Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
26. 4. 2019 Autoservis 4421900084 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 50,40 EUR
26. 4. 2019 Upratovacie služby 120190193 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
26. 4. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900324 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2890,14 EUR
26. 4. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809 0419 Diners Club CS, s.r.o. 236,02 EUR
26. 4. 2019 Strážna služba 3/2019 190159 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3057,48 EUR
26. 4. 2019 Servis kopíriek 20190090 GRIPEX s.r.o. 600,00 EUR
26. 4. 2019 Spracovanie smernice o verejnom obstarávaní 1020190084 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 60,00 EUR
26. 4. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190077 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,73 EUR
26. 4. 2019 Autoservis 4421900104 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 50,40 EUR
26. 4. 2019 Autoservis 4421900083 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 85,37 EUR
26. 4. 2019 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 163314-7469-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 122,50 EUR
26. 4. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190039 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,86 EUR
26. 4. 2019 Náklady na bankové poplatky 195190641 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,93 EUR
26. 4. 2019 Služby mobilného operátora 38877300-1-12.8 Orange Slovensko, a. s. 494,21 EUR
26. 4. 2019 PHM 3081117751 Slovnaft, a.s. 390,45 EUR
26. 4. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41900300 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 94,90 EUR
26. 4. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190076 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,90 EUR
26. 4. 2019 Odmena exekútora 190100097 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 138,60 EUR
26. 4. 2019 Účastnícky poplatok za odborný seminár 190100807 P'ROEKO s.r.o. 146,00 EUR
26. 4. 2019 Poistenie vozidla 163628-167-29 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 387,80 EUR