Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Poznámka: Objednávky aj faktúry sú od 1.1.2020 generované ako zostavy zo SAP 3

Objednávky

Faktúry

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
19. 9. 2016 Pohonné hmoty 4590695711 SLOVNAFT, a.s. 72,13 EUR
19. 9. 2016 Auto servis 4421600386 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 215,35 EUR
19. 9. 2016 Voda stolová 201606025 Dolphin Slovakia, s.r.o. 122,80 EUR
19. 9. 2016 Náklady na bankové poplatky 195161343 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,51 EUR
19. 9. 2016 Služby technika BOZP a PO 161400054 B.P.O. s.r.o. 72,00 EUR
19. 9. 2016 Kancelárske potreby 1601106311 Xepap, spol. s r.o. 936,42 EUR
19. 9. 2016 Stravenky 5765601547 Edenred Slovakia s. r. o. 2956,03 EUR
19. 9. 2016 Trovy exekúcie 198/2016 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 87,10 EUR
25. 7. 2016 Tematický monitoring médii 160619 STORIN plus s.r.o. 114,00 EUR
25. 7. 2016 Obpadová nádoba MX-2314N 20160124 Valter Mészáros - OFFICE Centrum 60,00 EUR
25. 7. 2016 Poistenie 124281-94-0 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 85,68 EUR
25. 7. 2016 ABO - Rohož 161118673 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 25,20 EUR
25. 7. 2016 Tonery 160101499 TOWDY TONERY 19,00 EUR
25. 7. 2016 Auto servis 4421600326 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 264,00 EUR
25. 7. 2016 Poistné za motorové vozidlo 2700109081 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 362,30 EUR
25. 7. 2016 Školenie - Softip Profit 36200315 SOFTIP, a.s. 1500,00 EUR
25. 7. 2016 Tonery 2016102080 LASER servis, spol. s r.o. 28,56 EUR
25. 7. 2016 Vložné za školenie 10392106162 Centrum účelových zariadení 76,00 EUR
25. 7. 2016 Čistiace pomôcky 160239 Ing. Iveta Janíková 450,00 EUR
25. 7. 2016 Voda stolová 201605357 Dolphin Slovakia, s.r.o. 132,62 EUR