Detail faktúry

Predmet fakturácie: Náklady na bankové poplatky

Číslo faktúry: 195191922

Fakturujúca strana: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Dátum zverejnenia: 21. 11. 2019

Fakturovaná suma: 1,40 EUR

Priložený dokument [.pdf, 39,40 kB]

Späť na úvodnú stránku zoznamu