Oznam!

Oznam pre žiadateľov

Environmentálny fond oznamuje, že je zverejnený zoznam podporených žiadateľov v rámci II. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť podpory POP: PROGRAM OCHRANY PRÍRODY, o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR, na stránke pop.sopsr.sk v časti Dotácie – Program ochrany prírody 2021; link: : http://pop.sopsr.sk/dotacie/pop-2021/

(12. 08. 2021)