Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na činnosť POD,

dovoľujeme si vám oznámiť, že žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov nájdete na webovej stránke Programu obnovy dediny tu(prelink na https://www.obnovadediny.sk/zoznam-podporenych-2020/)

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že kompletnú administráciu Programu obnovy dediny zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia, a preto sa so všetkými otázkami súvisiacimi s vyššie uvedenou podporou obráťte na Slovenskú agentúru životného prostredia tu. (prelink na https://www.obnovadediny.sk/kontakty/)

(19. 03. 2020)