Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 12. 2015 Právne služby 201520 JUDr. Branislav Pospíšil 1440,00 EUR
7. 12. 2015 Voda stolová 201507074 Dolphin Slovakia, s.r.o. 191,57 EUR
7. 12. 2015 PHM 4590599907 SLOVNAFT, a.s. 193,04 EUR
7. 12. 2015 PHM 4590589311 SLOVNAFT. a.s. 327,49 EUR
7. 12. 2015 Poskytovanie upratovacich a čistiacich služieb 201500111 ULTIMUS s.r.o. 1558,00 EUR
7. 12. 2015 Infosystém Slovakia SR elektronická verzia 150157 Euro Print spol. s r.o. 940,80 EUR
7. 12. 2015 Tematický monitoring médií 151022 STORIN plus s.r.o. 114,00 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 495150146 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 14,55 EUR
7. 12. 2015 Poplatok za odborný seminár 150102129 Proeko s.r.o. 483,00 EUR
7. 12. 2015 Tonery 20150204 Valter Mészáros - OFFICE Centrum 1032,00 EUR
7. 12. 2015 Poskytovanie upratovacich a čistiacich služieb 201500124 ULTIMUS s.r.o. 1558,00 EUR
7. 12. 2015 Autoservis 4421500970 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 388,76 EUR
7. 12. 2015 Voda stolová 201508780 Dolphin Slovakia, s.r.o. 104,38 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150308 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,23 EUR
7. 12. 2015 Zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP 215010464 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 495150187 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 19,14 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 495150157 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 14,49 EUR
7. 12. 2015 Autoservis 4421501200 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 42,00 EUR
7. 12. 2015 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41500910 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150277 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,48 EUR