Zoznam žiadostí o kompenzáciu za rok 2020

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie stiahnuť

 

 

Zoznam žiadostí o kompenzáciu za rok 2019

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie stiahnuť

 

Zoznam žiadostí o kompenzáciu za rok 2018

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie stiahnuť

 

Zoznam žiadostí o kompenzáciu za rok 2017

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie stiahnuť

 

Zoznam žiadostí o kompenzáciu za rok 2016

Zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá kompenzácia stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie stiahnuť
Zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie stiahnuť