Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
29. 7. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190100 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,40 EUR
17. 7. 2019 Účastnícky poplatok za odborný seminár 050/2019 BPM Slovakia, s.r.o. 273,60 EUR
17. 7. 2019 Lekárske preventívne prehliadky 190108 MlOMED s. r. o. 46,60 EUR
17. 7. 2019 Strážna služba 5/2019 190304 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3057,48 EUR
17. 7. 2019 Poskytovanie právnych služieb EF19-08605 LEGAL GROUP, s.r.o. 1020,00 EUR
17. 7. 2019 Stravenky 119053720 Up Slovensko, s. r. o. 8970,30 EUR
17. 7. 2019 Odmena exekútora 109/2019 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 61,61 EUR
17. 7. 2019 Účastnícky poplatok 045/2019 BPM Slovakia, s.r.o. 228,00 EUR
17. 7. 2019 Vzdelávacie služby 4190911 EDOS-PEM s.r.o. 158,00 EUR
17. 7. 2019 Poskytovanie konzultačných služieb 2019/004 GM-LINK, s.r.o 1400,00 EUR
17. 7. 2019 Posúdenie bonity 22190081 MANDAT AUDIT, s.r.o. 2040,00 EUR
17. 7. 2019 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41900510 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2067,61 EUR
17. 7. 2019 Odmena exekútora 19650 JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor 72,00 EUR
17. 7. 2019 Servisná podpora 219010034 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR
17. 7. 2019 Náklady na bankové poplatky 195191142 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,40 EUR
17. 7. 2019 Lekárske preventívne prehliadky 190108 MlOMED s. r. o. 46,60 EUR
17. 7. 2019 Odmena exekútora 99/2019 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 59,45 EUR
17. 7. 2019 Náklady na bankové poplatky 495190082 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8,63 EUR
17. 7. 2019 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0619 Diners Club CS, s.r.o. 591,50 EUR
17. 7. 2019 Služby technickej podpory 20190094 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR