Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
17. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 195181395 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 2,83 EUR
17. 10. 2018 Kancelársky nábytok 201812028 ÚVTOS a ÚVV Ilava 2318,00 EUR
17. 10. 2018 Montáž solárnej fólie na okná budovy 18188 SAXO - AUTOFOLIE s. r. o. 320,00 EUR
17. 10. 2018 Náklady na bankové poplatky 495180089 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 20,66 EUR
17. 10. 2018 Podpora APV 28200242 SOFTIP, a,s. 2561,40 EUR
26. 9. 2018 Poskytnuté právne služby 09208 LEGAL GROUP, s.r.o. 19590,00 EUR
26. 9. 2018 Poskytnuté právne služby 09308 LEGAL GROUP, s.r.o. 11016,00 EUR
4. 9. 2018 Náklady na bankové poplatky 395180122 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 2,90 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 281/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,44 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 287/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,44 EUR
4. 9. 2018 Rozšírenie ESET Endpoint Protection Standart 201802952 Magic Print s.r.o. 1657,32 EUR
4. 9. 2018 ABO - Rohož 182104263 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 17,02 EUR
4. 9. 2018 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41800428 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
4. 9. 2018 Služby mobilného operátora 1928443696 Orange Slovensko, a. s. 503,20 EUR
4. 9. 2018 Strážna služba 180289 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3057,48 EUR
4. 9. 2018 Zabezpečenie servisnej podpory 218010210 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 277/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,20 EUR
4. 9. 2018 Odmena v zmysle §17 Vyhlášky č.68/2017 Z.z. 280/2018 Exekútorský úrad Pezinok 22,44 EUR
4. 9. 2018 Náklady na bankové poplatky 395180168 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 3,73 EUR
4. 9. 2018 Tonery 31800147 EKO TONER, s.r.o. 1279,66 EUR