Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 12. 2015 Autoservis 4421500970 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 388,76 EUR
7. 12. 2015 Tonery 20150204 Valter Mészáros - OFFICE Centrum 1032,00 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 495150187 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 19,14 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150308 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,23 EUR
7. 12. 2015 Zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP 215010464 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
7. 12. 2015 Voda stolová 201508780 Dolphin Slovakia, s.r.o. 104,38 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 495150157 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 14,49 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150277 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,48 EUR
7. 12. 2015 Autoservis 4421501129 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 42,00 EUR
7. 12. 2015 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41500910 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
7. 12. 2015 Kancelárske potreby 1501108133 Xepap, spol. s r.o. 670,46 EUR
7. 12. 2015 ABO - Rohož 85x150 s/č melír 151130042 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 33,60 EUR
7. 12. 2015 Lekárske preventívne prehliadky 1500153 MIOMED s.r.o. 23,30 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152096 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,01 EUR
7. 12. 2015 Servisný poplatok za mesiac NOVEMBER 2015 215010469 Lazar Consulting, s.r.o. 398,33 EUR
7. 12. 2015 Odmeny a náhrady súdnych exekútorov 385/2015 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 208,02 EUR
7. 12. 2015 Úhradu telefónnych účtov 41500848 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 180,78 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152194 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,54 EUR
7. 12. 2015 Ročný paušál 1 ks 135,40 135,40 20% podľa Zmluvy o poskytovaní ser. služieb SLAzo dňa 4.8.2015 150505 BIOMETRIC, spol. s r. o. 135,40 EUR
7. 12. 2015 Náklady na prevádzku 41500875 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 474,41 EUR