Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020,
kde minister MŽP SR nerozhodol o ich podporení 
     
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
1144837  Obec Čierne Pole                                                                                                                                        Zvýšenie energetickej účinnosti vykurovania obecného úradu a kultúrneho domu Čierne Pole                                                                                                                                                                   51 750,00
2145176  Obec Tušická Nová Ves                                                                                                                                   Kultúrny dom Tušická Nová Ves, zníženie energetickej náročnosti objektu                                                                                                                                                                                    38 000,00
3145267  Obec Veľká Ida                                                                                                                                          Obecný úrad Veľká Ida Vykurovanie     75 000,00
4145286  Obec Diakovce                                                                                                                                           Zníženie emisií pri výrobe tepla v kotolni ZŠ s VJM Diakovce                                                                                                                                                                                               109 306,00
5145401  Obec Vyšná Hutka                                                                                                                                        Obecný úrad s kultúrnym domom, časť vykurovanie                                                                                                                                                                                                            45 418,00
6145429  Obec Širkovce                                                                                                                                           Plynofikácia Obecného úradu Širkovce č.184                                                                                                                                                                                                                 44 000,00
7145435  Obec Komjatná                                                                                                                                           Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Komjatná                                                                                                                                                                                          45 243,00
8145440  VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov                                                                                            Implementácia opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality ovzdušia                                                                                                                                                                                            200 000,00
9145445  Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou                                                                                  Implementácia opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality ovzdušia, SOŠ Szakkozépiskola, ČSA 37, Moldava nad Bodvou                                                                                                                                           190 000,00
10145448  Obec Vyšný Klátov                                                                                                                                       Rekonštrukcia kultúrneho domu v Obci Vyšný Klátov pozostávajúca zo zateplenia budovy, výmeny kotlov, rozvodov kúrenia, v                                                                                                                                   44 785,00
11145544  Mesto Pezinok                                                                                                                                           Rekonštrukcia plynovej kotolne                                                                                                                                                                                                                             69 670,00
12145553  Obec Gemer                                                                                                                                              Modernizácia systému vykurovania kultúrneho domu v obci                                                                                                                                                                                                    155 724,00
13145560  Obec Štrba                                                                                                                                              SPOLOČENSKÝ DOM-ŠTRBA, Rekonštrukcia vykurovania                                                                                                                                                                                                           94 115,00
14145572  Obec Podlužany                                                                                                                                          Kultúrny dom – rekonštrukcia                                                                                                                                                                                                                               82 400,00
15145594  Obec Tachty                                                                                                                                             Plynová kotolňa pre OÚ a KD                                                                                                                                                                                                                                31 814,00
16145601  Obec Lovča                                                                                                                                              Základná a materská škola Lovča – Rekonštrukcia vykurovania                                                                                                                                                                                                200 000,00
17145618  Stredná odborná škola technická                                                                                                                         Implementácia opatrení smerujúcich k zlepšeniu kvality ovzdušia v budove SOŠ Technická, Rožňava                                                                                                                                                            200 000,00
18145705  Obec Chorvátsky Grob                                                                                                                                    Výmena zdroja tepla a súvisiace časti v budove MŠ Chorvátsky Grob                                                                                                                                                                                          43 714,00
19145850  Obec Moravany nad Váhom                                                                                                                                 Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ a MŠ Moravany nad Váhom                                                                                                                                                                                                  48 348,00
20145913  Obec Nižná Polianka                                                                                                                                     Rekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ a MŠ s výmenou zdroja tepla z tuhého na plynné                                                                                                                                                                         52 359,00
21145916  Okresná knižnica Dávida Gutgesela                                                                                                                       Udržiavacie práce – výmena plynových kotlov                                                                                                                                                                                                                54 800,00
22145935  Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium, Stredné odborné učilište a Die                                                                        Rekonštrukcia zdroja tepla pozostávajúca z výmeny kotlov a súvisiacich zariadení v rámci priestoru kotolne                                                                                                                                                 200 000,00
     
Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144440  Obec Sap                                                                                                                                                Rekonštrukcia budovy – Denný stacionár                                                                                                                                                                                                                     36 000,00
2144701  Obec Bátorove Kosihy                                                                                                                                    Obec Bátorove Kosihy – Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov                                                                                                                                                         155 119,00
3144869  Obec Moča                                                                                                                                               OBEC MOČA – Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov                                                                                                                                                                    165 739,00
4144959  Obec Číčov                                                                                                                                              Obec Číčov – podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov, Z                                                                                                                                   189 617,00
5145260  Obec Báč                                                                                                                                                Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč                                                                                                                                                                                         71 200,00
6145425  Obec Nána                                                                                                                                               Obec Nána – Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov – FVZ Materská škola a Základná                                                                                                                                    117 266,00
7145430  Obec Veľké Držkovce                                                                                                                                     Inštalácia tepelného čerpadla a ostrovných fotovoltických systémov                                                                                                                                                                                         187 089,00
8145432  Obec Potônske Lúky                                                                                                                                      Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Potônske Lúky                                                                                                                                                                                             73 000,00
9145437  Obec Košarovce                                                                                                                                          Ústredné vykurovanie obecného úradu                                                                                                                                                                                                                        59 822,00
10145496  Obec Zborov nad Bystricou                                                                                                                               Fotovoltaické zariadenie                                                                                                                                                                                                                                   81 415,00
11145506  Obec Turčianske Kľačany                                                                                                                                 Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Turčianske Kľačany                                                                                                                                            78 755,00
12145606  Obec Orávka                                                                                                                                             Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícií spojených s ich úsporou – Kult                                                                                                                                   37 455,00
13145655  Obec Belá – Dulice                                                                                                                                      Obnova ekologického vykurovania a zateplenie objektov MŠ v Belej-Duliciach č. 87, zateplenie a vybudovanie teplovodného                                                                                                                                    148 259,00
14145707  Senior Club o.z.                                                                                                                                        Výmena zdroja tepla v ZŠ s MŠ Lom nad Rimavicou                                                                                                                                                                                                            200 000,00
15145751  Mesto Brezová pod Bradlom                                                                                                                               Základná škola, Dolné Lúky 357, Brezová pod Bradlom                                                                                                                                                                                                        121 464,00
16145761  Obec Hubová                                                                                                                                             Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Hubová                                                                                                                                                        82 982,00
17145762  Obec Horná Ves                                                                                                                                          Základná škola Horná Ves č. 360, Horná Ves                                                                                                                                                                                                                 81 036,00
18145931  Obec Štiavnické Bane                                                                                                                                    Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Štiavnické Bane                                                                                                                                               84 189,00
19145932  Obec Dolná Breznica                                                                                                                                     Rekonštrukcia kotolne obecného úradu v Dolnej Breznici                                                                                                                                                                                                     66 741,00
20145942  Obec Zemianska Olča                                                                                                                                     Modernizácia zdroja tepla s využitím OZE ZŠ Zemianska Olča                                                                                                                                                                                                 170 300,00
     
Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144448  Mesto Nové Zámky                                                                                                                                        Zmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v meste Nové Zámky                                                                                                                                                                                                185 428,00
2144451  Mesto Sečovce                                                                                                                                           Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Sečovce                                                                                                                                                                                                                 172 425,00
3144498  Obec Ladce                                                                                                                                              Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ladce                                                                                                                                                                                                                    121 980,00
4144541  Obec Jedľové Kostoľany                                                                                                                                  Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jedľové Kostoľany                                                                                                                                                                                                        121 980,00
5144548  Obec Vinica                                                                                                                                             Aktívne zlepšovanie kvality ovzdušia v obci Vinica                                                                                                                                                                                                         188 100,00
6144549  Mesto Holíč                                                                                                                                             Nákup komunálneho vozidla slúžiaceho na umývanie a čistenie plôch a komunikácií za účelom zlepšenia kvality ovzdušia v m                                                                                                                                   167 200,00
7144554  Obec Budimír                                                                                                                                            Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Budimír                                                                                                                                                                                                                  67 393,00
8144555  Mestská časť Bratislava – Dúbravka                                                                                                                      Zlepšenie stavu ovzdušia v mestskej časti Bratislava – Dúbravka                                                                                                                                                                                            167 200,00
9144577  Mesto Sládkovičovo                                                                                                                                      Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sládkovičovo                                                                                                                                                                                                              189 050,00
10144599  Obec Veľké Ludince                                                                                                                                      Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Veľké Ludince                                                                                                                                                                                                            121 980,00
11144600  Mesto Čierna nad Tisou                                                                                                                                  Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Čierna nad Tisou                                                                                                                                                                                                        168 150,00
12144619  Mesto Rajec                                                                                                                                             Zlepšenie kvality ovzdušia čistením plôch a komunikácií v správe mesta Rajec                                                                                                                                                                               152 000,00
13144629  Mesto Bytča                                                                                                                                             Nákup komunálneho vozidla na zlepšenie kvality ovzdušia mesta Bytča                                                                                                                                                                                        197 258,00
14144655  Mesto Liptovský Hrádok                                                                                                                                  Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Liptovský Hrádok                                                                                                                                                                                                        190 000,00
15144661  Mesto Tvrdošín                                                                                                                                          Zlepšenie kvality ivzdušia v meste Tvrdošín                                                                                                                                                                                                                177 650,00
16144678  Obec Liesek                                                                                                                                             Riešenia kvality ovzdušia v obci Liesek prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií                                                                                                                                                  165 870,00
17144679  Mesto Nová Dubnica                                                                                                                                      Doplnenie zelene ku škole a k cestným komunikáciám v intraviláne mesta a výsadba zelenej bariéry okolo stojísk kontajner                                                                                                                                   28 630,00
18144688  Obec Nižná                                                                                                                                              Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Nižná                                                                                                                                                                                                                      177 650,00
19144690  Mesto Hurbanovo                                                                                                                                         Nákup zametacieho stroja na čistenie komunikácií v správe mesta Hurbanovo                                                                                                                                                                                  197 372,00
20144692  Mesto Svit                                                                                                                                              Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Svit                                                                                                                                                                                                                    99 750,00
21144696  Mesto Medzilaborce                                                                                                                                      Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Medzilaborce                                                                                                                                                                                                            174 800,00
22144735  Mesto Kysucké Nové Mesto                                                                                                                                Komunálne vozidlo na umývanie plôch a komunikácií                                                                                                                                                                                                          151 996,20
23144738  Mesto Stará Turá                                                                                                                                        Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stará Turá                                                                                                                                                                                                              199 500,00
24144742  Obec Bešeňová                                                                                                                                           ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA ČISTENÍM PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V SPRÁVE OBCE BEŠEŇOVÁ                                                                                                                                                                             148 200,00
25144746  Obec Liptovská Osada                                                                                                                                    Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Liptovská Osada                                                                                                                                                                                                          105 279,00
26144753  Mesto Levice                                                                                                                                            Revitalizácia vnútroblokov v meste Levice – Rybníky II., Rybníky III., Rybníky V., Cigánka                                                                                                                                                                 153 329,00
27144872  Mesto Sobrance                                                                                                                                          Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Sobrance                                                                                                                                                                                                                  168 150,00
28144873  Obec Veľké Zálužie                                                                                                                                      Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Veľké Zálužie                                                                                                                                                                                                              168 150,00
29144910  Mesto Topoľčany                                                                                                                                         Obstaranie komunálneho vozidla pre potreby umývania plôch a komunikácii mesta Topoľčany                                                                                                                                                                    198 850,00
30144912  Mesto Kežmarok                                                                                                                                          Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Kežmarok                                                                                                                                                                                                                  176 700,00
31144927  Mesto Brezno                                                                                                                                            Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Brezno                                                                                                                                                                                                                    186 200,00
32144960  Mesto Levoča                                                                                                                                            Zlepšenie kvality ovzdušia zeme nákupom čistiacej techniky                                                                                                                                                                                                 189 810,00
33144974  Mesto Želiezovce                                                                                                                                        Údržba komunikácií a zelených plôch v meste Želiezovce                                                                                                                                                                                                     109 440,00
34144975  Obec Vyšný Orlík                                                                                                                                        Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vyšný Orlík                                                                                                                                                                                                              48 081,00
35144976  Obec Červeník                                                                                                                                           Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Červeník                                                                                                                                                                                                        120 270,00
36144977  Obec Cífer                                                                                                                                              Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Cífer                                                                                                                                                                                                                      190 000,00
37144979  Mesto Dolný Kubín                                                                                                                                       Zníženie znečistenia ovzdušia v meste nákupom komunálneho vozidla.                                                                                                                                                                                         183 540,00
38144981  Mesto Ilava                                                                                                                                             Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Ilava                                                                                                                                                                                                                     168 150,00
39144982  Obec Čierny Balog                                                                                                                                       Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Čierny Balog                                                                                                                                                                                                             180 500,00
40144984  Mesto Turany                                                                                                                                            Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Turany.                                                                                                                                                                                                                 182 400,00
41144985  Mesto Liptovský Mikuláš                                                                                                                                 Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Liptovský Mikuláš                                                                                                                                                                                                         148 200,00
42144992  Mesto Modra                                                                                                                                             Zlepšenie kvality ovzdušia čistením plôch a komunikácií v meste Modra                                                                                                                                                                                      158 435,00
43145007  Obec Vagrinec                                                                                                                                           Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vagrinec                                                                                                                                                                                                                 44 198,00
44145009  Mesto Spišská Stará Ves                                                                                                                                 Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Stará Ves                                                                                                                                                                                                       171 000,00
45145030  Obec Šemetkovce                                                                                                                                         Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Šemetkovce                                                                                                                                                                                                               46 170,00
46145035  Obec Lúčka                                                                                                                                              Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Lúčka                                                                                                                                                                                                                    44 567,00
47145044  Obec Hôrka nad Váhom                                                                                                                                    Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Hôrka nad Váhom                                                                                                                                                                                                          131 670,00
48145067  Obec Jelenec                                                                                                                                            Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia                                                                                                                                                                                                   187 800,00
49145149  Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice                                                                                                          Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení                                                                                                                                                                                            190 300,00
50145156  Obec Slatvina                                                                                                                                           Zlepšenie ovzdušia v obci Slatvina                                                                                                                                                                                                                         77 770,00
51145185  Mesto Stará Ľubovňa                                                                                                                                     Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stará Ľubovňa                                                                                                                                                                                                           141 246,00
52145201  Obec Ruská Poruba                                                                                                                                       Zlepšenie kvality ovzdušia v obcii Ruská Poruba                                                                                                                                                                                                            44 373,00
53145235  Obec Horná Krupá                                                                                                                                        zvyšovanie kvality ovzdušia v obci Horná Krupá                                                                                                                                                                                                             48 678,00
54145292  Mesto Štúrovo                                                                                                                                           Nákup zametacieho stroja na čistenie komunikácií v správe mesta Štúrovo                                                                                                                                                                                    197 372,00
55145303  Mesto Detva                                                                                                                                             Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Detva                                                                                                                                                                                                                   199 500,00
56145304  Obec Horná Kráľová                                                                                                                                      Nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a komunikácií                                                                                                                                                                                                  183 540,00
57145306  Obec Semerovo                                                                                                                                           Zlepšenie kvality ovzdušia v obci nákupom komunálneho vozidla                                                                                                                                                                                              187 800,00
58145319  Obec Blahová                                                                                                                                            Obecný oddychový park Blahová                                                                                                                                                                                                                              24 500,00
59145332  Obec Veľký Biel                                                                                                                                         Efektívne komunálne vozidlo ako cesta k zdravšiemu prostrediu                                                                                                                                                                                              48 678,00
60145345  Obec Sučany                                                                                                                                             Využitie komunálnej techniky a výsadba zelene na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Sučany.                                                                                                                                                                 75 270,00
61145350  Obec Madunice                                                                                                                                           Zvyšovanie kvality ovzdušia v obci Madunice                                                                                                                                                                                                                162 166,00
62145365  Mesto Krupina                                                                                                                                           Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Krupina                                                                                                                                                                                                                 72 000,00
63145389  Mesto Spišská Belá                                                                                                                                      Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Belá                                                                                                                                                                                                             184 000,00
64145410  Obec Bohunice                                                                                                                                           Komunálne vozidlo pre obec                                                                                                                                                                                                                                 84 000,00
65145431  Obec Beloveža                                                                                                                                           Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Beloveža                                                                                                                                                                                                                 81 945,00
66145469  Mesto Hanušovce nad Topľou                                                                                                                              Zlepšenie ovzdušia v meste Hanušovce nad Topľou                                                                                                                                                                                                            32 379,00
67145475  Obec Staškovce                                                                                                                                          Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Staškovce                                                                                                                                                                                                                47 130,00
68145479  Mesto Spišská Nová Ves                                                                                                                                  Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Nová Ves                                                                                                                                                                                                        169 758,00
69145510  Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves                                                                                                               Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v Bratislava – Devínskej Novej Vsi nákupom čistiaceho zariadenia pozem                                                                                                                                   109 250,00
70145513  Obec Hronovce                                                                                                                                           Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom nákupu čistiacej techniky v obci Hronovce                                                                                                                                                                       183 540,00
71145540  Obec Pečeňady                                                                                                                                           Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Pečeňady                                                                                                                                                                                                        120 270,00
72145550  Mesto Sabinov                                                                                                                                           Zlepšenie stavu ovzdušia v emste Sabinov                                                                                                                                                                                                                   176 700,00
73145551  Obec Ľubochňa                                                                                                                                           Nákup čistiacej techniky pozemných komunikácii pre obec Ľubochňa                                                                                                                                                                                           180 000,00
74145556  Mesto Hlohovec                                                                                                                                          Adaptačné opatrenia mesta Hlohovec na zlepšenie kvality ovzdušia                                                                                                                                                                                           174 112,00
75145564  Mesto Stupava                                                                                                                                           Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Stupava                                                                                                                                                                                                                 171 376,00
76145571  Mestská časť Bratislava – Petržalka                                                                                                                     Obstaranie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v Mestskej časti Bratislava – Petržalka                                                                                                                                                       200 000,00
77145589  Obec Raslavice                                                                                                                                          Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Raslavice                                                                                                                                                                                                                67 659,00
78145615  Obec Skalité                                                                                                                                            Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Skalité                                                                                                                                                                                                                  148 200,00
79145634  Obec Novoť                                                                                                                                              Zlepšenie ovzdušia v obci Novoť                                                                                                                                                                                                                            139 311,00
80145645  Obec Ivanka pri Nitre                                                                                                                                   Zlepšenie kvality ovzdušia a prostredia využitím komunálnej techniky v obci Ivanka pri Nitre                                                                                                                                                               53 151,00
81145648  Obec Veselé                                                                                                                                             Zlepšenie kvality ovzdušia a prostredia využitím komunálnej techniky v obci Veselé                                                                                                                                                                         56 137,00
82145649  Obec Ivanka pri Dunaji                                                                                                                                  Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Ivanka pri Dunaji                                                                                                                                                                                                          167 200,00
83145698  Obec Oľšavka                                                                                                                                            Zlepšenie ovzdušia v obci Oľšavka                                                                                                                                                                                                                          77 000,00
84145763  Mesto Trebišov                                                                                                                                          Nákup komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v Trebišove                                                                                                                                                                                       152 000,00
85145794  Obec Turecká                                                                                                                                            Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia                                                                                                                                        59 439,00
86145798  Mesto Banská Štiavnica                                                                                                                                  Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica prostredníctvom adaptačných opatrení     200 000,00
87145810  Obec Ladomerská Vieska                                                                                                                                  Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom komunálneho vozidla – Ladomerská Vieska                                                                                                                                                                         143 000,00
88145853  Obec Divinka                                                                                                                                            Zlepšenie kvlaity ovzdušia v Obci Divinka nákupom čiasiacej techniky miestnych komunikácií                                                                                                                                                                 123 690,00
89145880  Obec Dolná Súča                                                                                                                                         Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Dolná Súča                                                                                                                                                                                                               200 000,00
90145891  Mesto Komárno                                                                                                                                           Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií                                                                                                                                                               188 100,00
91145903  Obec Kláštor pod Znievom                                                                                                                                Zlepšenie kvality ovzdušia elimináciou prašnosti v obci Kláštor pod Znievom                                                                                                                                                                                143 423,00
92145914  Mesto Dubnica nad Váhom                                                                                                                                 Obstaranie komunálneho vozidla pre potreby umývania plôch a komunikácii mesta Dubnica nad Váhom                                                                                                                                                            200 000,00
93145917  Mesto Vrútky                                                                                                                                            Nákup komunálneho vozidla pre Mesto Vrútky                                                                                                                                                                                                                 184 110,00
94145918  Obec Gbelce                                                                                                                                             Zrevitalizovanie centrálnej zóny v obci Gbelce                                                                                                                                                                                                             90 882,00
95145947  Mesto Poltár                                                                                                                                            Nákup komunálneho vozidla na čistenie plôch a komunikácií                                                                                                                                                                                                  87 267,00
96145960  Obec Lehnice                                                                                                                                            Obec Lehnice – zlepšenie kvality ovzdušia                                                                                                                                                                                                                  48 678,00
97145962  Mesto Veľký Meder                                                                                                                                       Pre čistejšie prostredie vo Veľkom Mederi                                                                                                                                                                                                                  59 139,00
98145964  Obec Kalinkovo                                                                                                                                          Riadenie kvality ovzdušia v obci Kalinkovo                                                                                                                                                                                                                 48 678,00
     
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144492  Obec Žalobín                                                                                                                                            Rozšírenie kapacity ČOV pre rómsku osadu v obci Žalobín                                                                                                                                                                                                    185 254,00
2144719  Obec Žakovce                                                                                                                                            Rozšírenie ČOV Žakovce – II. etapa                                                                                                                                                                                                                         200 000,00
3144878  Obec Vlková                                                                                                                                             IBV Vlková ČOV II, III, IV. etapa                                                                                                                                                                                                                          164 286,00
4144909  Obec Závada                                                                                                                                             Závada – rekonštrukcia ČOV                                                                                                                                                                                                                                 200 000,00
5145290  Obec Rožkovany                                                                                                                                          Rekonštrukcia a ČOV a ČS Rožkovany                                                                                                                                                                                                                         100 518,00
6145362  Obec Veľké Zlievce                                                                                                                                      Rekonštrukcia ČOV Veľké Zlievce                                                                                                                                                                                                                            111 531,00
7145753  Obec Zborov                                                                                                                                             Rozšírenie a dostavba ČOV Zborov                                                                                                                                                                                                                           105 252,00
8145847  Obec Holumnica                                                                                                                                          ČOV Holumnica – rekonštrukcia strojnotechnologickej časti                                                                                                                                                                                                  186 000,00
     
     
Činnosť BK2AP: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1145023  Obec Slivník                                                                                                                                            Kuzmice, Slivník kanalizácia a ČOV, Slivník kanalizácia                                                                                                                                                                                                    200 000,00
     
Činnosť BK3AP: Ochrana vodných zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144553  Obec Bukovce                                                                                                                                            Kanalizácia a ČOV obce Bukovce                                                                                                                                                                                                                             200 000,00
2145074  Obec Oľšavica                                                                                                                                           Kanalizácia a ČOV obce Olšavica                                                                                                                                                                                                                            185 331,00
     
Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144432  Obec Nižná Rybnica                                                                                                                                      Kanalizácia Nižná Rybnica – 1. stavba                                                                                                                                                                                                                      200 000,00
2144442  Obec Koromľa                                                                                                                                            Kanalizácia Koromľa                                                                                                                                                                                                                                        200 000,00
3144532  Obec Lechnica                                                                                                                                           Vodovod a kanalizácia Lechnica – dokončenie – časť kanalizácia                                                                                                                                                                                             84 333,00
4144572  Obec Bunkovce                                                                                                                                           Kanalizácia Bunkovce                                                                                                                                                                                                                                       200 000,00
5144587  Obec Domaňovce                                                                                                                                          Domaňovce – kanalizácia a ČOV                                                                                                                                                                                                                              166 748,00
6144588  Obec Záhor                                                                                                                                              Kanalizácia Záhor                                                                                                                                                                                                                                          200 000,00
7144592  Obec Ostrov                                                                                                                                             Ostrov – obecná kanalizácia                                                                                                                                                                                                                                200 000,00
8144595  Obec Kamenica                                                                                                                                           Kamenica – kanalizácia                                                                                                                                                                                                                                     200 000,00
9144658  Obec Beniakovce                                                                                                                                         ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce – kanalizácia.                                                                                                                                                                                           200 000,00
10144682  Obec Kurimany                                                                                                                                           Kurimany – vodovod, kanalizácia a ČOV                                                                                                                                                                                                                      200 000,00
11144713  Obec Sokoľ                                                                                                                                              Sokoľ – Kanalizácia a ČOV                                                                                                                                                                                                                                  200 000,00
12144715  Obec Nováčany                                                                                                                                           Nováčany – ČOV a kanalizácia obce, I. etapa                                                                                                                                                                                                                200 000,00
13144717  Obec Chanava                                                                                                                                            Kanalizácia Chanava                                                                                                                                                                                                                                        184 500,00
14144754  Obec Šandal                                                                                                                                             ŠANDAL – kanalizácia a ČOV                                                                                                                                                                                                                                 200 000,00
15144757  Obec Kráľovce                                                                                                                                           Kráľovce – kanalizácia a ČOV 2.Stavba – prítoková stoka do ČOV                                                                                                                                                                                             200 000,00
16144804  Obec Laškovce                                                                                                                                           Kanalizácia Laškovce – 1.stavba                                                                                                                                                                                                                            32 370,00
17144813  Obec Vyšná Myšľa                                                                                                                                        ČOV BCTS 6, Bytový dom, parc. č. 267/2, Vyšná Myšľa                                                                                                                                                                                                        56 989,00
18144850  Obec Brezina                                                                                                                                            Odkanalizovanie prihraničných obcí Lastovce, Luhyňa, Kazimír a Brezina. Rozšírenie ČOV Michaľany, I. a II. etapa                                                                                                                                           189 990,00
19144858  Obec Slovenská Kajňa                                                                                                                                    Kanalizácia a ČOV Benkovce – Slovenská Kajňa                                                                                                                                                                                                               126 984,00
20144864  Obec Pozdišovce                                                                                                                                         Pozdišovce, I. a II. stavba                                                                                                                                                                                                                                200 000,00
21144911  Obec Cabov                                                                                                                                              Kanalizácia obcí mikroregiónu stred. Zemplína, Cabov – kanalizácia                                                                                                                                                                                         200 000,00
22144922  Obec Breznica                                                                                                                                           Kanalizácia a ČOV Breznica                                                                                                                                                                                                                                 200 000,00
23144980  Obec Budkovce                                                                                                                                           Kanalizácia Budkovce – 1. stavba                                                                                                                                                                                                                           153 130,00
24145036  Obec Dravce                                                                                                                                             Obec Dravce – obecný vodovod, kanalizácia ČOV Dravce                                                                                                                                                                                                       200 000,00
25145050  Obec Kuková                                                                                                                                             Čistiareň odpadových vôd Kuková                                                                                                                                                                                                                            200 000,00
26145057  Obec Lekárovce                                                                                                                                          Kanalizácia Lekárovce – pravá strana                                                                                                                                                                                                                       200 000,00
27145065  Obec Zemplínska Teplica                                                                                                                                 Kanalizácia Zemplínska Teplica – 3.etapa                                                                                                                                                                                                                   170 348,00
28145104  Obec Vyšná Rybnica                                                                                                                                      Kanalizácia Vyšná Rybnica – 1.stavba                                                                                                                                                                                                                       200 000,00
29145110  Obec Hažlín                                                                                                                                             Kanalizácia a ČOV Hažlín                                                                                                                                                                                                                                   200 000,00
30145121  Obec Červený Kláštor                                                                                                                                    ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka                                                                                                                                                                           174 127,00
31145124  Obec Bijacovce                                                                                                                                          Kanalizácia a ČOV Bijacovce – časť kanalizácia I. etapa                                                                                                                                                                                                    91 242,00
32145157  Obec Pinkovce                                                                                                                                           Kanalizácia obce Pinkovce                                                                                                                                                                                                                                  188 084,00
33145171  Obec Vojčice                                                                                                                                            ČOV a kanalizácia Vojčice                                                                                                                                                                                                                                  200 000,00
34145217  Obec Stebník                                                                                                                                            Stebník – kanalizácia a ČOV                                                                                                                                                                                                                                200 000,00
35145229  Obec Nemešany                                                                                                                                           Splašková kanalizácia Nemešany, ČOV pre obec Nemešany                                                                                                                                                                                                      180 500,00
36145239  Obec Ždaňa                                                                                                                                              ČOV – Ždaňa                                                                                                                                                                                                                                                144 720,00
37145253  Obec Jablonov                                                                                                                                           Obecná kanalizácia a ČOV Jablonov – stavebný objekt SO 01 – kanalizačná sieť, ČOV Jablonov                                                                                                                                                                 185 043,00
38145279  Obec Poloma                                                                                                                                             Kanalizácia v obci Poloma                                                                                                                                                                                                                                  171 398,00
39145280  Obec Jakubovany                                                                                                                                         Kanalizácia a ČOV Jakubovany                                                                                                                                                                                                                               200 000,00
40145321  Obec Baldovce                                                                                                                                           Kanalizácia Baldovce_ ČOV pre obec Baldovce                                                                                                                                                                                                                108 626,00
41145330  Obec Dlhé Stráže                                                                                                                                        Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže                                                                                                                                                                                                                  200 000,00
42145340  Obec Uloža                                                                                                                                              Kanalizácia a ČOV Uloža                                                                                                                                                                                                                                    200 000,00
43145368  Obec Klčov                                                                                                                                              VODOVOD A KANALIZÁCIA KLČOV, časť kanalizácia                                                                                                                                                                                                              133 573,00
44145392  Obec Bátorová                                                                                                                                           Bátorová, splašková kanalizácia – I. etapa                                                                                                                                                                                                                 200 000,00
45145414  Obec Ďurkov                                                                                                                                             Kanalizácia Ďurkov                                                                                                                                                                                                                                         175 400,00
46145416  Obec Rudník                                                                                                                                             “SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník”                                                                                                                                                                                               79 926,00
47145417  Obec Hodkovce                                                                                                                                           Kanalizácia Hodkovce                                                                                                                                                                                                                                       200 000,00
48145453  Obec Mokrance                                                                                                                                           Mokrance – kanalizácia – I. stavba                                                                                                                                                                                                                         200 000,00
49145465  Obec Veľké Revištia                                                                                                                                     Kanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia                                                                                                                                                                                                         200 000,00
50145580  Obec Jovice                                                                                                                                             Kanalizácia Jovice a ČOV Jovice                                                                                                                                                                                                                            200 000,00
51145710  Obec Chotča                                                                                                                                             Kanalizácia a ČOV Chotča                                                                                                                                                                                                                                   200 000,00
52145803  Obec Vyšné Nemecké                                                                                                                                      Vyšné Nemecké – prečerpávacia stanica s výtlačným potrubím                                                                                                                                                                                                 148 278,00
53145806  Obec Uzovské Pekľany                                                                                                                                    Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany                                                                                                                                                                                                                          200 000,00
54145845  Obec Vaniškovce                                                                                                                                         ČOV a kanalizácia Vaniškovce                                                                                                                                                                                                                               100 000,00
55145985  Obec Nová Polhora                                                                                                                                       Nová Polhora – MČOV 12 b.j., Preložka odtoku z MČOV                                                                                                                                                                                                        114 708,00
56146087  Obec Višňov                                                                                                                                             Obec Višňov – kanalizácia                                                                                                                                                                                                                                  200 000,00
     
Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1c  Obec Horňa                                                                                                                                              HORŇA – KANALIZÁCIA – 1. ETAPA                                                                                                                                                                                                                             200 000,00
2144493  Obec Borša                                                                                                                                              Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša                                                                                                                                                                                                             102 800,00
3144499  Obec Čebovce                                                                                                                                            Čebovce, splašková kanalizácia IV. etapa                                                                                                                                                                                                                   199 700,00
4144732  Obec Rakovec nad Ondavou                                                                                                                                Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou                                                                                                                                                                                                                      199 500,00
5145004  Obec Geča                                                                                                                                               Geča – rozšírenie vodovodu a kanalizácie – časť kanalizácia                                                                                                                                                                                                200 000,00
6145033  Obec Buglovce                                                                                                                                           Buglovce – inžinierske siete pre IBV Konopiska – časť kanalizácia                                                                                                                                                                                          59 135,00
7145246  Obec Ruskov                                                                                                                                             Kanalizácia Ruskov                                                                                                                                                                                                                                         200 000,00
8145269  Obec Lubeník                                                                                                                                            Lubeník, rekonštrukcia kanalizácie                                                                                                                                                                                                                         164 796,00
9145358  Obec Veľký Blh                                                                                                                                          Veľký Blh splašková kanalizácia II. stavba                                                                                                                                                                                                                 138 997,00
10145477  Obec Šemša                                                                                                                                              Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša                                                                                                                                                                                                                   200 000,00
11145691  Obec Mlynárovce                                                                                                                                         Mlynárovce – rekonštrukcia kanalizácie                                                                                                                                                                                                                     19 200,00
12145955  Obec Soľ                                                                                                                                                Kanalizácia a ČOV Soľ, 2. etapa – rozšírenie kanalizácie Soľ                                                                                                                                                                                               75 833,00
13145957  Obec Drienica                                                                                                                                           Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky, časť kanalizácia                                                                                                                                                                                       104 810,00
     
Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144495  Obec Tušice                                                                                                                                             Vodovodná sieť obce Tušice                                                                                                                                                                                                                                 183 685,00
2144597  Obec Horovce                                                                                                                                            Horovce – obecný vodovod                                                                                                                                                                                                                                   200 000,00
3144633  Obec Hriadky                                                                                                                                            Skupinový vodovod Vojčice – Hriadky                                                                                                                                                                                                                        200 000,00
4144833  Obec Blatná Polianka                                                                                                                                    Obecný vodovod Blatná Polianka                                                                                                                                                                                                                             199 990,00
5144903  Obec Petrovce nad Laborcom                                                                                                                              Vodovod – Petrovce nad Laborcom                                                                                                                                                                                                                            200 000,00
6144935  Obec Svätuš                                                                                                                                             Obecný vodovod Svätuš                                                                                                                                                                                                                                      199 990,00
7144936  Obec Svinica                                                                                                                                            Obecný vodovod Svinica – II. etapa, II. etapa (rozšírenie)                                                                                                                                                                                                 200 000,00
8144988  Združenie obcí mikroregiónu Poondavie                                                                                                                   Zásobovanie obcí Trhovište, rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť stavby: “Zásobovan                                                                                                                                   199 581,00
9145029  Obec Lastovce                                                                                                                                           Vodovod Lastovce                                                                                                                                                                                                                                           199 500,00
10145031  Obec Geča                                                                                                                                               Geča – rozšírenie vodovodu a kanalizácie – časť vodovod                                                                                                                                                                                                    49 900,00
11145056  Obec Blatné Revištia                                                                                                                                    Obecný vodovod Veľké a Blatné Revištia                                                                                                                                                                                                                     176 925,00
12145199  Obec Ondavské Matiašovce                                                                                                                                Vodovod Ondavské Matiašovce                                                                                                                                                                                                                                200 000,00
13145206  Obec Porostov                                                                                                                                           Porostov – obecný vodovod                                                                                                                                                                                                                                  200 000,00
14145219  Obec Prosačov                                                                                                                                           Vodovod Remeniny -Prosačov – Matiaška – Ďurďoš                                                                                                                                                                                                             199 000,00
15145257  Obec Kristy                                                                                                                                             Kristy – obecný vodovod                                                                                                                                                                                                                                    199 830,00
16145420  Obec Sliepkovce                                                                                                                                         Vodovod Sliepkovce                                                                                                                                                                                                                                         44 540,00
17145507  Obec Haniska                                                                                                                                            IBV Bodolovská – vodovod                                                                                                                                                                                                                                   159 571,00
18145873  Obec Blažice                                                                                                                                            Blažice – Vodovod                                                                                                                                                                                                                                          200 000,00
     
Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144573  Obec Vislava                                                                                                                                            Vodovod Vislava                                                                                                                                                                                                                                            200 000,00
2144752  Obec Jakovany                                                                                                                                           Vodovod obce Jakovany                                                                                                                                                                                                                                      200 000,00
3144755  Obec Beňatina                                                                                                                                           VODOVOD BEŇATINA                                                                                                                                                                                                                                           200 000,00
4145293  Obec Klčov                                                                                                                                              VODOVOD A KANALIZÁCIA KLČOV, časť vodovod                                                                                                                                                                                                                  56 408,00
5145402  Obec Ruský Hrabovec                                                                                                                                     Vodovod Ruský Hrabovec                                                                                                                                                                                                                                     165 929,00
6145509  Obec Bohúňovo                                                                                                                                           Bohúňovo – vodovod, kanalizácia a ČOV 1. etapa, 2. stavba – SO 08 Rozvodná vodovodná sieť                                                                                                                                                                  29 000,00
     
Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144537  Obec Lechnica                                                                                                                                           Vodovod a kanalizácia Lechnica – dokončenie – časť vodovod                                                                                                                                                                                                 98 513,00
2144705  Obec Rejdová                                                                                                                                            Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Rejdová – I. etapa                                                                                                                                                                                                 169 810,00
3144893  Obec Kalinovo                                                                                                                                           Rozšírenie verejného vodovodu, Kalinovo – časť Briežky                                                                                                                                                                                                     141 467,00
4145070  Obec Buglovce                                                                                                                                           Bugľovce Inžinierske siete pre IBV Konopiska – časť vodovod                                                                                                                                                                                                32 361,00
5145129  Obec Torysky                                                                                                                                            Torysky, obnova verejného vodovodu.                                                                                                                                                                                                                        48 022,00
6145296  Obec Rapovce                                                                                                                                            Rapovce – rozšírenie vodovodu za železnicou                                                                                                                                                                                                                200 000,00
7145348  Obec Ratkovské Bystré                                                                                                                                   Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré                                                                                                                                                  196 581,00
8145419  Obec Kružlová                                                                                                                                           Kružlová – Rozšírenie vodovodu, 2. etapa                                                                                                                                                                                                                   95 700,00
9145427  Obec Osikov                                                                                                                                             Osikov – rozšírenie vodovodu za Farou                                                                                                                                                                                                                      200 000,00
10145577  Mesto Tisovec                                                                                                                                           Tisovec – Losinec, vodovod a kanalizácia                                                                                                                                                                                                                   198 000,00
11145768  Obec Výborná                                                                                                                                            Rozšírenie splaškovej kanalizácie a vodovodu, Výborná                                                                                                                                                                                                      157 647,00
12145793  Obec Kluknava                                                                                                                                           Kluknava – vodovod II. etapa – rozšírenie                                                                                                                                                                                                                  200 000,00
13145952  Obec Drienica                                                                                                                                           Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky, časť vodovod                                                                                                                                                                                           90 015,00
     
Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144589  Obec Pusté Úľany                                                                                                                                        Pusté Úľany, obecná ČOV – rozšírenie a dostavba pre 1995 EO                                                                                                                                                                                                198 770,00
2144604  Obec Radošina                                                                                                                                           Radošina, ochrana vodného zdroja – ČOV, 2. etapa                                                                                                                                                                                                           200 000,00
3144891  Obec Sľažany                                                                                                                                            Sľažany – kanalizácia 2. etapa, intenzifikácia a rozšírenie ČOV                                                                                                                                                                                            200 000,00
4144944  Obec Chminianska Nová Ves                                                                                                                               Intenzifikácia ČOV Chminianska Nová Ves                                                                                                                                                                                                                    87 003,00
5145123  Obec Bzenov                                                                                                                                             Rekonštrukcia ČOV Bzenov                                                                                                                                                                                                                                   200 000,00
6145221  Obec Dulov                                                                                                                                              Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov                                                                                                                                                                                                  16 265,00
7145248  Obec Jánovce                                                                                                                                            Rekonštrukcia ČOV Jánovce                                                                                                                                                                                                                                  197 282,00
8145258  Obec Hniezdne                                                                                                                                           ČOV Hniezdne                                                                                                                                                                                                                                               187 910,00
9145268  Obec Hontianske Nemce                                                                                                                                   Rozšírenie ČOV Hontianske Nemce                                                                                                                                                                                                                            191 773,00
10145285  Obec Orlov                                                                                                                                              ČOV Orlov                                                                                                                                                                                                                                                  188 470,00
11145311  Obec Batizovce                                                                                                                                          Rekonštrukcia ČOV Batizovce                                                                                                                                                                                                                                165 003,00
12145456  Obec Búč                                                                                                                                                Rekonštrukcia ČOV 1600 EO obec Búč                                                                                                                                                                                                                         197 368,00
13145543  Obec Veselé                                                                                                                                             Intenzifikácia a zvýšenie kapacity ČOV Veselé                                                                                                                                                                                                              168 036,00
14145557  Obec Nový Tekov                                                                                                                                         Nový Tekov, obecná ČOV DUCI pre 1000 EO                                                                                                                                                                                                                    101 866,00
15145579  Mesto Stupava                                                                                                                                           Adekvátnym mechanickým predčistením k zvýšeniu účinnosti ČOV Stupava                                                                                                                                                                                       77 520,00
16145593  Obec Čachtice                                                                                                                                           Intenzifikácia ČOV Čachtice                                                                                                                                                                                                                                181 467,00
17145681  Obec Hontianske Moravce                                                                                                                                 Hontianske Moravce – Riešenie havarijného stavu ČOV                                                                                                                                                                                                        192 475,00
18145846  Obec Jarok                                                                                                                                              Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd, Jarok – objekt ČOV                                                                                                                                                                                                 129 971,00
19145852  ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd                                                                         Rekonštrukcia ČOV Hubice                                                                                                                                                                                                                                   181 065,00
20145967  Obec Malý Lapáš                                                                                                                                         ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity                                                                                                                                                                                                                       200 000,00
     
Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144569  Obec Chtelnica                                                                                                                                          Kanalizácia splaškových vôd obce Chtelnica – Stavba č. 2 – 5. etapa – Splašková kanalizácia, Kanalizácia splaškových vôd                                                                                                                                   200 000,00
2144685  Obec Golianovo                                                                                                                                          Kanalizácia Golianovo                                                                                                                                                                                                                                      200 000,00
3144687  Obec Veľké Leváre                                                                                                                                       Obce v Povodí Moravy, celo-obecná kanalizácia a ČOV, Veľké Leváre – I. a II. etapa                                                                                                                                                                         195 771,00
4144926  Obec Lysá pod Makytou                                                                                                                                   Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou                                                                                                                                                                                                                200 000,00
5145105  Obec Mestečko                                                                                                                                           Kanalizácia a ČOV – Mestečko a Záriečie                                                                                                                                                                                                                    200 000,00
6145284  Obec Ovčie                                                                                                                                              Kanalizácia a ČOV Ovčie                                                                                                                                                                                                                                    190 000,00
7145288  Obec Kapušany                                                                                                                                           ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba                                                                                                                                                                                                    124 165,00
8145295  Obec Udiča                                                                                                                                              Kanalizácia a ČOV II. stavba Udiča                                                                                                                                                                                                                         200 000,00
9145336  Obec Bašovce                                                                                                                                            Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce                                                                                                                                                                                                             200 000,00
10145542  Obec Brehy                                                                                                                                              Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia I. časť                                                                                                                                                                                                             187 517,00
11145843  Obec Fričovce                                                                                                                                           Kanalzácia a ČOV Fričovce a Široké I. etapa                                                                                                                                                                                                                200 000,00
     
Činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1145466  Obec Krásna Ves                                                                                                                                         Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves                                                                                                                                                                                                          200 000,00
2145491  Obec Sokolovce                                                                                                                                          Čistiareň odpadových vôd Sokolovce                                                                                                                                                                                                                         200 000,00
3145720  Obec Horná Potôň                                                                                                                                        Kanalizácia obce Horná Potôň                                                                                                                                                                                                                               190 000,00
     
Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1143928  Obec Záborské                                                                                                                                           Záborské – Kanalizácia a rozšírenie vodovodu, časť kanalizácia                                                                                                                                                                                             200 000,00
2144434  Obec Hronské Kľačany                                                                                                                                    Hronské Kľačany – kanalizácia obce                                                                                                                                                                                                                         200 000,00
3144439  Obec Žirany                                                                                                                                             ŽIRANY – verejná kanalizácia                                                                                                                                                                                                                               200 000,00
4144509  Obec Podlužany                                                                                                                                          Aglomerácia Podlužany – odvedenie a čistenie odpadových vôd                                                                                                                                                                                                200 000,00
5144565  Obec Kuchyňa                                                                                                                                            Kuchyňa – kanalizácia a ČOV                                                                                                                                                                                                                                199 396,00
6144568  Obec Babín                                                                                                                                              Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava                                                                                                                                                                               119 882,00
7144574  Obec Dolné Trhovište                                                                                                                                    Dolné Trhovište – kanalizačná sieť                                                                                                                                                                                                                         200 000,00
8144575  Obec Hokovce                                                                                                                                            Hokovce splašková kanalizácia a napojenie na ČOV Dudince                                                                                                                                                                                                   200 000,00
9144576  Obec Žemberovce                                                                                                                                         Žemberovce – obecná kanalizácia, I. stavba súboru stavieb                                                                                                                                                                                                  200 000,00
10144584  Obec Slovenská Nová Ves                                                                                                                                 Slovenská Nová ves – splašková kanalizácia a čerpacia stanica                                                                                                                                                                                              200 000,00
11144590  Obec Petrova Ves                                                                                                                                        “Petrova Ves, IBV Peklo II”, SO verejný vodovod, verejná splašková kanalizácia                                                                                                                                                                             158 144,00
12144591  Obec Sobotište                                                                                                                                          Sobotište – splašková kanalizácia I. etapa                                                                                                                                                                                                                 200 000,00
13144593  Obec Hronské Kosihy                                                                                                                                     Aglomerácia PODLUŽANY – odvedenie a čistenie odpadových vôd                                                                                                                                                                                                200 000,00
14144594  Obec Bádice                                                                                                                                             Bádice – kanalizácia – zmena stavby pred dokončením                                                                                                                                                                                                        199 997,00
15144598  Obec Nová Dedina                                                                                                                                        Aglomerácia Podlužany – odvedenie a čistenie odpadových vôd                                                                                                                                                                                                200 000,00
16144627  Obec Hrabovec nad Laborcom                                                                                                                              Hrabovec nad Laborcom – kanalizácia                                                                                                                                                                                                                        200 000,00
17144631  Obec Dolné Otrokovce                                                                                                                                    Dolné Otrokovce – KANALIZAČNÁ SIEŤ                                                                                                                                                                                                                         200 000,00
18144634  Obec Vyhne                                                                                                                                              Vyhne – Splašková kanalizácia                                                                                                                                                                                                                              200 000,00
19144641  Obec Horné Lefantovce                                                                                                                                   Horné a Dolné Lefantovce – kanalizačná sieť                                                                                                                                                                                                                200 000,00
20144654  Obec Vydrná                                                                                                                                             Vydrná – kanalizácia                                                                                                                                                                                                                                       200 000,00
21144665  Obec Bešeňov                                                                                                                                            Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd, 1. stavba súboru stavieb                                                                                                                                                                                     200 000,00
22144681  Obec Štitáre                                                                                                                                            Štitáre – ČOV – kanalizácia                                                                                                                                                                                                                                200 000,00
23144683  Obec Čajkov                                                                                                                                             Aglomerácia Podlužany – odvedenie a čistenie odpadových vôd                                                                                                                                                                                                124 575,00
24144702  Obec Koškovce                                                                                                                                           Riešenie havarijného stavu – odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska                                                                                                                                                                                     200 000,00
25144708  Obec Hankovce                                                                                                                                           Splašková kanalizácia obce Hankovce                                                                                                                                                                                                                        200 000,00
26144714  Obec Martovce                                                                                                                                           Martovce, obecná ČOV “DUCI” pre 1000 EO                                                                                                                                                                                                                    95 000,00
27144720  Obec Hrabkov                                                                                                                                            Kanalizácia obce Hrabkov – Kanalizačný zberač HR                                                                                                                                                                                                           200 000,00
28144748  Obec Jelenec                                                                                                                                            Jelenec – kanalizácia                                                                                                                                                                                                                                      199 999,00
29144756  Obec Prečín                                                                                                                                             Rozšírenie inžinierskych sietí Obec Prečín, Splašková kanalizácia “K6” pri základnej škole a “K7” pri pošte                                                                                                                                                104 544,00
30144799  Obec Lipovec                                                                                                                                            Lipovec – Turčianske Kľačany, kanalizácia – I. etapa                                                                                                                                                                                                       200 000,00
31144800  Obec Šútovo                                                                                                                                             Šútovo – kanalizácia                                                                                                                                                                                                                                       200 000,00
32144843  Obec Nová Ves nad Žitavou                                                                                                                               Nová  Ves nad  Žitavou – ČOV a kanalizácia                                                                                                                                                                                                                 199 999,00
33144844  Obec Čimhová                                                                                                                                            Kanalizácia obce Čimhová -líniová stavba                                                                                                                                                                                                                   149 300,00
34144845  Obec Slovenské Krivé                                                                                                                                    Splašková kanalizácia Slovenské Krivé                                                                                                                                                                                                                      200 000,00
35144848  Obec Kátlovce                                                                                                                                           Obce v povodí Blavy II, splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice_ Obce v povodí Blavy II. – splašková kanali                                                                                                                                   127 000,00
36144859  Obec Iža                                                                                                                                                Iža – čistiareň odpadových vôd                                                                                                                                                                                                                             186 000,00
37144882  Obec Veľký Lipník                                                                                                                                       Kanalizácia a ČOV Obce Veľký Lipník                                                                                                                                                                                                                        200 000,00
38144888  Obec Jablonové                                                                                                                                          Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové                                                                                                                                                                                              200 000,00
39144914  Obec Rybník                                                                                                                                             Rybník kanalizácia obce                                                                                                                                                                                                                                    200 000,00
40144918  Obec Pukanec                                                                                                                                            Pukanec- obecná kanalizácia, I. stavba                                                                                                                                                                                                                     200 000,00
41144928  Obec Kyjov                                                                                                                                              Splašková kanalizácia v obci Kyjov_ ČOV v obci Kyjov                                                                                                                                                                                                       200 000,00
42144956  Obec Vinosady                                                                                                                                           Vinosady – čistiareň odpadových vôd a kanalizácia                                                                                                                                                                                                          200 000,00
43145012  Obec Pastovce                                                                                                                                           Čistiareň odpadových vôd Pastovce                                                                                                                                                                                                                          199 439,00
44145038  Obec Neverice                                                                                                                                           Neverice kanalizácia sieť I. etapa                                                                                                                                                                                                                         200 000,00
45145043  Obec Stankovany                                                                                                                                         Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV                                                                                                                                                                                                               87 978,00
46145048  Obec Hosťová                                                                                                                                            Kanalizácia obce Hosťová a prečerpávanie odpadových vôd do regionálnej ČOV v Dolných Obdokovciach                                                                                                                                                          200 000,00
47145059  Obec Šindliar                                                                                                                                           Kanalizácia Lipovce – Šindliar                                                                                                                                                                                                                             200 000,00
48145061  Obec Krížovany                                                                                                                                          Kanalizácia a ČOV Krížovany                                                                                                                                                                                                                                200 000,00
49145066  Obec Župčany                                                                                                                                            Kanalizácia Župčany                                                                                                                                                                                                                                        200 000,00
50145080  Obec Merašice                                                                                                                                           Čistiareň odpadových vôd – Merašice , SO 09 Merašice – Kanalizačná sieť               200 000,00
51145095  Obec Podhorie                                                                                                                                           Podhorie, kanalizácia a ČOV                                                                                                                                                                                                                                200 000,00
52145103  Obec Veľký Grob                                                                                                                                         Veľký Grob – Kanalizácia a ČOV                                                                                                                                                                                                                             175 475,00
53145107  Obec Háj                                                                                                                                                Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a regióne Horný Turiec                                                                                                                                                                    59 225,00
54145158  Obec Ostratice                                                                                                                                          Kanalizácia a ČOV Ostratice                                                                                                                                                                                                                                129 379,00
55145174  Obec Trebostovo                                                                                                                                         Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter, Kanalizácia – Aktivita 2 – Trebostovo                                                                                                                                                                                200 000,00
56145232  Obec Turčianska Štiavnička                                                                                                                              Turčianska Štiavnička – kanalizácia                                                                                                                                                                                                                        200 000,00
57145236  Obec Liptovský Trnovec                                                                                                                                  Kanalizácia a ČOV, Liptovský Trnovec                                                                                                                                                                                                                       166 666,00
58145243  Obec Mlynky                                                                                                                                             Kanalizácia a ČOV Mlynky – Prostredný Hámor                                                                                                                                                                                                                199 176,00
59145278  Obec Forbasy                                                                                                                                            FORBASY – ČOV                                                                                                                                                                                                                                              49 500,00
60145302  Obec Kolíňany                                                                                                                                           ČOV Kolíňany – II. etapa                                                                                                                                                                                                                                   200 000,00
61145314  Obec Veľký Cetín                                                                                                                                        Spoločná ČOV obcí Veľký Cetín – Paňa                                                                                                                                                                                                                       200 000,00
62145315  Obec Zemianske Sady                                                                                                                                     Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV                                                                                                                                                                                                        126 077,00
63145318  Obec Mokrý Háj                                                                                                                                          Mokrý Háj – kanalizácia                                                                                                                                                                                                                                    98 692,00
64145320  Obec Tekolďany                                                                                                                                          KANALIZAČNÁ SIEŤ – TEKOLĎANY                                                                                                                                                                                                                               200 000,00
65145323  Obec Timoradza                                                                                                                                          Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves                                                                                                                                                                                                          189 987,00
66145343  Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol                                                                                                                      Kanalizácia a ČOV Čirč – II. etapa                                                                                                                                                                                                                         199 544,00
67145353  Obec Poráč                                                                                                                                              Kanalizácia obec Poráč II. etapa                                                                                                                                                                                                                           200 000,00
68145387  Obec Sedliacka Dubová                                                                                                                                   SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová                                                                                                                                                                                                     177 441,00
69145411  Obec Fulianka                                                                                                                                           Vodovod. kanalizácia a ČOV Fulianka                                                                                                                                                                                                                        178 691,00
70145418  Obec Jamník                                                                                                                                             Splašková kanalizácia a čistiareň odpadových vôd – Jamník                                                                                                                                                                                                  200 000,00
71145433  Obec Slatvina                                                                                                                                           Kanalizácia Slatvina                                                                                                                                                                                                                                       200 000,00
72145454  Obec Alekšince                                                                                                                                          Alekšince – kanalizácia – 1. a 2. etapa                                                                                                                                                                                                                    200 000,00
73145463  Obec Podhradie                                                                                                                                          Podhradie – kanalizácia                                                                                                                                                                                                                                    195 467,00
74145527  Obec Veľké Lovce                                                                                                                                        Veľké Lovce, ČOV a kanalizácia I.                                                                                                                                                                                                                          200 000,00
75145528  Obec Lúka                                                                                                                                               Lúka, Modrovka, Modrová – kanalizácia a ČOV – kanalizácia Lúka                                                                                                                                                                                             160 507,00
76145529  Obec Dolné Lefantovce                                                                                                                                   Horné a Dolné Lefantovce – kanalizačná sieť                                                                                                                                                                                                                200 000,00
77145532  Obec Senohrad                                                                                                                                           Senohrad Verejná kanalizácia a ČOV                                                                                                                                                                                                                         200 000,00
78145555  Obec Turčianske Kľačany                                                                                                                                 Lipovec – Turčianske Kľačany, kanalizácia – I. etapa                                                                                                                                                                                                       200 000,00
79145562  Obec Horné Otrokovce                                                                                                                                    Horné Otrokovce – kanalizácia                                                                                                                                                                                                                              200 000,00
80145578  Obec Bystričany                                                                                                                                         Verejná kanalizácia v obci Bystričany, oddiel: Splašková kanalizácia – vetva I., II., III_ Verejná kanalizácia v obci By                                                                                                                                   200 000,00
81145638  Obec Sološnica                                                                                                                                          Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica                                                                                                                                                                                                                     200 000,00
82145765  Obec Lošonec                                                                                                                                            Splašková kanalizácia Lošonec                                                                                                                                                                                                                              200 000,00
83145811  Obec Iliašovce                                                                                                                                          Výstavba obecnej kanalizácie a ČOV                                                                                                                                                                                                                         200 000,00
84145864  Obec Betlanovce                                                                                                                                         ČOV a kanalizácia Betlanovce                                                                                                                                                                                                                               186 446,00
85145881  Obec Odorín                                                                                                                                             Splašková kanalizácia II. etapa – Odorín                                                                                                                                                                                                                   200 000,00
86145956  Obec Kravany                                                                                                                                            Kanalizácia a ČOV Kravany                                                                                                                                                                                                                                  200 000,00
     
Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144012  Obec Bešeňová                                                                                                                                           IBV Sihoť Bešeňová – SO 04 Splašková kanalizácia                                                                                                                                                                                                           112 864,00
2144578  Obec Oponice                                                                                                                                            OPONICE – KANALIZÁCIA – II.ETAPA                                                                                                                                                                                                                           200 000,00
3144580  Obec Dolný Kalník                                                                                                                                       Dolný Kalník – Kanalizácia                                                                                                                                                                                                                                 198 020,00
4144582  Obec Hrádok                                                                                                                                             Hrádok – kanalizácia                                                                                                                                                                                                                                       170 952,00
5144596  Obec Pakostov                                                                                                                                           Pakostov – kanalizácia a ČOV, II. etapa                                                                                                                                                                                                                    170 900,00
6144602  Obec Nitrianske Hrnčiarovce                                                                                                                             Nitrianske Hrnčiarovce, Čerešňová ulica, Rozšírenie kanalizácie                                                                                                                                                                                            77 000,00
7144664  Obec Dolné Kočkovce                                                                                                                                     IBV Sedlište, Dolné Kočkovce – inžinierske siete                                                                                                                                                                                                           200 000,00
8144668  Obec Hruštín                                                                                                                                            IBV Hruštín, lokalita Kutina – Dielnice, inžinierske siete                                                                                                                                                                                                 189 218,00
9144698  Obec Častkov                                                                                                                                            Častkov – kanalizácia a ČOV (zberač A 5 od šachty č. 45 po šachtu č. 50)                                                                                                                                                                                   200 000,00
10144841  Obec Pružina                                                                                                                                            Pružina, Kanalizácia a ČOV                                                                                                                                                                                                                                 200 000,00
11144865  Obec Rakovo                                                                                                                                             Dopravná a technická infraštruktúra pre IBV Rakovo Východ 2                                                                                                                                                                                                200 000,00
12144874  Obec Žiar                                                                                                                                               Rozšírenie verejnej kanalizácie Žiar – vetva E                                                                                                                                                                                                             200 000,00
13144923  Obec Bory                                                                                                                                               Kanalizácia obce Bory.                                                                                                                                                                                                                                     170 781,00
14144931  Obec Medzibrodie nad Oravou                                                                                                                             Medzibrodie nad Oravou, rozšírenie kanalizácie, lokalita Roveň                                                                                                                                                                                             200 000,00
15144968  Obec Ruská Nová Ves                                                                                                                                     Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves                                                                                                                                                                                                                  200 000,00
16145013  Obec Dojč                                                                                                                                               Dojč – Rozšírenie splaškovej kanalizácie                                                                                                                                                                                                                   152 254,00
17145025  Obec Snežnica                                                                                                                                           Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby – Vyšný Koniec                                                                                                                                                                                              60 700,00
18145099  Obec Ivanka pri Dunaji                                                                                                                                  Ivanka pri Dunaji – “Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa”                                                                                                                                                                                            200 000,00
19145127  Obec Ličartovce                                                                                                                                         Ličartovce – rozšírenie stokovej siete, SO 01 Splašková kanalizácia A, SO 02 Splašková kanalizácia B                                                                                                                                                       199 990,00
20145173  Obec Gánovce                                                                                                                                            “SO 12 – Splašková kanalizácia” “SO 14 – Vodovod”, SO 14.1 – Rozšírenie verejného vodovodu”                                                                                                                                                                53 950,00
21145218  Obec Veľké Vozokany                                                                                                                                     Veľké Vozokany – prečerpávanie splaškových odpadových vôd do ČOV                                                                                                                                                                                           25 227,00
22145324  Obec Heľpa                                                                                                                                              “Dobudovanie kanalizácie v obci Heľpa – I.etapa”- líniová stavba                                                                                                                                                                                           200 000,00
23145328  Mesto Bánovce nad Bebravou                                                                                                                              E.2 – SO 22 Kanalizácia Biskupice, napojenie novej ulice na kanalizáciu                                                                                                                                                                                    174 700,00
24145329  Obec Gajary                                                                                                                                             Celoobecná kanalizácia a ČOV, Sanácia havarijného stavu ČS G4 a ČS G12                                                                                                                                                                                     200 000,00
25145351  Obec Pliešovce                                                                                                                                          PLIEŠOVCE, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, stoky A2, A2-4                                                                                                                                                                                                           83 019,00
26145354  Obec Gerlachov                                                                                                                                          Gerlachov, Rozšírenie kanalizácie_ Gerlachov, Rozšírenie gravitačnej vetvy E                                                                                                                                                                               129 400,00
27145388  Obec Podkonice                                                                                                                                          Kanalizácia  -lokalita “Pod Bukovinou”, Podkonice                                                                                                                                                                                                          199 990,00
28145450  Obec Mlynica                                                                                                                                            Súbor rodinných domov “Pieskovisko II.” – Mlynica                                                                                                                                                                                                          97 500,00
29145460  Obec Mankovce                                                                                                                                           Mankovce – kanalizácia a ČOV, I. etapa                                                                                                                                                                                                                     200 000,00
30145461  Obec Bohdanovce nad Trnavou                                                                                                                             IBV Horný mlyn, pozemné komunikácie a inžinierske siete                                                                                                                                                                                                    200 000,00
31145467  Obec Dúbravy                                                                                                                                            SO 01 Verejný vodovod, SO 02 Verejná splašková kanalizácia, SO 03 Verejná dažďová kanalizácia                                                                                                                                                              66 382,00
32145471  Obec Kokošovce                                                                                                                                          Kokošovce, miestna komunikácia “Štreka” SO 05.1 Splašková kanalizácia 1.etapa, SO 05.2 Splašková kanalizácia 2.etapa, SO                                                                                                                                   93 000,00
33145548  Obec Bánov                                                                                                                                              Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa                                                                                                                                                                                                        199 816,00
34145566  Mesto Spišská Nová Ves                                                                                                                                  Obnova vodovodu a kanalizácie                                                                                                                                                                                                                              88 658,00
35145583  Obec Cabaj – Čápor                                                                                                                                      Cabaj – Čápor – obecná kanalizácia – doplnenie kanalizácie                                                                                                                                                                                                 174 600,00
36145647  Obec Košeca                                                                                                                                             Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Rozšírenie rozsahu riešenia v obci Košeca                                                                                                                                                    200 000,00
37145777  Obec Malé Leváre                                                                                                                                        Malé leváre – dobudovanie kanalizácie a vodovodu – časť kanalizácia.                                                                                                                                                                                       194 821,00
38145797  Obec Kriváň                                                                                                                                             Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie pre bytové domy Kriváň, zmena 1                                                                                                                                                                               44 500,00
39145829  Obec Svätý Kríž                                                                                                                                         Rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie verejnej kanalizácie – II. etapa v obci Svätý Kríž                                                                                                                                                              199 203,00
40145863  Obec Budmerice                                                                                                                                          Budmerice – ČOV a kanalizácia                                                                                                                                                                                                                              200 000,00
41145882  Obec Pata                                                                                                                                               Pata – Verejná kanalizácia, rozšírenie kanalizácie – Doplnok č. 1 – Čerpacia stanica ČS3                                                                                                                                                                   58 131,00
42145949  Mesto Pezinok                                                                                                                                           Grinava – kanalizácia                                                                                                                                                                                                                                      200 000,00
43145963  Obec Černík                                                                                                                                             Kanalizácia Černík                                                                                                                                                                                                                                         183 565,00
44145986  Mesto Banská Štiavnica                                                                                                                                  Odkanalizovanie časti starého mesta v Banskej Štiavnici                                                                                                                                                                                                    200 000,00
     
Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144444  Obec Lopašov                                                                                                                                            Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa – 2. časť                                                                                                                                                                                                     200 000,00
2144504  Obec Norovce                                                                                                                                            Norovce – obecný vodovod                                                                                                                                                                                                                                   136 197,00
3144571  Obec Dolné Kočkovce                                                                                                                                     IBV Sedlište, Dolné Kočkovce – inžinierske siete – SO – Rozšírenie verejného vodovodu                                                                                                                                                                      173 604,00
4144691  Obec Rohov                                                                                                                                              Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2.etapa – 2.časť                                                                                                                                                                                                       187 676,00
5144699  Obec Otrhánky                                                                                                                                           Haláčovce – Otrhánky vodovod                                                                                                                                                                                                                               12 206,00
6144835  Obec Drženice                                                                                                                                           Vodovod Drženice                                                                                                                                                                                                                                           200 000,00
7144849  Obec Svätoplukovo                                                                                                                                       Svätoplukovo – celoobecný vodovod                                                                                                                                                                                                                          120 676,00
8144897  Obec Vyšný Hrušov                                                                                                                                       Rovné , Vyšný Hrušov – zásobovanie vodou, SO 01 – Prívodné potrubie Rovné, SO 02 – Zhybka Rovné, SO 03 – Zásobné potrubi                                                                                                                                   200 000,00
9144949  Obec Oreské                                                                                                                                             Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica – Radošovce, Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa – 2. časť                                                                                                                                   191 891,00
10144952  Obec Holiša                                                                                                                                             Vodovod Holiša                                                                                                                                                                                                                                             200 000,00
11144953  Obec Popudinské Močidľany                                                                                                                               Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa – 2. časť                                                                                                                                                                                                     197 851,00
12144978  Obec Jankovce                                                                                                                                           Výstavba vodovodu  Jankovce – zmena napojenia.                                                                                                                                                                                                             147 789,00
13144986  Obec Haláčovce                                                                                                                                          Haláčovce – Otrhánky – vodovod                                                                                                                                                                                                                             197 016,00
14145040  Obec Vysočany                                                                                                                                           Vysočina vodovod – I. etapa                                                                                                                                                                                                                                70 932,00
15145135  Obec Lipníky                                                                                                                                            Lipníky – rozšírenie verejného vodovodu.                                                                                                                                                                                                                   61 378,00
16145209  Obec Lehnice                                                                                                                                            SO-301 Vodovod a SO-401 Kanalizácia v rámci stavby Areál IBV – Veľký Lég                                                                                                                                                                                   104 300,00
17145212  Obec Dolná Breznica                                                                                                                                     Dolná Breznica – Rozvod vody                                                                                                                                                                                                                               200 000,00
18145283  Obec Rožňavské Bystré                                                                                                                                   Rožňavské Bystré – vodovod                                                                                                                                                                                                                                 152 555,00
19145376  Obec Bíňovce                                                                                                                                            Celoobecný vodovod Bíňovce – 1.etapa                                                                                                                                                                                                                       200 000,00
20145673  Obec Košeca                                                                                                                                             Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Rozšírenie rozsahu riešenia v obci Košeca                                                                                                                                                    200 000,00
21145950  Obec Demandice                                                                                                                                          Vodovod v obci Demandice                                                                                                                                                                                                                                   149 408,00
     
Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144514  Obec Demjata                                                                                                                                            Demjata – Vodovod, I. etapa                                                                                                                                                                                                                                199 500,00
2144660  Obec Kaľava                                                                                                                                             Vodovod obce Kaľava I.etapa – Gravitačný vodovod a čerpacia stanica                                                                                                                                                                                        199 132,00
3144671  Obec Uhliská                                                                                                                                            Uhliská – čiastkový vodovod, Rozšírenie vodovodu do miestnej časti Majere                                                                                                                                                                                  161 371,00
4144704  Obec Janov                                                                                                                                              Janov – verejný vodovod                                                                                                                                                                                                                                    131 396,00
5144899  Mesto Tvrdošín                                                                                                                                          Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice                                                                                                                                                                        188 423,00
6144900  Obec Lysá pod Makytou                                                                                                                                   Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou                                                                                                                                                                                                                93 815,00
7144971  Mesto Krupina                                                                                                                                           Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Krupina – Kopanice.                                                                                                                                                                                 186 000,00
8145102  Obec Pušovce                                                                                                                                            Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce                                                                                                                                                                                                                         199 500,00
9145108  Obec Čelovce                                                                                                                                            Čelovce – vodovod, stavebný objekt Obecný vodovodný systém                                                                                                                                                                                                 188 100,00
10145298  Obec Ľubotín                                                                                                                                            Vodovod Ľubotín                                                                                                                                                                                                                                            198 000,00
11145412  Obec Proč                                                                                                                                               Proč – verejný vodovod                                                                                                                                                                                                                                     112 465,00
12145476  Obec Víťaz                                                                                                                                              Víťaz – obecný vodovod                                                                                                                                                                                                                                     200 000,00
13145511  Obec Petrova Lehota                                                                                                                                     Vodovod Petrova Lehota                                                                                                                                                                                                                                     189 476,00
14145514  Obec Šarišská Trstená                                                                                                                                   Šarišská Trstená – zásobovanie vodou                                                                                                                                                                                                                       200 000,00
15145515  Obec Vrchteplá                                                                                                                                          CELOOBECNÝ VODOVOD, VODOJEM, KANALIZÁCIA A ČOV                                                                                                                                                                                                             178 911,00
16145516  Obec Bohunice                                                                                                                                           Združený vodovod Krivoklát – Bohunice                                                                                                                                                                                                                      12 500,00
17145592  Obec Zbehy                                                                                                                                              Verejný vodovod Zbehy – Andač                                                                                                                                                                                                                              200 000,00
18145684  Obec Lednica                                                                                                                                            Lednica-vodovod II. stavba                                                                                                                                                                                                                                 37 041,00
19145695  Obec Sasinkovo                                                                                                                                          Vodovod obce Sasinkovo, Zapojenie vodárenského zdroja HS-3                                                                                                                                                                                                 116 407,00
20145940  Obec Veľké Držkovce                                                                                                                                     Veľké Držkovce – napojenie vodovodu na SKV – I. etapa                                                                                                                                                                                                      107 051,00
21145978  Obec Cífer                                                                                                                                              Celoobecný vodovod Cífer – 5. stavba, Miestna časť Pác                                                                                                                                                                                                     170 470,00
     
Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144447  Obec Moravany nad Váhom                                                                                                                                 Predĺženie vodovodu Moravany nad Váhom, Nábrežná ulica                                                                                                                                                                                                     89 765,00
2144551  Mesto Vrútky                                                                                                                                            Vrútky, Ul. Karvaša-Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie                                                                                                                                                                                            200 000,00
3144563  Obec Prietržka                                                                                                                                          Prietržka – Široké padelky SO: Rozšírenie verejného vodovodu                                                                                                                                                                                               98 336,00
4144847  Obec Chmeľovec                                                                                                                                          Rozšírenie vodovodu v obci Chmeľovec, SO 01 Potrubie vetva A + vetva B                                                                                                                                                                                     200 000,00
5144871  Obec Radimov                                                                                                                                            Radimov, IBV za obecným úradom, II. etapa – Rozšírenie verejného vodovodu                                                                                                                                                                                  196 791,00
6144948  Obec Oravská Jasenica                                                                                                                                   Rozšírenie vodovodu Lanov vršok, Oravská Jasenica                                                                                                                                                                                                          58 339,00
7145034  Obec Klin                                                                                                                                               Zlepšenie kvality života v obci Klin, lokalita Roveň                                                                                                                                                                                                       59 889,00
8145037  Obec Šurianky                                                                                                                                           Šurianky – rozšírenie vodovodu Perkovce                                                                                                                                                                                                                    32 247,00
9145063  Obec Neporadza                                                                                                                                          Rozšírenie verejného vodovodu Neporadza, ul. K cintorínu BN                                                                                                                                                                                                33 606,00
10145098  Obec Plavnica                                                                                                                                           Rozšírenie vodovodnej siete                                                                                                                                                                                                                                200 000,00
11145111  Obec Brestov                                                                                                                                            Brestov – rekonštrukcia vodovodu                                                                                                                                                                                                                           153 560,00
12145181  Mesto Nemšová                                                                                                                                           Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy “A”, “A-1”, “A-1-1”                                                                                                                                                                                    200 000,00
13145182  Obec Poľný Kesov                                                                                                                                        Poľný Kesov – rozšírenie vodovodnej siete                                                                                                                                                                                                                  103 239,00
14145272  Obec Trnavá Hora                                                                                                                                        Vodovod Trnavá Hora                                                                                                                                                                                                                                        200 000,00
15145421  Obec Dúbravy                                                                                                                                            SO 01 Verejný vodovod                                                                                                                                                                                                                                      29 125,00
16145518  Obec Kostolné Kračany                                                                                                                                   Kračany – skupinový vodovod                                                                                                                                                                                                                                189 000,00
17145576  Obec Drahovce                                                                                                                                           Vodovodná prípojka – verejná časť – Vodovod – Drahovce ul. Bratislavská                                                                                                                                                                                    18 504,00
18145669  Obec Malé Ripňany                                                                                                                                       Rozšírenie vodovodu Vetva A, B, C                                                                                                                                                                                                                          101 984,00
19145672  Obec Pruské                                                                                                                                             Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pruské                                                                                                                                                                                                                118 086,00
20145700  Obec Brodské                                                                                                                                            Komunikácia a inžinierske siete v Obytnej zóne Brodské – Padielky – Vodovod, kanalizácia.                                                                                                                                                                  144 995,00
21145702  Obec Lúč na Ostrove                                                                                                                                     Rozšírenie verejného vodovodu                                                                                                                                                                                                                              141 324,00
22145769  Obec Malé Leváre                                                                                                                                        Malé Leváre – dobudovanie kanalizácie a vodovodu – časť vodovod                                                                                                                                                                                            126 351,00
23145875  Obec Kriváň                                                                                                                                             Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie pre bytové domy Kriváň, zmena 1                                                                                                                                                                               21 500,00
24145878  Obec Dolná Súča                                                                                                                                         Dolná Súča – rekonštrukcia vodovodu – II. etapa                                                                                                                                                                                                            200 000,00
     
Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení (mimo najmenej rozvinutých okresov)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144862  Obec Jakubov                                                                                                                                            Jakubovc – intenzifikácia úpravne vody – I. etapa                                                                                                                                                                                                          200 000,00
2145646  Obec Oravské Veselé                                                                                                                                     Vodojem 2×150 m3 – Oravské Veselé                                                                                                                                                                                                                          200 000,00
     
Činnosť BR1: Rybárstvo
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144951  Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia Komárno                                                                                                   Sprietočnenie Žitnoostrovských kanálov využitím biomelioračnej funkcie amura bieleho (Ctenopharyngodon idella, Val.1884)                                                                                                                                   93 290,00
     
Činnosť BD1: Odvádzanie vôd z povrchového odtoku
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1147450  Obec Jasenie                                                                                                                                            Odvodňovacie rigoly v obci Jasenie                                                                                                                                                                                                                         153 806,00
2147451  Obec Ostrá Lúka                                                                                                                                         Stavebné úpravy rigolov a priepustov pozdĺž štátnej cesty III/05085-protipovodňové opatrenia: I. časť: 0,2808 km (km 0,0                                                                                                                                   190 698,00
3147452  Obec Vyšný Hrabovec                                                                                                                                     Opatrenia mimo vodného toku v Obci Vyšný Hrabovec                                                                                                                                                                                                          199 600,00
4147453  Obec Zemplín                                                                                                                                            Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Zemplín                                                                                                                                                                                                              41 730,00
5147454  Obec Hervartov                                                                                                                                          Rekonštrukcia cestných rigolov a odvedenie dažďovej vody z povrchových odtokov v obci Hervartov                                                                                                                                                            200 000,00
6147455  Obec Lúčky                                                                                                                                              Rekonštrukcia odvodnenia v obci Lúčky                                                                                                                                                                                                                      119 300,00
7147456  Obec Kátlovce                                                                                                                                           Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Kátlovce                                                                                                                                                                                                     90 076,00
8147457  Obec Hažín                                                                                                                                              Rekonštrukcia cestných rigolov a odvedenie dažďovej vody na území obce Hažín                                                                                                                                                                               156 950,00
9147458  Obec Jarabina                                                                                                                                           Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Jarabina                                                                                                                                                                                                 199 399,00
10147461  Obec Priekopa                                                                                                                                           Systémové riešenie ochrany majetku obce a občanov so zreteľom podpory vodných pomerov v obci Priekopa                                                                                                                                                      187 560,00
11147462  Obec Kysta                                                                                                                                              Rekonštrukcia rigolov v obci Kysta                                                                                                                                                                                                                         32 900,00
12147464  Obec Marcelová                                                                                                                                          Výstavba protipovodňových zariadení v obci Marcelová                                                                                                                                                                                                       81 883,00
13147465  Obec Kostolná pri Dunaji                                                                                                                                Rekonštrukcia cestného rigolu                                                                                                                                                                                                                              189 000,00
14147468  Obec Jasenov                                                                                                                                            Kultúrna cesta v obci Jasenov – I. etapa                                                                                                                                                                                                                   191 269,00
15147469  Obec Tročany                                                                                                                                            Rekonštrukcia cestných rigolov a odvedenie dažďovej vody z povrchového odtoku v obci Tročany                                                                                                                                                               125 000,00
16147470  Obec Chmeľová                                                                                                                                           Rekonštrukcia cestných rigolov a odvedenie dažďovej vody z povrchového odtoku v obci Chmeľová                                                                                                                                                              79 000,00
17147471  Obec Veľké Ripňany                                                                                                                                      Odvedenie dažďových vôd v obci Veľké Ripňany                                                                                                                                                                                                               119 094,00
18147472  Obec Kapišová                                                                                                                                           Opatrenia mimo vodného toku v obci Kapišová                                                                                                                                                                                                                200 000,00
19147474  Obec Závada                                                                                                                                             Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Závada                                                                                                                                                                                                   167 940,00
20147476  Obec Košťany nad Turcom                                                                                                                                 Udržiavacie práce chodníkov a miestnych komunikácií – Košťany nad Turcom                                                                                                                                                                                   14 859,00
21147477  Mesto Zlaté Moravce                                                                                                                                     Odvedenie dažďových vôd v meste Zlaté Moravce                                                                                                                                                                                                              187 345,00
22147481  Obec Bojná                                                                                                                                              Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v obci Bojná – I. etapa                                                                                                                                                                                                 200 000,00
23147483  Obec Zemplínske Kopčany                                                                                                                                 Rekonštrukcia rigolov v obci Zemplínske Kopčany                                                                                                                                                                                                            189 900,00
24147488  Obec Habura                                                                                                                                             Protipovodňová ochrana miestnych komunikácií                                                                                                                                                                                                               172 187,00
25147491  Obec Hažín nad Cirochou                                                                                                                                 Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Hažín nad Cirochou                                                                                                                                                                                       159 319,00
26147492  Obec Ruský Hrabovec                                                                                                                                     Preventívne opatrenia pred záplavami Ruský Hrabovec                                                                                                                                                                                                        64 887,00
27147494  Obec Biel                                                                                                                                               Biel – rekonštrukcia obecných rigolov a záchytných mokradí                                                                                                                                                                                                 104 500,00
28147496  Obec Šarišské Jastrabie                                                                                                                                 Rekonštrukcia cestných rigolov a odvedenie dažďovej vody z povrchového odtoku v obci Šarišské Jastrabie                                                                                                                                                    75 500,00
29147497  Obec Ižkovce                                                                                                                                            Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Ižkovce                                                                                                                                                                                                         27 320,00
30147498  Obec Sap                                                                                                                                                Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci SAP                                                                                                                                                                                                             200 000,00
31147499  Obec Plavnica                                                                                                                                           Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Plavnica                                                                                                                                                                                                 102 197,00
32147501  Obec Sliepkovce                                                                                                                                         OBNOVA A OPRAVA SYSTÉMOV ODVODŇOVACÍCH ZARIADENÍ V OBCI SLIEPKOVCE – 2.ETAPA                                                                                                                                                                               200 000,00
33147502  Obec Zemplínske Hámre                                                                                                                                   Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Zemplínske Hámre – III. etapa                                                                                                                                                                            192 586,00
34147503  Obec Kružlová                                                                                                                                           Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Kružlová_ Opatrenia mimo vodného toku v obci Kružlová – SO 01 Ochranný rigol199 300,00
35147504  Obec Maťovské Vojkovce                                                                                                                                  Rekonštrukcia rigolov v obci Maťovské Vojkovce                                                                                                                                                                                                             65 600,00
36147505  Obec Komárovce                                                                                                                                          Rigoly v obci Komárovce – stavebná úprava                                                                                                                                                                                                                  135 600,00
37147506  Obec Ruská Bystrá                                                                                                                                       Rekonštrukcia systému odvodňovacích rigolov v obci Ruská Bystrá                                                                                                                                                                                            193 430,00
38147507  Obec Sirník                                                                                                                                             Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník                                                                                                                                                                                                                        93 590,00
39147508  Obec Zemianska Olča                                                                                                                                     Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Zemianska Olča                                                                                                                                                                                                    136 044,00
40147509  Obec Močenok                                                                                                                                            Opatrenia mimo vodného toku v obci Močenok                                                                                                                                                                                                                 200 000,00
41147517  Obec Babindol                                                                                                                                           Výstavba a rekonštrukcia chodníka v obci Babindol                                                                                                                                                                                                          170 917,00
42147518  Obec Proč                                                                                                                                               Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Proč – I. etapa                                                                                                                                                                                                 117 950,00
43147519  Obec Hudcovce                                                                                                                                           Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu v obci Hudcovce, SO 02 Miestna komunikácia 0,043-0,456 24km                                                                                                                                                 48 979,00
44147520  Obec Kľušov                                                                                                                                             Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v obci Kľušov                                                                                                                                                                                                           188 895,00
45147521  Obec Vieska                                                                                                                                             Kanalizácia a vodovod v obci Vieska                                                                                                                                                                                                                        115 000,00
46147527  Obec Donovaly                                                                                                                                           Rekonštrukcia systému odvodňovacieho zariadenia slúžiaceho na odvedenie vôd z povrchového odtoku                                                                                                                                                           116 540,00
47147528  Obec Šarišské Sokolovce                                                                                                                                 Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Šarišské Sokolovce                                                                                                                                                                                                   185 377,00
48147529  Obec Hrabovčík                                                                                                                                          Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Hrabovčík                                                                                                                                                                                                            180 800,00
49147530  Obec Vyškovce                                                                                                                                           Rekonštrukcia cestných rigolov v Obci Vyškovce                                                                                                                                                                                                             187 786,00
50147531  Obec Jaklovce                                                                                                                                           Odvádzanie vôd z povrchového odtoku v obci Jaklovce -rekonštrukcia cestných rigolov                                                                                                                                                                        116 278,00
51147532  Obec Roztoky                                                                                                                                            Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Roztoky                                                                                                                                                                                                              152 600,00
52147533  Obec Malé Raškovce                                                                                                                                      Rekonštrukcia rigolov v obci Malé Raškovce                                                                                                                                                                                                                 184 300,00
53147539  Obec Pavlovce                                                                                                                                           REKONŠTRUKCIA CESTNÝCH RIGOLOV V OBCI PAVLOVCE                                                                                                                                                                                                             190 000,00
54147540  Obec Kráľov Brod                                                                                                                                        Protipovodňová ochrana Kráľov Brod Objekt: Rekonštrukcia odvodňovacieho zariadenia                                                                                                                                                                         70 139,00
55147541  Obec Cigla                                                                                                                                              Rekonštrukcia odvodňovacieho systému rigolov v obci Cigla                                                                                                                                                                                                  200 000,00
56147542  Obec Havranec                                                                                                                                           Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec                                                                                                                                                                                                                136 700,00
57147543  Obec Kechnec                                                                                                                                            Opatrenie na zachytenie vôd z povrchového odtoku                                                                                                                                                                                                           104 038,00
58147544  Obec Kolbovce                                                                                                                                           Opatrenia mimo vodného toku v obci Kolbovce                                                                                                                                                                                                                139 600,00
59147548  Obec Pušovce                                                                                                                                            Chodník v centrálnej časti obce Pušovce                                                                                                                                                                                                                    147 890,00
60147549  Obec Vyšná Olšava                                                                                                                                       Opatrenia mimo vodného toku                                                                                                                                                                                                                                200 000,00
61147550  Obec Červená Voda                                                                                                                                       Odvodnenie miestnej komunikácie v obci Červená Voda – Vetva “F”, Vetva “F” – úsek I, Vetva “F” – úsek II, Vetva “F” – ús                                                                                                                                   200 000,00
62147551  Obec Brusnica                                                                                                                                           Opatrenia mimo vodného toku v Obci Brusnica                                                                                                                                                                                                                200 000,00
63147552  Obec Stanča                                                                                                                                             Rekonštrukcia rigolov v obci Stanča                                                                                                                                                                                                                        198 780,00
64147554  Obec Dolinka                                                                                                                                            Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Dolinka                                                                                                                                                                                                              138 630,00
65147555  Obec Valaliky                                                                                                                                           Odvádzanie vôd z povrchového odtoku v obci Valaliky                                                                                                                                                                                                        188 867,00
66147560  Obec Chmeľovec                                                                                                                                          Opatrenia mimo vodného toku v obci Chmeľovec                                                                                                                                                                                                               199 900,00
67147563  Obec Bunkovce                                                                                                                                           Rekonštrukcia odvodňovacieho systému rigolov v obci Bunkovce                                                                                                                                                                                               200 000,00
     
Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1147445  Obec Nová Polianka                                                                                                                                      Úprava potoka Nová Polianka                                                                                                                                                                                                                                200 000,00
2147447  Obec Divinka                                                                                                                                            Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci Divinka                                                                                                                                                                                              188 468,00
3147449  Mesto Spišské Vlachy                                                                                                                                    Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Dreľuš v meste Spišské Vlachy                                                                                                                                                                                      181 412,00
4147511  Obec Prečín                                                                                                                                             Úprava toku – Líščí potok, k.ú. Prečín                                                                                                                                                                                                                     200 000,00
5147514  Obec Krajná Bystrá                                                                                                                                      Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá                                                                                                                                                                                                                173 265,00
6147534  Obec Hraničné                                                                                                                                           Protipovodňové úpravy v obci Hraničné                                                                                                                                                                                                                      126 793,00
7147545  Obec Silická Jablonica                                                                                                                                  Rekonštrukcia Bazinského potoka v Silickej Jablonici – 1. etapa                                                                                                                                                                                            117 311,00
8147546  Obec Nižný Mirošov                                                                                                                                      Zvýšenie prietokovej kapacity toku Mirošovec v intraviláne obce Nižný Mirošov                                                                                                                                                                              188 000,00
     
Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1147475  Obec Pozba                                                                                                                                              Protipovodňová ochrana územia pred vnútornými vodami v obci Pozba                                                                                                                                                                                          13 904,00
2147500  Obec Hrhov                                                                                                                                              Vodozádržné opatrenia v obci Hrhov                                                                                                                                                                                                                         185 877,00
3147516  Obec Kladzany                                                                                                                                           Protipovodňové opatrenia v obci Kladzany                                                                                                                                                                                                                   199 500,00
4147535  Obec Chotča                                                                                                                                             Protipovodňová ochrana intravilánu obce Chotča                                                                                                                                                                                                             200 000,00
     
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV
Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144446  Obec Choňkovce                                                                                                                                          Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Choňkovce                                                                                                                                                                                       17 500,00
2144456  Obec Mojtín                                                                                                                                             Nákup technológie na zber a triedenie KO v obci Mojtín                                                                                                                                                                                                     80 000,00
3144510  Mesto Svit                                                                                                                                              Zlepšenie podmienok pre zber triedeného komunálneho odpadu v meste Svit                                                                                                                                                                                    79 800,00
4144513  Obec Hriadky                                                                                                                                            Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hriadky                                                                                                                                                                                         74 527,00
5144516  Obec Liptovská Porúbka                                                                                                                                  Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Liptovská Porúbka                                                                                                                                                                                     79 230,00
6144521  Obec Malé Trakany                                                                                                                                       Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Trakany                                                                                                                                                                                    52 288,00
7144523  Obec Ihráč                                                                                                                                              Triedený zber komunálneho odpadu v obci Ihráč                                                                                                                                                                                                              37 734,00
8144528  Obec Obeckov                                                                                                                                            Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Obeckov                                                                                                                                                                                               79 471,00
9144625  Obec Somotor                                                                                                                                            Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Somotor                                                                                                                                                                                         68 970,00
10144626  Obec Kazimír                                                                                                                                            Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kazimír                                                                                                                                                                                         79 686,00
11144630  Obec Bara                                                                                                                                               Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bara                                                                                                                                                                                            73 416,00
12144632  Obec Trstín                                                                                                                                             Zber odpadu v obci Trstín                                                                                                                                                                                                                                  78 905,00
13144662  Obec Vinica                                                                                                                                             Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Vinica                                                                                                                                                                                                79 471,00
14144667  Obec Malá Tŕňa                                                                                                                                          Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malá Tŕňa                                                                                                                                                                                       49 305,00
15144673  Obec Vojany                                                                                                                                             Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Vojany                                                                                                                                                                                          36 955,00
16144674  Obec Lysica                                                                                                                                             Zakúpenie traktora s vlečkou na triedený zber zložiek odpadu v obci Lysica                                                                                                                                                                                 80 000,00
17144675  Obec Borša                                                                                                                                              Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Borša                                                                                                                                                                                           73 416,00
18144711  Obec Michal na Ostrove                                                                                                                                  Zvýšenie kvality triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Michal na Ostrove                                                                                                                                                                              66 400,00
19144733  Obec Kvašov                                                                                                                                             Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kvašov                                                                                                                                                                                                             80 000,00
20144797  Obec Horný Bar                                                                                                                                          Efektívny triedený zber komunálneho odpadu v Hornom Bare                                                                                                                                                                                                   78 000,00
21144798  Obec Stará Lehota                                                                                                                                       Zabezpečenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Stará Lehota                                                                                                                                                                                       75 069,00
22144802  Obec Hažín                                                                                                                                              Triedený zber komunálneho odpadu v obci Hažín                                                                                                                                                                                                              79 777,00
23144810  Obec Kusín                                                                                                                                              Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kusín                                                                                                                                                                                                              79 777,00
24144829  Obec Žikava                                                                                                                                             Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Žikava                                                                                                                                                                                                79 562,00
25144831  Obec Kamenná Poruba                                                                                                                                     Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kamenná Poruba                                                                                                                                                                                                     77 863,00
26144838  Obec Veľké Raškovce                                                                                                                                     Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľké Raškovce                                                                                                                                                                                  40 375,00
27144840  Obec Vinodol                                                                                                                                            Zefektívnenie triedeného zberu v obcii Vinodol nákupom komunálnej techniky                                                                                                                                                                                 80 000,00
28144863  Obec Trstená na Ostrove                                                                                                                                 Rozšírenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Trstená na Ostrove                                                                                                                                                                                   57 000,00
29144877  Obec Horné Mýto                                                                                                                                         Triedený zber komunálneho odpadu v Hornom Mýte                                                                                                                                                                                                             76 000,00
30144884  Obec Stanča                                                                                                                                             Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Stanča                                                                                                                                                                                          79 230,00
31144890  Obec Bohunice                                                                                                                                           Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Bohunice                                                                                                                                                                                          71 988,00
32144895  Obec Horný Lieskov                                                                                                                                      Triedený zber komunálneho odpadu v obci Horný Lieskov                                                                                                                                                                                                      79 788,00
33144898  Obec Perín – Chym                                                                                                                                       Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Perín-Chym                                                                                                                                                                                      13 110,00
34144907  Obec Dolný Štál                                                                                                                                         Technológia pre triedený zber komunálneho odpadu                                                                                                                                                                                                           79 400,00
35144925  Obec Ludanice                                                                                                                                           Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Ludanice                                                                                                                                                                                                      73 150,00
36144961  Obec Ruská Bystrá                                                                                                                                       Triedený zber komunálneho odpadu v obci Ruská Bystrá                                                                                                                                                                                                       79 670,00
37144962  Obec Ivanovce                                                                                                                                           Traktor pre obec Ivanovce                                                                                                                                                                                                                                  76 000,00
38144964  Obec Boťany                                                                                                                                             Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Boťany                                                                                                                                                                                          74 527,00
39144966  Obec Bretejovce                                                                                                                                         Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bretejovce                                                                                                                                                                                      57 323,00
40144967  Obec Zalužice                                                                                                                                           Triedený zber komunálneho odpadu v obci Zalužice                                                                                                                                                                                                           79 777,00
41144990  Obec Kalameny                                                                                                                                           Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva v obci Kalameny                                                                                                                                                                                              74 385,00
42144993  Obec Jahodná                                                                                                                                            efektívn zber komunálneho odpadu v Jahodnej                                                                                                                                                                                                                66 600,00
43144999  Obec Vislanka                                                                                                                                           Obstaranie traktora a príslušenstva pre obec Vislanka                                                                                                                                                                                                      80 000,00
44145006  Obec Pravenec                                                                                                                                           Dobudovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva obce prostredníctvom obstarania malotraktora                                                                                                                                                 42 561,00
45145008  Obec Lenka                                                                                                                                              Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Lenka                                                                                                                                                                                                                35 852,00
46145010  Obec Ivanice                                                                                                                                            Obstaranie technológie na triedený zber komunálneho odpadu v obci Ivanice.                                                                                                                                                                                 73 000,00
47145015  Obec Pribiš                                                                                                                                             Obec Pribiš – skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu                                                                                                                                                                                             75 714,00
48145018  Obec Hodkovce                                                                                                                                           Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hodkovce                                                                                                                                                                                        65 730,00
49145019  Obec Pucov                                                                                                                                              Doplnenie technického vybavenia na zberný dvor                                                                                                                                                                                                             80 000,00
50145024  Obec Kačanov                                                                                                                                            Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kačanov                                                                                                                                                                                                            79 777,00
51145088  Obec Soblahov                                                                                                                                           Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Soblahov                                                                                                                                                                                                      45 042,00
52145090  Obec Trenčianska Turná                                                                                                                                  Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Trenčianska Turná                                                                                                                                                                                             45 042,00
53145096  Obec Zemplínske Kopčany                                                                                                                                 Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Zemplínske Kopčany                                                                                                                                                                              75 933,00
54145113  Obec Lekárovce                                                                                                                                          Triedený zber komunálneho odpadu v obci Lekárovce                                                                                                                                                                                                          79 777,00
55145119  Obec Dobrohošť                                                                                                                                          Traktor s čelným nakladačom pre obec Dobrohošť                                                                                                                                                                                                             79 700,00
56145120  Mesto Leopoldov                                                                                                                                         Zber odpadu v meste Leopoldov                                                                                                                                                                                                                              55 244,00
57145136  Obec Holiare                                                                                                                                            Triedený zber komunálneho odpadu v obci Holiare                                                                                                                                                                                                            66 500,00
58145141  Obec Veľká Ves nad Ipľom                                                                                                                                Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Veľká Ves nad Ipľom                                                                                                                                                                                                  66 120,00
59145143  Obec Bžany                                                                                                                                              Zefektívnenie separovaného zberu odpadu v obci Bžany a RO Valkov                                                                                                                                                                                           80 000,00
60145151  Obec Báb                                                                                                                                                Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Báb                                                                                                                                                                                                           78 329,00
61145164  Obec Lesné                                                                                                                                              Triedený zber komunálneho odpadu v obci Lesné                                                                                                                                                                                                              79 670,00
62145167  Obec Slavkovce                                                                                                                                          Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Slavkovce                                                                                                                                                                                       68 229,00
63145168  Obec Pavlovce nad Uhom                                                                                                                                  Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Pavlovce nad Uhom                                                                                                                                                                               71 953,00
64145191  Obec Vrícko                                                                                                                                             Triedený zber komunálneho odpadu v obci Vrícko                                                                                                                                                                                                             52 725,00
65145202  Obec Moravské Lieskové                                                                                                                                  Technológia pre zvýšenie úrovne triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Moravské Lieskové                                                                                                                                                               76 000,00
66145204  Obec Bátovce                                                                                                                                            Dobudovanie technickej infraštruktúry na triedený zber komunálneho odpadu                                                                                                                                                                                  76 000,00
67145205  Obec Poniky                                                                                                                                             Skvalitnenie procesu zberu biologicky rozložiteľného odpadu                                                                                                                                                                                                43 600,00
68145216  Obec Krivá                                                                                                                                              Obec Krivá – skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu                                                                                                                                                                                              75 714,00
69145234  Obec Makov                                                                                                                                              Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Makov                                                                                                                                                                                                   75 620,00
70145237  Obec Podbiel                                                                                                                                            Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Podbiel                                                                                                                                                                                            75 714,00
71145263  Obec Strekov                                                                                                                                            Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Strekov                                                                                                                                                                                                              59 280,00
72145299  Obec Rovné                                                                                                                                              Nákup komunálnej techniky (traktor s čelným nakladačom, vlečka, kontajnery na triedený zber)                                                                                                                                                               65 000,00
73145300  Obec Pokryváč                                                                                                                                           Triedený zber komunálneho odpadu v obci Pokryváč                                                                                                                                                                                                           71 858,00
74145301  Obec Lukavica                                                                                                                                           Zhodnocovanie zelených odpadov v obci Lukavica                                                                                                                                                                                                             41 050,00
75145338  Obec Dubovany                                                                                                                                           Zakúpenie techniky pre rozvoj odpadového hospodárstva obce Dubovany                                                                                                                                                                                        75 776,00
76145349  Obec Brestovec                                                                                                                                          Obstaranie strojno- technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu                                                                                                                                                               67 608,00
77145357  Obec Lubina                                                                                                                                             Malotraktor s čelným nakladačom pre obec Lubina                                                                                                                                                                                                            41 600,00
78145359  Obec Horná Potôň                                                                                                                                        Nákup technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu                                                                                                                                                                             73 531,00
79145360  Obec Michalová                                                                                                                                          Zakúpenie techniky pre rozvoj odpadového hospodárstva obce Michalová                                                                                                                                                                                       75 776,00
80145361  Obec Domaniža                                                                                                                                           Podpora a zefektívnenie triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Domaniža – zakúpenie techniky.                                                                                                                                                         78 000,00
81145363  Obec Blahová                                                                                                                                            Triedený zber komunálneho odpadu – nákup traktora s návesom                                                                                                                                                                                                40 000,00
82145370  Obec Jakubany                                                                                                                                           Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubany                                                                                                                                                                                                80 000,00
83145371  Obec Bíňovce                                                                                                                                            Triedený zber komunálneho odpadu v obci Bíňovce                                                                                                                                                                                                            77 260,00
84145386  Obec Kamenica nad Cirochou                                                                                                                              Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kamenica nad Cirochou                                                                                                                                                                                              80 000,00
85145390  Obec Pribeta                                                                                                                                            Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Pribeta                                                                                                                                                                                                       80 000,00
86145391  Obec Šávoľ                                                                                                                                              Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Šávoľ                                                                                                                                                                                                         75 972,00
87145395  Obec Župčany                                                                                                                                            Nákup komunálnej techniky za účelom zavedenia zberu BRO v obci Župčany                                                                                                                                                                                     74 442,00
88145405  Obec Sliepkovce                                                                                                                                         Triedený zber komunálneho odpadu v obci Sliepkovce                                                                                                                                                                                                         79 800,00
89145407  Obec Kútniky                                                                                                                                            Nákup technológie pre triedený zber odpadu v obci Kútniky                                                                                                                                                                                                  65 500,00
90145452  Obec Cernina                                                                                                                                            Triedený zber komunálneho odpadu v obci Cernina                                                                                                                                                                                                            62 890,00
91145457  Obec Belá nad Cirochou                                                                                                                                  Triedený zber komunálneho odpadu v obci Belá nad Cirochou                                                                                                                                                                                                  74 527,00
92145472  Obec Hermanovce nad Topľou                                                                                                                              Zefektívnenie triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hermanovce nad Topľou                                                                                                                                                                            80 000,00
93145478  Obec Trstené pri Hornáde                                                                                                                                Triesený zber komunálneho odpadu v obci Trstené pri Hornáde                                                                                                                                                                                                79 000,00
94145481  Obec Nová Bošáca                                                                                                                                        Hákový nosič kontajnerov s kontajnerom pre Novú Bošácu                                                                                                                                                                                                     50 100,00
95145482  Obec Čavoj                                                                                                                                              Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Čavoj                                                                                                                                                                                                   75 148,00
96145483  Obec Trenčianska Teplá                                                                                                                                  Nákup techniky pre zhodnocovanie BRKO v obci Trenčianska Teplá                                                                                                                                                                                             66 500,00
97145484  Obec Mad                                                                                                                                                Triedený zber komunálneho odpadu v obci Mad                                                                                                                                                                                                                75 380,00
98145485  Obec Vrchteplá                                                                                                                                          Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Vrchteplá                                                                                                                                                                                     56 886,00
99145486  Obec Jamník                                                                                                                                             Nákup traktora s čelným nakladačom a návesom                                                                                                                                                                                                               72 360,00
100145487  Obec Bajerovce                                                                                                                                          Zavedenie zberu BRO v obci Bajerovce                                                                                                                                                                                                                       71 905,00
101145489  Obec Malženice                                                                                                                                          Zberný dvor Malženice – technológia                                                                                                                                                                                                                        38 703,00
102145490  Obec Holiša                                                                                                                                             Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Holiša                                                                                                                                                                                                               75 228,00
103145524  Obec Dubodiel                                                                                                                                           Zlepšenie technickej infraštruktúry zberu a triedenia komunálneho odpadu v obci Dubodiel                                                                                                                                                                   42 590,00
104145561  Obec Hájske                                                                                                                                             Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Hájske                                                                                                                                                                                                        78 329,00
105145568  Obec Tehla                                                                                                                                              Obstaranie techniky pre zber a triedenie odpadu v obci Tehla                                                                                                                                                                                               68 246,00
106145585  Obec Chvojnica                                                                                                                                          Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chvojnica                                                                                                                                                                           80 000,00
107145587  Obec Krajné                                                                                                                                             Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Krajné                                                                                                                                                                              55 280,00
108145588  Obec Stará Myjava                                                                                                                                       Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Stará Myjava                                                                                                                                                                        80 000,00
109145596  Obec Batizovce                                                                                                                                          Mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu                                                                                                                                                                                          80 000,00
110145597  Obec Plavecký Štvrtok                                                                                                                                   Nákup techniky pre zber odpadu v obci Plavecký Štvrtok                                                                                                                                                                                                     77 651,00
111145602  Obec Mníchova Lehota                                                                                                                                    Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Mníchova Lehota                                                                                                                                                                                               45 042,00
112145611  Obec Dlhá                                                                                                                                               Nákup techniky pre zber odpadu v obci Dlhá                                                                                                                                                                                                                 34 418,00
113145612  Mesto Ilava                                                                                                                                             Triedený zber komunálneho odpadu v meste Ilava                                                                                                                                                                                                             80 000,00
114145619  Obec Kleňany                                                                                                                                            Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Kleňany                                                                                                                                                                                                              75 240,00
115145626  Obec Vojka nad Dunajom                                                                                                                                  Technická infraštruktúra pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Vojka nad Dunajom                                                                                                                                                                     55 499,00
116145636  Obec Sokolce                                                                                                                                            Obstaranie strojnotechnologického vybavenia na zber BRKO v obci Sokolce                                                                                                                                                                                    66 499,00
117145639  Obec Lúč na Ostrove                                                                                                                                     Obstaranie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lúč na Ostrove                                                                                                                                                  73 531,00
118145659  Obec Orávka                                                                                                                                             Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Orávka                                                                                                                                                                                                               74 000,00
119145663  Obec Kostolná pri Dunaji                                                                                                                                Zakúpenie vhodnej technológie určenej na nakladanie s odpadmi pre obec Kostolná pri Dunaji                                                                                                                                                                 78 831,00
120145666  Mestská časť Bratislava – Petržalka                                                                                                                     Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Mestskej časti Bratislava-Petržalka                                                                                                                                                                    78 060,00
121145674  Obec Dolný Ohaj                                                                                                                                         Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Dolný Ohaj                                                                                                                                                                                              80 000,00
122145676  Obec Kováčová                                                                                                                                           Obstaranie technickej infraštruktúry na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kováčová                                                                                                                                                        53 108,00
123145678  Obec Predajná                                                                                                                                           Obstaranie technickej infraštruktúry na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Predajná                                                                                                                                                        79 769,00
124145679  Mesto Trenčianske Teplice                                                                                                                               Komunálna technika pre triedený zber komunálneho odpadu v meste Trenčianske Teplice                                                                                                                                                                        50 000,00
125145709  Obec Súľov – Hradná                                                                                                                                     Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Súľov – Hradná                                                                                                                                                                                                          69 300,00
126145712  Obec Borský Svätý Jur                                                                                                                                   Nákup techniky pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Borský Svätý Jur                                                                                                                                                                               80 000,00
127145718  Obec Dulovce                                                                                                                                            Triedený odpad komunálneho odpadu v obci Dulovce                                                                                                                                                                                                           69 352,00
128145728  Obec Veľké Rovné                                                                                                                                        Efektívne separovanie BRO v Obci Veľké Rovné                                                                                                                                                                                                               80 000,00
129145729  Obec Dedačov                                                                                                                                            Triedený zber komunálneho odpadu v obci Dedačov                                                                                                                                                                                                            80 000,00
130145741  Obec Fiľakovské Kováče                                                                                                                                  Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Fiľakovské Kováče                                                                                                                                                                                             75 972,00
131145742  Obec Trávnik                                                                                                                                            Zakúpenie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu                                                                                                                                                                                            76 801,00
132145743  Obec Chotín                                                                                                                                             Zakúpenie technologických zariadení na podporu triedeného zberu v obci Chotín                                                                                                                                                                              76 801,00
133145744  Obec Liptovské Sliače                                                                                                                                   Zakúpenie technologických zariadení na podporu triedeného zberu v obci Liptovské Sliače                                                                                                                                                                    78 329,00
134145755  Obec Hiadeľ                                                                                                                                             Obstaranie technickej infraštruktúry na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Hiadeľ                                                                                                                                                          65 740,00
135145757  Obec Vyškovce nad Ipľom                                                                                                                                 Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Vyškovce nad Ipľom                                                                                                                                                                                                   61 560,00
136145779  Obec Andovce                                                                                                                                            Nákup technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Andovce                                                                                                                                                              75 293,00
137145787  Obec Veselé                                                                                                                                             Obstaranie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Veselé                                                                                                                                                                             78 329,00
138145788  Obec Ulič                                                                                                                                               Triedený zber komunálneho odpadu v obci Ulič                                                                                                                                                                                                               75 981,00
139145792  Obec Šíd                                                                                                                                                Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Šíd                                                                                                                                                                                                                  75 228,00
140145804  Obec Horné Obdokovce                                                                                                                                    Nákup techniky a kontajnera na triedený zber komunálneho odpadu                                                                                                                                                                                            78 100,00
141145809  Obec Omšenie                                                                                                                                            Technika pre triedený zber komunálneho odpadu                                                                                                                                                                                                              80 000,00
142145817  Obec Jur nad Hronom                                                                                                                                     Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jur nad Hronom                                                                                                                                                                              79 781,00
143145820  Obec Pichne                                                                                                                                             Rozvoj zberu odpadu v obci Pichne                                                                                                                                                                                                                          66 280,00
144145822  Obec Kukučínov                                                                                                                                          Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kukučínov.                                                                                                                                                                                  79 781,00
145145823  Obec Pusté Úľany                                                                                                                                        Optimalizácia triedeného zberu v obci Pusté Úľany                                                                                                                                                                                                          75 012,00
146145825  Obec Nitrianske Hrnčiarovce                                                                                                                             Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Nitrianske Hrnčiarovce                                                                                                                                                                                79 049,00
147145826  Obec Pčoliné                                                                                                                                            Zlepšenie kvality zberu odpadu v obci                                                                                                                                                                                                                      59 767,00
148145832  Obec Veľké Kozmálovce                                                                                                                                   Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Veľké Kozmálovce                                                                                                                                                                            79 781,00
149145834  Obec Bystré                                                                                                                                             Zakúpenie malotraktora s vlečkou na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Bystré                                                                                                                                                              31 435,00
150145836  Obec Hontianska Vrbica                                                                                                                                  Triedený zber komunálneho odpadu v obci Hontianska Vrbica                                                                                                                                                                                                  79 781,00
151145838  Obec Tekovské Lužany                                                                                                                                    Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Tekovské Lužany                                                                                                                                                                             79 792,00
152145842  Obec Cerovo                                                                                                                                             Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Cerovo                                                                                                                                                                                                        30 848,00
153145849  Obec Toporec                                                                                                                                            Podpora technickej vybavenosti yberného dvorav obci Toporec                                                                                                                                                                                                75 989,99
154145862  Obec Malé Leváre                                                                                                                                        Traktor s vlečkou, hákový nosič a 2 kontajnery pre Obec malé Leváre                                                                                                                                                                                        79 500,00
155145867  Mesto Moldava nad Bodvou                                                                                                                                Nákup techniky pre zber komunálneho odpadu                                                                                                                                                                                                                 74 273,00
156145876  Obec Halič                                                                                                                                              Zefektívnenie systému zberu a spracovania triedených zložiek komunálneho odpadu v obci Halič                                                                                                                                                               80 000,00
157145877  Obec Klenová                                                                                                                                            Triedený zber komunálneho odpadu v obci Klenová                                                                                                                                                                                                            75 981,00
158145883  Obec Chľaba                                                                                                                                             Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chľaba                                                                                                                                                                              80 000,00
159145885  Obec Odorín                                                                                                                                             Ekonomický benefit pre obec Odorín                                                                                                                                                                                                                         79 980,00
160145887  Obec Zemianska Olča                                                                                                                                     Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Zemianska Olča                                                                                                                                                                                                67 714,00
161145889  Obec Obid                                                                                                                                               Nákup technicky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu                                                                                                                                                                                           73 378,00
162145892  Obec Kamenný Most                                                                                                                                       Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kamenný Most                                                                                                                                                                        80 000,00
163145894  Mesto Šurany                                                                                                                                            Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu                                                                                                                                                                                            80 000,00
164145900  Obec Stankovany                                                                                                                                         Triedený zber komunálneho odpadu v obci Stankovany                                                                                                                                                                                                         61 617,00
165145924  Obec Zázrivá                                                                                                                                            Triedený zber komunálneho odpadu v obci Zázrivá                                                                                                                                                                                                            80 000,00
166145937  Mesto Turčianske Teplice                                                                                                                                Rozšírenie technického zázemia pre triedený zber komunálneho odpadu.                                                                                                                                                                                       56 758,00
167145961  Obec Veľké Úľany                                                                                                                                        Zakúpenie malotraktora s čelným nakladačom a vlečkou pre obec Veľké Úľany                                                                                                                                                                                  73 805,00
168145971  Obec Sedlice                                                                                                                                            A máme odpad v suchu – technologické vybavenie pre treidený zber komunálneho odpadu                                                                                                                                                                        77 710,00
169145974  Obec Hrubá Borša                                                                                                                                        Triedený zber komunálneho odpadu v obci Hrubá Borša                                                                                                                                                                                                        78 831,00
170145993  Obec Mýtne Ludany                                                                                                                                       Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Mýtne Ludany                                                                                                                                                                                79 781,00
     
Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144450  Mesto Levice                                                                                                                                            Intenzifikácia zberu a zhodnocovania BRKO v meste Levice                                                                                                                                                                                                   129 200,00
2144455  Mesto Nové Zámky                                                                                                                                        Zavedenie domácehokompostovania v meste Nové Zámky                                                                                                                                                                                                         150 000,00
3144459  Obec Nitrianska Blatnica                                                                                                                                Domáce kompostovanie v obci Nitrianska Blatnica                                                                                                                                                                                                            41 800,00
4144465  Obec Trebušovce                                                                                                                                         Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Trebušovce                                                                                                                                                                                           39 900,00
5144468  Obec Iňačovce                                                                                                                                           Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Iňačovce                                                                                                                                                                                                  43 000,00
6144470  Obec Poruba                                                                                                                                             Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Poruba                                                                                                                                                                                       51 491,00
7144478  Obec Veľké Slemence                                                                                                                                     Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Slemence                                                                                                                                                                                            60 410,00
8144480  Obec Ptrukša                                                                                                                                            Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Ptrukša                                                                                                                                                                                                   55 100,00
9144503  Obec Beniakovce                                                                                                                                         Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Beniakovce                                                                                                                                                                                                15 249,00
10144508  Obec Veľké Trakany                                                                                                                                      Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Trakany                                                                                                                                                                                             27 000,00
11144525  Obec Bežovce                                                                                                                                            Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce                                                                                                                                                                                                   32 110,00
12144530  Obec Zemplínska Nová Ves                                                                                                                                Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zemplínska Nová Ves                                                                                                                                                                                       34 100,00
13144538  Obec Pernek                                                                                                                                             Kompostéry do domácností – Pernek                                                                                                                                                                                                                          22 800,00
14144547  Obec Senné                                                                                                                                              Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Senné                                                                                                                                                                                                     25 650,00
15144556  Obec Liesek                                                                                                                                             Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Liesek                                                                                                                                                                                         27 360,00
16144557  Obec Machulince                                                                                                                                         Predchádzanie vzniku BRKO v obci Machulince                                                                                                                                                                                                                63 270,00
17144562  Obec Košariská                                                                                                                                          Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Košariská                                                                                                                                                                               35 150,00
18144583  Obec Komárovce                                                                                                                                          Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Komárovce                                                                                                                                                                                                 53 858,00
19144639  Obec Hrušov                                                                                                                                             Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov                                                                                                                                                                                                35 000,00
20144669  Obec Čierne Pole                                                                                                                                        Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čierne Pole                                                                                                                                                                                               45 695,00
21144695  Obec Maťovské Vojkovce                                                                                                                                  Obecné kompostovisko                                                                                                                                                                                                                                       58 150,00
22144710  Obec Bracovce                                                                                                                                           Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bracovce                                                                                                                                                                                                  56 924,00
23144722  Obec Sokoľ                                                                                                                                              Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Sokoľ                                                                                                                                                                                                     44 214,00
24144725  Obec Vavrečka                                                                                                                                           Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Vavrečka                                                                                                                                                                                            59 918,00
25144827  Obec Podvysoká                                                                                                                                          Predchádzanie vzniku odpadu – kompostovaním v obci Podvysoká                                                                                                                                                                                               71 573,00
26144828  Obec Moča                                                                                                                                               Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO  v obci Moča                                                                                                                                                                                                81 909,00
27144836  Obec Drnava                                                                                                                                             Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Drnava                                                                                                                                                                                              30 780,00
28144853  Obec Dvorec                                                                                                                                             Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v obci Dvorec                                                                                                                                                                                               8 750,00
29144896  Obec Nitrianske Pravno                                                                                                                                  Predchádzanie vzniku BRO v obci Nitrianske Pravno                                                                                                                                                                                                          101 306,00
30144901  Mesto Svidník                                                                                                                                           Svidník – kompostéry pre rodinné domy a ich osveta                                                                                                                                                                                                         131 000,00
31144921  Obec Mikulášová                                                                                                                                         Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie BRKO v obci Mikulášová                                                                                                                                                  50 053,00
32144991  Obec Trenčianske Bohuslavice                                                                                                                            Oplotenie areálu kompostárne v obci Trenčianske Bohuslavice. Ramenový mulčovač a drvič drevnej hmoty pre Trenčianske Boh                                                                                                                                   77 900,00
33144994  Obec Drženice                                                                                                                                           Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych                                                                                                                                   25 664,00
34144995  Obec Haláčovce                                                                                                                                          Kompostovanie v obci Haláčovce                                                                                                                                                                                                                             6 175,00
35144996  Obec Podkylava                                                                                                                                          Zakúpenie drviča drevnej hmoty pre obec Podkylava                                                                                                                                                                                                          1 600,00
36144998  Obec Stuľany                                                                                                                                            Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie BRKO v obci Stuľany                                                                                                                                                     39 853,00
37145003  Obec Kružná                                                                                                                                             Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kružná                                                                                                                                                                                              20 520,00
38145027  Obec Abrahámovce                                                                                                                                        Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie BRKO v obci Abrahámovce                                                                                                                                                 46 530,00
39145049  Obec Baška                                                                                                                                              Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Baška                                                                                                                                                                                               35 910,00
40145051  Obec Selice                                                                                                                                             Ekodvor a kompostáreň                                                                                                                                                                                                                                      49 200,00
41145068  Obec Liptovská Osada                                                                                                                                    Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Liptovská Osada                                                                                                                                                                                75 810,00
42145097  Obec Bošáca                                                                                                                                             Príjmová skládka, sklad kompostu, drvič drevnej hmoty a mulčovač v Bošáci                                                                                                                                                                                  87 000,00
43145112  Obec Kajal                                                                                                                                              Oplotenie areálu kompostárne v obci Kajal Mulčovač pre obec Kajal  26 200,00
44145116  Obec Reca                                                                                                                                               Mobilné kompostovacie zariadenia                                                                                                                                                                                                                           80 114,00
45145118  Obec Jablonov                                                                                                                                           Podpora domáceho kompostovania v obci Jablonov                                                                                                                                                                                                             29 092,00
46145133  Obec Horná Lehota                                                                                                                                       Technická infraštruktúra pre BRO – obec Horná Lehota                                                                                                                                                                                                       16 102,00
47145196  Obec Lipová                                                                                                                                             Kompostér do každej domácnosti a drvič drevnej hmoty pre obec                                                                                                                                                                                              20 292,00
48145208  Obec Trenčianske Mitice                                                                                                                                 Podpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v obci Trenčianske Mitice                                                                                                                                                                                98 724,00
49145210  Obec Žemberovce                                                                                                                                         Zodpovedné a jednoduché triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Žemberovce                                                                                                                                                           102 410,00
50145225  Obec Brezov                                                                                                                                             Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie BRKO v obci Brezov                                                                                                                                                      53 070,00
51145227  Obec Osikov                                                                                                                                             Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Osikov                                                                                                                                                                                              30 780,00
52145228  Obec Slovany                                                                                                                                            Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Slovany                                                                                                                                                                                              55 678,00
53145233  Obec Vrbovka                                                                                                                                            Kompostové hospodárstvo v obci Vrbovka                                                                                                                                                                                                                     40 299,00
54145238  Obec Tušice                                                                                                                                             Zber, kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tušice                                                                                                                                                            115 630,00
55145240  Obec Svrčinovec                                                                                                                                         Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Svrčinovec                                                                                                                                                                                               101 403,00
56145255  Obec Lúčky                                                                                                                                              Domáce kompostovanie vracia pôde úrodnosť                                                                                                                                                                                                                  65 400,00
57145273  Obec Bodíky                                                                                                                                             Ekodvor a kompostáreň v obci Bodíky. Technológia – ramenový mulčovač, drvič drevnej hmoty.                                                                                                                                                                 77 000,00
58145287  Obec Chminianska Nová Ves                                                                                                                               Kompostáreň Chminianska Nová Ves                                                                                                                                                                                                                           50 000,00
59145346  Obec Spišské Bystré                                                                                                                                     Nákup kompostérov pre Obec Spišské Bystré                                                                                                                                                                                                                  79 515,00
60145355  Obec Gemerská Ves                                                                                                                                       Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Gemerská Ves                                                                                                                                                                                        35 191,00
61145384  Obec Valaská Dubová                                                                                                                                     Zavedenie zberu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Valaská Dubová                                                                                                                                                                     94 572,00
62145434  Obec Čab                                                                                                                                                Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Čab                                                                                                                                                                                                           97 789,00
63145495  Obec Závadka nad Hronom                                                                                                                                 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Závadka nad Hronom                                                                                                                                                                           50 559,00
64145521  Obec Vysoká nad Kysucou                                                                                                                                 Obstaranie mechanizácie na elimináciu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Vysoká nad Kysucou                                                                                                                                                           57 672,00
65145525  Spoločenstvo obcí mikroregiónu Považský Inovec                                                                                                          Predchádzanie vzniku odpadu – zhodnocovaním BRKO v Spoločenstve obcí mikroregiónu Považský Inovec                                                                                                                                                          109 117,00
66145600  Obec Hostie                                                                                                                                             Nákup technicky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov pre obec Hostie                                                                                                                                                                        92 357,00
67145614  Obec Dlhá nad Oravou                                                                                                                                    Revitalizácia zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Dlhá nad Oravou                                                                                                                                                                       72 988,00
68145617  Obec Beňuš                                                                                                                                              Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Beňuš                                                                                                                                                                                   93 531,00
69145620  Občianske združenie Javoráčik                                                                                                                           Kompostujeme ako sa len dá                                                                                                                                                                                                                                 31 464,00
70145623  Obec Veľké Lovce                                                                                                                                        Obstaranie kompostérov pre obec Veľké Lovce                                                                                                                                                                                                                81 225,00
71145633  Obec Zlaté Klasy                                                                                                                                        Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Zlaté Klasy                                                                                                                                                                                                   25 855,00
72145635  Obec Jablonka                                                                                                                                           Podpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v obci Jablonka                                                                                                                                                                                          47 424,00
73145650  Obec Beluša                                                                                                                                             Predchádzanie produkcie BRKO – kompostéry                                                                                                                                                                                                                  68 759,00
74145660  Obec Gemerská Panica                                                                                                                                    Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Gemerská Panica                                                                                                                                                                                          70 547,00
75145690  Obec Tesárske Mlyňany                                                                                                                                   Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Tesárske Mlyňany                                                                                                                                                             56 810,00
76145711  Obec Oponice                                                                                                                                            Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov pre obec Oponice                                                                                                                                                                        76 682,00
77145737  Obec Mošovce                                                                                                                                            Obstaranie mulčovacieho zariadenia                                                                                                                                                                                                                         7 920,00
78145746  Obec Lehota pod Vtáčnikom                                                                                                                               Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Lehota pod Vtáčniko                                                                                                                                   18 867,00
79145750  Obec Vydrany                                                                                                                                            Malá obecná kompostáreň                                                                                                                                                                                                                                    50 000,00
80145759  Obec Čičmany                                                                                                                                            Predchádzanie vzniku BRKO v obci Čičmany                                                                                                                                                                                                                   30 000,00
81145781  Obec Topoľčianky                                                                                                                                        Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Topoľčianky                                                                                                                                                              127 725,00
82145799  Obec Valaská Belá                                                                                                                                       Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Valaská Belá                                                                                                                                          24 225,00
83145827  Mesto Trebišov                                                                                                                                          Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Trebišov                                                                                                                                                                                           150 000,00
84145835  Obec Vavrišovo                                                                                                                                          Obstaranie kompostérov na zhodnocovanie BRKO v obci Vavrišovo                                                                                                                                                                                              21 414,00
85145837  Obec Orechová Potôň                                                                                                                                     Rozvoj separovaného zberu BRKO v obci Orechová Potôň                                                                                                                                                                                                       25 382,00
86145856  Obec Dlhé nad Cirochou                                                                                                                                  Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov                                                                                                                                                                                                            31 579,00
87145884  Obec Veľké Teriakovce                                                                                                                                   Obstaranie mulčovača pre obec Veľké Teriakovce na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov                                                                                                                                              2 660,00
88145888  Obec Šarišské Sokolovce                                                                                                                                 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Šarišské Sokolovce                                                                                                                                                                      47 680,00
89145895  Obec Kamenica nad Hronom                                                                                                                                Nákup kompostérov do domácností v obci Kamenica nad Hronom                                                                                                                                                                                                 75 204,00
90145896  Mesto Veľký Meder                                                                                                                                       Zabezpečenie technického vybavenia pre zberný dvor vo Veľkom Mederi                                                                                                                                                                                        90 725,00
91145897  Obec Poľný Kesov                                                                                                                                        Nákup kompostérov do obce Poľný Kesov                                                                                                                                                                                                                      54 231,00
92145966  Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia                                                                                                        Podpora predchádzania vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Úľany                                                                                                                                                                                  143 320,00
93145975  Obec Čeláre                                                                                                                                             Kompostové hospodárstvo v obci Čeláre                                                                                                                                                                                                                      82 800,00
     
Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144726  Obec Biely Kostol                                                                                                                                       Nákup zberných nádob a kontajnerov pre zberný dvor                                                                                                                                                                                                         6 284,00
2144739  Obec Pružina                                                                                                                                            Vybudovanie zberného dvora v obci Pružina                                                                                                                                                                                                                  107 328,00
3145117  Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamo                                                                        Podpora triedeného zberu – nákup a uloženie veľkoobjemových kontajnerov                                                                                                                                                                                    150 000,00
4145188  Obec Plavé Vozokany                                                                                                                                     Zberný dvor na území obce Plavé Vozokany                                                                                                                                                                                                                   150 000,00
5145247  Obec Prochot                                                                                                                                            Zberný dvor Prochot                                                                                                                                                                                                                                        150 000,00
6145271  Obec Ňárad                                                                                                                                              Rekonštrukcia skladu kontajnerov – zberný dvor Ňárad   Zberné nádoby pre obec Ňárad         80 000,00
7145498  Obec Trebatice                                                                                                                                          Zberný dvor                                                                                                                                                                                                                                                150 000,00
8145526  Obec Šrobárová                                                                                                                                          Zberný dvor Šrobárová                                                                                                                                                                                                                                      132 964,00
9145613  Obec Liptovská Lúžna                                                                                                                                    Rozšírenie zberného dvora Liprovská Lúžna                                                                                                                                                                                                                  150 000,00
10145749  Obec Švošov                                                                                                                                             Zberný dvor Švošov                                                                                                                                                                                                                                         150 000,00
11145780  Obec Rudňany                                                                                                                                            Stavebné úpravy budovy zberného dvora v obci Rudňany                                                                                                                                                                                                       40 000,00
12145782  Obec Malé Chyndice                                                                                                                                      Rekonštrukcia objektu pre potreby triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Chyndice                                                                                                                                                                142 110,00
13145831  Obec Krásno                                                                                                                                             Nákup kontajnerov a príslušenstva na zlepšenie separovania v obci Krásno                                                                                                                                                                                   6 800,00
14145898  Obec Kubáňovo                                                                                                                                           Zberný dvor na stavebný odpad v obci Kubáňovo                                                                                                                                                                                                              130 675,00
15146100  Obec Chorvátsky Grob                                                                                                                                    Rozšírenie areálu ČOV Čierna Voda – Zberný dvor                                                                                                                                                                                                            149 991,00
     
Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144477  Obec Iňačovce                                                                                                                                           Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Iňačovce                                                                                                                                                                                        71 268,00
2144489  Obec Veľké Slemence                                                                                                                                     Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľké Slemence                                                                                                                                                                                  78 450,00
3144491  Obec Bara                                                                                                                                               Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bara                                                                                                                                                                                            77 280,00
4144500  Obec Komárovce                                                                                                                                          Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Komárovce                                                                                                                                                                                       70 637,00
5144520  Obec Jastrabie pri Michalovciach                                                                                                                        Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Jastrabie pri Michalovciach                                                                                                                                                                     40 560,00
6144558  Obec Čierne Pole                                                                                                                                        Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čierne Pole                                                                                                                                                                                     78 450,00
7144560  Mesto Holíč                                                                                                                                             Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Holíč prostredníctvom nákupu malotraktora s vlečkou a čelným naklada                                                                                                                                   50 400,00
8144623  Obec Veľké Trakany                                                                                                                                      Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľké Trakany                                                                                                                                                                                   58 260,00
9144637  Obec Malé Raškovce                                                                                                                                      Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Raškovce                                                                                                                                                                                   68 500,00
10144663  Obec Nýrovce                                                                                                                                            Podpora triedenia zberu v obci Nýrovce                                                                                                                                                                                                                     80 000,00
11144670  Obec Strážne                                                                                                                                            Zabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Strážne                                                                                                                                                                              59 880,00
12144676  Obec Malé Trakany                                                                                                                                       Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Trakany                                                                                                                                                                                    55 040,00
13144805  Obec Nová Ľubovňa                                                                                                                                       Rozvoj a podpora technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Nová Ľubovňa                                                                                                                                                                     65 612,00
14144861  Obec Jurová                                                                                                                                             Triedený zber komunálneho odpadu v Jurovej                                                                                                                                                                                                                 80 000,00
15144868  Obec Janov                                                                                                                                              Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Janov                                                                                                                                                                                             37 800,00
16144880  Obec Bretejovce                                                                                                                                         Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bretejovce                                                                                                                                                                                      60 340,00
17145005  Obec Kráľovičove Kračany                                                                                                                                Nákupom techniky k efektívnejšiemu triedenému zberu komunálneho odpadu                                                                                                                                                                                     78 319,00
18145091  Obec Zemplínske Kopčany                                                                                                                                 Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Zemplínske Kopčany                                                                                                                                                                              79 930,00
19145093  Obec Janíky                                                                                                                                             Triedený zber odpadu v Janíkoch                                                                                                                                                                                                                            79 920,00
20145115  Obec Veľká Paka                                                                                                                                         Triedený zber komunálneho odpadu v obci Veľká Paka                                                                                                                                                                                                         80 000,00
21145125  Obec Pucov                                                                                                                                              Doplnenie technického vybavenia na zberný dvor                                                                                                                                                                                                             80 000,00
22145152  Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice                                                                                                          Vozidlo pre skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu                                                                                                                                                                                               76 000,00
23145160  Obec Slavkovce                                                                                                                                          Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Slavkovce                                                                                                                                                                                       71 820,00
24145186  Obec Pavlovce nad Uhom                                                                                                                                  Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Pavlovce nad Uhom                                                                                                                                                                               75 740,00
25145282  Obec Chminianska Nová Ves                                                                                                                               Kompostáreň Chminianska Nová Ves                                                                                                                                                                                                                           34 884,00
26145383  Obec Tupá                                                                                                                                               Doplnenie technickej infraštruktúry na ZD Tupá                                                                                                                                                                                                             56 221,00
27145406  Obec Košické Oľšany                                                                                                                                     Košické  Oľšany – prevádzkové a strojné vybavenie                                                                                                                                                                                                          80 000,00
28145426  Obec Vyšná Šebastová                                                                                                                                    Technika pre separovaný zber v obci Vyšná Šebestová                                                                                                                                                                                                        80 000,00
29145443  Obec Veľký Ďur                                                                                                                                          Triedený zber odpadu v obci Veľký Ďur                                                                                                                                                                                                                      47 272,00
30145470  Obec Tulčík                                                                                                                                             Podpora triedeného zberu odpadu v obci Tulčík                                                                                                                                                                                                              67 027,00
31145494  Obec Vysoká nad Kysucou                                                                                                                                 Separovaný zber v obci Vysoká nad Kysucou                                                                                                                                                                                                                  14 280,00
32145500  Obec Ličartovce                                                                                                                                         Mechanizácia na zber, triedenie a zhodnocovanie odpadu v Ličartovciach                                                                                                                                                                                     57 070,00
33145501  Obec Dolný Bar                                                                                                                                          Triedený zber komunálneho odpadu v Dolnom Bare                                                                                                                                                                                                             80 000,00
34145503  Obec Horná Kráľová                                                                                                                                      Zakúpenie traktora na zvoz triedených zložiek komunálnych odpadov                                                                                                                                                                                          63 664,00
35145523  Obec Kúty                                                                                                                                               Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Kúty                                                                                                                                                                                                                    72 300,00
36145582  Obec Kostolné                                                                                                                                           Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kostolné                                                                                                                                                                            80 000,00
37145591  Mesto Spišská Nová Ves                                                                                                                                  Zakúpenie traktora s hákovým nosičom kontajnerov                                                                                                                                                                                                           79 800,00
38145643  Obec Pusté Sady                                                                                                                                         Zakúpenie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Pusté Sady                                                                                                                                                                          77 402,00
39145644  Obec Čifáre                                                                                                                                             Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu                                                                                                                                                                                            78 940,00
40145657  Obec Dolné Saliby                                                                                                                                       Zriadenie zberného dvora v obci Dolné Saliby – nákup traktora a kontajnerov                                                                                                                                                                                77 460,00
41145658  Obec Novoť                                                                                                                                              Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Novoť                                                                                                                                                                                                                   79 850,00
42145689  Obec Sobotište                                                                                                                                          Triedený zber komunálneho odpadu v obci Sobotište                                                                                                                                                                                                          80 000,00
43145703  Obec Hrubý Šúr                                                                                                                                          Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Hrubý Súr                                                                                                                                                                                                               72 948,00
44145708  Obec Zákamenné                                                                                                                                          Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Zákamenné                                                                                                                                                                                                               79 800,00
45145717  Mestská časť Bratislava – Vajnory                                                                                                                       Zlepšenie komunálnej úrovne v Mestskej časti Bratislava – Vajnory                                                                                                                                                                                          58 681,00
46145727  Obec Petrovice                                                                                                                                          Podpora zberu biologicky rozložiteľného odpadu v Obci Petrovice                                                                                                                                                                                            78 696,00
47145745  Obec Lehota pod Vtáčnikom                                                                                                                               Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Lehota pod Vtáčnikom                                                                                                                                                            66 240,00
48145784  Obec Údol                                                                                                                                               Rozšírenie a zefektívnenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Údol                                                                                                                                                                              73 950,00
49145785  Obec Rudňany                                                                                                                                            Podpora technickej vybavenosti zberného dvora v obci Rudňany                                                                                                                                                                                               61 596,00
50145786  Obec Veľký Biel                                                                                                                                         Triedený zber komunálneho odpadu v obci Veľký Biel                                                                                                                                                                                                         80 000,00
51145814  Obec Orechová Potôň                                                                                                                                     Rozvoj triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Orechová Potôň                                                                                                                                                                                           76 410,00
52145840  Obec Zubák                                                                                                                                              Zakúpenie traktora s traktorovou vlečkou                                                                                                                                                                                                                   76 000,00
53145865  Mesto Svidník                                                                                                                                           Rozvoj odpadového hospodárstva v meste Svidník                                                                                                                                                                                                             80 000,00
54145870  Obec Zlaté Klasy                                                                                                                                        Zakúpenie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu                                                                                                                                                                                            78 384,00
55145938  Obec Dolná Súča                                                                                                                                         Zakúpenie malotraktora a príslušenstva pre zber a zhodnocovanie odpadu v obci Dolná Súča                                                                                                                                                                   69 500,00
56145939  Obec Tomášikovo                                                                                                                                         Obstaranie technológie pre triedený zber v obci Tomášikovo                                                                                                                                                                                                 78 144,00
     
Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144441  Mesto Košice                                                                                                                                            Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Košice vznikajúcich pri starostlivosti o vere                                                                                                                                   133 800,00
2144452  Obec Kazimír                                                                                                                                            Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Kazimír                                                                                                                                                                                                   44 400,00
3144543  Obec Malá Tŕňa                                                                                                                                          Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Malá Tŕňa                                                                                                                                                                                                 93 730,00
4144672  Obec Vojany                                                                                                                                             Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Vojany                                                                                                                                                                                                    118 400,00
5144712  Obec Bracovce                                                                                                                                           Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bracovce                                                                                                                                                                                                  59 920,00
6144832  Mesto Brezno                                                                                                                                            Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov pre BRO                                                                                                                                                                                               44 964,00
7144839  Obec Padáň                                                                                                                                              Kompostéry pre obyvateľov obce Padáň                                                                                                                                                                                                                       52 800,00
8144883  Obec Stanča                                                                                                                                             Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Stanča                                                                                                                                                                                                    49 788,00
9145086  Obec Nová Ves nad Žitavou                                                                                                                               Nákup techniky na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov                                                                                                                                                                                            23 803,00
10145194  Obec Makov                                                                                                                                              Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Makov                                                                                                                                                                                                35 625,00
11145244  Obec Krtovce                                                                                                                                            Kompostéry pre Krtovce                                                                                                                                                                                                                                     21 119,00
12145270  Mesto Sliač                                                                                                                                             Domáce kompostovanie BRO v meste Sliač                                                                                                                                                                                                                     86 613,00
13145377  Obec Belá nad Cirochou                                                                                                                                  Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Belá nad Cirochou                                                                                                                                                                                    110 356,00
14145403  Obec Mad                                                                                                                                                Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Mad                                                                                                                                                                                     103 680,00
15145504  Obec Podkriváň                                                                                                                                          Technická infraštruktúra pre BRO – obec Podkriváň                                                                                                                                                                                                          23 170,00
16145604  Obec Slepčany                                                                                                                                           Kompostéry pre Slepčany                                                                                                                                                                                                                                    62 507,00
17145616  Obec Sliepkovce                                                                                                                                         Zber, kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Sliepkovce                                                                                                                                                        132 750,00
18145624  Obec Jablonov nad Turňou                                                                                                                                Spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov drvičom drevnej hmoty                                                                                                                                                                                        80 000,00
19145630  Obec Vojka nad Dunajom                                                                                                                                  Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pomocou nákupu kompostérov v obci Vojka nad Dunajom                                                                                                                                            66 690,00
20145662  Obec Kostolná pri Dunaji                                                                                                                                Zaobstaranie efektívnej techniky pre obec Kostolná pri Dunaji                                                                                                                                                                                              63 810,00
21145675  Obec Hiadeľ                                                                                                                                             Obstaranie technickej infraštruktúry na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovan                                                                                                                                   50 302,00
22145677  Obec Kováčová                                                                                                                                           Obstaranie technickej infraštruktúry na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovan                                                                                                                                   23 892,00
23145704  Obec Udavské                                                                                                                                            Výstavba malej kompostárne v obci Udavské                                                                                                                                                                                                                  131 655,00
24145706  Obec Dolný Pial                                                                                                                                         Zber komunálnych odpadov – mechanická úprava biologicky rozložiteľného odpadu v obci Dolný Pial                                                                                                                                                            149 315,00
25145730  Obec Veľké Rovné                                                                                                                                        Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Obci Veľké Rovné                                                                                                                                                                             124 428,00
26145790  Obec Turňa nad Bodvou                                                                                                                                   Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Turňa nad Bodvou                                                                                                                                                                 99 288,00
27145808  Obec Horné Obdokovce                                                                                                                                    Obstaranie drviča drevenej hmoty, stranového mulčovača a kompostérov                                                                                                                                                                                       123 100,00
28145818  Obec Šterusy                                                                                                                                            Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Šterusy                                                                                                                                                                                        28 954,00
29145830  Obec Andovce                                                                                                                                            Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Andovce                                                                                                                                                                                                       30 520,00
30145866  Obec Keť                                                                                                                                                Zvedenie domáceho kompostovania v obci Keť                                                                                                                                                                                                                 67 575,00
31145868  Obec Sokolce                                                                                                                                            Kompostáreň                                                                                                                                                                                                                                                50 000,00
32145958  Obec Hrubá Borša                                                                                                                                        Predchádzanie vzniku BRKO v obci Hrubá Borša                                                                                                                                                                                                               77 400,00
     
Činnosť C6: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1144429  Obec Nitrianska Blatnica                                                                                                                                Prístavba skladu a garáže v zbernom dvore v Nitrianskej Blatnici                                                                                                                                                                                           99 557,00
2145047  Obec Vyšná Kamenica                                                                                                                                     Vyšná Kamenica – zberný dvor                                                                                                                                                                                                                               150 000,00
3145082  Obec Sokoľany                                                                                                                                           Sokoľany – zberný dvor                                                                                                                                                                                                                                     150 000,00
4145200  Obec Šalgovce                                                                                                                                           Vybudovanie zberného dvora Šalgovce. Rekonštrukcia oplotenia.                                                                                                                                                                                              147 248,00
5145294  Obec Veľké Dvorníky                                                                                                                                     Výstavba zberného dvora a stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch                                                                                                                                        118 896,00
6145341  Obec Horná Potôň                                                                                                                                        Zberný dvor v obci Horná Potôň                                                                                                                                                                                                                             40 000,00
7145605  Obec Plavecký Štvrtok                                                                                                                                   Zberný dvor odpadov                                                                                                                                                                                                                                        40 000,00
8145632  Obec Tesáre                                                                                                                                             Zberný dvor Tesáre                                                                                                                                                                                                                                         150 000,00
9145699  Mesto Turčianske Teplice                                                                                                                                ZBERNÝ DVOR – TURČIANSKE TEPLICE, TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV na pozemku parc. č. CKN 119/1 v katastrálnom území T                                                                                                                                   150 000,00
10145713  Obec Bučany                                                                                                                                             Zberný dvor – Bučany                                                                                                                                                                                                                                       138 447,00
11145724  Obec Kokšov – Bakša                                                                                                                                     Kokšov – Bakša – zberný dvor                                                                                                                                                                                                                               150 000,00
12145879  Obec Stožok                                                                                                                                             Zberný dvor Stožok                                                                                                                                                                                                                                         150 000,00
13145929  Obec Bolešov                                                                                                                                            Spevnená plocha na kontajnery jestvujúceho zberného dvora_ Oplotenie pozemku, brána a vstupná bránička do jestvujúceho z                                                                                                                                   38 144,00
     
D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1147486  Obec Moravany nad Váhom                                                                                                                                 Rekultivácia trávnatých porastov v Obecnom chránenom území Barania zem a opatrenia pre zlepšenie možností migrácie obojž                                                                                                                                   109 881,00
     
E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA
Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1147177  Obec Sobotište                                                                                                                                          Revitalizácia parku Sobotište                                                                                                                                                                                                                              200 000,00
2147178  HoryZonty o.z.                                                                                                                                          Trvalo udržateľné dobrodružstvo                                                                                                                                                                                                                            15 000,00
3147180  Obec Sap                                                                                                                                                Výstavba centrálneho  námestia obce Sap                                                                                                                                                                                                                    200 000,00
4147184  Košický samosprávny kraj                                                                                                                                Stratégia prevencie rizík prírodných katastrov a ozdravenia klímy v Košickom kraji                                                                                                                                                                         134 900,00
5147186  Mesto Trstená                                                                                                                                           Environmentálno-vzdelávacie náučné prvky popri cyklotrase v meste Trstená                                                                                                                                                                                  28 582,00
6147188  Priatelia Zeme – CEPA                                                                                                                                   Podpora vzdelávania v oblasti klimatickej zmeny a regionálnej energetiky                                                                                                                                                                                   10 260,00
7147190  Obec Andovce                                                                                                                                            Náučný chodník k parku                                                                                                                                                                                                                                     92 805,00
8147191  OZ VIVA SLOVAKIA                                                                                                                                        Environmentálne učenie                                                                                                                                                                                                                                     58 800,00
9147193  EKOREGIO                                                                                                                                                Ekotopfilm – Envirofilm                                                                                                                                                                                                                                    190 344,66
10147196  Obec Kostolná pri Dunaji                                                                                                                                Náučný chodník v obci Kostolná pri Dunaji                                                                                                                                                                                                                  160 000,00
11147197  Slovenská inšpekcia životného prostredia                                                                                                                Odborné vzdelávacie aktivity zamestnancov Slovenskej inšpekcie životného prostredia                                                                                                                                                                        20 000,00
12147201  Základná škola- Grundschule                                                                                                                             Náučná prírodná záhrada s environmentálnou učebňou pre žiakov podtatranského regiónu                                                                                                                                                                       45 000,00
13147202  OZ Cestou necestou                                                                                                                                      Cestovateľský festival Cestou necestou 2020                                                                                                                                                                                                                12 000,00
14147203  Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov                                                                                               Stredisko environmentálnej výchovy                                                                                                                                                                                                                         175 721,00
15147204  Horolezecký klub Neolit                                                                                                                                 Hory a mesto – Spoznaj, čo chrániš                                                                                                                                                                                                                         80 000,00
16147206  Stredná odborná škola Lesnícka                                                                                                                          Obnova náučného chodníka Botanická záhrada Banská Štiavnica                                                                                                                                                                                                199 280,00
17147230  Humánny pokrok o.z.                                                                                                                                     Rastlinná výzva 2020                                                                                                                                                                                                                                       11 200,00
     
L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA
Činnosť L6AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre najmenej rozvinuté okresy)
PoradieČíslo projektuNázov žiadateľaNázov projektu Požiadavka v EUR 
1146290  Obec Husiná                                                                                                                                             Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu Husiná                                                                                                                                                                                  147 476,00
2146309  Mesto Spišská Stará Ves                                                                                                                                 Zateplenie a rekonštrukcia kultúrneho domu                                                                                                                                                                                                                 200 000,00
3146323  Obec Nižný Čaj                                                                                                                                          Zníženie energetickej náročnosti v objekte obecného úradu obce Nižný Čaj                                                                                                                                                                                   62 900,00
4146326  Obec Vinica                                                                                                                                             Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Vinica                                                                                                                                                                                       200 000,00
5146327  Obec Borša                                                                                                                                              Zvyšovanie energetickej účinnosti – budova obecného úradu Borša                                                                                                                                                                                            73 150,00
6146328  Obec Krásnohorská Dlhá Lúka                                                                                                                             Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Krásnohorská Dlhá Lúka                                                                                                                                                    180 724,00
7146330  Obec Hrachovo                                                                                                                                           Zateplenie kultúrneho domu                                                                                                                                                                                                                                 143 020,00
8146332  Obec Chanava                                                                                                                                            Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v Chanave                                                                                                                                                                                                194 800,00
9146333  Obec Hajnáčka                                                                                                                                           Obecný úrad – Zateplenie budovy obecného úradu Hajnáčka                                                                                                                                                                                                    181 000,00
10146334  Obec Šimonovce                                                                                                                                          Zníženie energetickej náročnosti MŠ a ZŠ – Šimonovce                                                                                                                                                                                                       50 300,00
11146381  Obec Cinobaňa                                                                                                                                           Zateplenie materskej školy Cinobaňa-objekt AB                                                                                                                                                                                                              153 994,00
12146382  Obec Bajany                                                                                                                                             Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany                                                                                                                                                                                                 117 810,00
13146383  Obec Zemplín                                                                                                                                            Kultúrny dom – rekonštrukcia                                                                                                                                                                                                                               82 846,00
14146385  Obec Veľká Ves nad Ipľom                                                                                                                                Zvyšovanie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom                                                                                                                                                                            184 659,00
15146387  Obec Bušince                                                                                                                                            ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU V BUŠINCIACH                                                                                                                                                                            191 449,00
16146390  Obec Kazimír                                                                                                                                            Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Kultúrny dom v obci Kazimír                                                                                                                                          133 950,00
17146391  Obec Ižkovce                                                                                                                                            Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Ižkovciach                                                                                                                                                                     178 645,00
18146392  Obec Brehov                                                                                                                                             Kultúrny dom Brehov – SO 01 Zateplenie a SO 02 Stavebné úpravy                                                                                                                                                                                             200 000,00
19146446  Obec Ptrukša                                                                                                                                            Zníženie energetickej náročnosti obecných budov – Ptrukša SO 02 – Kultúrny dom                                                                                                                                                                             82 646,00
20146448  Obec Drnava                                                                                                                                             Projekt zníženia energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Drnave                                                                                                                                                                                    169 339,00
21146459  Obec Abovce                                                                                                                                             Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce                                                                                                                                                                                            121 172,00
22146463  Obec Svidnička                                                                                                                                          Stavebné úpravy OcÚ Svidnička                                                                                                                                                                                                                              147 000,00
23146466  Obec Brutovce                                                                                                                                           Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Brutovce                                                                                                                                                                                            165 237,00
24146472  Obec Holiša                                                                                                                                             Rekonštrukcia budovy na kultúrne, spoločenské a športové využitie                                                                                                                                                                                          96 885,00
25146475  Obec Vyšné Remety                                                                                                                                       Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Vyšné Remety s.č. 30_na pozemku parc.č.KN C 29 katastrálne územie                                                                                                                                    157 901,94
26146476  Obec Vrbovka                                                                                                                                            Obecného domu súp. č. 56                                                                                                                                                                                                                                   178 364,64
27146482  Obec Kleňany                                                                                                                                            Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy – obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kleňany                                                                                                                                                       185 674,00
28146486  Obec Kružlov                                                                                                                                            “Rekonštrukcia multifunkčnej budovy v obci Kružlov”                                                                                                                                                                                                        181 670,00
29146487  Obec Čierne nad Topľou                                                                                                                                  “Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport v obci Čierne nad Topľou”                                                                                                                                                                               199 159,00
30146497  Obec Tarnov                                                                                                                                             Zateplenie stropu a výmena krytiny ZŠ Tarnov                                                                                                                                                                                                               11 398,00
31146501  Obec Kalonda                                                                                                                                            Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Kalonda                                                                                                                                                                                             197 567,00
32146504  Obec Nenince                                                                                                                                            Zlepšovanie energetickej hospodárnosti Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nenince                                                                                                                                                                     200 000,00
33146533  Obec Šarišský Štiavnik                                                                                                                                  Energetické zhodnotenie budovy Kultúrneho domu v obci Šarišský Štiavnik                                                                                                                                                                                    137 560,00
34146534  Obec Bunkovce                                                                                                                                           Obecný úrad Bunkovce – zvyšovanie energetickej účinnosti budov                                                                                                                                                                                             200 000,00
35146547  Obec Slavkovce                                                                                                                                          Obecný úrad Slavkovce- Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – Stavebné úpravy                                                                                                                                                                       200 000,00
36146549  Obec Beňadikovce                                                                                                                                        Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Beňadikovce                                                                                                                                                                                                           200 000,00
37146555  Obec Krišľovce                                                                                                                                          Stavebné úpravy obecného úradu Krišľovce                                                                                                                                                                                                                   159 000,00
38146557  Obec Jasenovce                                                                                                                                          Stavebné úpravy OcÚ Jasenovce                                                                                                                                                                                                                              193 200,00
39146558  Obec Budikovany                                                                                                                                         Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Budikovany- zníženie energetickej náročnosti                                                                                                                                                                          114 714,00
40146560  Obec Beňatina                                                                                                                                           Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, vrátane zateplenia                                                                                                                                                                         200 000,00
41146567  Obec Tisinec                                                                                                                                            Stavebné úpravy domu smútku Tisinec                                                                                                                                                                                                                        77 900,00
42146570  Obec Šiba                                                                                                                                               Rekonštrukcia základnej školy Šiba                                                                                                                                                                                                                         28 768,00
43146585  Obec Muráň                                                                                                                                              Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Muráň                                                                                                                                                                                               114 308,00
44146595  Obec Šurice                                                                                                                                             Zvýšenie energetickej účinnosti multifinkčného domu                                                                                                                                                                                                        81 531,00
45146606  Obec Cabov                                                                                                                                              Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov – Kultúrny dom Cabov                                                                                                                                                                   150 056,00
46146607  Obec Ružiná                                                                                                                                             Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy obecného úradu                                                                                                                                                                                         83 600,00
47146609  Obec Držkovce                                                                                                                                           Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Držkovce                                                                                                                                                                                             125 480,00
48146610  Obec Hostovice                                                                                                                                          Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Hostovice                                                                                                                                                                                  101 730,00
49146612  Obec Koláre                                                                                                                                             Zvýšenie energetickej hospodárnsoti obecného úradu v obci Koláre                                                                                                                                                                                           162 131,00
50146614  Obec Hervartov                                                                                                                                          Stavebné úpravy a investície do znižovania energetickej náročnosti budovy v rámci miestnych služieb ZŠ a MŠ Hervartov                                                                                                                                      200 000,00
51146632  Obec Svinice                                                                                                                                            Obnova obalových konštrukcií Obecného úradu a kultúrneho domu Svinice a prestavba objektu za účelom zníženia energeticke                                                                                                                                   83 680,00
52146635  Obec Radnovce                                                                                                                                           Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v Radnovciach                                                                                                                                                                                            113 469,00
53146637  Obec Buzitka                                                                                                                                            Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Buzitka                                                                                                                                                                                                        106 685,00
54146639  Obec Rumince                                                                                                                                            Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu vrátane zatepľovania – Rumince                                                                                                                                                                           181 329,00
55146645  Obec Kolbovce                                                                                                                                           Stavebné úpravy kultúrno-správnej budovy Kolbovce                                                                                                                                                                                                          155 400,00
56146648  Obec Žbince                                                                                                                                             Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v obci Žbince                                                                                                                                                                                     128 890,00
57146654  Obec Ruská Bystrá                                                                                                                                       Kultúrny dom v obci Ruská Bystrá – zvyšovanie energetickej účinnosti budovy zateplením                                                                                                                                                                     109 390,00
58146676  Obec Kružlová                                                                                                                                           Rekonštrukcia verejno-prospešnej budovy v obci Kružlová                                                                                                                                                                                                    99 900,00
59146677  Obec Čičava                                                                                                                                             Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Čičava                                                                                                                                                                                              39 954,00
60146681  Obec Kladzany                                                                                                                                           Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu obce Kladzany                                                                                                                                                           173 521,00
61146683  Obec Mlynárovce                                                                                                                                         Stavebné úpravy OcÚ Mlynárovce                                                                                                                                                                                                                             200 000,00
62146692  Obec Tokajík                                                                                                                                            Zateplenie fasády OcÚ Tokajík                                                                                                                                                                                                                              200 000,00
63146693  Obec Hrnčiarska Ves                                                                                                                                     Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrno-spoločenského centra                                                                                                                                                                                              173 350,00
64146695  Obec Lopúchov                                                                                                                                           Zvýšenie energetickej efektívnosti Obecného úradu                                                                                                                                                                                                          173 800,00
65146701  Obec Vyšné Valice                                                                                                                                       Zvyšovanie energetickej činnosti kultúrneho domu                                                                                                                                                                                                           114 798,00
66146712  Obec Kapišová                                                                                                                                           Obecný úrad – zateplenie, výmena okien, výmena strechy                                                                                                                                                                                                     169 548,00
67146717  Obec Plešivec                                                                                                                                           Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v Plešivci                                                                                                                                                                                                 180 600,00
68146721  Obec Otročok                                                                                                                                            Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu vrátane zatepľovania                                                                                                                                                                                     129 059,00
69146730  Mesto Poltár                                                                                                                                            Knižnica Poltár                                                                                                                                                                                                                                            163 046,00
70146731  Obec Henckovce                                                                                                                                          Rekonštrukcia budovy OÚ Henckovce                                                                                                                                                                                                                          173 158,00
71146736  Obec Kľušov                                                                                                                                             Zvýšenie energetickej účinnosti administratívno-správnej budovy v obci Kľušov                                                                                                                                                                              198 270,00
72146738  Obec Tušická Nová Ves                                                                                                                                   Kultúrny Dom Tušická Nová Ves – zníženie energetickej náročnosti objektu                                                                                                                                                                                   200 000,00
73146740  Obec Vagrinec                                                                                                                                           Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu                                                                                                                                                                                                            181 180,00
74146747  Obec Halič                                                                                                                                              Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Haliči                                                                                                                                                                                           200 000,00
75146756  Obec Veľké Slemence                                                                                                                                     Zateplenie a obnova obalových konštrukcií obecnej budovy, Veľké Slemence                                                                                                                                                                                   43 296,00
76146757  Obec Sliepkovce                                                                                                                                         Obec Sliepkovce – rekonštrukcia kultúrneho domu                                                                                                                                                                                                            147 830,00
77146763  Obec Kiarov                                                                                                                                             Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecného domu v obci Kiarov                                                                                                                                                                                            159 892,00
78146764  Obec Stebník                                                                                                                                            Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy Stebník                                                                                                                                                                                          143 950,00
79146768  Obec Ratvaj                                                                                                                                             Budova obecného úradu súp. č. 33                                                                                                                                                                                                                           39 005,00
80146779  Obec Širkovce                                                                                                                                           Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu s. č. 184                                                                                                                                                                                                 168 792,00
81146791  Obec Perín – Chym                                                                                                                                       Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Chyme                                                                                                                                                                                           146 244,00
82146818  Obec Zborov                                                                                                                                             Rekonštrukcia vykurovania budovy obecného úradu v obci Zborov