Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 12. 2015 Voda stolová 201507565 Dolphin Slovakia, s.r.o. 155,90 EUR
7. 12. 2015 Právne služby 201522 JUDr. Branislav Pospíšil 1040,00 EUR
7. 12. 2015 Tonery 2015104302 LASER servis, spol. s r.o. 82,98 EUR
7. 12. 2015 Refakturácia telefónnych účtov 41500945 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 153,04 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 195152317 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,01 EUR
7. 12. 2015 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 113382-78-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 207,00 EUR
7. 12. 2015 Služby technickej podpory 272/2015 Millennium, spol. s r. o. 1680,00 EUR
7. 12. 2015 Tematický monitoring médií 150917 Storin Plus, s.r.o. 114,00 EUR
7. 12. 2015 Hygienické prostriedky 1501479 ADLERR, s.r.o. 107,14 EUR
7. 12. 2015 Servisný poplatok za mesiac SEPREMBER 2015 215010385 Lazar Consulting, s.r.o. 398,33 EUR
7. 12. 2015 Služby mobilného operátora 0127994747 Orange Slovensko, a. s. 309,60 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 295150695 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 56,61 EUR
7. 12. 2015 Poskytovanie strážnej služby 15060037 FIDELITAS Hlohovec. s.r.o. 3738,24 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150309 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9,54 EUR
7. 12. 2015 Náhrada cestovných výdavkov 201521 JUDr. Branislav Pospíšil 231,05 EUR
7. 12. 2015 Stravenky 9000684219 EDENRED Slovakia, s.r.o. 2956,03 EUR
7. 12. 2015 Podpora APV 25200591 SOFTIP, a.s. 848,40 EUR
7. 12. 2015 Upgrade a aktualizácia softvéru IS eRSV 303/2015 Millennium, spol. s r. o. 9600,00 EUR
7. 12. 2015 Tonery 2015104301 LASER servis, spol. s r.o. 28,50 EUR
7. 12. 2015 Kancelárske potreby 1501108133 Xepap, spol. s r.o. 670,46 EUR