Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 12. 2015 Služby technika BOZP a PO 151400710 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
7. 12. 2015 Služby technickej podpory 310/2015 Millennium, spol. s r. o. 1680,00 EUR
7. 12. 2015 Vložné za školenie 10492910151 Centrum účelových zariadení 45,00 EUR
7. 12. 2015 Náhrada cestovných výdavkov vo veci vymáhania úveru 201525 JUDr. Branislav Pospíšil 90,68 EUR
7. 12. 2015 Služby technika BOZP a PO 151400790 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
7. 12. 2015 Stravné poukážky 770102528 Edenred Slovakia s r. o. 2956,03 EUR