Spokojnosti

  1. Boli ste spokojný s procesom poskytovania dotácie?  2. Boli informácie poskytované Environmentálnym fondom pre Vás dostatočne zrozumiteľné, počas celého procesu spracovania dotácie?
  3. Boli ste spokojný/á s dodržaním termínov a harmonogramom v priebehu poskytnutia dotácie?

  4. Boli ste spokojný s riešením problémov vzniknutých v priebehu poskytnutia dotácie?

  5. Boli ste spokojný s plnením požiadaviek nad rámec procesu podmienok poskytnutia dotácie (flexibilita, kvalita a rýchlosť)?

  6. Boli ste spokojný/á s prístupom našich projektových manažérov – komunikácia, odbornosť a flexibilita?

  7. Bola pre Vás dostupnosť projektových manažérov na e-maile a telefóne akceptovateľná?

  8. Privítali by ste častejšie prednášky, webináre a stretnutia k poskytovaniu dotácie?

  9. Odporučili by ste čerpanie dotácie z Environmentálneho fondu?