Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
27. 2. 2019 Náklady na bankové poplatky 195190169 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2,89 EUR
27. 2. 2019 Strážna služba 1/2019 190012 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3057,48 EUR
27. 2. 2019 PHM 2019/3081083510 Slovnaft, a.s. 64,40 EUR
27. 2. 2019 Služby technika BOZP a PO 191400058 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
27. 2. 2019 ABO - Rohož 191102683 CWS-boco Slovensko, s.r.o, 35,04 EUR
27. 2. 2019 Autoservis 1333000796 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 190,39 EUR
27. 2. 2019 Vyučtovanie plynu 41900156 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 971,26 EUR
27. 2. 2019 Hodnotenie bonity 22190035 MANDAT AUDIT, s.r.o. 2040,00 EUR
5. 12. 2018 Zabezpečenie servisnej podpory 218010384 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
5. 12. 2018 Strážna služba 180647 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3057,48 EUR
5. 12. 2018 Príslušenstvo k PC 2181063087 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 0,00 EUR
5. 12. 2018 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/1118 Diners Club CS, s.r.o. 417,27 EUR
5. 12. 2018 Podpora APV 28200346 SOFTIP, a,s. 2561,40 EUR
5. 12. 2018 Upratovacie a čistiace služby 120180748 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
5. 12. 2018 Monitoring médií 816VF1745 NEWTON Media, spol. s r.o. 108,00 EUR
5. 12. 2018 Odmena súdneho exekútora 180100121 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor 138,60 EUR
5. 12. 2018 PHM 4591049209 SLOVNAFT, a.s. 506,42 EUR
5. 12. 2018 Náklady na bankové poplatky 495180147 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 5,86 EUR
5. 12. 2018 Náklady na bankové poplatky 195182267 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 4,62 EUR
5. 12. 2018 Náklady na bankové poplatky 395180288 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 5,56 EUR