Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
4. 12. 2018 PHM 4591034584 SLOVNAFT, a.s. 379,13 EUR
4. 12. 2018 Voda stolová 926007221 Dolphin Slovakia, s.r.o. 95,78 EUR
4. 12. 2018 Služby mobilného operátora 1929379387 Orange Slovensko, a. s. 65,99 EUR
4. 12. 2018 Refakturácia telefónnych účtov 41800834 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 140,60 EUR
4. 12. 2018 Služby technika BOZP a PO 181400627 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
4. 12. 2018 Infosystém Slovakia SR elektronická verzia, ročník 2019 180100 Euro Print spol. s r.o. 0,00 EUR
4. 12. 2018 Náklady na bankové poplatky 495180120 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 5,86 EUR
4. 12. 2018 PHM 4591028021 SLOVNAFT, a.s. 368,36 EUR
4. 12. 2018 Náklady na bankové poplatky 195182032 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 3,09 EUR
24. 10. 2018 Odmena súdneho exekútora 157/2018 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 67,56 EUR
24. 10. 2018 Služby technika BOZP a PO 181400465 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
24. 10. 2018 Finančný spravodajca, ročník 2019 5918025273 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 26,40 EUR
24. 10. 2018 Upratovacie a čistiace služby 120180598 LUX-KOSICE, s.r.o. 1125,60 EUR
24. 10. 2018 Infosystém Slovakia SR 919011 Euro Print spol. s r.o. 940,80 EUR
24. 10. 2018 Obnova údajov na disku 20180192 MACROFER, s.r.o. 378,00 EUR
24. 10. 2018 Služby technickej podpory 20180217 Millennium, spol. s r. o. 1200,00 EUR
24. 10. 2018 Transakcie firemných kariet Diners Club 8809/0918 Diners Club CS, s.r.o. 154,85 EUR
24. 10. 2018 Služby technika BOZP a PO 181400546 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
24. 10. 2018 Služby cez vzdialený pristúp Profit 38200362 SOFTIP, a,s. 60,00 EUR
24. 10. 2018 Zabezpečenie servisnej podpory 218010280 Lazar Consulting s.r.o. 9648,00 EUR