Environmentálny fond

Nevädzová 5

821 01 Bratislava

0800 242 242

Stránkové dni
Po - 8:30 do 15:00
Ut - 8:30 do 15:00
St - 8:30 do 15:00
Št -  8:30 do 15:00
Pi -  8:30 do 14:00

Dôležité odkazy

Schémy

Verejné obstarávanie

Osvedčovacie, autorizačné doložky

Legislatíva

Infozákon č. 211/2000 Z.z.

Spoločenská zodpovednosť

Prevencia korupcie

Výročné správy

GDPR

Vyhlásenie o prístupnosti webu

Dokumenty

Právne

Verejné obstarávanie

Objednávky

Faktúry

Dizajn manuál

Návody

Archív

Požiadavky

Zoznam činností, na ktoré je možné predložiť žiadosť o podporu

Špecifikácie – Archív

Výzvy – Archív

Úvery – Archív

Dokumenty k monitoringu

Zdroje príjmu

Pokuty

Poplatky

Príspevky

Dokumenty k príspevkom

Mesačný príspevok

Ročný príspevok za úroveň vytriedenie KO

Ročný príspevok za biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti

Prehľady

Copyright © 2022. Environmentálny fond. Environmentálny fond je v pôsobnosti MŽP SR.