Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Enviromentálny fond
rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2019 s termínom 
doručenia žiadostí do 16. 4. 2019 v oblasti L. ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA o činnosť :

L5AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov),

L5: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre žiadateľov mimo najmenej rozvinutých okresov).

Zároveň zverejňujeme rozšírenie špecifikácie, príručku a formulár žiadosti. Bližšie 
informácie a uvedené dokumenty nájdete v sekcii Podpora/Dotácie tu…

(15. 03. 2019)