Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
21. 11. 2019 Komponenty na regály 400190080 META skladovací technika, s.r.o. 239,51 EUR
21. 11. 2019 Docházkový a prístupový systém 0F19-0571 BIOMETRIC, s.r.o. 3416,39 EUR
21. 11. 2019 Služby zodpovednej osoby podľa nariadenia č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 20190047 Via Leonis, spol. s r.o. 720,00 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191922 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
21. 11. 2019 Strážna služba 9/2019 190623 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2958,85 EUR
21. 11. 2019 Odmena exekútora 190100417 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 178,20 EUR
21. 11. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-12008 LEGAL GROUP, s.r.o. 1440,00 EUR
21. 11. 2019 Jedálne kupóny 119088770 Up Slovensko, s. r. o. 4485,15 EUR
21. 11. 2019 Služby technika BOZP a PO 191400728 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
21. 11. 2019 Grafikické práce, tlač, polep 2019/138 Big & BIGGER s.r.o. 1148,40 EUR
21. 11. 2019 Papierové utierky 20191848 VICOM s.r.o. 620,00 EUR
21. 11. 2019 Zverejnenie pracovnej ponuky 2019031327 Profesia, spol. s r . o. 106,80 EUR
21. 11. 2019 Upratovacie služby 120190624 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
21. 11. 2019 Komponenty IKT 2195007470 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 183,78 EUR
21. 11. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41900913 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 267,22 EUR
21. 11. 2019 Služby technika BOZP a PO 191400657 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
21. 11. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191924 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
21. 11. 2019 Komponenty na regály 510190281 META skladovací technika, s.r.o. 52,00 EUR
21. 11. 2019 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41900882 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
21. 11. 2019 Komponenty IKT 91 91 936 ASBIS SK spol. s r.o. 3860,51 EUR