Zmluvy a faktúry

Zmluvy

Zmluvy sú zverejnené na stránke Centrálneho registra zmlúv:

Faktúry

Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Číslo faktúry Fakturujúca strana Fakturovaná suma
7. 12. 2015 Upgrade a aktualizácia softvéru IS eRSV 303/2015 Millennium, spol. s r. o. 9600,00 EUR
7. 12. 2015 Kancelárske potreby 1501108071 Xepap, spol. s r.o. 736,90 EUR
7. 12. 2015 Odmena súdneho exekútora zákonná 353/2015 JUDr. Debnár Ján, súdny exekútor 26,75 EUR
7. 12. 2015 Autoservis 4421501129 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 42,00 EUR
7. 12. 2015 Prenájom nebyt. priestorov AB Martinská 41500910 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 9128,80 EUR
7. 12. 2015 Bankové poplatky za vedenie účtov 395150277 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,48 EUR
7. 12. 2015 Lekárske preventívne prehliadky 1500153 MIOMED s.r.o. 23,30 EUR
7. 12. 2015 Kancelárske potreby 1501108133 Xepap, spol. s r.o. 670,46 EUR
7. 12. 2015 ABO - Rohož 85x150 s/č melír 151130042 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 33,60 EUR
7. 12. 2015 Náklady na prevádzku spojené s nájmom 41500999 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 590,21 EUR
7. 12. 2015 Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club 8809/1015 Diners Club CS, s.r.o. 187,91 EUR
7. 12. 2015 Autoservis 4421501111 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 42,00 EUR
7. 12. 2015 PHM 4590584000 SLOVNAFT. a.s. 133,72 EUR
7. 12. 2015 Autoservis 4421500910 SZILCAR PARTNERS s.r.o. 33,00 EUR
7. 12. 2015 Poskytovanie strážnej služby 15060038 FIDELITAS Hlohovec. s.r.o. 1359,36 EUR
7. 12. 2015 Právne služby 201520 JUDr. Branislav Pospíšil 1440,00 EUR
7. 12. 2015 PHM 4590599907 SLOVNAFT, a.s. 193,04 EUR
7. 12. 2015 Voda stolová 201507074 Dolphin Slovakia, s.r.o. 191,57 EUR
7. 12. 2015 Služby technickej podpory 347/2015 Millennium, spol. s r. o. 1680,00 EUR
7. 12. 2015 PHM 4590589311 SLOVNAFT. a.s. 327,49 EUR