Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 12. 2015 Poskytovanie strážnej služby 15060038 FIDELITAS Hlohovec. s.r.o. 1359,36 EUR
7. 12. 2015 Služby technickej podpory 347/2015 Millennium, spol. s r. o. 1680,00 EUR
7. 12. 2015 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/1015 Diners Club CS, s.r.o. 187,91 EUR
7. 12. 2015 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41500999 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 590,21 EUR
7. 12. 2015 PHM 4590599907 SLOVNAFT, a.s. 193,04 EUR
7. 12. 2015 PHM 4590589311 SLOVNAFT. a.s. 327,49 EUR
7. 12. 2015 Odmeny a náhrady súdnych exekútorov 388/2015 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 97,15 EUR
7. 12. 2015 PHM 4590584000 SLOVNAFT. a.s. 133,72 EUR
7. 12. 2015 Autoservis 4421501111 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 42,00 EUR
7. 12. 2015 Poplatok za odborný seminár 150102067 Proeko s.r.o. 69,00 EUR
7. 12. 2015 Autoservis 4421501200 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 42,00 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150276 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,51 EUR
7. 12. 2015 Právne služby 201520 JUDr. Branislav Pospíšil 1440,00 EUR
7. 12. 2015 Voda stolová 201507074 Dolphin Slovakia, s.r.o. 191,57 EUR
7. 12. 2015 Infosystém Slovakia SR elektronická verzia 150157 Euro Print spol. s r.o. 940,80 EUR
7. 12. 2015 Poskytovanie upratovacich a čistiacich služieb 201500111 ULTIMUS s.r.o. 1558,00 EUR
7. 12. 2015 Tematický monitoring médií 151022 STORIN plus s.r.o. 114,00 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 495150146 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 14,55 EUR
7. 12. 2015 Poplatok za odborný seminár 150102129 Proeko s.r.o. 483,00 EUR
7. 12. 2015 Poskytovanie upratovacich a čistiacich služieb 201500124 ULTIMUS s.r.o. 1558,00 EUR