Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 12. 2015 Poplatok za odborný seminár 150102130 Proeko s.r.o. 207,00 EUR
7. 12. 2015 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201523 JUDr. Branislav Pospíšil 480,00 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152085 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8,07 EUR
7. 12. 2015 Odmena súdneho exekútora zákonná 2015156 JUDr. Peter Kohút súdny exekútor 100,53 EUR
7. 12. 2015 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41500992 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
7. 12. 2015 Služby technika BOZP a PO 151400710 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
7. 12. 2015 Služby mobilného operátora 076917277 Orange Slovensko, a. S.. 310,71 EUR
7. 12. 2015 Vložné za školenie 10492910151 Centrum účelových zariadení 45,00 EUR
7. 12. 2015 Služby technickej podpory 310/2015 Millennium, spol. s r. o. 1680,00 EUR
7. 12. 2015 Služby technika BOZP a PO 151400790 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
7. 12. 2015 Stravné poukážky 770102528 Edenred Slovakia s r. o. 2956,03 EUR