Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2016

dovoľujeme si vám oznámiť, že hodnotenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam a mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu obnovy dediny na rok 2016 bolo ukončené a výsledky sú zverejnené na webovej stránke Programu obnovy dediny tu.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že kompletnú administráciu Programu obnovy dediny zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia, a preto sa so všetkými otázkami obráťte na Slovenskú agentúru životného prostredia.

(08. 03. 2016)