Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
5. 4. 2016 Odmeny a náhrady súdnych exekútorov 38/2016 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 62,39 EUR
5. 4. 2016 Náklady na bankové poplatky 395160008 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6,54 EUR
5. 4. 2016 Kancelárske potreby 1601100835 Xepap, spol. s r.o. 869,81 EUR
5. 4. 2016 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41600240 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
5. 4. 2016 Refakturácia nákladov na prevádzku spojenú s nájmom za 12/2015. 41600151 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 3758,53 EUR
5. 4. 2016 Náklady na bankové poplatky 195160157 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,51 EUR
5. 4. 2016 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41600180 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
5. 4. 2016 Právne služby vo veci vymáhania úveru 201602 JUDr. Branislav Pospíšil 3600,00 EUR
5. 4. 2016 Konzultácie HR 36200014 SOFTIP. a .s. 216,00 EUR
5. 4. 2016 Upratovacie a čistiace služby 3116000002 EURO Consulting, s.r.o. 900,00 EUR
5. 4. 2016 Kancelárske potreby 201600190 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 322,99 EUR
5. 4. 2016 Služby mobilného operátora 1-099091848.1.10-0 Orange Slovensko, a. s. 312,81 EUR
5. 4. 2016 Záloha za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ - ročník 2016 40631/2016 AJFA+AVIS, s. r. o. 49,50 EUR
5. 4. 2016 Konzultácie Profit 36200038 SOFTIP. a .s. 288,00 EUR
5. 4. 2016 PHM 4590642072 SLOVNAFT, a.s. 262,08 EUR
5. 4. 2016 Upratovacie a čistiace služby 3116000004 EURO Consulting, s.r.o. 900,00 EUR
5. 4. 2016 Na základe servisnej zmluvy č. 1/2015 na zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP, fakturujeme služby za mesiac JANUÁR 2016 216010074 Lazar Consulting, s.r.o. 9648,00 EUR
5. 4. 2016 Odmeny a náhrady súdnych exekútorov 39/2016 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 61,13 EUR
5. 4. 2016 Náklady na bankové poplatky 195160157 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,51 EUR
5. 4. 2016 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/0216 Diners Club CS. s.r.o. 150,00 EUR