Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191371 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,66 EUR
10. 9. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-09906 LEGAL GROUP, s.r.o. 4050,00 EUR
10. 9. 2019 Voda stolová 926910330 Dolphin Slovakia, s.r.o. 147,36 EUR
10. 9. 2019 Odmena exekútora 190100304 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 316,80 EUR
10. 9. 2019 Služby technika BOZP a PO 191400502 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
10. 9. 2019 Navýšenie kapacity el. schránky o 1 GB na 1 rok 2019050607 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 10,00 EUR
10. 9. 2019 PHM 4591171918 Slovnaft, a.s. 105,91 EUR
10. 9. 2019 Servisná podpora 219010047 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
10. 9. 2019 Monitoring médií 1916VF0984 NEWTON Média, spol. s r.o. 108,00 EUR
10. 9. 2019 Náklady na bankové poplatky 395190197 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,70 EUR
10. 9. 2019 Strážna služba 7/2019 190460 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3057,48 EUR
10. 9. 2019 Lekárske preventívne prehliadky 190156 MIOMED s. r. o. 46,60 EUR
10. 9. 2019 Refakturácia telefónnych účtov 41900649 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 293,54 EUR
29. 7. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190100 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,40 EUR
29. 7. 2019 Ubytovanie, stravovanie, prenájom priestorov v Častá Papiernička 1190062 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2703,10 EUR
29. 7. 2019 Strážna služba 6/2019 190380 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2958,85 EUR
29. 7. 2019 Konzultačné služby 2019/006 GM-LINK, s.r.o 6037,50 EUR
29. 7. 2019 Služby technika BOZP a PO 191400430 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
29. 7. 2019 Odmena exekútora 190100243 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 310,26 EUR
29. 7. 2019 Lekárske preventívne prehliadky 190130 MlOMED s. r. o. 69,00 EUR