Nové špecifikácie

Zverejňujeme nové špecifikácie pre oblasti Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C), Environmentálna výchova, Vzdelávanie a propagácia (E)Mimoriadna podpora (Špecifikácia činností financovania riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie formou poskytnutia prostriedkov EF v bezprostrednej súvislosti s  mimoriadne závažnou environmentálnou situáciou) a Program obnovy dediny (POD)

Hlavné zmeny:

– zjednodušenie podávania žiadostí

– zníženie množstva požadovaných príloh

– úprava podporovaných aktivít

– posun predkladania stavebného povolenia do štádia zazmluvňovania

– zúženie okruhu podporovaných subjektov s dôrazom na podporu obcí a škôl

– predĺženie oprávneného obdobia do nasledujúceho roka

Environmentálny fond vyzýva všetkých potenciálnych žiadateľov, aby si dôkladne preštudovali nové špecifikácie a pripravili svoje projekty v súlade s aktualizovanými pravidlami.

Veríme, že tieto nové špecifikácie prinesú pozitívne zmeny v oblasti ochrany životného prostredia a podporia realizáciu inovatívnych a udržateľných projektov.

Webináre k uvedeným špecifikáciám budú zorganizované do konca júla, presné termíny poskytneme v dohľadnej dobe.

Formuláre žiadosti pre novo zverejnené špecifikácie budú k dispozícii do dvoch týždňov.