863/L6AP-79/20 04.03.2020Obec ParchovanyRekonštrukcia a oprava Základnej školy Parchovany93 876,00
68146877/L6AP-79/20 04.03.2020Obec BielZvyšovanie energetickej účinnosti školskej jedálne pri základnej škole28 905,00
69146878/L6AP-50/20 04.03.2020Obec GemerZateplenie materskej školy č. s. 20279 601,00
70146891/L6AP-66/20 04.03.2020Obec ChotčaZateplenie budovy základnej školy98 176,00
71146892/L6AP-66/20 04.03.2020Obec PotokyZateplenie budovy obecného úradu97 327,00
72146893/L6AP-51/20 04.03.2020Obec IvaniceZvyšovanie energetickej účinnosti úradu v obci Ivanice67 986,00
73146906/L6AP-67/20 04.03.2020Obec KalništeMaterská škola Kalnište – úspora energie a využitie OZE67 838,00
74146910/L6AP-68/20 04.03.2020Obec Hermanovce nad TopľouZvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ a MŠ Hermanovce nad Topľou91 792,00
75146912/L6AP-73/20 04.03.2020Obec Košické OľšanyKošické Olšany – Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu160 000,00
76146919/L6AP-79/20 04.03.2020Obec DargovZvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu – Dargov200 000,00
77146927/L6AP-73/20 04.03.2020Obec RudníkZateplenie a výmena okien budovy ZŠ, MŠ a OcÚ93 677,00
78146935/L6AP-77/20 04.03.2020Obec Remetské HámreMaterská škola Remetské Hámre – Výmena strechy a otvorových výplní v MŠ obce Remetské Hámre50 000,00
79146936/L6AP-79/20 04.03.2020Mesto TrebišovZníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. 1. decembra, Trebišov170 000,00
     
Činnosť L6: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1146298/L6-06/20 04.03.2020Obec Záhorská VesZvýšenie energetickej efektívnosti Centrum voľného času spolkov a združení80 000,00
2146302/L6-30/20 04.03.2020Obec ČeľadinceZŠ a MŠ Čeľadince – zníženie energetickej náročnosti objektu190 000,00
3146342/L6-08/20 04.03.2020Obec Chorvátsky GrobStavebné úpravy a zateplenie materskej školy v Chorvátskom Grobe135 000,00
4146347/L6-08/20 04.03.2020Obec IgramObnova, zateplenie objektu škôlky, fasády a strechy objektu90 000,00
5146358/L6-29/20 04.03.2020Mesto ŠaľaZníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali100 000,00
6146361/L6-14/20 04.03.2020Mesto SenicaObnova budovy MŠ zateplením – MŠ Senica, Komenského 1039191 900,00
7146380/L6-26/20 04.03.2020Zariadenie pre seniorov KomárnoZníženie energetickej náročnosti Zariadenia pre seniorov Komárno100 000,00
8146406/L6-08/20 04.03.2020Obec Hrubý ŠúrZateplenie 4triednej základnej školy50 000,00
9146411/L6-20/20 04.03.2020Obec KočovceZákladná škola a materská škola Kočovce, rekonštrukcia a modernizácia70 000,00
10146449/L6-54/20 04.03.2020Obec BrehyZateplenie budovy Základnej školy Brehy200 000,00
11146467/L6-10/20 04.03.2020Obec Veľká PakaAdministratívna budova súp. č. 194200 000,00
12146479/L6-29/20 04.03.2020Obec TešedíkovoRekonštrukcia a modernizácia budovy domova dôchodcov v obci Tešedíkovo80 000,00
13146518/L6-58/20 04.03.2020Obec Hrabovec nad LaborcomKnižnica a denný stacionár – zateplenie, výmena strešnej krytiny60 000,00
14146520/L6-34/20 04.03.2020Obec Vysoká nad KysucouZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu č. s. 215100 000,00
15146523/L6-24/20 04.03.2020Obec KvašovStavebné úpravy materskej školy č.s. 1650 000,00
16146553/L6-23/20 04.03.2020Obec PoluvsieZateplenie objektu materskej školy, Poluvsie140 000,00
17146564/L6-10/20 04.03.2020Obec KľúčovecZníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Kľúčovec č.p. 162/9 (Materskej školy)110 000,00
18146565/L6-14/20 04.03.2020Obec SobotišteZvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ140 000,00
19146569/L6-21/20 04.03.2020Mesto PartizánskeZlepšenie energetickej hospodárnosti Základná škola Radovana Kaufmana v Partizánskom90 000,00
20146574/L6-40/20 04.03.2020Obec LudrováZníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Ludrová65 000,00
21146583/L6-35/20 04.03.2020Obec ZázriváZníženie energetickej náročnosti Materskej školy – Zázrivá199 000,00
22146598/L6-38/20 04.03.2020Obec SklabiňaZníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ v obci Sklabiňa – zatepľovanie80 000,00
23146599/L6-54/20 04.03.2020Obec ŽupkovModerná škola v obci Župkov prostredníctvom prestavby, modernizácie, vybavenia a zateplenia80 000,00
24146633/L6-25/20 04.03.2020Mesto VrábleZníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ – sídlisko Lúky, Vráble80 000,00
25146634/L6-28/20 04.03.2020Obec BrutyZateplenie budovy a výmena strešnej krytiny budovy materskej školy25 000,00
26146652/L6-08/20 04.03.2020Obec Veľký BielZníženie energetickej náročnosti objektu obecný úrad – Veľký Biel50 000,00
27146666/L6-09/20 04.03.2020Obec ZavarZníženie energetickej náročnosti telocvične v obci Zavar70 000,00
28146667/L6-12/20 04.03.2020Obec Dvorníky Zateplenie a obnova kultúrneho domu100 000,00
29146668/L6-10/20 04.03.2020Obec Dolný ŠtálZníženie energetickej náročnosti MŠ, Pavilón A,B,C,D a spojovacia chodba150 000,00
30146675/L6-16/20 04.03.2020Trenčiansky samosprávny krajHornonitrianske centrum vzdelania: rekonštrukcia telocvične200 000,00
31146705/L6-62/20 04.03.2020Obec GerlachovZvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ v Gerlachove150 000,00
32146708/L6-56/20 04.03.2020Obec RadaticeMaterská škola Radatice – zateplenie objektu80 000,00
33146715/L6-23/20 04.03.2020Mesto NovákyModernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene Nováky100 000,00
34146719/L6-10/20 04.03.2020Obec PatašZníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy50 000,00
35146725/L6-02/20 04.03.2020ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarskýmZníženie energetickej náročnosti Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Vetvárska č. 7190 000,00
36146732/L6-13/20 04.03.2020Obec Veľké OrvišteZateplenie budovy Základnej školy vo Veľkom Orvišti130 000,00
37146734/L6-10/20 04.03.2020Mesto ŠamorínRekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne100 000,00
38146770/L6-10/20 04.03.2020Obec Orechová PotôňRekonštrukcia a modernizácia budovy ZŠ súp. 193 v Orechovej Potôni100 000,00
39146771/L6-32/20 04.03.2020Obec ĎurčináObecný úrad a Kultúrny dom Ďurčiná s.č. 77, zateplenie fasády obecného úradu a kultúrneho domu, zateplenie sokla, zateplenie časti krovu nad obecným úradom a sálou kultúrneho domu, výmena kúrenia na teplovodné kúrenie, výmena dverných otvorov85 000,00
40146773/L6-78/20 04.03.2020Obec HarichovceZníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Harichovce80 000,00
41146780/L6-34/20 04.03.2020Obec Stará BystricaZvýšenie energetickej účinnosti stavby Domu Kultúry Stará Bystrica150 000,00
42146788/L6-31/20 04.03.2020Obec SkýcovZateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ Skýcov150 000,00
43146789/L6-13/20 04.03.2020Obec Moravany nad VáhomZateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien, osvetľovacej sústavy a bezbariérový prístup klubu dôchodcov, Moravany nad Váhom, parcela KN číslo 1741 / 49, katastrálne územie Moravany nad Váhom65 000,00
44146790/L6-10/20 04.03.2020Obec OkočRekonštrukcia a modernizácia obecného úradu v obci Okoč150 000,00
45146798/L6-10/20 04.03.2020Obec HoliceZníženie energetickej náročnosti telocvične pri ZŠ v Holiciach150 000,00
46146817/L6-58/20 04.03.2020Mesto HumennéRiešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom90 000,00
47146836/L6-16/20 04.03.2020Obec NeporadzaZníženie energetickej náročnosti materskej školy Neporadza190 000,00
48146850/L6-21/20 04.03.2020Obec Veľké UherceMaterská škola Veľké Uherce, výmena ústredného kúrenia22 000,00
49146861/L6-10/20 04.03.2020Obec VieskaZníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Vieska, Administratívna budova90 000,00
50146871/L6-12/20 04.03.2020Obec KľačanyObnova základnej a materskej školy70 000,00
51146872/L6-06/20 04.03.2020Obec Veľké LeváreZákladná škola s materskou školou Veľké Leváre, s. č. 650. projekt pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy100 000,00
52146876/L6-10/20 04.03.2020Obec Dunajský KlátovZlepšenie energetickej hospodárnosti – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – Dunajský Klátov na parc. č. 29/4 a 28/1 v kat. území Dunajský Klátov70 000,00
53146880/L6-27/20 04.03.2020Obec HronovceZvyšovanie energetickej účinnosti budovy Materskej školy v Hronovciach vrátane zatepľovania190 000,00
54146909/L6-16/20 04.03.2020Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, TrenčínRekonštrukcia budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín200 000,00
55146913/L6-10/20 04.03.2020Obec LehniceRekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti telocvične100 000,00
56146923/L6-56/20 04.03.2020Obec Veľký SlivníkZníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Veľký Slivník40 000,00
57146932/L6-26/20 04.03.2020Obec BajčRekonštrukcia a modernizácia domu sociálnych služieb MARGARÉTA – Bajč170 000,00
     
DOTÁCIA NA PODPORNÉ PROGRAMOVÉ AKTIVITY
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1146940/B-1-46/20 04.03.2020Obec LátkyLátky – Kanalizácia a ČOV2 344 785,00
2146943/B-1-28/20 04.03.2020Obec TvrdošovceRegión Nové Zámky – odvedenie a čistenie odpadových vôd – časť Tvrdošovce4 650 000,00
3146946/B-1-75/20 04.03.2020Obec PozdišovcePozdišovce – kanalizácia I. a II. Stavba1 313 160,00
4146960/B-1-10/20 04.03.2020Obec JahodnáIntenzifikácia ČOV Jahodná, Jahodná kanalizácia4 600 000,00
5146961/B-1-54/20 04.03.2020Obec BrehyČistiareň odpadových vôd a kanalizácia I. časť695 590,00
6146974/B-1-58/20 04.03.2020Obec Slovenské KrivéSplašková kanalizácia Slovenské Krivé628 526,00
7146978/B-1-66/20 04.03.2020Obec ChotčaKanalizácia a ČOV Chotča3 207 760,00
8146985/B-1-10/20 04.03.2020Obec Lúč na OstroveLúč na Ostrave Kanalizácia splašková4 199 029,00
9146990/B-1-45/20 04.03.2020Obec BraväcovoMechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd s jemnobublinnou aeráciou AČB vrátane splaškovej kanalizácie1 457 083,00
10146992/B-1-35/20 04.03.2020Obec Medzibrodie nad OravouMedzibrodie nad Oravou. Rozšírenie kanalizácie, lokalita Roveň.720 000,00
11146997/B-1-59/20 04.03.2020Obec Malý SlavkovČOV Malý Slavkov389 931,00
12147024/B-1-48/20 04.03.2020Obec HolišaVodovod Holiša627 772,00
13147032/B-1-24/20 04.03.2020Obec Dolná BreznicaDolná Breznica – rozvod vody338 300,00
14147034/B-1-76/20 04.03.2020Obec ČoltovoVodovod Čoltovo663 100,00
15147050/B-1-66/20 04.03.2020Obec VislavaVodovod Vislava960 417,00
16147064/B-1-10/20 04.03.2020Obec Horná PotôňKanalizácia obce Horná Potôň1 189 191,00
17147074/B-1-63/20 04.03.2020Obec JakubovanyKanalizácia a ČOV Jakubovany1 074 068,00
18147077/B-1-24/20 04.03.2020Obec Lysá pod MakytouKanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou465 574,00
19147081/B-1-57/20 04.03.2020Obec HažlínKanalizácia a ČOV Hažlín, Kanalizačné prípojky2 529 077,00
20147085/B-1-25/20 04.03.2020Obec HosťováKanalizácia obce Hosťová a prečerpávanie odpadových vôd do regionálnej ČOV v Dolných Obdokovciach, Kanalizácia obce Hosťová zmena stavby pred dokončením811 723,00
21147105/B-1-73/20 04.03.2020Obec SvinicaSvinica – vodovod II.etapa ( rozšírenie )2 056 386,00
22147116/B-1-62/20 04.03.2020Obec KravanyKanalizácia a ČOV Kravany2 370 078,00
23147119/B-1-09/20 04.03.2020Obec Dolné DubovéCeloobecná kanalizácia Dolné Dubové, Celoobecná kanalizácia Dolné Dubové 2. stavba – 1. časť244 690,00
24147122/B-1-51/20 04.03.2020Obec ChanavaKanalizácia Chanava826 000,00
25147144/B-1-31/20 04.03.2020Obec Čierne KľačanyČierne Kľačany – kanalizácia328 000,00
26147152/B-1-56/20 04.03.2020Obec FričovceKanalizácia – Fričovce312 477,00
     
ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV HAVÁRIE
PoradieČíslo rozhodnutia zo dňaNázov žiadateľaNázov projektuSchválená dotácia v EUR
1148010/HV-01/20 8.9.2020Slovenská inšpekcia životného prostrediaSanácia mimoriadneho zhoršenia kvality vôd č. 021-006-2020-BA v k. ú. Veľké Leváre1 155,73
2148875/HV-01/20 29.10.2020Slovenská inšpekcia životného prostrediaSanácia mimoriadneho zhoršenia kvality vôd č. 082-028-2020-BA v k.ú. Malacky723,36
3149112/HV-01/20 29.10.2020Slovenská inšpekcia životného prostrediaRiešenie MZV č. 060/020/2020/BB na povrchovom toku Slatinka v k.ú.Slatinka52,40