Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
23. 12. 2015 Právne služby 201529 JUDr. Branislav Pospíšil 560,00 EUR
23. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152569 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,07 EUR
23. 12. 2015 Lekárske preventívne prehliadky 1500170 MIOMED s.r.o. 194,50 EUR
23. 12. 2015 Poskytovanie upratovacich a čistiacich služieb 201500135 ULTIMUS s.r.o. 1558,00 EUR
23. 12. 2015 Služby technickej podpory - programátorské práce 215010467 Lazar Consulting, s.r.o. 1075,46 EUR
23. 12. 2015 Phm 4590610438 SLOVNAFT, a.s. 194,98 EUR
23. 12. 2015 Refakturácia elektrickej energie 41501065 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1090,09 EUR
23. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 495150205 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 15,30 EUR
23. 12. 2015 ABO - Rohož 85x150 s/č melír 151132994 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 33,60 EUR
23. 12. 2015 Refakturácia elektrickej energie 41501064 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 3919,71 EUR
23. 12. 2015 Náklady na prevádzku 41501063 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1201,12 EUR
23. 12. 2015 Servisný poplatok za mesiac NOVEMBER 2015 215010507 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
23. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150336 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,51 EUR
23. 12. 2015 Odmeny a náhrady súdnych exekútorov 506/2015 JUDr. Ján Debnár, súd. exekútor 74,71 EUR
23. 12. 2015 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/1215 Diners Club CS, s.r.o. 95,15 EUR
23. 12. 2015 Náhrada cestovných výdavkov 201530 JUDr. Branislav Pospíšil 90,92 EUR
23. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152571 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7,29 EUR
23. 12. 2015 Refakturácia telefónnych účtov 41501108 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 182,76 EUR
23. 12. 2015 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 415010S9 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
23. 12. 2015 Právne služby 201528 JUDr. Branislav Pospíšil 1440,00 EUR