Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 12. 2015 Voda stolová 201508010 Dolphin Slovakia, s.r.o. 117,89 EUR
7. 12. 2015 Služby mobilného operátora 081944257 Orange Slovensko, a. s. 309,83 EUR
7. 12. 2015 Služby technickej podpory 272/2015 Millennium, spol. s r. o. 1680,00 EUR
7. 12. 2015 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/1115 Diners Club CS, s.r.o. 395,07 EUR
7. 12. 2015 Voda stolová 201509190 Dolphin Slovakia, s.r.o. 85,96 EUR
7. 12. 2015 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 113382-78-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 207,00 EUR
7. 12. 2015 Servisný poplatok za mesiac OKTÓBER 2015 215010428 Lazar Consulting, s.r.o. 398,33 EUR
7. 12. 2015 Náhrada cestovných výdavkov 201521 JUDr. Branislav Pospíšil 231,05 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150309 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,54 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 295150695 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 56,61 EUR
7. 12. 2015 Služby mobilného operátora 0127994747 Orange Slovensko, a. s. 309,60 EUR
7. 12. 2015 Poskytovanie strážnej služby 15060037 FIDELITAS Hlohovec. s.r.o. 3738,24 EUR
7. 12. 2015 Stravenky 9000684219 EDENRED Slovakia, s.r.o. 2956,03 EUR
7. 12. 2015 Tonery 2015104301 LASER servis, spol. s r.o. 28,50 EUR
7. 12. 2015 Podpora APV 25200591 SOFTIP, a.s. 848,40 EUR
7. 12. 2015 Upgrade a aktualizácia softvéru IS eRSV 303/2015 Millennium, spol. s r. o. 9600,00 EUR
7. 12. 2015 Poskytovanie strážnej služby 15060042 FIDELITAS Hlohovec, s.r.o. 5274,60 EUR
7. 12. 2015 Kancelárske potreby 1501108071 Xepap, spol. s r.o. 736,90 EUR
7. 12. 2015 Odmena súdneho exekútora zákonná 353/2015 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 26,75 EUR
7. 12. 2015 Autoservis 4421500910 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 33,00 EUR